การมอบหมายสินค้าคงคลังไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายตำแหน่ง สินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะปรากฏในหน้าสินค้าคงคลัง เครื่องมือแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว, CSV สินค้าคงคลัง และหน้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้น

เมื่อคุณสร้างสินค้า สินค้าจะถูกสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
 • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

หากคุณต้องการอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าจำนวนมากในหลายตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะถูกลบ

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งจะไม่ปรากฏบนรายการสินค้าคงคลังของที่ตั้งนั้น

 3. ทำเครื่องหมายที่สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกแก้ไขตัวเลือกสินค้า

 5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก "เพิ่มช่อง" และเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้า

 6. ในเซลล์ของเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมาย "เพิ่มสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้" นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตปริมาณได้โดยคลิกที่จำนวนสินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

 7. คลิกที่บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว อย่างไรก็ตามคําแนะนําสินค้าจะนําไปใช้กับการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียวด้วย

Managing inventory from multiple locations or fulfillment apps

You can manage inventory for products from multiple locations, which could include one or more store locations as well as one or more fulfillment apps that has multi-managed inventory enabled.

Multi-managed inventory allows you to manage some of a product's inventory at store locations while some of its inventory is managed by the fulfillment app. Fulfillment apps could include dropshipping apps, logistics services, and custom fulfillment services. For example, an app could be a warehouse that fulfills orders on your behalf.

When you manage your store's inventory from multiple locations, you need to set a product's inventory to be stocked at Multiple locations before you can update its inventory quantities when the following is true:

 • The product is stocked at multiple store locations.
 • The product is stocked at one or more store locations, and some inventory is managed by one or more fulfillment apps that allow multi-managed inventory.

You can manage inventory quantities for multiple locations from a product or variant's details page.

Steps

 1. From the Products page, select a product.
 2. If the product has variants, then select a variant.
 3. In the Inventory section, make sure Multiple locations is selected from the Inventory will be stocked at list.
 4. If you want to add or remove locations, then click Edit locations and check or uncheck locations in the list, and then click Save.
 5. If you want to update inventory quantity for a location, then click the quantity listed under Available to adjust or set the quantity, and then click Save.
 6. If you want to enable tracking for the product or variant, then check Track quantity.
 7. If you made any changes, then click Save.

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี