Massredigering av lagerförteckning

Du kan använda massredigerarverktyget för att göra ändringar i inventeringen av flera produkter och produktvarianter samtidigt. Från din Shopify-admin kan du välja de produkter och varianter som du vill ändra lager för, välja vilka produktegenskaper du vill uppdatera och sedan göra dina ändringar.

Steg 1: Välj varianter för massredigering av lagervaror

Du kan välja produktvarianter för massredigering antingen från sidan för produktinformation eller från avsnittet Lager i din Shopify-admin. Om du behöver uppdatera lagret för en eller två produkter så kan det vara en bra idé att använda produktinformationssidan. Om du behöver uppdatera lagret för mer än ett fåtal produkter så kan du komma åt massredigeraren via sidan Lager.

Öppna massredigeraren för att redigera en produkts varianter

Om du vill massredigera lagret för en produkt med flera varianter kan du använda massredigeraren på en per produkt-basis.

Steg:

 1. Klicka på en produkt som du vill massredigera lagerförteckningen för.
 2. I avsnittet Varianter använder du kryssrutorna för att välja de varianter som du vill redigera.
 3. Klicka på Öppna massredigeraren.

Öppna massredigeraren för att redigera flera produkter och deras varianter

Om du vill massredigera flera produkter och deras varianter kan du välja vilka produkter och varianter som ska massredigeras från lagersidan.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator klickar du på Produkter > Lager.
 2. Valfritt: Om du har flera butiksplatser och vill visa lager för en specifik plats väljer du en plats i rullgardinsmenyn. Den valda platsen är den enda platsens lager som kommer att visas.
 3. Använd kryssrutorna för att välja var och en av de produkter och varianter som du vill massredigera lagret för.
 4. Klicka på Redigera varianter för att öppna massredigeraren.

Steg 2: Välj produktvariantegenskaper som ska massredigeras

Sidan Massredigerare för lager visar de produktvarianter du har valt och några av deras egenskaper i en tabell. Du kan ändra vilka variantegenskaper som visas i tabellen.

Varje kolumn i tabellen representerar en egenskap, såsom pris, lagerhållningsenhet och ordinarie pris. Varje rad i tabellen representerar en vald produktvariant. Se tabellen egenskaper i massredigeraren för lager för att få mer information om vad varje egenskap innebär.

Lägg till en variantegenskap

 1. På sidan Massredigerare för lager klickar du på Kolumner.
 2. Välj alla variantegenskaper som du vill lägga till i tabellen.

Ta bort en variantegenskap

 1. På sidan Massredigerare för lager klickar du på Kolumner.
 2. Avmarkera alla variantegenskaper som du vill ta bort från tabellen.

Egenskaper för massredigerare av variantegenskaper

I massredigeraren för lager kan du lägga till någon av följande variantegenskaper som du vill redigera:

Egenskaper för massredigerare för lager
Egenskap Definition
Pris Pris för produktvarianten.
Ordinarie pris Ursprungspriset för en produkt som säljs. När du anger ett ordinarie pris, visar produkten ett försäljningspris.
Kostnad per vara Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten.
Debitera skatter Huruvida en skatt debiteras när produktvarianten säljs.
SKU En unik identifierare för produktvarianten i butiken.
Streckkod Streckkoden, UPC eller ISBN-nummer för produkten.
Fortsätt att sälja när den är slut i lager Huruvida kunderna får lägga en order på produktvarianten när den är slut i lager.
Spåra kvantitet Huruvida Shopify spårar antalet artiklar i lager för produktvarianten.
Lagerförd vid Alla butiksplatser där produktvarianten finns i lager. Detta visas endast för butiker med aktiverat multi-hanterat lager.
Vikt Vikten av produktvarianten i din butiks angivna viktmätningsenhet.
Kräver leverans Huruvida en kund behöver ange en leveransadress när de lägger en order som innehåller produktvarianten.
Harmoniserad systemkod Det allmänna harmoniserade systemkoden (HS) lagerartikeln.
Ursprungsland Det land där produkten tillverkades eller sammansattes.
Kvantiteter efter plats Alla butiksplatser där det finns lager.

Steg 3: Redigera variantegenskaper i bulk

När du har valt de egenskaper som du vill redigera kan du klicka på fälten i redigeraren för att skriva in nya data eller redigera befintliga data.

Steg:

 1. Klicka och skriv i ett fält i tabellen för att redigera variantegenskapen för den produktvarianten.
 2. Klicka på Spara. Om det uppstår fel måste du åtgärda dem och sedan klicka på Spara igen.

Genvägar i massredigeraren

Du kan använda följande genvägar för att få hjälp att navigera bland och redigera variantegenskaper effektivt i massredigeraren:

Genvägar i massredigeraren
Åtgärd Genväg
Flytta mellan celler Klicka för att välja en tabellcell och tryck sedan på en piltangent på ditt tangentbord för att flytta till nästa redigerbara cell i den riktningen.
Välj flera celler som inte ligger intill varandra Håll in Alt-tangenten på en PC eller kommandotangenten på en Mac och klicka på olika celler.
Välj flera intilliggande celler Klicka för att välja en cell och håll sedan ned shift-tangenten och klicka på den sista cellen i det cellintervall som du vill välja.
Välj och redigera flera fält samtidigt Klicka och dra markören över flera celler. Det här fungerar för att skriva text och siffror, klicka på kryssrutor och använda rullgardinsmenyer i de valda cellerna.
Tillämpa värdet i en cell på cellerna under eller ovanför Klicka på och dra cellens fyllningshandtag över cellerna under eller ovanför.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis