Eksport lub import zapasów za pomocą pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, który zawiera ilości zapasów w Twoich lokalizacjach. Wyeksportowanego pliku CSV możesz użyć jako szablonu do aktualizacji ilości zapasów. Następnie możesz zaimportować plik CSV, aby zaktualizować w Shopify ilości zapasów dla każdego produktu we wszystkich lokalizacjach.

Eksportuj zapasy

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, aby utworzyć szablon zawierający jednoznacznie zidentyfikowane produkty lub warianty produktów dla danej lokalizacji lub określonych lokalizacji bądź w celu wyeksportowania ilości zapasów do wykorzystania w innych systemach lub procesach.

Jeśli masz wiele lokalizacji, możesz określić, czy chcesz wyeksportować dane dla wszystkich swoich lokalizacji, czy tylko dla jednej z nich.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Wskaż wiersze, które chcesz wyeksportować oraz określ, czy chcesz je eksportować z jednej lokalizacji czy ze wszystkich lokalizacji, jeśli masz więcej niż jedną.
 4. Kliknij Eksportuj zapasy.

Aktualizacja ilości zapasów

Po wyeksportowaniu pliku CSV w celu uzyskania szablonu musisz zaktualizować ilości zapasów w pliku.

Plik CSV ma kilka kolumn, które pomogą Ci zidentyfikować produkt, zgodnie z opisem w formacie pliku CSV zapasów. Gdy konwertujesz swój sklep, aby korzystać z wielu lokalizacji, edytuj tylko kolumny lokalizacji.

Kroki:

 1. Otwórz wyeksportowany plik CSV w programie arkusza kalkulacyjnego.

 2. Jeśli plik CSV zawiera kolumny lokalizacji, dla których nie chcesz aktualizować zapasów, usuń wszystkie kolumny dla tych lokalizacji, łącznie z ich nagłówkami.

 3. Zaktualizuj ilości w kolumnach pozostałej lokalizacji. Liczby wprowadzane w każdym wierszu mogą być dodatnie, ujemne lub wynosić zero. Możesz także wprowadzić Not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w lokalizacji.

 4. Zapisz plik CSV.

Importuj zapasy

Przed zaimportowaniem zapasów upewnij się, że utworzyłeś(-aś) plik CSV w prawidłowym formacie pliku.

Jeśli nie chcesz aktualizować ilości dla lokalizacji, upewnij się, że kolumna lokalizacji, w tym nagłówek kolumny, została usunięta z pliku CSV.

W ramach procedury importu aktualizowane i nadpisywane są tylko ilości zapasów. Nie jest tworzona lokalizacja ani nie są aktualizowane wartości identyfikujące produkty.

Import ilości zapasów zastępuje dane zapasów. Dlatego zapasy należy importować tylko w przypadku, gdy nie są wykonywane inne korekty zapasów, takie jak bieżąca sprzedaż lub ręczne zmiany.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Wybierz plik CSV
 4. Kliknij Importuj zapasy.
 5. Zweryfikuj, co zamierzasz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.

Format pliku CSV zapasów

Plik CSV zapasów zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują produkty, warianty produktów oraz ilości zapasów w danej lokalizacji lub określonych lokalizacjach. Jest on podobny do innych plików CSV używanych w Shopify, ale zawiera inne kolumny.

Jeśli planujesz zaimportować ilości zapasów, musisz utworzyć plik CSV zawierający następujące kolumny:

 • Handle - Uchwyty to unikalne nazwy każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i liczby, ale bez spacji. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu.
 • Title - Kolumna Tytuł jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste.
 • Option1 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę. Np.: Color. Jeśli produkt nie ma opcji, należy go ustawić na Title.
 • Option1 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. Np.: Black. W przypadku produktów, które nie mają opcji, należy wykonać ustawienie na Default Title.
 • Option2 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option2 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • SKU - SKU (jednostki magazynowe) to kody, których można używać wewnętrznie do śledzenia zapasów i raportowania sprzedaży. Kolumna SKU jest opcjonalna. Jeśli ją uwzględnisz, pola wartości mogą pozostać puste. Aby można było dokładnie śledzić zapasy i opracowywać raporty, dodawane SKU powinny być unikalne.
 • HS Code - Kolumna Kod HS (Kod zharmonizowanego systemu) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • COO - Kolumna COO (kraj/region pochodzenia) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Zaakceptowane wartości to ISO 3166-1 alfa-2 Kody krajów. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją uwzględnisz, pola wartości można pozostawić puste.
 • <Name of location> - Ilość zapasów w lokalizacji określonej przez nazwę kolumny.

Aby unikalnie zidentyfikować wariant, ustal wartości dla kolumn Handle, Option1 Value, Option2 Value, i Option3 Value.

Plik CSV musi mieć poprawny format i rozszerzenie .csv.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo