สถานะสินค้าคงคลัง

เพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้มีความแม่นยำ สินค้าของคุณจะได้รับมอบหมายสถานะสินค้าคงคลัง สถานะสินค้าคงคลัง หมายถึง สถานะของสินค้า ซึ่งได้แก่ สินค้ามีอยู่และพร้อมให้ซื้อ ผูกมัดกับคำสั่งซื้อแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งขาเข้า การเข้าใจสถานะสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าของคุณ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบอย่างมากที่สุดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง

สถานะของปริมาณของคุณจะแสดงบนหน้าสินค้าคงคลัง ซึ่งอยู่ถัดจากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม สินค้าคงคลังขาเข้าจะแสดงในแท็บของตัวเองในหน้านี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูสถานะสินค้าคงคลังในหน้าสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้

หน่วยสินค้าคงคลังของคุณอาจอยู่ในสถานะต่อไปนี้:

คุณต้องป้อนข้อมูลสินค้าคงคลังลงใน Shopify และเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง เพื่อให้ Shopify สามารถระบุสถานะสินค้าคงคลังของคุณ

ทำความเข้าใจสถานะสินค้าคงคลัง

มีอยู่ รายการ

สินค้าคงคลังที่มีอยู่ หมายถึง จำนวนสินค้าที่คุณมีอยู่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งโดยสินค้าคงคลังที่มีอยู่คือยอดรวมของสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่ายคุณสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีอยู่ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่ายด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าคงคลังต่อไปนี้:

จำนวนสินค้าที่ Jo's Jam มีอยู่คือแยม 20 รายการ ซึ่งอิงตามปริมาณสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในสถานะผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่าย

พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย หมายถึง สินค้าคงคลังที่คุณสามารถจำหน่ายได้สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใด หรือไม่ได้จองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใดและจะไม่รวมถึงสินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นสินค้าขาเข้าคุณสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่ายได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณแก้ไขปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่าย ระบบจะอัปเดตปริมาณสินค้าที่มีอยู่ด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าเป็นแยม 60 รายการในสต็อกที่ร้านค้าซึ่งพร้อมจำหน่าย

ปริมาณของแยมที่พร้อมจำหน่าย ณ ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า Jo's Jams คือ 60 หน่วย

จองไว้แล้ว

สินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว หมายถึง จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มียอดจำหน่ายออนไลน์จำนวนหนึ่งในวันนี้ พวกเขาขายแยมได้ 20 รายการ ตอนนี้สินค้าคงคลังที่ขายได้ 20 รายการอยู่ในสถานะผูกมัดแล้ว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแล้วที่ทำการสั่งซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดการ

ไม่พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย หมายถึง จำนวนสินค้าที่สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือแยกไว้โดยแอปสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมใช้งานมีสต็อกอยู่ในที่ตั้งของคุณแต่ไม่สามารถขายได้ หากต้องการแสดงปริมาณที่ ไม่พร้อมจำหน่าย ให้ สร้างคำสั่งซื้อแบบร่าง แล้วคลิก " สำรองรายการสินค้า"

ตัวอย่างเช่น แยมของ Jo มีแยม 55 กระปุกสต็อกไว้ในคลังสินค้าในขณะนี้ แต่ในปัจจุบันได้มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในวันนี้ และระบบได้จองแยมจำนวน 35 กระปุกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าคงคลังทั้งหมดที่ ไม่พร้อมจำหน่าย สำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้คือแยม 35 กระปุก สินค้าคงคลังทั้งหมดที่ พร้อมจำหน่าย คือแยม 20 กระปุก

ขาเข้า

สินค้าคงคลังขาเข้า หมายถึง สินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระหว่างขนส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยสินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งหลังจากที่ได้รับแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นพร้อมจำหน่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับสินค้าคงคลังขาเข้าและเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจำหน่ายแล้ว สินค้าคงคลังนั้นจะถูกนับในปริมาณที่มีอยู่ด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

ยกตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีร้านค้าสองร้าน ได้แก่ ร้าน A และร้าน B แล้วร้าน A จัดส่งสินค้าที่มีแยม 90 รายการไปยังร้าน B

ดังนั้นปริมาณขาเข้าของ Jo's Jams ที่ร้านค้า B คือแยม 90 รายการ

ตารางอ้างอิงสถานะสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของคุณถูกจัดกลุ่มเป็นสถานะต่อไปนี้:

สถานะสินค้าคงคลัง
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
มีอยู่ สินค้าคงคลังที่มีอยู่ หมายถึง สินค้าคงคลังทั้งหมดที่คุณมีในตำแหน่งที่ตั้ง โดยสินค้าคงคลังที่มีอยู่ประกอบมาจากยอดรวมของสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่าย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถจำหน่ายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใด หรือไม่ได้จองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใด และจะไม่รวมถึงสินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นสินค้าขาเข้า
จองไว้แล้ว สินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว หมายถึง จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้วจนกว่าร่างคำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้
ไม่พร้อมใช้งาน สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย หมายถึง จำนวนสินค้าที่สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือแยกไว้โดยแอป สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แต่ไม่สามารถขายได้
ขาเข้า สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่อยู่ในระหว่างขนส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้าและสถานะของสินค้าคงคลังนั้นถูกเปลี่ยนเป็นพร้อมจำหน่าย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี