Śledzenie i korekta zapasów

Wyświetlanie zapasów produktu

Można wyświetlić zapasy produktu na stronie Produkty, na której jest przedstawiona łączna ilość zapasów wszystkich wariantów każdego produktu.

Możesz wyświetlić spis zapasów dla wariantów produktu na Zapasy. Na stronie Zapasy możesz wyszukiwać warianty, filtrować je lub sortować według różnych kryteriów lub zmieniać kolejność sortowania. Możesz także dodawać tagi do swoich produktów, aby ułatwić zarządzanie zapasami.

Dostosowanie ilości zapasów

Możesz zmienić dostępną ilość zapasów produktów w następujący sposób:

Możesz także użyć skanera kodów kreskowych zapasów na urządzeniu mobilnym, aby dodać kody kreskowe dla swoich produktów.

Jeśli stan zapasów danego produktu jest śledzony za pomocą aplikacji do obsługi zapasów, jego ilość zostanie przypisana tylko do lokalizacji tej aplikacji. Możesz zmienić lokalizacje, do których przypisane są produkty.

Jeśli masz kilka lokalizacji, w panelu administracyjnym Shopify w administracyjnym Shopify pojawia się filtr lokalizacji na stronach i w sekcjach, w których ma zastosowanie, takich jak strona Zamówienia i Zapasy. Po wybraniu lokalizacji w filtrze strona zachowuje wybór do momentu jej zmiany. Wybrana lokalizacja strony jest zapisana w pliku cookie przeglądarki, więc nie jest ona przechowywana na urządzeniach ani w przeglądarkach.

Dostosuj ilości zapasów

Dostosuj ilości zapasów dla produktów bez wariantów

Dostosuj ilości zapasów produktów z wariantami dla jednej lokalizacji

Dostosuj ilości zapasów produktów z wariantami dla wielu lokalizacji

Wyświetl historię korekt zapasów produktu

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekt. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię korekt zapasów każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii korekt zapasów wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii korekt zapasów produktu lub wariantu.

W historii korekt zapasów produktu lub wariantu znajdują się następujące informacje o korektach zapasów:

  • Data - data każdej korekty.
  • Działanie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie.
  • Skorygowane przez - pracownik, który dokonał korekty.
  • Dostępne - ilość zapasów, która jest dostępna po korekcie.
  • Zatwierdzone - liczba jednostek, które są częścią zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jednostki zapasów, które są częścią wersji roboczych zamówień, nie są liczone jako zatwierdzone, dopóki wersja robocza zamówienia nie stanie się zamówieniem.

Kroki:

Przyczyny dostosowania zapasów

Po dostosowaniu ilości zapasów możesz wybrać przyczynę dostosowania dla każdej ilości. Przyczyny dostosowania zapasów pojawiają się w historii dostosowania w kolumnie Działanie.

Przyczyny dostosowania zapasów
Przyczyna dostosowania zapasów Użycie
Korekta Domyślna opcja, jeśli nie jest zaznaczona żadna inna opcja. Użyj, aby skorygować błąd zapasów lub jako ogólną przyczynę.
Liczba Użyj po inwentaryzacji zapasów fizycznych, w przypadku których znaleziono rozbieżność między rzeczywistą ilością zapasów a wcześniej zarejestrowaną ilością zapasów.
Uszkodzona Użyj do usuwania uszkodzonych zapasów.
Korekta danych Dotyczy korekty błędu, która została wykonana automatycznie. Przyczyna jest w trybie „tylko do odczytu” i nie można jej zmienić w panelu administracyjnym Shopify.
Promocja lub darowizna Użyj, gdy dostosowujesz zapasy ze względu na pozycje używane w promocjach lub jako darowizny.
Przyjęte Użyj podczas dodawania nowych zapasów, aby wskazać nowe zapasy.
Zwrot towaru do magazynu Użyj, aby dodać zwróconą pozycję z powrotem do dostępnych zapasów, jeśli pozycję można odsprzedać.
Kradzież lub zaginięcie Użyj, gdy dostosowujesz zapasy z powodu kradzieży lub utraty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo