Przypisywanie zapasów do lokalizacji

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, zapasy z każdej lokalizacji są wyświetlane na stronie Zapasy, w edytorze zbiorczym zapasów, pliku CSV zapasów i na stronie szczegółów każdego produktu.

Gdy utworzysz produkt, jest on magazynowany domyślnie we wszystkich lokalizacjach. Możesz zmienić listę lokalizacji, w których magazynowany jest produkt i skorygować poziomy zapasów produktu w każdej lokalizacji, z następującymi ograniczeniami:

 • Wszystkie produkty wymagają magazynowania w co najmniej jednej lokalizacji.
 • Nie możesz wycofać zapasów produktów z lokalizacji, które mają niezrealizowane zamówienia lub przeniesienia, które wymagają zapasów tego produktu.

Jeśli musisz zaktualizować ilości zapasów dużej liczby produktów w różnych lokalizacjach, użyj pliku CSV.

Zmień listę lokalizacji, w których jest magazynowany produkt

Jeśli magazynujesz produkty w więcej niż jednej lokalizacji sklepu, możesz wybrać lokalizacje, w których magazynujesz produkt lub wariant, na stronie jego danych. Po usunięciu lokalizacji z listy lokalizacji, w których magazynowany jest produkt, usuwana jest ilość zapasów w tej lokalizacji.

Jeśli włączysz opcję Śledź ilość dla produktu, możesz śledzić ilość produktu dla każdej lokalizacji, w której produkt jest magazynowany.

Kroki:

Magazynowanie produktów w lokalizacjach z wykorzystaniem edytora zbiorczego

Możesz zmienić lokalizacje, w których jest magazynowany produkt, korzystając z edytora zbiorczego na stronie Zapasy.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty przeznaczone do zmiany. Produkty, które nie są magazynowane w lokalizacji, nie są wyświetlane na liście zapasów tej lokalizacji.
 3. Zaznacz warianty produktu, które chcesz zmienić.
 4. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 5. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny i dodaj pola dla lokalizacji, w których chcesz magazynować produkty.
 6. Aktualizuj ilości zapasów dla każdego wariantu produktu w odpowiednich lokalizacjach.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji zapasów.

Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach lub aplikacjach do realizacji

Możesz zarządzać zapasami produktów w wielu lokalizacjach, które mogą obejmować jedną lub więcej lokalizacji sklepów, a także jedną lub więcej aplikacji do realizacji, które mają włączoną funkcję zarządzania zapasami w wielu miejscach.

Zarządzanie zapasami w wielu miejscach umożliwia zarządzanie niektórymi zapasami produktu w lokalizacjach sklepów przy jednoczesnym zarządzaniu jego innymi zapasami za pomocą aplikacji do realizacji. Aplikacje do realizacji mogą obejmować aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne i niestandardowe usługi realizacji. Aplikacją może być na przykład magazyn, który realizuje zamówienia w Twoim imieniu.

Gdy zarządzasz zapasami sklepu w wielu lokalizacjach, musisz ustawić zapasy produktu jako magazynowane w Wielu lokalizacjach przed aktualizacją ilości jego zapasów w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • Produkt jest magazynowany w wielu lokalizacjach sklepów.
 • Produkt jest magazynowany w jednej lub kilku lokalizacjach sklepów, a niektóre zapasy są zarządzane przez jedną lub więcej aplikacji do realizacji, które umożliwiają zarządzanie zapasami w wielu miejscach.

Możesz zarządzać ilościami zapasów dla wielu lokalizacji na stronie szczegółów produktu lub wariantu.

Kroki

 1. Na stronie Produkty wybierz produkt.
 2. Jeśli produkt ma warianty, wybierz wariant.
 3. W sekcji Zapasy zaznacz Wiele lokalizacji na liście Zapasy będą magazynowane w.
 4. Jeśli chcesz dodać lub usunąć lokalizacje, kliknij opcję Edytuj lokalizacje i zaznacz lub odznacz lokalizacje na liście, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 5. Jeśli chcesz zaktualizować ilość zapasów dla lokalizacji, kliknij ilość podaną w obszarze Dostępne, aby skorygować lub ustawić ilość, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 6. Jeśli chcesz włączyć śledzenie dla produktu lub wariantu, zaznacz opcję Śledź ilość.
 7. W przypadku dokonania zmian kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo