Voorraad toewijzen aan locaties

Als je winkel meerdere locaties heeft, wordt de voorraad op elke locatie weergegeven op de gegevenspagina van elk product.

Wanneer u een product maakt, wordt het op één locatie als voorradig weergegeven: de locatie die is ingesteld als de herkomst van verzending. Je kunt de lijst met locaties waar het product voorradig is wijzigen en de voorraadniveaus van het product op elke locatie aanpassen, met de volgende beperkingen:

 • Alle producten moeten op minimaal één locatie voorradig zijn.
 • Je kunt een product niet uit de voorraad verwijderen op locaties met niet-vervulde bestellingen of overdrachten waarvoor dat product voorradig moet zijn.

Als u de voorraadaantallen voor een groot aantal producten op verschillende locaties moet bijwerken, gebruikt u een CSV-bestand.

De lijst met locaties waar een product voorradig is wijzigen

Als u een locatie verwijdert uit de lijst met locaties waar een product voorradig is, worden de voorraadaantallen op die locatie verwijderd.

Stappen:

Producten voorradig maken op locaties met behulp van de bulkeditor

Je kunt de locaties waar een product voorradig is wijzigen met behulp van de bulkeditor op de pagina Voorraad.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.

 2. Selecteer een locatie.

 3. Gebruik de selectievakjes om een of meer producten te selecteren.

 4. Klik op Varianten bewerken.

 5. Optioneel: Klik in de bulkeditor op Velden toevoegen en voeg velden toe voor de locaties waar u de producten voorradig wilt maken.

 6. Schakel in de cellen van de bulkeditor het vakje Voorraad op deze locatie in of uit. Je kunt ook de aantallen bijwerken, zoals in dit voorbeeld:

  Voorbeeld van voorraad toewijzen aan een locatie

 7. Klik op Opslaan.

Zie Producten en varianten in bulk bewerken voor algemene informatie over het gebruik van de bulkeditor. De instructies voor producten zijn ook van toepassing op het bulksgewijs bewerken van voorraad.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis