Envanteri takip etme ve düzenleme

Ürünler sayfasında ürün envanterinizi görüntüleme

Her bir ürüne ilişkin tüm varyasyonlara ait birleştirilmiş bir envanter sayımı görmek için Ürünler sayfasında ürün envanterini görüntüleyebilirsiniz.

Envanter ihtiyaçlarınız doğrultusunda görünümleri arayabilir, filtreleyebilir ve yeni bir görünüm kaydedebilirsiniz. Ürünler sayfasında arama ve filtreleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Envanter sayfasında ürün envanterinizi görüntüleme

Envanter sayfasında, ürün varyasyonlarınız için envanter sayımlarını görüntüleyebilirsiniz. Envanter sayfasında varyasyonları arayabilir, farklı kriterlere göre filtreleyebilir veya sıralayabilir, sıralama düzenini değiştirebilir, görünümleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Envanter yönetimine yardımcı olması için ürünlerinize etiket de ekleyebilirsiniz.

Envanter sayfasında, ürünlerinizin her biri için tek bir konumdaki envanter durumları görüntülenir. Konum adının yanındaki açılır menüyü kullanarak konumu değiştirebilirsiniz.

Sütunları görüntüleme, gizleme ve yeniden sıralama

Envanter görünümlerinizden her birini optimize etmek için sütunları gösterebilir, gizleyebilir ve yeniden sıralayabilirsiniz. Örneğin, Elde mevcut envanteri görüntülemek istemiyorsanız. Elde mevcut sütununu gizleyebilirsiniz. Ürün sütunu dışındaki herhangi bir sütunu yeniden sıralayabilir ve gizleyebilirsiniz. Ürün sütunu tabloda her zaman ilk sırada gösterilir.

+ simgesine tıklayarak yeni bir görünüm oluşturabilirsiniz. İletişim kutusuna bir Ad yazın ve Görünüm oluştur'a tıklayın. Ayrıca, yeni görünümler oluşturabilir veya filtreleri kullanarak mevcut görünümleri güncelebilirsiniz. Arama ve filtreleme simgesine dokunun, ardından Kaydet'e veya Farklı Kaydet'e tıklayın. Yeni bir görünüm için Ad alanına bir ad girin ve görünümü kaydetmek için Kaydet'e tıklayın. Filtre içeren bir görünüm oluşturmadan önce veya oluşturduktan sonra sütunları düzenleyebilirsiniz. Örneğin, filtrenin 10'dan az kullanılabilir birime sahip stoku görüntülediği ve yalnızca Ürün ve Kullanılabilir sütunlarını içeren bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kayıtlı görünüm sekmesine tıklayın.
 3. Sütunları düzenle simgesine tıklayın.
 4. Sütunları gizlemek veya göstermek için her bir sütundaki Gizle veya Görüntüle simgelerine tıklayın ya da yeniden sıralamak için sütunlara tıklayıp sürükleyin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Envanterinizin görünümünde değişiklik yapma

Değişiklikleri, Tümü görünümü dışındaki herhangi bir görünüme kaydedebilirsiniz. Tümü görünümünde yalnızca sütunların sırasını özelleştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kayıtlı görünüm sekmesine tıklayın.
 3. Filtrelerde değişiklik yapmak veya sıralamayı değiştirmek için Arama ve filtreleme simgesine tıklayın.
 4. Sıralamayı değiştirmek için Sırala simgesine tıklayın veya sütun üstbilgisine tıklayın.
 5. Sütun sırasını değiştirmek için Sütunları düzenle simgesine tıklayın.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir görünümü yeniden adlandırma

Tümü görünümü yeniden adlandırılamaz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz görünümün bulunduğu sekmeyi tıklayın.
 3. Görünüm adının yanındaki aşağı ok simgesine, ardından Görünümü yeniden adlandır'a tıklayın.
 4. İletişim kutusundaki Ad alanına yeni adı girin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Bir görünümü silme

Görünümü silme işlemi geri alınamaz. Bir görünümü yanlışlıkla silerseniz silmiş olduğunuz görünümle eşleşen yeni bir görünüm oluşturmanız gerekir.

Tümü görünümü silinemez.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz görünümün bulunduğu sekmeyi tıklayın.
 3. Görünüm adının yanındaki aşağı ok simgesine ve Görünümü Sil'e tıklayın.
 4. İletişim kutusunda Görünümü sil'e tıklayın.

Eldeki miktar ve Kullanılabilir envanter adetlerini düzenleme

Eldeki miktar ve Kullanılabilir ürün adetlerini aşağıdaki yöntemlerle değiştirebilirsiniz:

 • Envanter sayfasında
 • Toplu düzenleyiciyi kullanarak
 • Envanter CSV dosyasını kullanarak
 • Yalnızca kullanılabilir envanter için ürün ayrıntıları sayfasında

Ürünlerinize barkod eklemek için mobil cihazlarda envanter barkod tarayıcısını da kullanabilirsiniz.

Bir ürünün envanter adedi, envanter uygulamaları kullanılarak takip ediliyorsa ürün adedi yalnızca bu uygulama konumuna dağıtılır. Ürünlerin atandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, konuma göre filtrelemek için arama ve filtreleme seçeneklerini kullanarak, konum başına kullanılabilir envanteri doğrudan ürün ayrıntıları sayfasından düzenleyebilirsiniz.

Birden fazla konumunuz varsa Shopify yöneticisinde, Siparişler ve Envanter sayfası gibi geçerli olduğu sayfalar ve bölümlerde bir konum filtresi görünür. Filtrede bir konum seçtiğinizde sayfa, siz değiştirene kadar seçiminizi tutar. Bir sayfanın seçilen konumu, tarayıcı çerezinde depolanır. Bu nedenle, cihazlar veya tarayıcılar arasında saklanmaz.

Envanter adedini düzenleme

Envanter miktarları güncellendikten sonra, ürünün veya varyasyonun envanter düzeltmesi geçmişini görüntüleyerek bu düzenlemenin ve 90 güne kadar olan düzenlemelerin kaydını bulabilirsiniz.

Düzenleme Geçmişi sayfasında üçüncü taraf uygulamalar veya Shopify'daki otomatik olarak gerçekleştirilen işlemler tarafından yapılan düzenlemeleri de inceleyebilirsiniz.

Envanter düzeltmesi geçmişinizi görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanım dışı envanter miktarlarını düzenleme

Ürünlerin Kullanım dışı envanter adedini aşağıdaki yöntemlerle değiştirebilirsiniz:

 • Kullanım dışı olarak yeni envanter ekleme
 • Envanteri Kullanılabilir kategorisinden Kullanım dışı kategorisine taşıma
 • Envanteri Kullanım dışı kategorisinden Kullanılabilir kategorisine taşıma
 • Kullanım dışı envanteri silme

Kullanım dışı envanter, aşağıdaki durumlara sahip olabilir:

 • Hasarlı: Eldeki miktara dahil olan ancak hasarlı olduğu için kullanılamayan envanter.
 • Kalite kontrolü: Eldeki miktara dahil olan ancak kullanılabilir hale gelmeden önce kalite kontrolü amacıyla gözden geçirilmesi envanter.
 • Güvenlik stoku: Eldeki miktara dahil olan ancak kullanılabilir hale gelmeden önce kasıtlı olarak rezerve edilen envanter.
 • Diğer: Eldeki miktara dahil olan ancak sizin belirlediğiniz bir nedenden dolayı kullanılamayan envanter.

Ürünlerinize barkod eklemek için mobil cihazlarda envanter barkod tarayıcısını da kullanabilirsiniz.

Bir ürünün envanter adedi, envanter uygulamaları kullanılarak takip ediliyorsa ürün adedi yalnızca bu uygulama konumuna dağıtılır. Ürünlerin atandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Birden fazla konumunuz varsa Shopify yöneticisinde, Siparişler ve Envanter sayfası gibi geçerli olduğu sayfalar ve bölümlerde bir konum filtresi görünür. Filtrede bir konum seçtiğinizde sayfa, siz değiştirene kadar seçiminizi tutar. Bir sayfanın seçilen konumu, tarayıcı çerezinde depolanır. Bu nedenle, cihazlar veya tarayıcılar arasında saklanmaz.

Yeni Kullanım dışı envanter ekleme

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz varyasyon için Kullanım dışı değerine tıklayın.
 3. Envanter eklemek istediğiniz Hasarlı, Kalite kontrolü, Güvenlik stoku veya Diğer kategorisinin yanındaki değere tıklayın.
 4. Envantere ekle'ye tıklayın.
 5. Kullanım dışı kategorisine eklemek istediğiniz adedi girin. Eldeki miktar envanteriniz de aynı oranda artış gösterir.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Envanteri Kullanılabilir kategorisinden Kullanım dışı kategorisine taşıma

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz varyasyon için Kullanılabilir sütunundaki düzenle simgesine tıklayın.
 3. Açılır menüden Kullanım dışı kategorisine taşı seçeneğini belirleyin.
 4. Kullanım dışı kategorisine taşımak istediğiniz adedi girin.
 5. Açılır menüden envanteri Kullanım Dışı kategorisine taşıma nedenini seçin.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Envanteri Kullanım dışı kategorisinden Kullanılabilir kategorisine taşıma

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz varyasyon için Kullanım dışı değerine tıklayın.
 3. Envanterini taşımak istediğiniz Hasarlı, Kalite kontrolü, Güvenlik stoku veya Diğer kategorisinin yanındaki değere tıklayın.
 4. Kullanılabilir'e taşı seçeneğine tıklayın.
 5. Kullanılabilir kategorisine taşımak istediğiniz adedi girin.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Kullanım dışı kategorisinden envanteri silme

 1. Shopify yöneticisinde Ürünler > Envanter'e tıklayın.
 2. Düzenlemek istediğiniz varyasyon için Kullanım dışı değerine tıklayın.
 3. Envanteri silmek istediğiniz Hasarlı, Kalite kontrolü, Güvenlik stoku veya Diğer kategorisinin yanındaki değere tıklayın.
 4. Envanterden sil'e tıklayın.
 5. Kullanım dışı kategorisinden silmek istediğiniz adedi girin. Eldeki miktar envanteriniz de aynı miktarda azalır.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Envanter miktarları güncellendikten sonra, ürünün veya varyasyonun envanter düzeltmesi geçmişini görüntüleyerek bu düzenlemenin ve 90 güne kadar olan düzenlemelerin kaydını bulabilirsiniz.

Düzenleme Geçmişi sayfasında üçüncü taraf uygulamalar veya Shopify'daki otomatik olarak gerçekleştirilen işlemler tarafından yapılan düzenlemeleri de inceleyebilirsiniz.

Envanter düzeltmesi geçmişinizi görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene