Sporing og justering av lagerbeholdning

Viser lagerbeholdning for produkt

Du kan se produktets lagerbeholdning på Produkter-siden, som viser et kombinert lagerantall for alle varianter av hvert produkt.

Du kan vise lagerbeholdningen for produktvarianter på Lagerbeholdning-siden. På Lagerbeholdning-siden kan du søke i varianter, filtrere eller sortere etter ulike kriterier eller endre sorteringsrekkefølgen. Du kan også legge til tagger for produkter for enklere lagerbeholdningsstyring.

Justere lagerantall

Du kan endre det tilgjengelige lagerantallet av produkter på følgende måter:

Du kan også bruke strekkodeskanneren for lagerbeholdning på en mobil enhet til å legge til strekkoder for produkter.

Hvis lagerantallet for et produkt spores med lagerbeholdningsapper, vil antallene bare tilordnes denne applokalisasjonen. Du kan endre hvilke lokalisasjoner produkter er tilordnet til.

Når du har flere lokalisasjoner, vises et lokalisasjonsfilter i Shopify-administrator på sider og seksjoner der det gjelder, som Bestillinger-siden og Lagerbeholdning-siden. Når du velger en lokalisasjon i filteret, beholder siden valget ditt inntil du endrer det. Den valgte lokalisasjonen for en side lagres i en informasjonskapsel i nettleseren, så den beholdes ikke mellom enheter eller nettlesere.

Juster lagerantall

Juster lagerantall for produkter uten varianter

Juster lagerantall for produkter med varianter for en enkeltlokalisasjon

Juster lagerantall for produkter med varianter for flere lokalisasjoner

Vis historikk for justeringer av lagerbeholdning for et produkt

Hvis du bruker Shopify til å spore et produkts lagerbeholdning, kan du se historikken av lagerjusteringene. Hvis produktet har varianter, kan du se historikken for lagerjusteringer for hver variant som spores, men du kan ikke se historikken for lagerjusteringer for alle varianter samtidig.

Du kan bare se de siste 90 dagene med historikk for lagerjusteringer for et produkt eller en variant.

Når du ser historikken over lagerjusteringer for et produkt eller variant, finner du informasjon om justeringer av lagerbeholdning:

  • Dato – datoen for hver justering.
  • Aktivitet – hendelsen som forårsaket justeringen, som en overføring eller en bestilling.
  • Justert av – personalmedlemmet som gjorde justeringen.
  • Tilgjengelig – lagerantallet som er tilgjengelig etter justeringen.
  • Forpliktet – antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er sluttført enda. Lagerbeholdningsenheter som er en del av bestillingsutkast telles ikke som forpliktet før bestillingsutkastet blir til en bestilling.

Steg:

Årsak til lagerjustering

Når du justerer lagerantall kan du velge en årsak til at hvert av antallene er justert. Årsaker til justeringer av lagerbeholdning vises i justeringshistorikken under kolonnen Aktivitet.

Årsak til lagerjustering
Årsak til justeringer av lagerbeholdning Bruk
Korrigering Standardalternativet dersom det ikke er valgt et annet alternativ. Brukes til å korrigere en lagerfeil, eller som en generell årsak.
Antall Brukes etter en fysisk opptelling av lagerbeholdningen, der det er funnet et avvik mellom det faktiske lagerantallet og det tidligere registrerte lagerantallet.
Skadet Brukes for å fjerne skadet lagerbeholdning.
Dataretting Henviser til en feilretting som er gjort automatisk. Denne årsaken er skrivebeskyttet, og kan ikke endres i Shopify-administrator.
Kampanje eller donasjon Brukes ved justering av lagerbeholdningen grunnet varer som brukes i kampanjer eller som donasjoner.
Mottatt Brukes ved registrering av ny lagerbeholdning for å henvise til den nye lagerbeholdningen.
Returner til lageret Brukes for å tilbakeføre en returnert vare til tilgjengelig lagerbeholdning, når varen kan selges på nytt.
Tyveri eller tap Brukes når lagerbeholdningen justeres grunnet tyveri eller tap.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis