Att exportera eller importera lager med hjälp av en CSV-fil

Du kan exportera en CSV-fil för lager som innehåller dina lagerkvantiteter på dina platser. Du kan använda den exporterade CSV-filen som en mall för att uppdatera lagerkvantiteterna. Därefter kan du importera CSV-filen för att uppdatera Shopify med lagerkvantiteterna för varje produkt på varje plats.

Exportera lagerförteckning

Du kan exportera en lager-CSV-fil antingen för att skapa en mall som innehåller dina unikt identifierade produkter eller varianter av produkten för platsen, eller för att exportera lagerkvantiteterna för användning i andra system eller processer.

Om du har flera platser kan du ange om du vill exportera data för alla dina platser eller bara för en specifik plats.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Lager.
 2. Klicka på Exportera.
 3. Ange de rader som du vill exportera och om du vill exportera från en enda plats eller från alla platser om du har fler än en.
 4. Klicka på Exportera lagerförteckning.

Uppdatera lagerkvantiteter

När du har exporterat CSV-filen för att få en mall måste du uppdatera lagerkvantiteterna i filen.

CSV-filen har flera kolumner som hjälper dig att identifiera din produkt som beskrivs i CSV-filformat för lager. När du konverterar din butik för att använda flera platser redigerar du endast platskolumnerna.

Steg:

 1. Öppna din exporterade CSV-fil i ett kalkylarksprogram.

 2. Om din CSV-fil innehåller platskolumner som du inte vill uppdatera lagret för så raderar du hela kolumnerna för dessa platser, inklusive deras rubriker.

 3. Uppdatera kvantiteterna i de återstående platskolumnerna. De nummer du anger i varje rad kan vara positiva, negativa eller 0. Du kan också ange Not stocked för att indikera att produkten inte finns i lager på platsen.

 4. Spara CSV-filen.

Importera lagerförteckning

Innan du importerar lagerförteckningen, se till att du har skapat en CSV-fil med rätt filformat.

Om du inte vill uppdatera kvantiteter för en plats ska du se till att platsens kolumn, inklusive kolumnrubriken, har raderats från CSV-filen.

Importproceduren uppdaterar endast (skriver över) lagerkvantiteter. Det skapar varken en plats eller uppdaterar de värden som identifierar produkter.

Om du importerar lagerkvantiteter skrivs dina lageruppgifter över, så du bör endast importera din lagerförteckning när andra lagerjusteringar, t. ex. pågående försäljning eller manuella ändringar, inte görs.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Lager.
 2. Klicka på Importera.
 3. Välj din CSV-fil.
 4. Klicka på Importera lagerförteckning.
 5. Verifiera det du vill importera och klicka sedan på Starta import.

Lager-CSV-filformat

Lager-CSV-filen innehåller information som unikt identifierar produkter, produktvarianter och deras lagerkvantiteter på de angivna platserna. Den liknar andra CSV-filer som du använder för Shopify, men har andra kolumner.

Om du planerar att importera dina lagerkvantiteter måste du skapa en CSV-fil med följande kolumner:

 • Handle - Handtag är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, bindestreck och siffror, men inga mellanslag. Ett handtag används i URL:en för varje produkt.
 • Title - Kolumnen Titel är valfri. Om du inkluderar den, kan värdena lämnas tomma.
 • Option1 Name - Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Color. Om en produkt inte har några alternativ, bör det här ställas in på Title.
 • Option1 Value - Om en produkt har ett alternativ anger du dess värde. Till exempel, Black. För produkter som inte har några alternativ bör detta ställas in till Default Title.
 • Option2 Name - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option2 Value - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option3 Name - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option3 Value - Som ovan men kan lämnas tom.
 • SKU – SKU:er (lagringsenheter) är koder som du kan använda internt för att spåra ditt lager och rapportera din försäljning. SKU-kolumnen är valfri. Om du inkluderar den kan värdena lämnas tomma. För korrekt lagerspårning och rapportering måste de SKU:er som du lägger till vara unika.
 • HS Code - Kolumnen för HS-nummer (harmoniserad systemkod) används för att beräkna tull och skatt för internationella kunder. Kolumnen är valfri. Om du inkluderar den, kan värdena lämnas tomma.
 • COO - Kolumnen för COO (Ursprungsland/-region) används för att beräkna tull och skatt för internationella kunder. Godkända värden är ISO 3166-1 alpha-2 landskoder. Den här kolumnen är valfri. Om du inkluderar den kan fälten för värdena lämnas tomma.
 • <Name of location> - Lagerkvantiteten på den plats som anges av kolumnnamnet.

För att unikt identifiera en variant anger du värden för Handle, Option1 Value, Option2 Value och Option3 Value-kolumner.

Din CSV-fil måste ha rätt format och måste ha ett .csv-filformat.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis