การถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถใช้การถ่ายโอนเพื่อบันทึก ติดตาม และรับสินค้าคงคลังขาเข้าจากซัพพลายเออร์หรือระหว่างการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า การถ่ายโอนสามารถช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังได้หลายวิธี:

  • คุณสามารถบันทึกสินค้าคงคลังขาเข้าหลังจากส่งและยืนยันคำสั่งซื้อ (PO) ให้แก่ซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้ว
  • คุณจะสามารถติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้เมื่อคุณย้ายสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของคุณ
  • คุณสามารถระบุได้ว่าได้รับสินค้าเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณให้คุณสามารถประมวลผลสินค้าคงคลังได้รวดเร็วตามต้องการ
  • สินค้าคงคลังของคุณจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติหลังจากคุณได้รับรายการต่างๆ ในการถ่ายโอน
  • คุณสามารถดูจำนวนรายการขาเข้าและวันที่คาดว่าจะมาถึงได้จากรายละเอียดสินค้าได้โดยตรง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี