Lageröverföringar

Du kan använda överföringar för att registrera, spåra och ta emot inkommande lagervaror från leverantörer eller mellan dina konfigurerade butiksplatser. Överföringar kan hjälpa dig att hantera ditt lager på flera sätt:

  • Du kan registrera inkommande lager när du har skickat in och bekräftat din inköpsorder (PO) med din leverantör.
  • Du kan hålla reda på dina lagervaror när du flyttar det mellan dina olika platser.
  • Du kan ange om du har fått fullständigt eller partiellt lager, vilket gör att du kan bearbeta lagret i din egen takt.
  • Ditt produktlager uppdateras automatiskt efter det att du har tagit emot artiklar i en överföring.
  • Du kan se antalet inkommande varor och deras förväntade ankomstdatum direkt i produktinformationen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis