การมอบหมายสินค้าคงคลังไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่ง สินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะปรากฏในหน้าสินค้าคงคลัง เครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว, CSV สินค้าคงคลัง และหน้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้น

เมื่อคุณสร้างสินค้า สินค้าจะถูกสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
 • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

หากคุณต้องการอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าจำนวนมากในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณสต็อกสินค้าในที่ตั้งร้านค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง คุณสามารถเลือกที่ตั้งที่คุณสต็อกสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียด เมื่อคุณลบที่ตั้งออกจากรายการที่ตั้งสต็อกสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลังในที่ตั้งนั้นจะถูกลบออก

หากคุณเปิดใช้การติดตามปริมาณสำหรับสินค้า คุณสามารถติดตามปริมาณสินค้าของแต่ละที่ตั้งที่มีสต็อกสินค้าได้

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งจะไม่ปรากฏบนรายการสินค้าคงคลังของที่ตั้งนั้น
 3. ตรวจสอบตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ
 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก “คอลัมน์” และเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้าไว้
 6. อัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง
 7. คลิกที่บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

การจัดการสินค้าคงคลังจากฟีเจอร์หลายตำแหน่งที่ตั้งหรือแอปการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของสินค้าได้จากฟีเจอร์หลายตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอาจมีตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง รวมถึงอาจมีแอปการจัดการคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่เปิดใช้สินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการไว้ได้

สินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการจะช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังบางรายการของสินค้าหนึ่งในที่ตั้งร้านค้าได้ ขณะที่สินค้าคงคลังบางรายการได้รับการจัดการโดยแอปการจัดการคำสั่งซื้อ แอปการจัดการคำสั่งซื้ออาจรวมถึงแอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์ และบริการจัดการคำสั่งซื้อแบบปรับแต่งเอง ตัวอย่างเช่น แอปหนึ่งอาจเป็นคลังสินค้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ

เมื่อคุณจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าคุณจากหีเจอร์หลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องตั้งค่าสินค้าคงคลังของสินค้าให้สต็อกในหลายตำแหน่งที่ตั้งก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังได้ หากข้อมูลต่อไปนี้เป็นจริง:

 • สินค้าจะได้รับการสต็อกในหลายๆ ที่ตั้งร้านค้า
 • สินค้าจะได้รับการสต็อกในที่ตั้งร้านค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และสินค้าคงคลังบางรายการจะได้รับการจัดการโดยแอปการจัดการคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอป ซึ่งอนุญาตให้มีสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการได้

คุณสามารถจัดการปริมาณสินค้าคงคลังในฟีเจอร์หลายตำหน่งที่ตั้งได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอน

 1. จากหน้าสินค้า ให้เลือกสินค้า
 2. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า
 3. ในส่วนสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกหลายที่ตั้งจากรายการสต็อกสินค้าคงคลังในแล้ว
 4. หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบที่ตั้ง ให้คลิก “แก้ไขที่ตั้ง” แล้วทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายที่ตำแหน่งที่ตั้งในรายการ จากนั้นคลิก “บันทึก
 5. หากคุณต้องการอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ปริมาณที่ระบุไว้ใต้ “พร้อมใช้งาน” เพื่อแก้ไขหรือกำหนดปริมาณ จากนั้นคลิก “บันทึก
 6. หากคุณต้องการเปิดใช้การติดตามสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ทำเครื่องหมายที่ติดตามปริมาณ
 7. หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ แล้ว ให้คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี