Wyszukiwanie produktów i filtrowanie listy produktów

Wszystkie Twoje produkty są wymienione w obszarze Produkty w Shopify. Na każdej stronie wymienionych jest 50 produktów. Aby uporządkować obejmującą wiele stron listę produktów i znaleźć na niej szukane produkty, można sortować, wyszukiwać i filtrować jej pozycje.

Domyślnie lista produktów jest sortowana alfabetycznie (od A do Z) wg nazwy produktu.

Sposób, w jaki Twoje produkty są sortowane lub filtrowane w obszarze Produkty na panelu administracyjnym, nie wpływa na to, jak Twoje produkty są wyświetlane w Twoim sklepie online. Jeśli musisz zmienić sposób wyświetlania produktów klientom w sklepie online, zmień kolejność sortowania produktów w kolekcji.

Sortuj listę produktów

Listę produktów można sortować za pomocą następujących opcji sortowania:

 • tytuł produktu
 • data utworzenia
 • data aktualizacji
 • zapasy
 • typ produktu
 • dostawca
 • alfabetycznie

Sortowanie wpływa na kolejność produktów na panelu administracyjnym Shopify, ale nie w sklepie online. Listę produktów można sortować, aby ułatwić znalezienie produktów wymagających aktualizacji lub sprawdzenia. Na przykład, aby sprawdzić, które z Twoich produktów wkrótce się wyczerpią, można posortować listę wg zapasów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij przycisk sortowania.

 3. Wybierz opcję sortowania.

Filtruj listę produktów

Domyślnie wszystkie produkty są wymienione w obszarze Produkty. Tę listę można filtrować, aby wyświetlić mniejszy podzbiór produktów.

Filtrowanie listy produktów może pomóc w znalezieniu konkretnych produktów, które wymagają edycji, sprawdzenia lub aktualizacji. Dostępne są następujące opcje filtrowania:

 • Dostawca produktu - Pokazuje produkty pochodzące od wybranego dostawcy.
 • Oznaczone tagami za pomocą - pokazuje produkty, które są oznaczone tagami z określoną wartością.
 • Status - wskazuje produkty ze statusem zarchiwizowane, aktywne lub wersja robocza.
 • Zawieszenia - przedstawione są produkty mające status zawieszenia lub oczekiwania na zawieszenie.
 • Kanał sprzedaży - pokazuje produkty, które są uwzględnione w kanale sprzedaży lub z niego wykluczone.
 • Rynek - pokazuje produkty, które są uwzględnione na rynku lub z niego wykluczone.
 • Katalog B2B - pokazuje produkty, które są uwzględnione w katalogu B2B lub z niego wykluczone.
 • Typ produktu - Pokazuje produkty wybranego typu.
 • Kolekcja - pokazuje produkty, które są dostępne w kolekcji.
 • Błąd publikacji - Jeśli korzystasz z kanałów sprzedaży innych niż sklep online, ten filtr wskazuje produkty, które zawierają błędy publikacji w wybranym kanale sprzedaży.
 • Karta prezentowa - pokazuje produkty typu karta prezentowa dostępne dla Twojego sklepu.
 • Metapola - pokazuje produkty o określonej wartości metapola. Aby użyć tej funkcji, musisz mieć aktywowaną opcję Używaj jako filtra w panelu administracyjnym w definicji metapola.

Przykładowo, jeśli sprzedajesz odzież i chcesz wyświetlić listę zawierającą tylko t-shirty, możesz filtrować wg typu produktu T-shirt. Na liście wyświetlone zostaną tylko produkty tego typu, co ułatwi przeglądanie i aktualizowanie tego podzbioru.

Jeśli dodasz więcej niż jeden filtr, zostaną wyświetlone tylko produkty spełniające wszystkie warunki.

W przypadku produktów, które wymagają uwagi ze względu na kwestie związane ze zgodnością z przepisami, wyświetlany jest automatyczny, wstępnie przefiltrowany widok Zawieszenia.

Wyszukaj produkt

Zapytania wyszukiwania dotyczące produktów

Możesz wyszukiwać produkty za pomocą zapytań wyszukiwania, aby zwiększyć dokładność wyników wyszukiwania.

Zapoznaj się ze składnią wyszukiwania w Shopify.dev, aby dowiedzieć się więcej o zapytaniach i sposobach ich wykorzystania.

Wyszukiwanie produktów według tytułu

Możesz wyszukiwać produkty według tytułu. Wprowadź title:[search-term] na pasku wyszukiwania i zastąp [search-term] tytułem produktu. Na przykład, jeśli znasz dokładny tytuł produktu, którego szukasz, np. Pitcher, możesz wyszukać title:Pitcher.

Aby znaleźć pozycje o tytule, który zawiera słowo hoodie, wyszukaj title:hoodie*. W przypadku wyszukiwania części nazwy produktu dodaj symbol gwiazdki * na końcu tytułu produktu, którego szukasz.

Wyszukaj produkty, które używają określonego metapola

Możesz wyszukiwać produkty według metapola. W tym przykładzie masz metapole dla produktów z niestandardową definicją materiału, która ma aktywowaną funkcję Używaj jako filtra w panelu administracyjnym. Wartość metapola w produkcie to silk.

Aby wyszukać produkty, które używają wartości metapola silk, ogranicz wyniki do produktów, a następnie wyszukaj:

metafields.custom.material:silk

Dowiedz się więcej o metapolach.

Wyszukaj tag produktu

Aby wyświetlić produkty oznaczone tagami new, wyszukaj:

tag:new

Jeśli jednak słowo w tagu produktu jest używane w innych tagach, np. New Zealand, musisz wykluczyć wyniki dla innych tagów. Ogranicz wyniki do produktów, a następnie wyszukaj:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Zapisz wyszukiwanie produktu lub przefiltrowaną listę produktów.

Po wyszukaniu lub odfiltrowaniu produktów można zapisać wyszukiwanie lub filtr, aby umożliwić ich późniejsze użycie.

Po skonfigurowaniu filtrów lub wyszukaniu słów kliknij opcję Zapisz jako, aby nadać nazwę wyszukiwaniu, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Wyszukiwanie jest zapisywane na karcie na stronie Produkty na pulpicie, i na ekranie produkty w aplikacji.

Gdy następnym razem zajdzie konieczność wyszukania produktów pasujących do tych samych słów lub filtrów wyszukiwania, kliknij kartę z nazwą wyszukiwania. Lista produktów zostanie natychmiast zaktualizowana o podzbiór produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo