ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

การดูสินค้าคงคลังของคุณ

คุณสามารถดูสินค้าคงคลังได้ในหน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าทุกแบบของสินค้าแต่ละรายการรวมกัน

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้ในหน้า สินค้าคงคลัง ในหน้าสินค้าคงคลัง คุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้า กรอง หรือจัดเรียงตามเกณฑ์ต่างๆ หรือเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแท็กไปยังสินค้าของคุณ เพื่อช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้

การปรับปริมาณสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังที่มีในสต็อกสำหรับสินค้าต่างๆ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสินค้าคงคลังบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มบาร์โค้ดให้กับสินค้าได้เช่นกัน

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

เมื่อคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ตัวกรองตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในส่วนผู้ดูแล Shopify ในหน้าและส่วนที่ตัวกรองดังกล่าวสามารถใช้งานได้ เช่นหน้าคำสั่งซื้อและหน้าสินค้าคงคลัง เมื่อคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งในตัวกรอง หน้าจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยน โดยระบบจะเก็บตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกสำหรับหน้านั้นๆ ไว้ในคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวจึงจะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ระหว่างอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

แก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก

ปรับปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หลังจากอัปเดตจํานวนสินค้าคงคลังแล้ว คุณสามารถค้นหาบันทึกของการปรับปรุงนี้และทำการปรับปรุงย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน โดยการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

จากหน้าประวัติการปรับปรุง คุณยังสามารถตรวจสอบการปรับปรุงที่แอปจากภายนอกดำเนินการหรือตามกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน Shopify ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการปรับปรุงสินค้าคงคลังของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี