Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand

Je kunt een voorraad-CSV-bestand exporteren dat de voorraadhoeveelheden op je locaties bevat. Je kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een template om de voorraadhoeveelheden bij te werken. Nadat je de voorraadhoeveelheden hebt bijgewerkt, kun je het CSV-bestand importeren om de voorraadhoeveelheden voor elk product op elke locatie bij te werken in het Shopify-beheercentrum.

Voorraad exporteren

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een template aan te maken met je uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de locatie of opgegeven locaties of om de voorraadaantallen te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

Als je meerdere locaties hebt, dan kun je opgeven of je de gegevens voor al je locaties of alleen voor één specifieke locatie wilt exporteren.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Je kunt het volgende doen:

  • Als je meerdere locaties hebt, selecteer je de locatie waar je voorraad van wilt exporteren.
  • Selecteer Alle locaties om voorraad van alle locaties te exporteren.
 4. Selecteer een van de volgende aantallen in de sectie Type aantal:

  • Alleen beschikbare aantallen: met deze optie exporteer je alleen een CSV-bestand met het Available aantal onder de locatienaam. Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in de Available waarde wanneer je een bewerkt CSV-bestand importeert met Alleen beschikbare aantallen.
  • Alle typen aantallen: met deze optie exporteer je een CSV-bestand met alleen de kolommen Available, Unavailable, Committed, On hand en Incoming. Als je dit bestand wilt bewerken en vervolgens wilt importeren in het Shopify-beheercentrum, bewerk je alleen de On hand waarden. Available voorraad wordt berekend op basis van de geïmporteerde On hand waarden.
 5. Selecteer een van de volgende varianten in de sectie Exporteren:

  • Huidige pagina: met deze optie exporteer je alle varianten op de huidige pagina.
  • Alle varianten: met deze optie exporteer je alle varianten.
  • Geselecteerde varianten: met deze optie exporteer je alle geselecteerde varianten de pagina, als die er zijn.
 6. Selecteer een van de volgende CSV-typen in de sectie Exporteren als:

  • CSV voor Excel, Numbers of andere spreadsheetprogramma's
  • Standaard CSV-bestand
 7. Klik op Varianten exporteren.

Voorbeelden van CSV's voor voorraadexport

Controleer de volgende voorbeelden van de manier waarop de CSV wordt weergegeven op basis van het type aantal dat je selecteert.

Wanneer Only Available quantities is geselecteerd

De locatienamen worden gebruikt in de koptekstrij, met de beschikbare hoeveelheden in de rijen daaronder.

Voorbeeldtabel die aangeeft welke kolommen zichtbaar zijn als 'Alleen beschikbare aantallen' is geselecteerd als het gewenste 'Type aantal'
Handle Titel ... Ottawa New York
aardb-jam Aardbeienjam ... 10 50
framb-jam Frambozenjam ... 25 35

Wanneer All quantity types is geselecteerd

Locatie is een koptekst, met elke locatienaam in de rijen eronder. Deze versie van de voorraad-CSV bevat ook de kolommen voor Binnenkomende, Niet-beschikbare, Toegewezen, Beschikbare en Voorhanden voorraadhoeveelheden.

Voorbeeldtabel die aangeeft welke kolommen zichtbaar zijn als 'Alle typen aantallen' is geselecteerd als het gewenste 'Type aantal'
Handle Titel ... Locatie Inkomend Niet beschikbaar Toegewezen Beschikbaar Voorhanden
aardb-jam Aardbeienjam ... Ottawa 20 3 5 10 18
aardb-jam Aardbeienjam ... New York 0 1 10 50 61
framb-jam Frambozenjam ... Ottawa 15 0 3 25 28
framb-jam Frambozenjam ... New York 0 5 6 35 46

De voorraadaantallen bijwerken

Nadat je het CSV-bestand hebt geëxporteerd om een template te verkrijgen, moet je de voorraadaantallen in het bestand bijwerken.

Het CSV-bestand bevat verschillende kolommen om je te helpen je product te identificeren, zoals beschreven in Indeling van CSV-voorraadbestand. Wanneer je je winkel converteert om meerdere locaties te gebruiken, bewerk je alleen de locatiekolommen.

Stappen:

 1. Open je geëxporteerde CSV-bestand in een spreadsheetprogramma.
 2. De voorraadaantallen bijwerken:

  • Als je een CSV-bestand met de optie Alleen beschikbare aantallen hebt geëxporteerd, werk je het Available aantal bij onder de locatienaam.
  • Als je een CSV-bestand met de optie Alle typen aantallen hebt geëxporteerd, werk je het On hand aantal bij.
 3. Het getal dat je in elke rij invult, kan positief, negatief of nul zijn. Je kunt ook not stocked invullen om aan te geven dat het product nooit op voorraad wordt gehouden op deze locatie.

 4. Sla het CSV-bestand op.

Voorraad importeren

Maak een CSV-bestand aan in de juiste bestandsindeling voordat je de voorraad importeert.

Als je Alleen beschikbare aantallen hebt geselecteerd toen je de voorraad exporteerde, kan het geëxporteerde CSV-bestand alleen Available voorraadaantallen bijwerken en overschrijven.

Als je Alle typen aantallen hebt geselecteerd toen je de voorraad exporteerde, kan het geëxporteerde CSV-bestand alleen On hand voorraadaantallen bijwerken en overschrijven wanneer je het bestand opnieuw importeert in het Shopify-beheercentrum. Voorraadaantallen met een andere status worden niet overschreven. Het Available aantal wordt berekend op basis van de nieuwe On hand aantallen.

Als je voorraadaantallen importeert, worden de voorraadgegevens overschreven. Importeer de voorraad alleen wanneer er geen andere voorraadwijzigingen plaatsvinden, zoals algemene doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Klik op Bestand toevoegen en kies het CSV-bestand.
 4. Klik op Bestand uploaden.
 5. Controleer wat je wilt importeren en klik op Importeren starten.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die producten, productvarianten en hun voorraadaantallen op je locatie of opgegeven locaties uniek identificeren. Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand voor voorraad downloaden en bekijken om als template te gebruiken. Dit bestand is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die je gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Als je van plan bent je voorraadaantallen te importeren, moet je een CSV-bestand maken met de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voer hier de naam daarvan in. Bijvoorbeeld, Color. Als een product geen opties heeft, moet deze worden ingesteld op Title.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voer hier de waarde daarvan in. Bijvoorbeeld, Black. Voor producten die geen opties hebben, moet deze worden ingesteld op Default Title.
 • Option2 Name : als een product een optie heeft, voer je hier de waarde in. Je kunt dit leeg laten.
 • Option2 Value : als een product een optie heeft, voer je hier de waarde in. Je kunt dit leeg laten.
 • Option3 Name : als een product een optie heeft, voer je hier de waarde in. Je kunt dit leeg laten.
 • Option3 Value : als een product een optie heeft, voer je hier de waarde in. Je kunt dit leeg laten.
 • SKU : SKU's zijn codes die je intern kunt gebruiken om de voorraad op te volgen en over verkopen te rapporteren. Voeg unieke SKU's toe voor nauwkeurige voorraadtracking en -rapportage. De kolom SKU is optioneel. Als je die opneemt, kun je de waarden leeg laten.
 • HS Code De HS Code kolom (geharmoniseerde systeemcode) wordt gebruikt voor schattingen van douanerechten en belastingen voor internationale klanten. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • COO - De kolom COO (land/regio van herkomst) wordt gebruikt om invoerrechten en -belastingen voor internationale klanten in te schatten. Geaccepteerde waarden zijn ISO 3166-1 alfa-2 landcodes. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Location : de namen van alle locaties. De locatierij is hoofdlettergevoelig en kan alleen de naam van een van de locaties zijn. De voorraad voor elke locatie wordt weergegeven in de bijbehorende locatierij. Neem voor elke variant een rij op voor elke locatie waarvan je de voorraad wilt bijwerken. Verwijder alle andere locatierijen.
 • Incoming - Voorraad die naar je locatie onderweg is. Binnenkomende voorraad kan pas worden verkocht als je deze hebt ontvangen.
 • Unavailable : niet-beschikbare voorraad verwijst naar voorraad die niet beschikbaar is voor verkoop of die aan een bestelling is toegewezen. Deze voorraad is niet beschikbaar voor de verkoop.
 • Committed - Het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een geplaatste bestelling maar dat niet is afgehandeld.
 • Available - Voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan bestellingen of gereserveerd voor conceptbestellingen.
 • On hand : het aantal eenheden dat op een locatie aanwezig is. Op voorraad is het totaal van de Toegewezen, Niet beschikbare en Beschikbare voorraad. De waarden die je voor voorraad invoert, kunnen positief, negatief of nul zijn. Je kunt ook not stocked invoeren om aan te geven dat het product op die locatie nooit op voorraad is.

Geef waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value om een variant uniek te identificeren.

Je CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis