Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach

Jeśli korzystasz z aplikacji do realizacji, która umożliwia zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach, przed aktualizacją ilości zapasów może być konieczne dostosowanie ustawień produktów magazynowanych w lokalizacjach sklepów.

Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach lub aplikacjach do realizacji

Możesz zarządzać zapasami produktów w wielu lokalizacjach, które mogą obejmować jedną lub więcej lokalizacji sklepów, a także jedną lub więcej aplikacji do realizacji, które mają włączoną funkcję zarządzania zapasami w wielu miejscach.

Zarządzanie zapasami w wielu miejscach umożliwia zarządzanie niektórymi zapasami produktu w lokalizacjach sklepów przy jednoczesnym zarządzaniu jego innymi zapasami za pomocą aplikacji do realizacji. Aplikacje do realizacji mogą obejmować aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne i niestandardowe usługi realizacji. Aplikacją może być na przykład magazyn, który realizuje zamówienia w Twoim imieniu.

Gdy zarządzasz zapasami sklepu w wielu lokalizacjach, musisz ustawić zapasy produktu jako magazynowane w Wielu lokalizacjach przed aktualizacją ilości jego zapasów w przypadku spełnienia poniższych warunków:

  • Produkt jest magazynowany w wielu lokalizacjach sklepów.
  • Produkt jest magazynowany w jednej lub kilku lokalizacjach sklepów, a niektóre zapasy są zarządzane przez jedną lub więcej aplikacji do realizacji, które umożliwiają zarządzanie zapasami w wielu miejscach.

Możesz zarządzać ilościami zapasów dla wielu lokalizacji na stronie szczegółów produktu lub wariantu.

Kroki

  1. Na stronie Produkty wybierz produkt.
  2. Jeśli produkt ma warianty, wybierz wariant.
  3. W sekcji Zapasy zaznacz Wiele lokalizacji na liście Zapasy będą magazynowane w.
  4. Jeśli chcesz dodać lub usunąć lokalizacje, kliknij opcję Edytuj lokalizacje i zaznacz lub odznacz lokalizacje na liście, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  5. Jeśli chcesz zaktualizować ilość zapasów dla lokalizacji, kliknij ilość podaną w obszarze Dostępne, aby skorygować lub ustawić ilość, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  6. Jeśli chcesz włączyć śledzenie dla produktu lub wariantu, zaznacz opcję Śledź ilość.
  7. W przypadku dokonania zmian kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo