Sporing og justering av lagerbeholdning

Vise lagerbeholdningen av produkter på siden Produkter

Du kan se produkters lagerbeholdning på Produkter-siden, som viser et kombinert lagerantall for alle varianter av hvert produkt.

Du kan søke, filtrere og lagre en ny visning for dine lagerbeholdningsbehov. Finn ut mer om å søke og filtrere på siden Produkter.

Vise lagerbeholdning på siden Lagerbeholdning

Du kan se lagerantallene for produktvarianter på siden Lagerbeholdning. På siden Lagerbeholdning kan du søke etter varianter, filtrere eller sortere etter ulike kriterier, endre sorteringsrekkefølge og opprette, redigere og slette visninger. Du kan også legge til tagger for produkter for å gjøre lagerbeholdningsstyringen enklere.

Siden Lagerbeholdning viser lagertilstander for hvert av produktene dine ved én enkelt lokalisasjon. Du kan endre lokalisasjon med rullegardinmenyen ved siden av lokalisasjonens navn.

Vis, skjul, sorter kolonner

For å optimalisere hver av lagerbeholdningsvisningene kan du vise, skjule og sortere kolonner. Du kan for eksempel skjule kolonnen På hånden, i tilfeller der du ikke ønsker å se lagerbeholdning som er på hånden. Du kan endre rekkefølge og skjule alle kolonner, unntatt kolonnen Produkt. Produkt-kolonnen vises alltid først i tabellen.

Du kan opprette en ny visning ved å klikke på ikonet +. Skriv inn et navn i dialogboksen og klikk på Opprett visning. Du kan også opprette nye visninger, eller oppdater eksisterende visninger med filtre. Klikk på søk- og filtrerikonet, og klikk deretter på Lagre eller Lagre som. For en ny visning skriver du inn et navn i feltet Navn, og klikker på Lagre for å lagre visningen. Før eller etter at du oppretter en visning med et filter kan du redigere kolonnene. Du kan for eksempel opprette en visning der filteret viser lagerbeholdning med mindre enn 10 tilgjengelige enheter, og bare har kolonnene Produkt og Tilgjengelig vist.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på fanen for den lagrede visningen du vil gjøre endringer i.
 3. Klikk på ikonet Rediger kolonner.
 4. Klikk på ikonene Skjul eller Vis i hver av kolonnene for å skjule eller vise en kolonne, eller klikk og dra i kolonnene for å sortere dem.
 5. Klikk på Lagre.

Gjøre endringer i en lagerbeholdningsvisning

Du kan lagre endringer i alle visninger bortsett fra visningen Alle. Du kan bare tilpasse kolonnerekkefølgen i visningen Alle.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på fanen for den lagrede visningen du vil gjøre endringer i.
 3. Klikk på ikonet Søk og filtrer for å gjøre endringer i filtre eller sorteringsrekkefølge.
 4. Klikk på ikonet Sorter eller klikk på kolonneoverskriften for å endre sorteringsrekkefølge.
 5. Klikk på ikonet Rediger kolonner for å gjøre endringer i kolonnerekkefølgen.
 6. Klikk på Lagre.

Gi nytt navn til en visning

Visningen Alle kan ikke omdøpes.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på fanen med visningen du vil redigere.
 3. Klikk på pil ned ved siden av visningsnavnet, og klikk deretter på Gi nytt navn til visningen.
 4. Skriv inn det nye navnet i feltet Navn i dialogboksen.
 5. Klikk på Lagre.

Slette en visning

Sletting av en visning kan ikke angres. Hvis du sletter en visning ved et uhell, må du opprette en ny visning, som samsvarer med visningen du slettet.

Visningen Alle kan ikke slettes.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på fanen med visningen du vil redigere.
 3. Klikk på pil ned ved siden av visningens navn, og klikk deretter på Slett visning.
 4. Klikk på Slett visning i dialogboksen.

Juster lagerbeholdning som er på lager og tilgjengelig

Du kan endre antall produkter på lager og tilgjengelige produkter på følgende måter:

Du kan også bruke strekkodeskanneren for lagerbeholdning på en mobil enhet til å legge til strekkoder for produkter.

Hvis lagerantallet for et produkt spores med lagerbeholdningsapper, vil antallene bare tilordnes denne applokalisasjonen. Du kan endre hvilke lokalisasjoner produkter er tilordnet til.

Du kan også redigere tilgjengelig lagerbeholdning per lokalisasjon direkte fra produktdetaljsiden ved å bruke alternativer for søk og filtrering for å filtrere etter lokalisasjon.

Når du har flere lokalisasjoner, vises et lokalisasjonsfilter i Shopify-administrator på sider og seksjoner der det gjelder, som Bestillinger-siden og Lagerbeholdning-siden. Når du velger en lokalisasjon i filteret, beholder siden valget ditt inntil du endrer det. Den valgte lokalisasjonen for en side lagres i en informasjonskapsel i nettleseren, så den beholdes ikke mellom enheter eller nettlesere.

Juster lagerantall

Når lagerantall er oppdatert finner du en registrering av justeringen, og justeringer som er inntil 90 dager gamle, ved å se justeringshistorikken for produktet eller varianten.

Fra siden Justeringshistorikk kan du også se justeringer som er gjort av tredjepartsapper eller prosesser som skjer automatisk i Shopify.

Finn ut mer om å se justeringshistorikk for lagerbeholdning.

justere utilgjengelig lagerantall

Du kan endre antall utilgjengelige produkter på følgende måter:

 • legge til ny lagerbeholdning som Utilgjengelig
 • flytte lagerbeholdningen fra Tilgjengelig til Utilgjengelig
 • flytte lagerbeholdning fra Utilgjengelig til Tilgjengelig
 • slette lagerbeholdning fra Utilgjengelig

Utilgjengelig lagerbeholdning kan ha følgende status

 • Skadet: Lagerbeholdning som er på lager, men som ikke er tilgjengelig fordi den er skadet.
 • Kvalitetskontroll: Lagerbeholdning som er på lager, men som må sjekkes for kvalitetsformål før den gjøres tilgjengelig for salg.
 • Sikkerhetslager: Lagerbeholdning som er på lager, men som holdes i reserve før den gjøres tilgjengelig for salg.
 • Annet: Lagerbeholdning som er på lager, men som ikke er tilgjengelig av en grunn som du har bestemt.

Du kan også bruke strekkodeskanneren for lagerbeholdning på en mobil enhet til å legge til strekkoder for produkter.

Hvis lagerantallet for et produkt spores med lagerbeholdningsapper, vil antallene bare tilordnes denne applokalisasjonen. Du kan endre hvilke lokalisasjoner produkter er tilordnet til.

Når du har flere lokalisasjoner, vises et lokalisasjonsfilter i Shopify-administrator på sider og seksjoner der det gjelder, som Bestillinger-siden og Lagerbeholdning-siden. Når du velger en lokalisasjon i filteret, beholder siden valget ditt inntil du endrer det. Den valgte lokalisasjonen for en side lagres i en informasjonskapsel i nettleseren, så den beholdes ikke mellom enheter eller nettlesere.

Legg til ny Utilgjengelig lagerbeholdning

 1. Fra Shopify-administrator, klikk på Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Utilgjengelig-verdien for varianten du vil redigere.
 3. Klikk på verdien ved siden av Skadet, Kvalitetskontroll, Sikkerhetslager eller Annet du vil legge til lagerbeholdning i.
 4. Klikk på Legg til i lagerbeholdning.
 5. Skriv inn antallet du vil legge til i Utilgjengelig. Antallet På lager øker også med dette beløpet.
 6. Klikk på Lagre.

Flytte lagerbeholdning fra Tilgjengelig til Utilgjengelig

 1. Fra Shopify-administrator, klikk på Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på juster-ikonet i Tilgjengelig-kolonnen for varianten du vil redigere.
 3. Velg Flytt til Utilgjengelig fra rullegardinmenyen.
 4. Skriv inn antallet du vil flytte til Utilgjengelig.
 5. Velg en årsak for at lagerbeholdningen flyttes til Utilgjengelig fra rullegardinmenyen.
 6. Klikk på Lagre.

Flytte lagerbeholdning fra Utilgjengelig til Tilgjengelig

 1. Fra Shopify-administrator, klikk på Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Utilgjengelig-verdien for varianten du vil redigere.
 3. Klikk på verdien ved siden av Skadet, Kvalitetskontroll, Sikkerhetslager eller Annet du vil flytte lagerbeholdningen fra.
 4. Klikk på Flytt til tilgjengelig.
 5. Skriv inn antallet du vil flytte til Tilgjengelig.
 6. Klikk på Lagre.

Slett lagerbeholdning fra Utilgjengelig

 1. Fra Shopify-administrator, klikk på Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Klikk på Utilgjengelig-verdien for varianten du vil redigere.
 3. Klikk på verdien ved siden av Skadet, Kvalitetskontroll, Sikkerhetslager eller Annet du vil slette lagerbeholdning fra.
 4. Klikk på Slett fra lagerbeholdning.
 5. Skriv inn antallet du vil slette fra Utilgjengelig. Det du har inne På lager minsker med dette antallet.
 6. Klikk på Lagre.

Når lagerantall er oppdatert finner du en registrering av justeringen, og justeringer som er inntil 90 dager gamle, ved å se justeringshistorikken for produktet eller varianten.

Fra siden Justeringshistorikk kan du også se justeringer som er gjort av tredjepartsapper eller prosesser som skjer automatisk i Shopify.

Finn ut mer om å se justeringshistorikk for lagerbeholdning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis