Lagertilstande

Dine produkter tildeles lagerstatus for at opretholde et nøjagtigt lagerantal i din Shopify-administrator. En lagerstatus definerer statussen for et produkt, herunder om et produkt er disponibelt og tilgængeligt for køb, reserveret til en ordre, ikke-tilgængeligt eller en del af en indgående forsendelse. Ved at forstå lagerstatusser sikrer du, at du har de nyeste oplysninger om dine produkter, så du kan træffe de beslutninger om dine ordrer og din lagerstyring, der er mest effektive.

Statussen for dine antal vises på siden Lager ud for hvert produkt og hver variant. Du kan oprette og redigere visninger på siden Lager for at få vist de ønskede oplysninger. Hvis du f.eks. ikke har brug for kolonnen Til rådighed, kan du skjule den og gemme visningen. Få mere at vide om siden Lager.

Du kan også se lagerstatusser for specifikke produkt- og variantsider.

Dine lagerenheder kan have følgende statusser:

Du skal indtaste lageroplysninger i Shopify og aktivere lagersporing, for at Shopify kan angive status for din lagerbeholdning.

På denne side

Forstå lagerstatusser

Disponibel

Disponibel lagerbeholdning henviser til det samlede antal enheder, du har på en lokation.Disponibel lagerbeholdning er summen af lagerbeholdningerne med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig.Du kan redigere dit Disponible antal i Shopify-administratoren.Når du redigerer antallet for Disponibel, ændres antallet for Tilgængelig med det samme tal.

Jo's Jams har f.eks. følgende lagerbeholdning:

  • 10 marmelader med statussen Ikke-tilgængelig, da de er reserveret til ordrekladder
  • 6 marmelader, der er Reserveret til ordrer, og som skal klargøres
  • 4 marmelader, der er Tilgængelige og klar til salg

Det samlede antal marmelader, som Jo's Jams har med statussen Disponibel er 20 marmelader. Dette tal baseres på det samlede antal enheder med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig.

Tilgængelig

Tilgængelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, som du kan sælge. Tilgængelig lagerbeholdning er ikke bundet til ordrer eller tilsidesat som ikke tilgængelig. Den omfatter heller ikke lagerbeholdning, der anses som Indgående. Du kan redigere det Tilgængelige antal i Shopify-administratoren. Når du redigerer antallet for Tilgængelig, ændres antallet for Disponibel med det samme tal.

Jo's Jams har f.eks. 60 enheder marmelade på lager i deres butik, som er klar til at blive solgt.

Antallet af marmelader med statussen Tilgængelig på denne Jo's Jams-butikslokation er 60 enheder.

Reserveret

Reserveret lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er en del af en afgivet ordre, men som ikke er blevet klargjort endnu. Når enheder af en del af en ordrekladde, kan de ikke købes af kunder. De tæller heller ikke som Reserveret, før kladden bliver til en ordre.

Jo's Jams har f.eks. haft onlinesalg i dag. Her blev der solgt 20 marmelader. De 20 solgte lagerenheder har nu statussen Reserveret, da de indgår i ordrer, der er afgivet, men endnu ikke klargjort.

Ikke tilgængelig

Ikke-tilgængelig lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er reserveret til ordrekladder, som er sat til side af apps eller sat på hold på lageret af andre årsager, f.eks. beskadiget, kvalitetskontrol eller sikkerhedslager. Ikke-tilgængelig lagerbeholdning er på lager på din lokation, men er ikke tilgængelig til at blive solgt. Du kan også flytte tilgængelige varer til ikke-tilgængelige ved at justere lagermængderne.

Jo's Jams har 55 marmelader på lager lige nu, men de har lavet ordrekladder i dag, så nu er 35 af disse marmelader reserveret til ordrekladder. Jo bemærker, at et glas mangler en label under en lageroptælling og flytter en Tilgængelig marmelade til Ikke-tilgængelig for kvalitetskontrol. Den samlede lagerbeholdning med statussen Ikke-tilgængelig for denne lokation er 36 stk. marmelader. Den samlede Tilgængelige lagerbeholdning er 19 enheder marmelade. Hvis Jo erstatter labelen og gør marmeladen Tilgængelig til salg igen, er den Tilgængelige lagerbeholdning 20 enheder marmelade.

Indgående

Indgående lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, der er på vej til din lokation fra overførsler, købsordrer og apps. Indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig til salg, før den er blevet modtaget. Når du har modtaget indgående lagerbeholdning fra købsordrer eller overførsler, ændres statussen automatisk til Tilgængelig. Apps kan have andre statusser end Tilgængelig, når den indgående lagerbeholdning er blevet modtaget. En app kan f.eks. give den modtagne lagerbeholdning statussene Ikke tilgængelig som Sikkerhedslager. Når den indgående lagerbeholdning er modtaget og bliver Tilgængelig, tælles den også med i antallet for Disponibel. Få mere at vide om modtagelse af lageroverførsler.

Jo's Jams har to butikker: Butik A og Butik B. Butik A sender en forsendelse med 90 marmelader til Butik B.

Det Indgående antal for Jo's Jams i Butik B er 90 stk. marmelader.

Referencediagram for lagerstatus

Din lagerbeholdning opdeles i følgende tilstande:

Lagertilstande
Lagerstatus Definition
Disponibel Disponibel lagerbeholdning henviser til alle de lagerenheder, du har på en lokation. Disponibel lagerbeholdning består af lagerbeholdningerne med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig.
Tilgængelige Tilgængelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, som du kan sælge. Tilgængelig lagerbeholdning er ikke bundet til ordrer eller reserveret til ordrekladder. Den omfatter heller ikke lagerbeholdning, der anses som Indgående.
Reserveret Reserveret lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er en del af en ordre, men som endnu ikke er blevet klargjort. Når enheder er en del af en ordrekladde, kan de ikke købes af kunder. De tæller heller ikke som Reserveret lagerbeholdning, før kladden bliver til en ordre.
Ikke tilgængelig Ikke-tilgængelig lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er reserveret til ordrekladder, som er sat til side af apps eller sat på hold på lageret af andre årsager, f.eks. beskadiget, kvalitetskontrol eller sikkerhedslager. Ikke-tilgængelig lagerbeholdning opbevares på din lokation, men kan ikke sælges.
Indgående Indgående lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, der er på vej til din lokation fra overførsler, købsordrer og apps. Indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig for salg, før den er blevet modtaget, og dens status er blevet ændret til Tilgængelig.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis