Eksport lub import zapasów za pomocą pliku CSV

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów zawierający ilości zapasów w Twoich lokalizacjach. Wyeksportowany plik CSV możesz wykorzystać jako szablon do aktualizacji ilości zapasów. Po aktualizacji ilości zapasów możesz zaimportować plik CSV, aby zaktualizować panel administracyjny Shopify o ilości zapasów dla każdego produktu w każdej lokalizacji.

Eksportuj zapasy

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, aby utworzyć szablon zawierający jednoznacznie zidentyfikowane produkty lub warianty produktów dla danej lokalizacji lub określonych lokalizacji bądź w celu wyeksportowania ilości zapasów do wykorzystania w innych systemach lub procesach.

Jeśli masz wiele lokalizacji, możesz określić, czy chcesz wyeksportować dane dla wszystkich swoich lokalizacji, czy tylko dla jednej z nich.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz kilka lokalizacji, wybierz tę, z której chcesz wyeksportować zapasy.
  • Aby wyeksportować zapasy ze wszystkich lokalizacji, wybierz opcję Wszystkie lokalizacje.
 4. W sekcji Typ ilości wybierz jedną z następujących ilości:

  • Tylko dostępne ilości: ta opcja umożliwia eksport pliku CSV zawierającego tylko ilość Available pod nazwą lokalizacji. Zmiany wartości Available można dokonać tylko po zaimportowaniu edytowanego pliku CSV za pomocą opcji Tylko dostępne ilości.
  • Wszystkie typy ilości: ta opcja umożliwia eksport pliku CSV zawierającego tylko kolumny Available, Unavailable, Committed On hand oraz Incoming. Jeśli chcesz edytować ten plik, a następnie zaimportować go do panelu administracyjnego Shopify, edytuj tylko wartości On hand. Zapasy Available są obliczane na podstawie importowanych wartości On hand.
 5. W sekcji Eksport wybierz jeden z następujących wariantów:

  • Bieżąca strona: ta opcja spowoduje wyeksportowanie wszystkich wariantów na bieżącej stronie.
  • Wszystkie warianty: ta opcja spowoduje wyeksportowanie wszystkich wariantów.
  • Wybrane warianty: ta opcja spowoduje wyeksportowanie ewentualnych wybranych wariantów na stronie.
 6. W sekcji Eksportuj jako wybierz jeden z następujących typów pliku CSV:

  • CSV dla programu Excel, Numbers lub innych arkuszy kalkulacyjnych
  • Zwykły plik CSV
 7. Kliknij opcję Eksportuj warianty.

Przykłady CSV eksportu zapasów

Przejrzyj poniższe przykłady sposobu wyświetlania pliku CSV na podstawie wybranego typu ilości.

Po wybraniu Only Available quantities

Nazwy lokalizacji są używane w wierszu nagłówka, a dostępne ilości są wymienione w poniższych wierszach.

Przykładowa tabela, która wskazuje, jakie kolumny są widoczne po wybraniu opcji `Tylko dostępne ilości` jako pożądanego `Typu ilości`
Uchwyt Tytuł ... Ottawa Nowy Jork
dżem-truskaw Dżem truskawkowy ... 10 50
dżem-malin Dżem malinowy ... 25 35

Po wybraniu All quantity types

Lokalizacja to nagłówek, a nazwy lokalizacji znajdują się w wierszach poniżej. Ta wersja pliku CSV zapasów zawiera również kolumny z ilością zapasów przychodzących, niedostępnych, przydzielonych, dostępnych i na stanie.

Przykładowa tabela, która wskazuje, jakie kolumny są widoczne po wybraniu `Wszystkich typów ilości` jako pożądanego `Typu ilości`.
Uchwyt Tytuł ... Lokalizacja Przychodzące Niedostępne Przydzielone Dostępne Na stanie
dżem-truskaw Dżem truskawkowy ... Ottawa 20 3 5 10 18
dżem-truskaw Dżem truskawkowy ... Nowy Jork 0 1 10 50 61
dżem-malin Dżem malinowy ... Ottawa 15 0 3 25 28
dżem-malin Dżem malinowy ... Nowy Jork 0 5 6 35 46

Aktualizacja ilości zapasów

Po wyeksportowaniu pliku CSV w celu uzyskania szablonu musisz zaktualizować ilości zapasów w pliku.

Plik CSV ma kilka kolumn, które pomogą Ci zidentyfikować produkt, zgodnie z opisem w formacie pliku CSV zapasów. Gdy konwertujesz swój sklep, aby korzystać z wielu lokalizacji, edytuj tylko kolumny lokalizacji.

Kroki:

 1. Otwórz wyeksportowany plik CSV w programie arkusza kalkulacyjnego.
 2. Zaktualizuj ilości zapasów:

  • Jeśli wyeksportowano opcję pliku CSV Tylko dostępne ilości, zaktualizuj ilość Available pod nazwą lokalizacji.
  • Jeśli wyeksportowano opcję pliku CSV Wszystkie typy ilości, zaktualizuj ilość On hand.
 3. Liczba wprowadzana w każdym wierszu może być dodatnia, ujemna lub równa 0. Możesz także wpisać not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w danej lokalizacji.

 4. Zapisz plik CSV.

Importuj zapasy

Przed zaimportowaniem zapasów upewnij się, że utworzyłeś(-aś) plik CSV w prawidłowym formacie pliku.

Jeśli podczas eksportu zapasów wybrano opcję Tylko dostępne ilości, wyeksportowany plik CSV może aktualizować i nadpisać tylko ilości zapasów Available.

Jeśli podczas eksportu zapasów wybrano opcję Wszystkie typy ilości, wyeksportowany plik CSV może aktualizować i nadpisać tylko ilości zapasów On hand podczas importowania pliku z powrotem do panelu administracyjnego Shopify. Nie zastępuje on żadnych innych ilości stanu zapasów. Twoja ilość Available jest obliczana na podstawie nowych ilości On hand.

Import ilości zapasów spowoduje zastąpienie danych zapasów. Zapasy należy importować tylko w przypadku, gdy nie są wykonywane inne korekty zapasów, takie jak ogólna bieżąca sprzedaż lub ręczne zmiany.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz swój plik CSV.
 4. Naciśnij Załaduj plik.
 5. Zweryfikuj, co zamierzasz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.

Format pliku CSV zapasów

Plik CSV zapasów zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują produkty, warianty produktów oraz ilości zapasów w danej lokalizacji lub określonych lokalizacjach. Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV zapasów, aby go użyć jako wzorca. Jest on podobny do innych plików CSV używanych w Shopify, ale zawiera inne kolumny.

Jeśli planujesz zaimportować ilości zapasów, musisz utworzyć plik CSV zawierający następujące kolumny:

 • Handle - Uchwyty to unikalne nazwy każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i liczby, ale bez spacji. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu.
 • Title - Kolumna Tytuł jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste.
 • Option1 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę. Np.: Color. Jeśli produkt nie ma opcji, należy go ustawić na Title.
 • Option1 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. Np.: Black. W przypadku produktów, które nie mają opcji, należy wykonać ustawienie na Default Title.
 • Option2 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. To pole może pozostać puste.
 • Option2 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. To pole może pozostać puste.
 • Option3 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. To pole może pozostać puste.
 • Option3 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. To pole może pozostać puste.
 • SKU - SKU (jednostki magazynowe) to kody, które można wykorzystać wewnętrznie do śledzenia zapasów i raportowania sprzedaży. W celu zapewnienia dokładnego śledzenia zapasów i raportowania dodawane SKU powinny być unikalne. Kolumna SKU jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • HS Code - Kolumna Kod HS (Kod zharmonizowanego systemu) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, pola wartości można pozostawić puste.
 • COO - Kolumna COO (kraj/region pochodzenia) służy do szacowania ceł i podatków dla klientów międzynarodowych. Zaakceptowane wartości to ISO 3166-1 alfa-2 Kody krajów. Ta kolumna jest opcjonalna. Jeśli ją uwzględnisz, pola wartości można pozostawić puste.
 • Location - Nazwy każdej z Twoich lokalizacji. W wierszu lokalizacji rozróżniana jest wielkość liter i musi on zawierać nazwę jednej z Twoich lokalizacji. Zapasy dla każdej lokalizacji są wyświetlane w odpowiednim wierszu lokalizacji. Dla każdego wariantu dołącz wiersz dla każdej lokalizacji, w której chcesz zaktualizować zapasy. Usuń wszystkie pozostałe wiersze lokalizacji.
 • Incoming - Zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Przychodzące zapasy nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia.
 • Unavailable - Niedostępne zapasy to zapasy, które nie są dostępne do sprzedaży lub są przydzielone do zamówienia. Nie można ich sprzedawać.
 • Committed - Liczba jednostek, które są częścią złożonego zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane.
 • Available - Zapasy, które można sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są zarezerwowane na potrzeby wersji roboczych zamówień.
 • On hand - Liczba jednostek, które masz w lokalizacji. Zapasy na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych. Wprowadzane wartości zapasów mogą być dodatnie, ujemne lub wynosić 0. Możesz także wpisać not stocked, aby wskazać, że produkt nigdy nie jest magazynowany w danej lokalizacji.

Aby unikalnie zidentyfikować wariant, ustal wartości dla kolumn Handle, Option1 Value, Option2 Value, i Option3 Value.

Plik CSV musi mieć poprawny format i rozszerzenie .csv.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo