การแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกับสินค้าคงคลังของสินค้าและตัวเลือกสินค้าจำนวนมากในครั้งเดียวได้ โดยคุณสามารถเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของทั้งสองอย่างได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ผ่านการเลือกว่าคุณต้องการอัปเดตคุณสมบัติสินค้ารายการใด แล้วทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเลือกตัวเลือกสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าหรือส่วนสินค้าคงคลังในส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณต้องการอัปเดตสินค้าคงคลังของสินค้าหนึ่งหรือสองรายการ คุณอาจต้องใช้หน้ารายละเอียดสินค้า แต่หากคุณต้องการอัปเดตสินค้าคงคลังมากกว่า 2 ถึง 3 รายการ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวผ่านหน้าสินค้าคงคลัง

เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขตัวเลือกสินค้าของสินค้า

หากคุณต้องการแก้ไขสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าจำนวนมากหลายรายการในครั้งเดียว คุณก็สามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว
 2. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิก “เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าจำนวนมาก

หากคุณต้องการแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าจำนวนมากหลายรายการในครั้งเดียว คุณก็สามารถเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “สินค้า” > “สินค้าคงคลัง
 2. ไม่บังคับ: หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าหลายแห่งและต้องการแสดงสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งแห่งหนึ่งที่ต้องการ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการแบบดรอปดาวน์ ระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกไว้เท่านั้น
 3. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว
 4. คลิก “แก้ไขตัวเลือกสินค้า” เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

หน้าเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียวจะแสดงตัวเลือกสินค้าที่คุณเลือกและคุณสมบัติบางส่วนของสินค้านั้นๆ ไว้ในตาราง ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าที่จะแสดงในตารางได้

คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในตารางนี้จะหมายถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ราคา, SKU และราคาเปรียบเทียบ แถวแต่ละแถวในตารางจะหมายถึงตัวเลือกสินค้าที่เลือกไว้ หากต้องการดูข้อมูลว่าคุณสมบัติแต่ละรายการหมายความว่าอย่างไร ให้ดูที่ตารางคุณสมบัติในเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

เพิ่มคุณสมบัติตัวเลือกสินค้า

 1. ในหน้าเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก “คอลัมน์
 2. เลือกคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังตาราง

ลบคุณสมบัติตัวเลือกสินค้า

 1. ในหน้าเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก “คอลัมน์
 2. ยกเลิกการเลือกคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณต้องการลบออกจากตาราง

คุณสมบัติตัวเลือกสินค้าในเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

ในเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าดังต่อไปนี้ที่คุณต้องการแก้ไขได้:

คุณสมบัติในเครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว
คุณสมบัติ ความหมาย
ราคา ราคาของตัวเลือกสินค้า
ราคาเปรียบเทียบ ราคาเดิมของสินค้าที่กำลังลดราคา เมื่อคุณป้อนราคาเปรียบเทียบ สินค้าดังกล่าวจะแสดงราคาโปรโมชัน
ต้นทุนต่อรายการ สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร
เรียกเก็บภาษี มีการเรียกเก็บภาษีเมื่อมีการขายตัวเลือกสินค้าหรือไม่
รหัสสินค้าคงคลัง รหัสเฉพาะของตัวเลือกสินค้าในร้านค้า
บาร์โค้ด บาร์โค้ด, UPC, หรือหมายเลข ISBN ของสินค้า
ขายต่อไปแม้สินค้าจะหมดสต็อก ลูกค้าสามารถสร้างคำสั่งซื้อสำหรับตัวเลือกสินค้าดังกล่าวเมื่อตัวเลือกสินค้านั้นหมดสต็อกได้หรือไม่
ติดตามปริมาณ Shopify ติดตามจํานวนสินค้าในสต็อกของตัวเลือกสินค้าดังกล่าวหรือไม่
สต็อกไว้ที่ ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าทั้งหมดที่มีการสต็อกตัวเลือกสินค้าไว้ คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะในร้านค้าที่เปิดใช้สินค้าคงคลังแบบจัดการหลายรายการเท่านั้น
น้ำหนัก น้ำหนักของตัวเลือกสินค้าซึ่งระบุไว้ในหน่วยวัดน้ำหนักที่ร้านค้าของคุณกำหนด
ต้องมีการจัดส่ง ลูกค้าจำเป็นต้องป้อนที่อยู่ที่จัดส่งเมื่อสร้างคำสั่งซื้อที่มีตัวเลือกสินค้าดังกล่าวหรือไม่
พิกัดศุลกากร พิกัดศุลกากร (HS) ทั่วไปของรายการสินค้าคงคลัง
ประเทศต้นทาง ประเทศที่ผลิตหรือประกอบสินค้า
จำนวนสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าทั้งหมดที่สต็อกสินค้าคงคลังอยู่

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

หลังจากที่คุณเลือกคุณสมบัติที่ต้องการแก้ไขแล้ว คุณสามารถคลิกช่องภายในเครื่องมือแก้ไขเพื่อป้อนข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกและพิมพ์ภายในช่องตารางเพื่อแก้ไขคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าของตัวเลือกสินค้าดังกล่าว
 2. คลิก “บันทึก” หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จากนั้นคลิก “บันทึก” อีกครั้ง

ทางลัดในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

เพื่อช่วยคุณในการนำทางและแก้ไขคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว คุณสามารถใช้ทางลัดดังต่อไปนี้ได้:

ทางลัดสำหรับเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
การดำเนินการ ปุ่มลัด
การย้ายระหว่างเซลล์ คลิกเพื่อเลือกเซลล์ในตาราง จากนั้นกดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่แก้ไขได้ซึ่งอยู่ถัดไปในทิศทางนั้นๆ
เลือกเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายเซลล์ กดปุ่ม Alt บน PC หรือปุ่ม command บน Mac ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์อื่นๆ
เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันหลายเซลล์ คลิกเพื่อเลือกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเลือก
เลือกและแก้ไขช่องหลายช่องในเวลาเดียวกัน คลิกและลากเคอร์เซอร์ของคุณผ่านหลายเซลล์ โดยวิธีนี้จะใช้ได้กับการพิมพ์ข้อความและตัวเลข การคลิกช่องทำเครื่องหมาย และการใช้เมนูดรอปดาวน์ในเซลล์ที่เลือกไว้
นำค่าของเซลล์ดังกล่าวไปใช้กับเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบน คลิกและลากจุดจับเติมของเซลล์ผ่านเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี