Eksport lub import zapasów za pomocą pliku CSV

Jeśli masz jedną lokalizację, możesz wyeksportować plik CSV zapasów, który zawiera ilości zapasów w tej lokalizacji. Możesz użyć tego eksportowanego pliku CSV jako szablonu do aktualizacji ilości zapasów. Następnie można zaimportować plik CSV, aby zaktualizować Shopify o ilości zapasów dla każdego produktu.

Jeśli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, zob. Eksport lub import zapasów za pomocą pliku CSV dla kilku lokalizacji.

Format pliku CSV zapasów

Plik CSV zapasów zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują produkty i warianty produktów oraz ich ilości zapasów w Twojej lokalizacji. Jest on podobny do innych plików CSV używanych w Shopify, ale ma inne kolumny.

Jeśli planujesz zaimportować ilości zapasów, musisz utworzyć plik CSV zawierający następujące kolumny:

 • Handle - Uchwyty to unikalne nazwy każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i liczby, ale bez spacji. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu.
 • Title - Kolumna Tytuł jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste.
 • Option1 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę. Np.: Color. Jeśli produkt nie ma opcji, należy go ustawić na Title.
 • Option1 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. Np.: Black. W przypadku produktów, które nie mają opcji, należy wykonać ustawienie na Default Title.
 • Option2 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option2 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • SKU - SKU (jednostki magazynowe) to kody, których można używać wewnętrznie do śledzenia zapasów i raportowania sprzedaży. Kolumna SKU jest opcjonalna. Jeśli ją uwzględnisz, pola wartości mogą pozostać puste. Aby można było dokładnie śledzić zapasy i opracowywać raporty, dodawane SKU powinny być unikalne.
 • HS Code - Kolumna Kod HS (Kod zharmonizowanego systemu) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • COO - Kolumna COO (kraj/region pochodzenia) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Zaakceptowane wartości to ISO 3166-1 alfa-2 Kody krajów. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją uwzględnisz, pola wartości można pozostawić puste.
 • <Name of location> - Ilość zapasów w lokalizacji określonej przez nazwę kolumny.

  W nagłówku kolumny rozróżniana jest wielkość liter i musi to być nazwa jednej z Twoich lokalizacji. Dołącz kolumnę dla każdej lokalizacji, w której chcesz zaktualizować zapasy. Usuń wszystkie inne kolumny lokalizacji i nagłówki.

  Liczba może być dodatnia, ujemna lub równa 0. Możesz także wpisać Not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w danej lokalizacji.

Aby unikalnie zidentyfikować wariant, ustal wartości dla kolumn Handle, Option1 Value, Option2 Value, i Option3 Value.

Plik CSV musi mieć poprawny format i rozszerzenie .csv.

Eksportuj zapasy

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, aby utworzyć szablon zawierający unikalnie zidentyfikowane produkty lub warianty produktu dla lokalizacji lub wyeksportować ilości zapasów do wykorzystania w innych systemach lub procesach.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Określ linie, które chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij Eksportuj zapasy.

Importuj zapasy

Przed zaimportowaniem zapasów upewnij się, że utworzyłeś(-aś) plik CSV w prawidłowym formacie pliku.

Procedura importowania aktualizuje (zastępuje) tylko ilości zapasów. Nie tworzy lokalizacji ani nie aktualizuje wartości identyfikujących produkty.

Import ilości zapasów zastępuje dane zapasów. Dlatego zapasy należy importować tylko w przypadku, gdy nie są wykonywane inne korekty zapasów, takie jak bieżąca sprzedaż lub ręczne zmiany.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Wybierz plik CSV
 4. Kliknij Importuj zapasy.
 5. Zweryfikuj, co zamierzasz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo