Lagertilstander

For å opprettholde nøyaktige lagerantall i Shopify-administrator tilordnes produktene en lagertilstand. En lagertilstand definerer statusen for et produkt, som inkluderer hvorvidt et produkt er på hånden og tilgjengelig for kjøp, forpliktet til en bestilling, utilgjengelig eller en del av en innkommende forsendelse. Ved å forstå lagertilstander sikrer du at du har den nyeste informasjonen om produktene, slik at du kan ta best mulig beslutninger om bestillinger og lagerbeholdningsstyring.

Tilstanden for antallene dine vises på siden Lagerbeholdning ved siden av hvert enkelt produkt eller variant. Innkommende lagerbeholdning vises imidlertid på sin egen fane på denne siden.

Du kan også se lagertilstander på bestemte produkt- eller variantsider.

Lagerenheter kan ha følgende tilstander:

Du må legge inn lagerinformasjon i Shopify og aktivere lagersporing for at Shopify skal kunne bestemme lagertilstander.

Forstå lagertilstander

På hånden

Lagerbeholdning som er på hånden viser til det totale antallet enheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning som er på hånden er summen av forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig lagerbeholdning. Du kan redigere antall på hånden i Shopify-administrator. Når du redigerer antall på hånden endres det tilgjengelige antallet med tilsvarende.

Jo's Jams har for eksempel følgende lagerbeholdning:

  • 10 syltetøy som er utilgjengelige fordi de er reservert for bestillingsutkast
  • Seks syltetøy som er forpliktet til bestillinger og må oppfylles
  • Fire syltetøy som er tilgjengelig og klare for salg

Det totale antallet syltetøy Jo's Jams har på hånden er 20 syltetøy, som er basert på det totale antallet enheter som er forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig.

Tilgjengelige

Tilgjengelig lagerbeholdning viser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger eller reservert for bestillingsutkast. Det inkluderer heller ikke lagerbeholdning som anses som innkommende. Du kan redigere det tilgjengelige antallet i Shopify-administrator. Når du redigerer det tilgjengelige antallet endres antall på hånden tilsvarende.

Jo's Jams har for eksempel 60 enheter med syltetøy på lager i butikken, klart til salg.

Antall tilgjengelige enheter med syltetøy ved denne butikklokalisasjonen hos Jo's Jams er 60 enheter.

Forpliktet

Forpliktet lagerbeholdning henviser til antall enheter som er en del av en registrert bestilling, men som ikke er sluttført ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast kan de ikke kjøpes av kunder, og teller ikke som Forpliktet før utkastet blir omgjort til en bestilling.

Jo's Jams har for eksempel gjort noen nettsalg i dag. De solgte 20 syltetøy. De 20 solgte lagerenhetene har nå tilstanden Forpliktet fordi de er en del av bestillinger som er lagt inn, men ikke enda oppfylt.

Utilgjengelig

Utilgjengelig lagerbeholdning henviser til antall enheter som er reservert for bestillingsutkast eller satt til siden av apper. Utilgjengelig lagerbeholdning lagerføres ved lokalisasjonen, men er ikke tilgjengelig for salg.

Jo's Jams har for eksempel 55 syltetøy lagerført for øyeblikket, men de har opprettet bestillingsutkast i dag, og nå er 35 av disse reservert for bestillingsutkast. Den totale utilgjengelige lagerbeholdningen for denne lokalisasjonen er 35 enheter med syltetøy. Den totale tilgjengelige lagerbeholdningen er 20 enheter med syltetøy.

Innkommende

Innkommende lagerbeholdning viser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt ved lokalisasjonen. Når den er mottatt endres tilstanden automatisk til Tilgjengelig. Når innkommende lagerbeholdning er mottatt og blir tilgjengelig telles den også i antall på hånden. Finn ut mer om å motta lageroverføringer.

Jo's Jams har for eksempel to butikker: butikk A og butikk B. Butikk A sender en forsendelse på 90 syltetøy til butikk B.

Innkommende antall for Jo's Jams i butikk B er 90 enheter syltetøy.

Referansekart for lagertilstander

Lagerbeholdningen er gruppert i følgende tilstander:

Lagertilstander
Lagertilstand Definisjon
På hånden Lagerbeholdning som er på hånden henviser til alle lagerenheter du har ved en lokalisasjon. Lagerbeholdning som er På hånden består av totalen av Forpliktet, Utilgjengelig og Tilgjengelig lagerbeholdning.
Tilgjengelige Tilgjengelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning du kan selge. Tilgjengelig lagerbeholdning er ikke forpliktet til noen bestillinger, eller reservert for noen bestillingsutkast. Det inkluderer heller ikke lagerbeholdning som anses som Innkommende.
Forpliktet Forpliktet lagerbeholdning henviser til antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er oppfylt ennå. Når enheter er en del av et bestillingsutkast kan de ikke kjøpes av kunder, og de teller ikke som forpliktet lagerbeholdning før utkastet blir omgjort til en bestilling.
Utilgjengelig Utilgjengelig lagerbeholdning viser til antall enheter som er reservert for bestillingsutkast eller satt til side av apper. Utilgjengelig lagerbeholdning lagerføres ved lokalisasjonen, men er ikke tilgjengelig for salg.
Innkommende Innkommende lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning som er på vei til lokalisasjonen. Innkommende lagerbeholdning er ikke tilgjengelig for salg før den er mottatt og tilstanden er endret til Tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis