สถานะสินค้าคงคลัง

เพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้มีความแม่นยำ สินค้าของคุณจะได้รับมอบหมายสถานะสินค้าคงคลัง สถานะสินค้าคงคลัง หมายถึง สถานะของสินค้า ซึ่งได้แก่ สินค้ามีอยู่และพร้อมให้ซื้อ ผูกมัดกับคำสั่งซื้อแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งขาเข้า การเข้าใจสถานะสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าของคุณ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบอย่างมากที่สุดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง

สถานะของปริมาณของคุณจะแสดงบนหน้าสินค้าคงคลังของคุณ ถัดจาก สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการคุณสามารถสร้างและแก้ไขมุมมองในหน้าสินค้าคงคลังเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ต้องใช้คอลัมน์ ที่มีอยู่ คุณสามารถซ่อนและบันทึกมุมมองไว้ได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสินค้าคงคลัง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูสถานะสินค้าคงคลังในหน้าสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้

หน่วยสินค้าคงคลังของคุณอาจอยู่ในสถานะต่อไปนี้:

คุณต้องป้อนข้อมูลสินค้าคงคลังลงใน Shopify และเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังเพื่อให้ Shopify สามารถระบุสถานะสินค้าคงคลังได้

ทำความเข้าใจสถานะสินค้าคงคลัง

มีอยู่ รายการ

สินค้าคงคลังที่มีอยู่ หมายถึง จำนวนสินค้าที่คุณมีอยู่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งโดยสินค้าคงคลังที่มีอยู่คือยอดรวมของสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่ายคุณสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีอยู่ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่ายด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าคงคลังต่อไปนี้:

จำนวนสินค้าที่ Jo's Jam มีอยู่คือแยม 20 รายการ ซึ่งอิงตามปริมาณสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในสถานะผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่าย

พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถนำไปจำหน่ายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายจะไม่ถูกเก็บไว้สำหรับคำสั่งซื้อใดๆ หรือถูกสำรองไว้แยกต่างหากโดยมีสถานะเป็น “ไม่พร้อมจำหน่าย” และจะไม่รวมถึงสินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นสินค้าขาเข้า คุณสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่ายได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อคุณแก้ไขปริมาณสินค้าที่พร้อมจำหน่าย ระบบจะอัปเดตปริมาณสินค้าที่มีอยู่ด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีสินค้าเป็นแยม 60 รายการในสต็อกที่ร้านค้าซึ่งพร้อมจำหน่าย

ปริมาณของแยมที่พร้อมจำหน่าย ณ ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า Jo's Jams คือ 60 หน่วย

จองไว้แล้ว

สินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว หมายถึง จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

ตัวอย่างเช่น Jo's Jams มียอดจำหน่ายออนไลน์จำนวนหนึ่งในวันนี้ พวกเขาขายแยมได้ 20 รายการ ตอนนี้สินค้าคงคลังที่ขายได้ 20 รายการอยู่ในสถานะผูกมัดแล้ว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแล้วที่ทำการสั่งซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดการ

ไม่พร้อมจำหน่าย

สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายหมายถึงจํานวนหน่วยที่สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สำรองไว้โดยแอป หรือเนื่องด้วยเหตุผลอื่นๆ ในการระงับสินค้าคงคลัง เช่น ได้รับความเสียหาย การควบคุมคุณภาพ หรือสต็อกสินค้าสำรอง โดยสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายจะถูกสต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายรายการที่พร้อมจำหน่ายเป็นไม่พร้อมจำหน่ายได้โดยการปรับจำนวนปริมาณสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ Jo's Jams มีแยม 55 กระปุกสต็อกไว้ในคลังสินค้าในขณะนี้ แต่ในปัจจุบันได้มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในวันนี้ และระบบได้สำรองแยมจำนวน 35 กระปุกไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน Jo สังเกตเห็นว่าแยมกระปุกหนึ่งไม่มีป้ายจ่าหน้าในระหว่างการตรวจนับสินค้าคงคลัง และได้ย้ายสถานะแยมกระปุกหนึ่งที่พร้อมจำหน่ายเป็นไม่พร้อมจำหน่ายเพื่อทำการควบคุมคุณภาพสินค้าคงคลังทั้งหมดที่ไม่พร้อมจำหน่ายในตำแหน่งที่ตั้งนี้คือแยม 36 หน่วยจํานวนสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายคือแยม 19 หน่วยหาก Jo เปลี่ยนใบจ่าหน้าและเปลี่ยนสถานะให้แยมพร้อมจำหน่ายอีกครั้ง สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายก็จะเป็นแยม 20 หน่วย

ขาเข้า

สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระหว่างขนส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากการถ่ายโอน คำสั่งซื้อ หรือแอป สินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้ง หลังจากที่คุณได้รับสินค้าคงคลังขาเข้าจากคำสั่งซื้อหรือการถ่ายโอนแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นพร้อมจำหน่ายโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ แอปอาจมีสถานะอื่นนอกเหนือจากพร้อมจำหน่ายหลังจากที่ได้รับสินค้าคงคลังขาเข้าแล้ว ตัวอย่างเช่น แอปอาจจัดให้สินค้าคงคลังที่ได้รับเป็นไม่พร้อมจำหน่ายเนื่องจากจะใช้เป็นสต็อกสินค้าสำรอง เมื่อได้รับสินค้าคงคลังขาเข้าและเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจำหน่ายแล้ว สินค้าคงคลังนั้นจะถูกนับในปริมาณที่มีอยู่ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

ยกตัวอย่างเช่น Jo's Jams มีร้านค้าสองร้าน ได้แก่ ร้าน A และร้าน B แล้วร้าน A จัดส่งสินค้าที่มีแยม 90 รายการไปยังร้าน B

ดังนั้นปริมาณขาเข้าของ Jo's Jams ที่ร้านค้า B คือแยม 90 รายการ

ตารางอ้างอิงสถานะสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของคุณถูกจัดกลุ่มเป็นสถานะต่อไปนี้:

สถานะสินค้าคงคลัง
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
มีอยู่ สินค้าคงคลังที่มีอยู่ หมายถึง สินค้าคงคลังทั้งหมดที่คุณมีในตำแหน่งที่ตั้ง โดยสินค้าคงคลังที่มีอยู่ประกอบมาจากยอดรวมของสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว ไม่พร้อมจำหน่าย และพร้อมจำหน่าย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่คุณสามารถจำหน่ายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใด หรือไม่ได้จองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใด และจะไม่รวมถึงสินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นสินค้าขาเข้า
จองไว้แล้ว สินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้ว หมายถึง จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้าเหล่านั้นจะไม่นับเป็นสินค้าคงคลังที่ผูกมัดแล้วจนกว่าร่างคำสั่งซื้อจะกลายเป็นคำสั่งซื้อจริง และลูกค้าจะไม่สามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้
ไม่พร้อมใช้งาน สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายหมายถึงจํานวนหน่วยที่สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สำรองไว้โดยแอป หรือเหตุผลในการระงับสินค้าคงคลังอื่นๆ เช่น ได้รับความเสียหาย การควบคุมคุณภาพ หรือสต็อกสินค้าสำรอง สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายจะถูกสต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้
ขาเข้า สินค้าคงคลังขาเข้าหมายถึงสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระหว่างขนส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากการถ่ายโอน คำสั่งซื้อ หรือแอป สินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้า และสถานะของสินค้าคงคลังนั้นถูกเปลี่ยนเป็นพร้อมจำหน่าย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี