Zbiorcza edycja zapasów

Możesz użyć edytora zbiorczego, aby wprowadzić zmiany w zapasach wielu produktów i wariantów produktów jednocześnie. W panelu administracyjnym Shopify możesz wybrać produkty i warianty, których zapasy chcesz zmienić, wskazać właściwości produktów, które mają zostać zaktualizowane, a następnie wprowadzić zmiany.

Krok 1: Wybierz warianty do zbiorczej edycji zapasów

Możesz wybrać warianty produktu do edycji zbiorczej ze strony szczegółów produktu albo z sekcji Zapasy w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli chcesz zaktualizować zapasy jednego lub dwóch produktów, możesz użyć strony szczegółów produktu. Aby zaktualizować zapasy dla większej liczby produktów, możesz przejść do edytora zbiorczego poprzez stronę Zapasy.

Otwórz edytor zbiorczy, aby edytować warianty produktu

Jeśli chcesz zbiorczo edytować zapasy produktu z wieloma wariantami, możesz użyć edytora zbiorczego osobno dla każdego produktu.

Kroki:

 1. Kliknij produkt, którego zapasy chcesz edytować zbiorczo.
 2. W sekcji Warianty użyj pól wyboru, aby wybrać warianty, które chcesz edytować.
 3. Kliknij opcję Otwórz edytor zbiorczy.

Otwórz edytor zbiorczy, aby edytować wiele produktów i ich wariantów

Jeśli chcesz edytować zbiorczo wiele produktów i ich wariantów, możesz wybrać produkty i warianty do edycji zbiorczej na stronie Zapasy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty > Zapasy.
 2. Opcjonalnie: Jeśli masz wiele lokalizacji sklepów i chcesz wyświetlić zapasy konkretnej lokalizacji, wybierz lokalizację z listy rozwijanej. Wybrana lokalizacja będzie jedyną wyświetlaną lokalizacją zapasów.
 3. Użyj pól wyboru, aby wybrać każdy z produktów i wariantów, których zapasy chcesz edytować zbiorczo.
 4. Kliknij opcję Edytuj warianty, aby otworzyć edytor zbiorczy.

Krok 2: Wybierz właściwości wariantu produktu do edycji zbiorczej

Na stronie Edytor zbiorczy zapasów w tabeli wyświetlają się wybrane warianty produktu i niektóre z ich właściwości. Możesz zmienić wyświetlane właściwości wariantu w tabeli.

Każda kolumna w tabeli reprezentuje właściwość, taką jak cena, SKU i cena do porównania. Każdy wiersz w tabeli reprezentuje wybrany wariant produktu. Zapoznaj się z tabelą właściwości w zbiorczym edytorze zapasów, aby dowiedzieć się, co oznacza każda właściwość.

Dodaj właściwość wariantu

 1. Na stronie Zbiorczy edytor zapasów kliknij Kolumny.
 2. Wybierz właściwości wariantu, które chcesz dodać do tabeli.

Usuń właściwość wariantu

 1. Na stronie Zbiorczy edytor zapasów kliknij Kolumny.
 2. Odznacz wszystkie właściwości wariantu, które chcesz usunąć z tabeli.

Właściwości wariantu w zbiorczym edytorze zapasów

W zbiorczym edytorze zapasów możesz dodać dowolną z poniższych właściwości wariantu w celu edycji:

Właściwości w zbiorczym edytorze zapasów
Właściwość Definicja
Cena Cena wariantu produktu.
Cena do porównania Oryginalna cena produktu objętego promocją. Po wprowadzeniu ceny do porównania wyświetli się cena promocyjna produktu.
Koszt pozycji Ile kosztuje produkt lub wariant.
Nalicz podatki Czy podczas sprzedaży wariantu produktu naliczany jest podatek.
SKU Unikalny identyfikator wariantu produktu w sklepie.
Kod kreskowy Kod kreskowy, UPC lub numer ISBN dla produktu.
Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów Czy klienci mogą zamawiać wariant produktu, gdy nie ma go na stanie.
Śledź ilość Czy Shopify śledzi liczbę pozycji w magazynie dla wariantu produktu.
Magazynowane w Wszystkie lokalizacje sklepów, w których magazynowany jest wariant produktu. Opcja ta pojawia się tylko w przypadku sklepów z włączonym zarządzaniem zapasami w wielu miejscach.
Waga Waga wariantu produktu w jednostce miary wagi określonej przez sklep.
Wymaga wysyłki Czy klient musi podać adres wysyłki podczas składania zamówienia zawierającego wariant produktu.
Kod zharmonizowanego systemu Ogólny kod zharmonizowanego systemu (HS) dla pozycji zapasów.
Kraj pochodzenia Kraj, w którym produkt został wytworzony lub zmontowany.
Ilości wg lokalizacji Wszystkie lokalizacje sklepów, w których magazynowane są zapasy.

Krok 3: Edytuj zbiorczo właściwości wariantu

Po wybraniu właściwości, które chcesz edytować, możesz kliknąć pola w edytorze i wprowadzić nowe dane lub edytować istniejące dane.

Kroki:

 1. Kliknij i wprowadź wpis w polu tabeli, aby edytować właściwość wariantu dla tego wariantu produktu.
 2. Kliknij opcję Zapisz. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, musisz je naprawić, a następnie ponownie kliknąć Zapisz.

Skróty w edytorze zbiorczym

W efektywnej nawigacji i edytowaniu właściwości wariantów w edytorze zbiorczym mogą pomóc następujące skróty:

Skróty w edytorze zbiorczym
Czynność Skrót
Przejdź do innej komórki Kliknij, aby zaznaczyć komórkę tabeli, a następnie naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnej edytowalnej komórki w tym kierunku.
Zaznacz wiele komórek, które nie sąsiadują ze sobą Przytrzymaj klawisz Alt na komputerze PC lub klawisz command na komputerze Mac i kliknij różne kolumny.
Zaznacz wiele sąsiadujących komórek Kliknij, aby wybrać komórkę, a następnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij ostatnią komórkę z zakresu komórek, które chcesz zaznaczyć.
Wybierz i edytuj wiele pól jednocześnie Kliknij i przeciągnij kursor przez wiele komórek. Opcja ta ma zastosowanie przy wpisywaniu tekstu i liczb, klikaniu pól wyboru i używaniu rozwijanych menu w wybranych komórkach.
Zastosuj wartość komórki do komórek poniżej lub powyżej Kliknij i przeciągnij uchwyt wypełniania komórki w komórkach poniżej lub powyżej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo