Tildeling af lager til lokationer

Hvis din butik har flere lokationer, vises lagerbeholdningen for hver enkelt lokation på siden Lager. Lagerbeholdningen vises også i programmet til masseredigering af lager, i CSV-filer for lager og på siden med oplysninger for hvert enkelt produkt.

Når du opretter et produkt, lagerføres produktet på alle lokationer som standard. Du kan ændre listen over lokationer, der lagerfører produktet, og justere lagerniveauerne for produktet på hver lokation med følgende begrænsninger:

 • Alle produkter skal lagerføres på mindst én lokation.
 • Du kan ikke fjerne produkter fra lageret på lokationer med ikke-klargjorte ordrer eller overførsler, som kræver, at det pågældende produkt er på lager.

Hvis du har brug for at opdatere lagerantallene for et stort antal produkter på flere lokationer, kan du bruge en CSV-fil.

Rediger listen over lokationer, der har et produkt på lager

Hvis du lagerfører produkter på mere end én lokation, kan du vælge de lokationer, hvor du lagerfører et produkt eller en variant fra siden med oplysninger. Når du fjerner en lokation fra listen over lokationer, der lagerfører et produkt, slettes lagerantallet på denne lokation.

Hvis du aktiverer Spor antal for et produkt, kan du spore produktantallet for alle de lokationer, hvor produktet lagerføres.

Fremgangsmåde:

Opfyld produkter på lokationer ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan ændre de lokationer, som har et produkt på lager, ved at bruge programmet til masseredigering på siden Lager.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Vælg den lokation, der lagerfører de produkter, du vil redigere. Produkter, der ikke lagerføres på en lokation, vises ikke på listen over lagerbeholdning for denne lokation.
 3. Markér de produktvarianter, du vil ændre.
 4. Klik på Masserediger.
 5. Klik på Kolonner i programmet til masseredigering, og tilføj felter for de lokationer, hvor du vil lagerføre produkterne.
 6. Opdater lagerantallet for hver enkelt produktvariant på de relevante lokationer.
 7. Klik på Gem.

Få mere at vide om masseredigering af lagerbeholdning.

Administration af lagerbeholdning fra flere lokationer eller distributionsapps

Du kan administrere lagerbeholdningen for produkter fra flere lokationer, herunder én eller flere butikslokationer samt én eller flere distributionsapps, der har aktiveret multiadministreret lagerbeholdning.

Multiadministreret lagerbeholdning giver dig mulighed for at administrere noget af et produkts lagerbeholdning på butikslokationer, mens en anden del af lagerbeholdningen administreres af distributionsappen. Distributionsapps kan f.eks. omfatte dropshipping-apps, logistiktjenester og tilpassede distributionstjenester. En app kan f.eks. være et lager, der klargør ordrer på dine vegne.

Når du administrerer din butiks lagerbeholdning fra flere lokationer, skal du angive, at et produkts lagerbeholdning lagerføres på Flere lokationer, før du kan opdatere dets lagerantal, hvis følgende er sandt:

 • Produktet lagerføres på flere butikslokationer.
 • Produktet lagerføres på én eller flere lokationer, og noget af lagerbeholdningen administreres af én eller flere distributionsapps, der tillader multiadministreret lagerbeholdning.

Du kan administrere dit lagerantal for flere lokationer fra et produkts eller en variants side med detaljer.

Trin

 1. Vælg et produkt på siden Produkter.
 2. Hvis produktet har varianter, skal du vælge en variant.
 3. Sørg for, at du vælger Flere lokationer på listen Lagerbeholdningen genopfyldes på i afsnittet Lager.
 4. Hvis du vil tilføje eller fjerne lokationer, skal du klikke på Rediger lokationer og markere eller fjerne markeringer af lokationer på listen. Klik derefter på Gem.
 5. Hvis du vil opdatere lagerantallet for en lokation, skal du klikke på antallet, der er angivet under Tilgængelig for at justere eller angive antallet. Klik derefter på Gem.
 6. Hvis du vil aktivere sporing for produktet eller varianten, skal du markere Spor antal.
 7. Klik på Gem, hvis du har foretaget ændringer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis