การมอบหมายสินค้าคงคลังไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง สินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในหน้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ

เมื่อคุณสร้างสินค้าสินค้า สินค้าจะถูกสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง ซึ่งก็คือต้นทางการจัดส่งของร้านค้าคุณ คุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งได้ด้วยข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
  • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดส่ง หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

หากคุณต้องการอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังให้กับสินค้าจำนวนมากในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ขอแนะนำให้ใช้ไฟล์ CSV

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะถูกลบ

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง

  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

  3. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ

  4. คลิกแก้ไขตัวเลือกสินค้า

  5. ทำหรือไม่ก็ได้: ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิกเพิ่มช่องและเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้า

  6. ในเซลล์ของเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมาย "เพิ่มสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้" นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตปริมาณได้โดยคลิกที่จำนวนสินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

  7. คลิกที่บันทึก

สำหรับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ดูที่การแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว คำแนะนำสำหรับการแก้ไขสินค้าจะเหมือกับการแก้ไขสินค้าคงคลังจำนวนมากในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี