Lagertilstander

For å opprettholde nøyaktige lagerantall i Shopify-administrator tilordnes produktene en lagertilstand. En lagertilstand definerer statusen for et produkt, som inkluderer hvorvidt et produkt er på hånden og tilgjengelig for kjøp, forpliktet til en bestilling, utilgjengelig eller en del av en innkommende forsendelse. Ved å forstå lagertilstander sikrer du at du har den nyeste informasjonen om produktene, slik at du kan ta best mulig beslutninger om bestillinger og lagerbeholdningsstyring.

Tilstanden for antall vises på siden Lagerbeholdning ved siden av hvert produkt eller variant. Du kan opprette og redigere visninger på siden Lagerbeholdning for å vise den informasjonen du ønsker. Hvis du for eksempel ikke har behov for kolonnen På hånden, kan du skjule den og lagre visningen. Finn ut mer om siden Lagerbeholdning.

Du kan også se lagertilstander på bestemte produkt- eller variantsider.

Lagerenheter kan ha følgende tilstander:

Du må legge inn lagerinformasjon i Shopify og aktivere lagersporing for at Shopify skal kunne bestemme lagertilstander.

På denne siden

Forstå lagertilstander

På hånden

Lagerbeholdning som er på hånden viser til det totale antallet enheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning som er på hånden er summen av forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig lagerbeholdning. Du kan redigere antall på hånden i Shopify-administrator. Når du redigerer antall på hånden endres det tilgjengelige antallet med tilsvarende.

Jo's Jams har for eksempel følgende lagerbeholdning:

  • 10 syltetøy som er utilgjengelige fordi de er reservert for bestillingsutkast
  • Seks syltetøy som er forpliktet til bestillinger og må oppfylles
  • Fire syltetøy som er tilgjengelig og klare for salg

Det totale antallet syltetøy Jo's Jams har på hånden er 20 syltetøy, som er basert på det totale antallet enheter som er forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig.

Tilgjengelig

Tilgjengelig lagerbeholdning viser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger eller reservert for bestillingsutkast. Det inkluderer heller ikke lagerbeholdning som anses som innkommende. Du kan redigere Tilgjengelige antall i Shopify-administrator. Når du redigerer Tilgjengelig antall, endres antallet På lager også.

Jo's Jams har for eksempel 60 enheter med syltetøy på lager i butikken, klart til salg.

Antall tilgjengelige enheter med syltetøy ved denne butikklokalisasjonen hos Jo's Jams er 60 enheter.

Forpliktet

Forpliktet lagerbeholdning henviser til antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er sluttført ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast kan de ikke kjøpes av kunder, og teller ikke som Forpliktet før utkastet blir omgjort til en bestilling.

Jo's Jams har for eksempel gjort noen nettsalg i dag. De solgte 20 syltetøy. De 20 solgte lagerenhetene har nå tilstanden Forpliktet fordi de er en del av bestillinger som er lagt inn, men ikke enda oppfylt.

Utilgjengelig

Utilgjengelig lagerbeholdning viser til antall enheter som er reservert for bestillingsutkast, settes til side av apper eller andre grunner til lagerbeholdning, som skadde varer, varer som er til kvalitetskontroll eller sendt til sikkerhetslager. Utilgjengelig lagerbeholdning er lagerbeholdning på stedet ditt, men som er ikke tilgjengelig for salg. Du kan også flytte Tilgjengelige varer til Utilgjengelige ved å justere lagerantallet.

For eksempel har Jo's Jams 55 syltetøyglass på lager for øyeblikket, men de har opprettet bestillingsutkast i dag, og nå er 35 av disse syltetøyglassene reservert for bestillingsutkast. Jo legger merke til at et av syltetøyglassene mangler en etikett under en varetelling og flytter ett Tilgjengelig syltetøyglass til Utilgjengelig for kvalitetskontroll. Total Utilgjengelig lagerbeholdning for denne lokalisasjonen er 36 enheter med syltetøyglass. Total Tilgjengelig lagerbeholdningen er 19 enheter med syltetøyglass. Hvis Jo erstatter etiketten og gjør syltetøyglasset Tilgjengelig for salg igjen, vil Tilgjengelig lagerbeholdning være 20 enheter med syltetøyglass.

Innkommende

Innkommende lagerbeholdning viser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen din fra overføringer, innkjøpsordre eller apper. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før det er mottatt ved lokalisasjonen. Når du mottar innkommende lagerbeholdning fra innkjøpsordre eller overføringer, endres tilstanden automatisk til Tilgjengelig. Apper kan ha andre tilstander enn Tilgjengelig når den innkommende lagerbeholdningen er mottatt. En app kan for eksempel legge mottatt lagerbeholdning som Utilgjengelig som reservelager. Når innkommende lagerbeholdning mottas og blir Tilgjengelig, telles det også i antallet som er På hånden. Finn ut mer om mottak av lagerbeholdningsoverføringer.

Jo's Jams har for eksempel to butikker: butikk A og butikk B. Butikk A sender en forsendelse på 90 syltetøy til butikk B.

Innkommende antall for Jo's Jams i butikk B er 90 enheter syltetøy.

Referansekart for lagertilstander

Lagerbeholdningen er gruppert i følgende tilstander:

Lagertilstander
Lagertilstand Definisjon
På hånden Lagerbeholdning som er på hånden henviser til alle lagerenheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning som er På hånden består av totalen av Forpliktet, Utilgjengelig og Tilgjengelig lagerbeholdning.
Tilgjengelige Tilgjengelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger, eller reservert for noen bestillingsutkast. Det inkluderer heller ikke lagerbeholdning som anses som Innkommende.
Forpliktet Forpliktet lagerbeholdning henviser til antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er oppfylt ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast kan de ikke kjøpes av kunder, og de teller ikke som forpliktet lagerbeholdning før utkastet blir omgjort til en bestilling.
Utilgjengelig Utilgjengelig lagerbeholdning viser til antall enheter som er reservert for bestillingsutkast, settes til side av apper eller andre grunner til lagerbeholdning, som skadde varer, varer sendt til kvalitetskontroll eller til sikkerhetslager. Utilgjengelig lagerbeholdning er lagerbeholdning på stedet ditt, men som ikke er tilgjengelig for salg.
Innkommende Innkommende lagerbeholdning viser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen din fra overføringer, innkjøpsordre eller apper. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt, og staten er endret til Tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis