Śledzenie i korekta zapasów

Wyświetlanie zapasów produktu

Można wyświetlić zapasy produktu na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów wszystkich wariantów każdego produktu.

Możesz wyświetlić spis zapasów dla wariantów produktu na Zapasy. Na stronie Zapasy możesz wyszukiwać warianty, filtrować je lub sortować według różnych kryteriów lub zmieniać kolejność sortowania. Możesz także dodawać tagi do swoich produktów, aby ułatwić zarządzanie zapasami.

Dostosowanie ilości zapasów

Możesz zmienić dostępną ilość zapasów produktów w następujący sposób:

Możesz także użyć skanera kodów kreskowych zapasów na urządzeniu mobilnym, aby dodać kody kreskowe dla swoich produktów.

Jeśli stan zapasów danego produktu jest śledzony za pomocą aplikacji do obsługi zapasów, jego ilość zostanie przypisana tylko do lokalizacji tej aplikacji. Możesz zmienić lokalizacje, do których przypisane są produkty.

Jeśli masz kilka lokalizacji, w panelu administracyjnym Shopify w administracyjnym Shopify pojawia się filtr lokalizacji na stronach i w sekcjach, w których ma zastosowanie, takich jak strona Zamówienia i Zapasy. Po wybraniu lokalizacji w filtrze strona zachowuje wybór do momentu jej zmiany. Wybrana lokalizacja strony jest zapisana w pliku cookie przeglądarki, więc nie jest ona przechowywana na urządzeniach ani w przeglądarkach.

Dostosuj ilości zapasów

Dostosuj ilości zapasów dla produktów bez wariantów

Dostosuj ilości zapasów produktów z wariantami dla jednej lokalizacji

Po aktualizacji ilości zapasów można znaleźć rekord tej korekty, a także korekt z ostatnich 90 dni, przeglądając historię korekt zapasów produktu lub wariantu.

Na stronie Historia korekt możesz również przeglądać korekty dokonane przez aplikacje firm zewnętrznych lub procesy, które przebiegają automatycznie w Shopify.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii korekty zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo