ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

ดูสินค้าคงคลัง

คุณสามารถดูสินค้าคงคลังได้ในหน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าทุกแบบของสินค้าแต่ละรายการรวมกัน

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้ในหน้า สินค้าคงคลัง ในหน้าสินค้าคงคลัง คุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้า กรอง หรือจัดเรียงตามเกณฑ์ต่างๆ หรือเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแท็กไปยังสินค้าของคุณ เพื่อช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังที่มีในสต็อกสำหรับสินค้าต่างๆ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสินค้าคงคลังบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มบาร์โค้ดให้กับสินค้าได้เช่นกัน

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

เมื่อคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏใน Shopify admin ในหน้าและส่วนที่ตัวกรองดังกล่าวสามารถใช้งานได้ เช่นหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน โดยระบบจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้านั้นๆ ไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจึงจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

แก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก

ปรับปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งเดียว

ปรับปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าในหลายตำแหน่งที่ตั้ง

ดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้า

หากกำลังใช้งาน Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถเรียกดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละชนิดที่ติดตามอยู่ได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

  • วันที่ - วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • กิจกรรม - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การถ่ายโอนสินค้าหรือคำสั่งซื้อ
  • เปลี่ยนแปลงโดย - พนักงานที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • พร้อมใช้งาน - ปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานหลังจากการแก้ไข
  • จองไว้แล้ว - จำนวนหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ ระบบจะไม่นับหน่วยสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าเป็นหน่วยที่จองไว้แล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

เหตุผลในการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของคุณ คุณสามารถเลือกเหตุผลในการปรับเปลี่ยนปริมาณแต่ละรายการได้ โดยเหตุผลในการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังจะปรากฏในประวัติการปรับเปลี่ยนของคุณ ภายใต้คอลัมน์กิจกรรม

เหตุผลในการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
เหตุผลในการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลัง การใช้
การแก้ไข เป็นตัวเลือกเริ่มต้นในกรณีที่ไม่ได้เลือกตัวเลือกอื่น ใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้าคงคลัง หรือใช้เป็นเหตุผลทั่วไป
ยอด ใช้หลังจากนับสต็อกจริง ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณสินค้าคงคลังตามจริงและปริมาณสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
เสียหาย ใช้เพื่อลบสต็อกสินค้าที่เสียหาย
การปรับแก้ข้อมูล หมายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เหตุผลนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน Shopify admin ของคุณ
โปรโมชั่นหรือการบริจาค ใช้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังเนื่องจากมีการนำสินค้าไปใช้ร่วมโปรโมชันหรือนำไปบริจาค
ได้รับแล้ว ใช้เมื่อเพิ่มสินค้าคงคลังรายการใหม่ไปยังสต็อกสินค้าแห่งใหม่
ส่งคืนสินค้ากลับสต็อก ใช้เพื่อเพิ่มสินค้าที่ส่งคืนกลับไปยังสินค้าคงคลังที่มีอยู่ เมื่อสินค้าดังกล่าวสามารถนำกลับมาขายอีกครั้งได้
การถูกลักทรัพย์หรือสูญหาย ใช้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังเนื่องจากสินค้าถูกขโมยหรือสูญหาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี