สถานะสินค้าคงคลัง

เพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังใน Shopify admin ของคุณให้มีความแม่นยำ สินค้าของคุณจะถูกมอบหมายสถานะสินค้าคงคลัง สถานะสินค้าคงคลังจะกําหนดสถานะของสินค้า เช่น สินค้าพร้อมจำหน่ายหรือผูกมัดกับคำสั่งซื้อแล้ว การเข้าใจสถานะสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าของคุณ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบอย่างมากที่สุดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง

สถานะสินค้าคงคลังสามารถดูว่าปริมาณสินค้าคงคลังจริงอยู่ที่ใด เช่น ดูว่าสินค้ากำลังมีการจัดส่งขาเข้าหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถดูว่าสินค้าผูกมัดกับคำสั่งซื้อหรือพร้อมจำหน่ายหรือไม่

คุณสามารถดูสถานะของปริมาณได้ในหน้าสินค้าคงคลังถัดจากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ รวมถึงในหน้าสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยเฉพาะ

หน่วยสินค้าคงคลังของคุณสามารถอยู่ในสถานะต่อไปนี้ได้ทีละหนึ่งสถานะเท่านั้น

คุณต้องป้อนข้อมูลสินค้าคงคลังลงใน Shopify และเปิดใช้การติดตามสินค้าคงคลัง เพื่อให้ Shopify สามารถระบุสถานะสินค้าคงคลังของคุณ

ทำความเข้าใจสถานะสินค้าคงคลัง

พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถจำหน่ายได้สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายจะไม่ได้ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใดๆ และจะไม่รวมถึงสินค้าคงคลังใดๆ ที่ถือว่าเป็นสินค้าขาเข้า

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าเป็นแยม 60 หน่วยในสต็อกที่ร้านค้าซึ่งพร้อมจำหน่าย สินค้าประกอบด้วยแยมพีช 30 รายการ แยมบลูเบอร์รี่ 20 รายการ และแยมเชอร์รี่ 10 รายการ

ดังนั้นปริมาณที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้า Jo's Jams คือ:

  • แยมพีช 30 รายการ
  • แยมบลูเบอร์รี่ 20 รายการ
  • แยมเชอร์รี่ 10 รายการ

ขาเข้า

สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระหว่างขนส่งไปยังที่ตั้งของคุณ โดยสินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้า เมื่อได้รับแล้ว สถาะนะจะเปลี่ยนเป็นพร้อมจำหน่ายโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าพร้อมจำหน่ายเป็นแยมพีช 30 รายการ แยมบลูเบอร์รี่ 20 รายการ และแยมเชอร์รี่ 10 รายการที่ร้านค้า B และยังมีการจัดส่งสินค้าจากร้านค้า A มายังร้านค้า B ซึ่งประกอบด้วยแยมพีช 20 รายการ แยมบลูเบอร์รี่ 30 รายการ และแยมเชอร์รี่ 40 รายการ

ดังนั้นปริมาณขาเข้า ของ Jo's Jams ที่ร้านค้า B คือ:

  • แยมพีช 20 รายการ
  • แยมบลูเบอร์รี่ 30 รายการ
  • แยมเชอร์รี่ 40 รายการ

จองไว้แล้ว

สินค้าคงคลังที่ผูกมัดหมายถึงจํานวนหน่วยสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการเมื่อหน่วยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างคำสั่งซื้อ สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดจนกว่าร่างคำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มียอดจำหน่ายออนไลน์จำนวนหนึ่งในวันนี้ สินค้าที่จำหน่ายได้ประกอบด้วยแยมพีช 6 รายการ แยมบลูเบอร์รี่ 6 รายการ และแยมเชอร์รี่ 8 รายการหน่วยสินค้าคงคลัง 20 หน่วยที่ลูกค้าออนไลน์ซื้ออยู่ในสถานะผูกมัดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแล้ว

ดังนั้นปริมาณที่ผูกมัดของ Jo's Jams คือ:

  • แยมพีช 6 รายการ
  • แยมบลูเบอร์รี่ 6 รายการ
  • แยมเชอร์รี่ 8 รายการ

ก่อนยอดจำหน่ายของวันนี้ Jo's Jams มีแยม 50 รายการอยู่ในร้านค้าออนไลน์ที่มีสถานะพร้อมจำหน่าย หลังจากยอดจำหน่ายของวันนี้ แยม 20 รายการจะเปลี่ยนเป็นสถานะผูกมัด และแยมที่มีสถานะพร้อมจำหน่ายจะเหลืออยู่ที่ 30 รายการ

ตารางอ้างอิงสถานะสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของคุณถูกจัดกลุ่มเป็นสถานะต่อไปนี้:

สถานะสินค้าคงคลัง
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถจำหน่ายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายไม่ได้ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใดๆ และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนขาเข้า
จองไว้แล้ว สินค้าคงคลังที่ผูกมัดหมายถึงจํานวนหน่วยสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อหน่วยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างคำสั่งซื้อ สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดจนกว่าร่างคำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้
ขาเข้า สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่กำลังถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถขายได้จนกว่าจะได้รับสินค้าและสถานะของสินค้าคงคลังนั้นถูกเปลี่ยนเป็น พร้อมขาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี