รับการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

เมื่อสินค้าคงคลังของคุณมาถึง คุณสามารถใช้ข้อมูลการเติมสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับทุกอย่างที่คุณคาดการณ์ไว้ การรับสินค้าคงคลังหมายความว่าสินค้ามาถึงแล้ว และคุณได้ประเมินสินค้าดังกล่าวและตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้านั้น

เมื่อคุณยอมรับสินค้าในข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ จะมีการเพิ่มจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในหน้า สินค้าคงคลัง ของคุณ เมื่อคุณปฏิเสธสินค้าในข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าได้รับความเสียหาย ระบบจะไม่ปรับจำนวนสินค้าคงคลังของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าของคุณแล้ว

หากคุณได้รับสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งต้นทางที่ไม่ได้รวมอยู่ในการถ่ายโอน คุณสามารถระบุจำนวนสินค้าที่มากกว่าในคอลัมน์ยอมรับ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี