Chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho

Bạn có thể sử dụng công cụ trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi hàng trong kho của nhiều sản phẩm và mẫu mã sản phẩm cùng một lúc. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể chọn sản phẩm và mẫu mã của hàng trong kho bạn muốn thay đổi, chọn thuộc tính sản phẩm bạn muốn cập nhật, rồi thực hiện thay đổi.

Bước 1: Chọn mẫu mã để chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho hàng

Bạn có thể chọn mẫu mã sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt trên trang chi tiết sản phẩm hoặc trong mục Hàng trong kho trên trang quản trị Shopify. Nếu cần cập nhật hàng trong kho của một hoặc hai sản phẩm, bạn nên sử dụng trang chi tiết sản phẩm. Nếu cần cập nhật hàng trong kho cho nhiều sản phẩm, bạn có thể truy cập trang chỉnh sửa hàng loạt qua trang Hàng trong kho.

Mở trang chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa mẫu mã của sản phẩm

Nếu muốn chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho của sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt theo từng sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.
 2. Trong mục Mẫu mã, sử dụng hộp kiểm để chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Mở trang chỉnh sửa hàng loạt.

Mở trang chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa nhiều sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm đó

Nếu muốn chỉnh sửa hàng loạt nhiều sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm đó, bạn có thể chọn sản phẩm và mẫu mã cần chỉnh sửa hàng loạt trong trang Hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều địa điểm cửa hàng và muốn hiển thị hàng trong kho của một địa điểm cụ thể, chọn một địa điểm trong danh sách thả xuống. Địa điểm đã chọn là kho hàng của địa điểm duy nhất sẽ hiển thị.
 3. Sử dụng hộp kiểm để chọn từng sản phẩm và mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa mẫu mã để mở trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước 2: Chọn thuộc tính mẫu mã sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt

Trang Chỉnh sửa hàng trong kho hàng loạt hiển thị mẫu mã sản phẩm bạn đã chọn và một số thuộc tính của mẫu mã sản phẩm trong bảng. Bạn có thể thay đổi thuộc tính mẫu mã hiển thị trong bảng.

Mỗi cột trong bảng đại diện cho một thuộc tính sản phẩm, ví dụ như giá, SKU và giá gốc. Mỗi hàng trong bảng đại diện cho một sản phẩm hoặc mẫu mã đã chọn. Tham khảo bảng thuộc tính trong trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho để tìm hiểu ý nghĩa của từng thuộc tính.

Thêm thuộc tính mẫu mã

 1. Trong trang Trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho, nhấp vào Cột.
 2. Chọn thuộc tính mẫu mã bạn muốn thêm vào bảng.

Xóa thuộc tính mẫu mã

 1. Trong trang Trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho, nhấp vào Cột.
 2. Bỏ chọn tất cả thuộc tính mẫu mã bạn muốn xóa khỏi bảng.

Thuộc tính mẫu mã trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho

Trong trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho, bạn có thể thêm bất kỳ thuộc tính mẫu mã nào sau đây mà bạn muốn chỉnh sửa:

Thuộc tính trang chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho
Thuộc tính Định nghĩa
Giá Giá của mẫu mã sản phẩm.
Giá gốc Giá ban đầu cho sản phẩm đang bán. Khi bạn nhập giá gốc, sản phẩm sẽ hiển thị giá ưu đãi.
Chi phí mỗi mặt hàng Giá của sản phẩm hoặc mẫu mã.
Tính thuế Có tính thuế khi bán mẫu mã sản phẩm hay không.
SKU Mã nhận dạng duy nhất cho mẫu mã sản phẩm trong cửa hàng.
Mã vạch Mã vạch, UPC hoặc số ISBN của sản phẩm.
Tiếp tục bán khi hết hàng Khách hàng có được phép đặt hàng mẫu mã sản phẩm khi mẫu mã sản phẩm đó hết hàng hay không.
Theo dõi số lượng Shopify có theo dõi số lượng mặt hàng lưu kho đối với mẫu mã sản phẩm hay không.
Lưu kho tại Tất cả địa điểm cửa hàng lưu kho mẫu mã sản phẩm. Mục này chỉ xuất hiện đối với cửa hàng đã bật tính năng quản lý kho hàng tại nhiều địa điểm.
Trọng lượng Trọng lượng của mẫu mã sản phẩm trong đơn vị đo trọng lượng được chỉ định của cửa hàng.
Yêu cầu vận chuyển Khách hàng có cần cung cấp địa chỉ giao hàng khi đặt hàng chứa mẫu mã sản phẩm hay không.
Mã hệ thống hài hòa Mã hệ thống hài hòa chung (mã HS) đối với mặt hàng trong kho.
Quốc gia gửi hàng Quốc gia sản xuất hoặc lắp ráp sản phẩm.
Số lượng theo địa điểm Tất cả địa điểm cửa hàng có hàng được lưu kho.

Bước 3: Chỉnh sửa hàng loạt thuộc tính mẫu mã

Sau khi chọn thuộc tính muốn chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào các trường trong trình biên tập để nhập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp và nhập vào một trường trong bảng để chỉnh sửa thuộc tính mẫu mã đối với mẫu mã sản phẩm đó.
 2. Nhấp vào Lưu. Nếu xảy ra lỗi, bạn cần sửa lỗi, rồi nhấp vào Lưu lần nữa.

Phím tắt trên trang chỉnh sửa hàng loạt

Để giúp bạn điều hướng và chỉnh sửa thuộc tính mẫu mã một cách hiệu quả trên trang chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

Phím tắt trên trang chỉnh sửa hàng loạt
Thao tác Lối tắt
Di chuyển giữa các ô Nhấp để chọn ô trong bảng, rồi nhấn phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển theo hướng đó sang ô tiếp theo có thể chỉnh sửa.
Chọn nhiều ô không nằm cạnh nhau Giữ phím Alt trên PC hoặc phím command trên máy Mac và nhấp vào các ô khác nhau.
Chọn nhiều ô cạnh nhau Nhấp vào để chọn một ô, rồi giữ phím shift và nhấp vào ô cuối cùng trong phạm vi ô bạn muốn chọn.
Chọn và chỉnh sửa nhiều trường cùng lúc Nhấp và kéo con trỏ chuột qua nhiều ô. Tức là bạn có thể nhập văn bản và số, nhấp vào hộp kiểm và dùng menu thả xuống trong các ô đã chọn.
Áp dụng giá trị của ô cho các ô bên dưới hoặc bên trên ô đó Nhấp và kéo mã điều khiển điền của ô đó qua các ô bên dưới hoặc bên trên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí