Ukrywanie produktów niedostępnych w zapasie

Korzystając z automatycznych kolekcji można ukryć przed klientami produkty, których zapas jest wyczerpany. Wykonuje się to ręcznie na stronie Kolekcje panelu administracyjnego Shopify lub w aplikacji Gospodarka zapasami.

Możliwe jest również ukrycie produktów w domyślnej kolekcji katalogu sklepu.

Ukryj w kolekcji produkty, których zapas jest wyczerpany

Zanim będzie możliwe ukrycie w kolekcjach produktów, których brakuje na stanie, musisz włączyć funkcję śledzenie zapasów na panelu administracyjnym Shopify. Ta funkcja automatycznie śledzi poziom zapasów każdego przenoszonego produktu.

Kroki:

  1. Włącz śledzenie zapasów produktów.

  2. Zmień warunki automatycznej kolekcji dla każdej z kolekcji i dodaj następujące warunki:

Ustawianie warunków kolekcji

Ta procedura zapewnia, że automatyczne kolekcje nie zawierają żadnych produktów, które nie są dostępne w zapasie, i że takie produkty nie będą widoczne dla klientów. Wszelkie produkty, których nie ma na stanie, pojawią się ponownie w kolekcjach po przyjęciu ich zapasów.

Ukryj produkty z wyczerpanymi zapasami w zapasie w domyślnej kolekcji katalogu

Domyślnie sklep dysponuje kolekcją przedstawiającą wszystkie dostępne w zapasie produkty pod adresem URL your-store.myshopify.com/collections/all. Produkty tej kolekcji, których zapas jest wyczerpany można ukryć.

Kroki:

  1. Kontroluj stronę katalogu, zastępując ją własną automatyczną kolekcją.
  2. Ustaw automatyczne warunki tej kolekcji, aby ukryć produkty, które są wyprzedane.

Ukryj produkty z wyczerpanymi zapasami w zapasie za pomocą aplikacji

Jeśli nie chcesz zmienić automatycznych kolekcji w taki sposób, aby produkty niedostępne w zapasie były ukryte, możesz spróbować skorzystać z aplikacji Gospodarka zapasami z Shopify App Store. Niektóre z tych aplikacji mogą automatycznie ukrywać lub usuwać produkty z Twojego sklepu, jeśli ich zapas jest wyczerpany.

Ukryj produkty wyprzedane za pomocą Shopify Flow

Możesz utworzyć workflow, aby zautomatyzować czynności dotyczące produktów na podstawie ich poziomu zapasów.

Jeśli korzystasz już z Flow, możesz użyć wyzwalacza Zmieniona ilość zapasów, aby uruchomić workflow, który sprawdza warunek Ilość zapasów wariantu produktu i zawiera czynność Ukryj produkt.

Dowiedz się więcej o procesach workflow dotyczących zapasów i merchandisingu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo