ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

การดูสินค้าคงคลังของคุณในหน้าสินค้า

คุณสามารถดูสินค้าคงคลังได้ในหน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าทุกแบบของสินค้าแต่ละรายการรวมกัน

คุณสามารถค้นหา กรอง และบันทึกมุมมองใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการสำหรับสินค้าคงคลังของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาและการกรองในหน้าสินค้า

การดูสินค้าคงคลังในหน้าสินค้าคงคลัง

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้บนหน้าสินค้าคงคลังในหน้าสินค้าคงคลัง คุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้า กรอง หรือจัดเรียงตามเกณฑ์ต่างๆ เปลี่ยนลำดับการจัดเรียง และสร้าง แก้ไข และลบมุมมองได้นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแท็กให้แก่สินค้าเพื่อช่วยในการจัดระเบียบสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

หน้าสินค้าคงคลังจะแสดงสถานะของสินค้าคงคลังของคุณสำหรับสินค้าแต่ละรายการในตำแหน่งที่ตั้งเดียวคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งได้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อตำแหน่งที่ตั้ง

แสดง ซ่อน จัดเรียงคอลัมน์ใหม่

คุณสามารถแสดง ซ่อน และจัดเรียงคอลัมน์ใหม่ เพื่อปรับมุมมองสินค้าคงคลังแต่ละรายการให้เหมาะสมได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ ที่มีอยู่ ในกรณีที่คุณไม่ต้องการดูสินค้าคงคลัง ที่มีอยู่คุณสามารถจัดเรียงและซ่อนคอลัมน์ใดๆ ใหม่ได้ ยกเว้นคอลัมน์ สินค้าเนื่องจากคอลัมน์ สินค้า จะแสดงอยู่เป็นอันดับแรกของตารางเสมอ

คุณสามารถสร้างมุมมองใหม่ได้โดยคลิกที่ไอคอน +ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิก สร้างมุมมองนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างมุมมองใหม่หรืออัปเดตมุมมองที่มีอยู่ด้วยตัวกรองได้คลิกไอคอนค้นหาและตัวกรอง จากนั้นคลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็นหากต้องการมุมมองใหม่ ให้พิมพ์ชื่อในฟิลด์ ชื่อ แล้วคลิก บันทึก เพื่อบันทึกมุมมองคุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ได้ก่อนหรือหลังจากที่คุณสร้างมุมมองด้วยตัวกรองตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองที่ตัวกรองแสดงสต็อกสินค้าที่มีน้อยกว่า 10 หน่วยที่พร้อมขาย และจะแสดงเฉพาะคอลัมน์ สินค้า และคอลัมน์ ที่พร้อมขาย เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกที่ไอคอน แก้ไขคอลัมน์
 4. คลิกที่ไอคอน ซ่อน หรือ ดู ในแต่ละคอลัมน์เพื่อซ่อนหรือแสดงคอลัมน์ หรือคลิกและลากคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับใหม่
 5. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนแปลงมุมมองสินค้าคงคลัง

คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองใดก็ได้ ยกเว้นมุมมอง ทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งได้เฉพาะลำดับคอลัมน์ในมุมมอง ทั้งหมด เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกที่ไอคอน ค้นหาและกรอง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตัวกรองหรือจัดเรียงลำดับ
 4. หากต้องการจัดเรียงคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ไอคอน จัดเรียง หรือคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์
 5. คลิกที่ไอคอน แก้ไขคอลัมน์ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงลำดับคอลัมน์
 6. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนชื่อมุมมอง

ไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อมุมมอง ทั้งหมด ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกแท็บที่มีมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ถัดจากชื่อมุมมอง ให้คลิกลูกศรลง จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อมุมมอง
 4. พิมพ์ชื่อใหม่ในฟิลด์ ชื่อ ของกล่องโต้ตอบ
 5. คลิกที่ “บันทึก

ลบมุมมอง

การลบมุมมองจะไม่สามารถเลิกทำได้ หากคุณลบมุมมองโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะต้องสร้างมุมมองใหม่ที่เหมือนกับมุมมองที่คุณลบไป

ไม่สามารถลบมุมมองทั้งหมดได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกแท็บที่มีมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ถัดจากชื่อมุมมอง ให้คลิกลูกศรลง จากนั้นคลิก ลบมุมมอง
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ลบมุมมอง

การปรับปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในคลังและพร้อมจำหน่าย

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังที่ “มีอยู่ในคลัง” และ “พร้อมจำหน่าย” ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสินค้าคงคลังบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มบาร์โค้ดให้กับสินค้าได้เช่นกัน

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

คุณยังสามารถแก้ไขสินค้าคงคลังที่มีอยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดสินค้าโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาและตัวกรองเพื่อกรองตามตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในส่วนผู้ดูแล Shopify ในหน้าและส่วนที่ตัวกรองดังกล่าวสามารถใช้งานได้ เช่นหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน โดยระบบจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้านั้นๆ ไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจึงจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

แก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง

หลังจากอัปเดตจํานวนสินค้าคงคลังแล้ว คุณสามารถค้นหาบันทึกของการปรับปรุงนี้และทำการปรับปรุงย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน โดยการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

จากหน้าประวัติการปรับปรุง คุณยังสามารถตรวจสอบการปรับปรุงที่แอปจากภายนอกดำเนินการหรือตามกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน Shopify ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของคุณ

ปรับปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าที่ไม่พร้อมจำหน่ายได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เพิ่มสินค้าคงคลังใหม่เป็นไม่พร้อมจำหน่าย
 • ย้ายสินค้าคงคลังจากพร้อมจำหน่ายเป็นไม่พร้อมจำหน่าย
 • ย้ายสินค้าคงคลังจาก “ไม่พร้อมจำหน่าย” ไปยัง “พร้อมจำหน่าย
 • ลบสินค้าคงคลังออกจาก “ไม่พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายอาจมีสถานะดังต่อไปนี้:

 • ได้รับความเสียหาย: สินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในคลัง แต่ไม่พร้อมจำหน่ายเนื่องจากได้รับความเสียหาย
 • การควบคุมคุณภาพ: สินค้าคงคลังที่มีอยู่ในคลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจำหน่าย
 • สต็อกสินค้าสำรอง: สินค้าคงคลังที่มีอยู่ในคลัง แต่ถูกสำรองไว้ก่อนเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจำหน่าย
 • อื่นๆ: สินค้าคงคลังที่มีอยู่ในคลัง แต่ไม่พร้อมจำหน่ายเนื่องด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่คุณระบุ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสินค้าคงคลังบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มบาร์โค้ดให้กับสินค้าได้เช่นกัน

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

เมื่อคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในส่วนผู้ดูแล Shopify ในหน้าและส่วนที่ตัวกรองดังกล่าวสามารถใช้งานได้ เช่นหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน โดยระบบจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้านั้นๆ ไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจึงจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

เพิ่มสินค้าคงคลังใหม่ที่ไม่พร้อมจำหน่าย

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกค่าที่ไม่พร้อมจำหน่ายสำหรับตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกค่าที่ถัดจาก ได้รับความเสียหาย, การควบคุมคุณภาพ, สต็อกสินค้าสำรอง หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าคงคลัง
 4. คลิก “เพิ่มไปยังสินค้าคงคลัง
 5. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการเพิ่มไปยังสินค้าที่ไม่พร้อมจำหน่าย โดยจํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดังกล่าวด้วย
 6. คลิกที่ “บันทึก

ย้ายสินค้าคงคลังจาก “พร้อมจำหน่าย” ไปยัง “ไม่พร้อมจำหน่าย

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกไอคอนปรับในคอลัมน์พร้อมจำหน่ายของตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือกย้ายไปยังไม่พร้อมจำหน่ายจากเมนูดรอปดาวน์
 4. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการย้ายไปยังไม่พร้อมจำหน่าย
 5. เลือกเหตุผลในการย้ายสินค้าคงคลังไปยัง “ไม่พร้อมจำหน่าย” จากเมนูดรอปดาวน์
 6. คลิกที่ “บันทึก

ย้ายสินค้าคงคลังจาก “ไม่พร้อมจำหน่าย” ไปยัง “พร้อมจำหน่าย

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกค่าที่ไม่พร้อมจำหน่ายสำหรับตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกค่าที่ถัดจากได้รับความเสียหาย, การควบคุมคุณภาพ, สต็อกสินค้าสำรอง หรือ อื่นๆ ที่คุณต้องการย้ายสินค้าคงคลังมา
 4. คลิกที่ “ย้ายไปยังพร้อมจำหน่าย
 5. ป้อนปริมาณสินค้าที่คุณต้องการย้ายไปยัง “พร้อมจำหน่าย”
 6. คลิกที่ “บันทึก

ลบสินค้าคงคลังออกจากไม่พร้อมจำหน่าย

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกค่าที่ไม่พร้อมจำหน่ายสำหรับตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกค่าที่ถัดจากได้รับความเสียหาย, การควบคุมคุณภาพ, สต็อกสินค้าสำรอง หรือ อื่นๆ ที่คุณต้องการลบสินค้าคงคลังออก
 4. คลิกที่ “ลบจากสินค้าคงคลัง
 5. ป้อนปริมาณที่คุณต้องการลบออกจาก “ไม่พร้อมจำหน่าย” จํานวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นในจำนวนเดียวกันนี้
 6. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากอัปเดตจํานวนสินค้าคงคลังแล้ว คุณสามารถค้นหาบันทึกของการปรับปรุงนี้และทำการปรับปรุงย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน โดยการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

จากหน้าประวัติการปรับปรุง คุณยังสามารถตรวจสอบการปรับปรุงที่แอปจากภายนอกดำเนินการหรือตามกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน Shopify ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี