Ukrywanie produktów niedostępnych w zapasie

Korzystając z automatycznych kolekcji można ukryć przed klientami produkty, których zapas jest wyczerpany. Wykonuje się to ręcznie na stronie Kolekcje panelu administracyjnego Shopify lub w aplikacji Gospodarka zapasami.

Możliwe jest również ukrycie produktów w domyślnej kolekcji katalogu sklepu.

Ukryj w kolekcji produkty, których zapas jest wyczerpany

Zanim będzie możliwe ukrycie w kolekcjach produktów, których brakuje na stanie, musisz włączyć funkcję śledzenie zapasów na panelu administracyjnym Shopify. Ta funkcja automatycznie śledzi poziom zapasów każdego przenoszonego produktu.

Kroki:

  1. Włącz śledzenie zapasów produktów.

  2. Zmień warunki automatycznej kolekcji dla każdej z kolekcji i dodaj następujące warunki:

- Dla opcji Produkty muszą być zgodne wybierz wszystkie warunki. - Dla opcji Zapasy magazynowe wybierz Jest większe niż i wprowadź wartość 0.

Ustawianie warunków kolekcji

Ta procedura zapewnia, że automatyczne kolekcje nie zawierają żadnych produktów, które nie są dostępne w zapasie, i że takie produkty nie będą widoczne dla klientów. Wszelkie produkty, których nie ma na stanie, pojawią się ponownie w kolekcjach po przyjęciu ich zapasów.

Ukryj produkty niedostępne w zapasie w domyślnej kolekcji katalogu

Domyślnie sklep dysponuje kolekcją przedstawiającą wszystkie dostępne w zapasie produkty pod adresem URL your-store.myshopify.com/collections/all. Produkty tej kolekcji, których zapas jest wyczerpany można ukryć.

Kroki:

  1. Kontroluj stronę katalogu, zastępując ją własną automatyczną kolekcją.
  2. Ustaw automatyczne warunki tej kolekcji, aby ukryć produkty, które są wyprzedane.

Ukryj produkty niedostępne w zapasie za pomocą aplikacji

Jeśli nie chcesz zmienić automatycznych kolekcji w taki sposób, aby produkty niedostępne w zapasie były ukryte, możesz spróbować skorzystać z aplikacji Gospodarka zapasami z Shopify App Store. Niektóre z tych aplikacji mogą automatycznie ukrywać lub usuwać produkty z Twojego sklepu, jeśli ich zapas jest wyczerpany.

Ukryj produkty wyprzedane za pomocą Shopify Flow

Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus, możesz utworzyć workflow, aby zautomatyzować czynności dotyczące produktów na podstawie ich poziomu zapasów.

Jeśli korzystasz już z Flow, możesz użyć wyzwalacza Zmieniona ilość zapasów, aby uruchomić workflow, który sprawdza warunek Ilość zapasów wariantu produktu i zawiera czynność Ukryj produkt.

Dowiedz się więcej o procesach workflow zapasów i merchandisingu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo