Śledzenie i korekta zapasów

Wyświetlanie zapasów produktów na stronie Produkty

Zapasy produktu możesz wyświetlić na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów wszystkich wariantów każdego produktu.

Możesz wyszukiwać, filtrować i zapisywać nowe widoku na potrzeby związane z zapasami. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu i filtrowaniu na stronie Produkty.

Wyświetlanie zapasów produktów na stronie zapasów

Spis zapasów dla wariantów produktu można wyświetlić na stronie Zapasy.Na stronie Zapasy możesz wyszukiwać warianty, filtrować je lub sortować według różnych kryteriów lub zmieniać kolejność sortowania.Istnieje również możliwość dodania tagów do produktów, aby ułatwić zarządzanie zapasami.

Na stronie Zapasy wyświetlane są statusy zapasów dla każdego z Twoich produktów w jednej lokalizacji. Możesz zmienić lokalizację za pomocą menu rozwijanego obok nazwy lokalizacji.

Wyświetlanie, ukrywanie i zmiana kolejności kolumn

Aby zoptymalizować każdy z widoków zapasów, możesz wyświetlać i ukrywać kolumny oraz zmieniać ich kolejność. Możesz na przykład ukryć kolumnę Na stanie, jeśli nie chcesz wyświetlać zapasów Na stanie. Możesz zmienić kolejność i ukryć dowolną kolumnę z wyjątkiem kolumny Produkt. Kolumna Produkt jest zawsze wyświetlana jako pierwsza w tabeli.

Możesz utworzyć nowy widok, klikając ikonę +. W oknie dialogowym wpisz nazwę, a następnie kliknij opcję Utwórz widok. Możesz także tworzyć nowe widoki lub aktualizować istniejące widoki za pomocą filtrów. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania, a następnie kliknij opcję Zapisz lub Zapisz jako. W przypadku nowego widoku wpisz nazwę w polu Nazwa i kliknij opcję Zapisz, aby zapisać widok. Przed lub po utworzeniu widoku za pomocą filtra możesz edytować kolumny. Na przykład możesz utworzyć widok za pomocą filtra wyświetlającego zapasy, które mają mniej niż 10 dostępnych jednostek, i wyświetlać tylko kolumny Produkt oraz Dostępne.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij kartę z zapisanym widokiem, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Kliknij ikonę Edytuj kolumny.
 4. Kliknij ikony Ukryj lub Wyświetl w poszczególnych kolumnach, aby je ukryć lub wyświetlić. Możesz też kliknąć i przeciągnąć kolumny, aby zmienić ich kolejność.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dokonaj zmian w widoku zapasów

Zmiany można zapisać w każdym widoku z wyjątkiem widoku Wszystkie. W widoku Wszystkie można dostosować tylko kolumnę zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij kartę z zapisanym widokiem, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Kliknij ikonę Szukaj i filtruj, aby wprowadzić zmiany w filtrach lub kolejności sortowania.
 4. Aby zmienić sposób sortowania, kliknij ikonę Sortuj albo nagłówek kolumny.
 5. Kliknij ikonę Edytuj kolumny, aby wprowadzić zmiany w kolejności kolumn.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień nazwę widoku

Nie można zmienić nazwy widoku Wszystko.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij kartę z widokiem, który chcesz edytować.
 3. Obok nazwy widoku kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę widoku.
 4. Wpisz nową nazwę w polu Nazwa okna dialogowego.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuwanie widoku

Usunięcia widoku nie można cofnąć. Jeśli usuniesz widok przypadkowo, musisz utworzyć nowy widok, który odpowiada usuniętemu widokowi.

Nie można usunąć widoku Wszystko.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij kartę z widokiem, który chcesz edytować.
 3. Obok nazwy widoku kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij opcję Usuń widok.
 4. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń widok.

Skoryguj ilości zapasów Na stanie i Dostępnych

Możesz zmienić ilość produktów Na stanie i Dostępnych w następujący sposób:

Możesz także użyć skanera kodów kreskowych zapasów na urządzeniu mobilnym, aby dodać kody kreskowe dla swoich produktów.

Jeśli stan zapasów danego produktu jest śledzony za pomocą aplikacji do obsługi zapasów, jego ilość zostanie przypisana tylko do lokalizacji tej aplikacji. Możesz zmienić lokalizacje, do których przypisane są produkty.

Możesz również edytować zapasy dostępne dla lokalizacji bezpośrednio na stronie szczegółów produktu, korzystając z opcji wyszukiwania i filtrowania, aby wykonać filtrowanie według lokalizacji.

Jeśli masz kilka lokalizacji, w panelu administracyjnym Shopify w administracyjnym Shopify pojawia się filtr lokalizacji na stronach i w sekcjach, w których ma zastosowanie, takich jak strona Zamówienia i Zapasy. Po wybraniu lokalizacji w filtrze strona zachowuje wybór do momentu jej zmiany. Wybrana lokalizacja strony jest zapisana w pliku cookie przeglądarki, więc nie jest ona przechowywana na urządzeniach ani w przeglądarkach.

Dostosuj ilości zapasów

Po aktualizacji ilości zapasów można znaleźć rekord tej korekty, a także korekt z ostatnich 90 dni, przeglądając historię korekt zapasów produktu lub wariantu.

Na stronie Historia korekt możesz również przeglądać korekty dokonane przez aplikacje firm zewnętrznych lub procesy, które przebiegają automatycznie w Shopify.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii korekty zapasów.

Skoryguj Niedostępne ilości zapasów

Możesz zmienić niedostępną ilość zapasów produktów w następujący sposób:

 • dodaj nowe zapasy jako Niedostępne
 • przenieś zapasy z Dostępnych do Niedostępnych
 • przenieś zapasy z Niedostępnych do Dostępnych
 • usuń zapasy z Niedostępnych

Niedostępne zapasy mogą mieć poniższe statusy:

 • Uszkodzone: Zapasy, które są na stanie, ale są niedostępne, ponieważ są uszkodzone.
 • Kontrola jakości: Zapasy, które są na stanie, ale muszą zostać sprawdzone pod kątem jakości, zanim zostaną udostępnione do sprzedaży.
 • Zapasy bezpieczeństwa: Zapasy, które są na stanie, ale są przechowywane jako rezerwa, zanim zostaną udostępnione do sprzedaży.
 • Inne: Zapasy, które są na stanie, ale nie są dostępne z określonego przez Ciebie powodu.

Możesz także użyć skanera kodów kreskowych zapasów na urządzeniu mobilnym, aby dodać kody kreskowe dla swoich produktów.

Jeśli stan zapasów danego produktu jest śledzony za pomocą aplikacji do obsługi zapasów, jego ilość zostanie przypisana tylko do lokalizacji tej aplikacji. Możesz zmienić lokalizacje, do których przypisane są produkty.

Jeśli masz kilka lokalizacji, w panelu administracyjnym Shopify w administracyjnym Shopify pojawia się filtr lokalizacji na stronach i w sekcjach, w których ma zastosowanie, takich jak strona Zamówienia i Zapasy. Po wybraniu lokalizacji w filtrze strona zachowuje wybór do momentu jej zmiany. Wybrana lokalizacja strony jest zapisana w pliku cookie przeglądarki, więc nie jest ona przechowywana na urządzeniach ani w przeglądarkach.

Dodaj nowe niedostępne zapasy

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij wartość Niedostępne dla wariantu, który chcesz edytować.
 3. Kliknij wartość obok opcji statusów Uszkodzone, Kontrola jakości, Zapas bezpieczeństwa lub Inne, do których chcesz dodać zapasy.
 4. Kliknij opcję Dodaj do zapasów.
 5. Wprowadź ilość, którą chcesz dodać do Niedostępnych. Zapasy Na stanie zwiększają się również o tę ilość.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przenieś zapasy z Dostępnych do Niedostępnych

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij ikonę Dostosuj w kolumnie Dostępne dla wariantu, który chcesz edytować.
 3. Wybierz opcję Przenieś do niedostępnych z menu rozwijanego.
 4. Wprowadź ilość, którą chcesz przenieść do Niedostępnych.
 5. Z rozwijanego menu wybierz powód przeniesienia zapasów do Niedostępnych.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przenieś zapasy z Niedostępnych do Dostępnych

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij wartość Niedostępne dla wariantu, który chcesz edytować.
 3. Kliknij wartość obok opcji statusów Uszkodzone, Kontrola jakości, Zapas bezpieczeństwa lub Inne, z których chcesz przenieść zapasy.
 4. Kliknij opcję Przenieś do dostępnych.
 5. Wprowadź ilość, którą chcesz przenieść do Dostępnych.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń zapasy z Niedostępnych

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij wartość Niedostępne dla wariantu, który chcesz edytować.
 3. Kliknij wartość obok opcji statusów Uszkodzone, Kontrola jakości, Zapas bezpieczeństwa lub Inne, z których chcesz usunąć zapasy.
 4. Kliknij opcję Usuń z zapasów.
 5. Wprowadź ilość, którą chcesz przenieść do Niedostępnych. Zapasy Na stanie zostaną również pomniejszone o tę ilość.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Po aktualizacji ilości zapasów można znaleźć rekord tej korekty, a także korekt z ostatnich 90 dni, przeglądając historię korekt zapasów produktu lub wariantu.

Na stronie Historia korekt możesz również przeglądać korekty dokonane przez aplikacje firm zewnętrznych lub procesy, które przebiegają automatycznie w Shopify.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii korekty zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo