ค้นหาสินค้าของคุณและกรองหารายการสินค้าของคุณ

รายการสินค้าทั้งหมดจะปรากฏบนพื้นที่ สินค้า ใน Shopify แต่ละหน้าจะแสดงรายการสินค้า 50 ชิ้น หากต้องการจัดการรายการสินค้าและค้นหาสินค้าในรายการที่มีหลายหน้า คุณสามารถจัดเรียง ค้นหา และกรองรายการได้

ตามค่าเริ่มต้น รายการสินค้าของคุณจะจัดเรียงตามตัวอักษร (จาก A ถึง Z) โดยเรียงตามชื่อของสินค้า

การนำเสนอการจัดเรียงหรือกรองสินค้าในพื้นที่ สินค้า ของผู้ดูแลจะไม่มีผลต่อการแสดงสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงสินค้าในคอลเลกชัน

จัดเรียงรายการสินค้าของคุณ

คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าของคุณตามชื่อสินค้า (ค่าเริ่มต้น) สินค้าคงคลัง ชนิดของสินค้า หรือผู้ขาย

การจัดเรียงจะมีผลต่อลำดับของสินค้าในส่วน Shopify admin แต่จะไม่มีผลในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสินค้าที่ต้องการอัปเดตหรือตรวจสอบได้ เช่น หากต้องการดูว่าสินค้าใดที่เหลือน้อยในสต็อก คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าได้โดยใช้สินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

  2. คลิกที่หัวเรื่องของคอลัมน์ เช่น หากต้องการดูสินค้าทั้งหมดที่จัดเรียงตามจำนวนสินค้าคงคลัง ให้คลิกหัวเรื่องของคอลัมน์ สินค้าคงคลัง

    จัดเรียงโดยจำนวนสินค้าคงคลัง

    หากต้องการกลับลำดับการจัดเรียงรายการ ให้คลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆ ข้างส่วนหัวของคอลัมน์

กรองรายการสินค้าของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น รายการสินค้าทั้งหมดจะปรากฏบนพื้นที่ สินค้า 50 รายการต่อหน้า คุณสามารถกรองรายการเพื่อให้แสดงส่วนย่อยของสินค้าได้

การกรองรายการสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข ตรวจสอบ หรืออัปเดต

เช่น หากคุณขายเสื้อผ้า และต้องการดูเฉพาะรายการเสื้อยืด คุณสามารถกรองสินค้าโดยใช้ชนิดของสินค้า T-shirt ได้ เฉพาะชนิดสินค้าที่ต้องการจะปรากฏขึ้นในรายการสินค้า ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตส่วนย่อยของสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากคุณเพิ่มฟิลเตอร์มากกว่า 1 ฟิลเตอร์ เฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขทุกประการจะปรากฏขึ้น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

  2. คลิก กรองสินค้า

  3. ในเมนู แสดงสินค้าทั้งหมดที่ ให้เลือกตัวเลือกฟิลเตอร์ จากนั้น ในเมนูหรือช่องที่สอง ให้เลือกค่าหรือเงื่อนไข โดยคุณสามารถเลือกได้จากฟิลเตอร์ต่อไปนี้

- ความพร้อม - แสดงสินค้าที่มีหรือหมดในช่องทางการขาย - ข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ - หากคุณใช้ช่องทางการขายนอกเหนือจากร้านค้าออนไลน์ จอแสดงผลจะแสดงสินค้าที่มีข้อผิดพลาดในการเผยแพร่บนช่องทางการขายที่เลือก - ประเภทสินค้า - แสดงสินค้าจากประเภทสินค้าที่เลือก - ผู้ขายสินค้า - แสดงสินค้าจากผู้ขายสินค้าที่เลือก - แท็กด้วย - แสดงสินค้าที่ แท็ก ด้วยค่าที่ระบุ - คอลเลกชัน - แสดงสินค้าที่มีอยู่ในคอลเลกชัน หลังจากเลือกตัวกรองคอลเลกชัน คุณจะไม่สามารถค้นหา เพิ่มตัวกรองอื่นๆ หรือจัดเรียงตามสินค้าคงคลังได้ หากคุณกำลังใช้งานการค้นหาหรือหากคุณมีตัวกรองอื่นๆ ระบบจะปิดตัวเลือกในการกรองโดยคอลเลกชัน

  1. คลิกเพิ่มฟิลเตอร์

ตัวอย่างการกรองรายการสินค้า

จอห์น เจ้าของร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับออนไลน์ มีสินค้าในร้านมากมายหลากหลาย เขาต้องการอัปเดตรูปภาพบางรูปสำหรับเสื้อเชิ้ตที่ขาย

อย่างแรก เขาเปิดหน้า สินค้า ขึ้นมา

รายการสินค้าทั้งหมด

ตามค่าเริ่มต้น สินค้าทั้งหมดจะจัดเรียงชื่อตามตัวอักษร

เขาคลิกที่ กรองสินค้า:

กรองเมนูสินค้า

จากนั้น จอห์นเลือกฟิลเตอร์ ประเภทสินค้า แล้วเลือกค่าเป็น เสื้อเชิ้ต:

กรองค่าสินค้า

สุดท้าย เขาคลิกที่ปุ่ม เพิ่มฟิลเตอร์ ตอนนี้ หน้าสินค้า แสดงสินค้าที่เป็นเสื้อเชิ้ตเท่านั้น ทำให้จอห์นสามารถเปิดสินค้าที่ต้องการอัปเดตรูปภาพได้อย่างง่ายดาย:

รายการสินค้าที่ถูกกรอง

ฟิลเตอร์จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของปุ่ม กรองสินค้า เมื่อจัดการสินค้าเสร็จเรียบร้อย จอห์นสามารถคลิก x เพื่อนำฟิลเตอร์ออก หรือจะคลิก บันทึกการค้นหา หากต้องการเก็บรายการสินค้าที่กรองไว้เพื่อใช้งานในอนาคต

ค้นหาสินค้า

บันทึกการค้นหาสินค้าหรือรายการสินค้าที่กรองไว้

หลังจากที่คุณค้นหาสินค้าหรือกรองสินค้าของคุณ คุณสามารถบันทึกการค้นหาหรือฟิลเตอร์ดังกล่าวไว้ได้ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายในภายหลัง

หลังจากที่คุณกำหนดฟิลเตอร์หรือค้นหาจากคำค้นหาแล้ว ให้คลิก บันทึกการค้นหา แล้วจึงตั้งชื่อให้กับการค้นหาของคุณ:

บันทึกการค้นหา

การค้นหาจะถูกบันทึกไว้เป็นแท็บในหน้า สินค้า

เมื่อคุณต้องการค้นหาสินค้าที่ตรงกับคำค้นหาหรือฟิลเตอร์เดียวกันในอนาคต เพียงแค่คลิกที่แท็บที่ระบุชื่อการค้นหา แล้วรายการสินค้าจะอัปเดตส่วนย่อยของสินค้าทันที

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี