ติดตามและปรับสินค้าคงคลัง

ดูสินค้าคงคลัง

คุณสามารถดูสินค้าคงคลังได้ในหน้าสินค้า ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดสำหรับตัวเลือกสินค้าทุกแบบของสินค้าทุกๆ รายการรวมกัน

คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าได้ในหน้าสินค้าคงคลัง ในหน้าสินค้าคงคลังคุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้าหรือกรองตามความพร้อม, ประเภทสินค้า, ผู้ขายสินค้า, ปริมาณสินค้าคงคลัง, หรือแท็กที่ติดด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแท็กไปยังสินค้าของคุณเพื่อช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังที่มีในสต็อกสำหรับสินค้าต่างๆ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังตามตำแหน่งที่ตั้งได้

แก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือก

ดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้า

หากกำลังใช้งาน Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถเรียกดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถเรียกดูประวัติของตัวเลือกสินค้าที่ติดตามอยู่แต่ละชนิดได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณสามารถดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง:

  • วันที่ - วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เหตุการณ์ - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเติมสินค้าหรือคำสั่งซื้อ
  • เปลี่ยนแปลงโดย - พนักงานที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • การเปลี่ยนแปลง - ปริมาณที่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีทั้งเพิ่มขึ้นและลงลด
  • ปริมาณ - ปริมาณในสินค้าคงคลังหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี