Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren dat je voorraadaantallen op je locaties bevat. Je kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een template om de voorraadaantallen bij te werken. Vervolgens kun je het CSV-bestand importeren om Shopify bij te werken met de voorraadaantallen van elk product op elke locatie.

Voorraad exporteren

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een template aan te maken met je uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de locatie of opgegeven locaties of om de voorraadaantallen te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

Als je meerdere locaties hebt, dan kun je opgeven of je de gegevens voor al je locaties of alleen voor één specifieke locatie wilt exporteren.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Geef de rijen op die je wilt exporteren, en of je van één locatie wilt exporteren of van alle locaties als je er meer dan één hebt.
 4. Klik op Voorraad exporteren.

De voorraadaantallen bijwerken

Nadat je het CSV-bestand hebt geëxporteerd om een template te verkrijgen, moet je de voorraadaantallen in het bestand bijwerken.

Het CSV-bestand bevat verschillende kolommen om je te helpen je product te identificeren, zoals beschreven in Indeling van CSV-voorraadbestand. Wanneer je je winkel converteert om meerdere locaties te gebruiken, bewerk je alleen de locatiekolommen.

Stappen:

 1. Open je geëxporteerde CSV-bestand in een spreadsheetprogramma.
 2. Werk de voorhanden hoeveelheid bij in een rij voor een bepaalde variant. Het getal dat je in elke rij invult, kan positief, negatief of 0 zijn. Je kunt ook Not stocked invullen om aan te geven dat het product nooit op voorraad wordt gehouden op deze locatie.
 3. Sla het CSV-bestand op.

Voorraad importeren

Voordat je de voorraad importeert, moet je ervoor zorgen dat je een CSV-bestand hebt gemaakt in de juiste bestandsindeling.

Als je geen hoeveelheden voor een specifieke locatie wilt bijwerken, verwijder je de rijen voor die locatie uit het CSV-bestand.

Met de importprocedure werk je alleen de voorhanden voorraadaantallen bij en schrijf je deze over. Voorraadaantallen met een andere status worden niet overschreven. Er wordt geen locatie aangemaakt en de waarden waarmee producten worden geïdentificeerd, worden niet bijgewerkt.

Als je voorraden importeert, worden je voorraadgegevens overschreven, dus importeer je voorraad alleen wanneer er geen andere voorraadaanpassingen plaatsvinden, zoals doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Klik op Bestand toevoegen en kies het CSV-bestand.
 4. Klik op Bestand uploaden.
 5. Controleer wat je wilt importeren en klik op Importeren starten.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die producten, productvarianten en hun voorraadaantallen op de locatie of opgegeven locaties uniek identificeert. Het is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die je gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Als je van plan bent je voorraadaantallen te importeren, moet je een CSV-bestand maken met de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voer hier de naam daarvan in. Bijvoorbeeld, Color. Als een product geen opties heeft, moet deze worden ingesteld op Title.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voer hier de waarde daarvan in. Bijvoorbeeld, Black. Voor producten die geen opties hebben, moet deze worden ingesteld op Default Title.
 • Option2 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option2 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • SKU - SKU's (Stock Keeping Units) zijn codes die je intern kunt gebruiken om je voorraad bij te houden en over je verkopen te rapporteren. De SKU-kolom is optioneel. Als je die vermeldt, kunnen de waarden leeg worden gelaten. Voor nauwkeurige voorraadtracking en -rapportage moeten de SKU's die je toevoegt, uniek zijn.
 • HS Code De HS Code kolom (geharmoniseerde systeemcode) wordt gebruikt voor schattingen van douanerechten en belastingen voor internationale klanten. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • COO - De kolom COO (land/regio van herkomst) wordt gebruikt om invoerrechten en -belastingen voor internationale klanten in te schatten. Geaccepteerde waarden zijn ISO 3166-1 alfa-2 landcodes. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • <Name of location> - De hoeveelheid voorraad op de locatie die is opgegeven in de kolomnaam.

 • Incoming - Voorraad die naar je locatie onderweg is. Binnenkomende voorraad kan pas worden verkocht als je deze hebt ontvangen.

 • Unavailable - Niet beschikbare voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat is gereserveerd voor conceptbestellingen of opzij is gezet door apps. Deze voorraad is niet beschikbaar voor verkoop.

 • Committed - Het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een geplaatste bestelling maar dat niet is afgehandeld.

 • Available - Voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan bestellingen of gereserveerd voor conceptbestellingen.

 • On hand - Het aantal eenheden dat op een locatie aanwezig is. Voorhanden voorraad is het totaal van de Toegewezen, Niet beschikbare en Beschikbare voorraad.

Geef waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value om een variant uniek te identificeren.

Je CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis