ค้นหาสินค้าของคุณและกรองหารายการสินค้าของคุณ

รายการสินค้าทั้งหมดจะปรากฏบนพื้นที่ สินค้า ใน Shopify แต่ละหน้าจะแสดงรายการสินค้า 50 ชิ้น หากต้องการจัดการรายการสินค้าและค้นหาสินค้าในรายการที่มีหลายหน้า คุณสามารถจัดเรียง ค้นหา และกรองรายการได้

ตามค่าเริ่มต้น รายการสินค้าของคุณจะจัดเรียงตามตัวอักษร (จาก A ถึง Z) โดยเรียงตามชื่อของสินค้า

การนำเสนอการจัดเรียงหรือกรองสินค้าในส่วนสินค้าของผู้ดูแลจะไม่มีผลต่อการแสดงสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงสินค้าในคอลเลกชัน

จัดเรียงรายการสินค้าของคุณ

คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกการจัดเรียงต่อไปนี้:

 • ชื่อสินค้า
 • วันที่สร้าง
 • อัปเดตวันที่แล้ว
 • สินค้าคงคลัง
 • ประเภทสินค้า
 • ประเภทสินค้า
 • เวนเดอร์
 • ตามตัวอักษร

การจัดเรียงจะมีผลต่อลำดับของสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify แต่จะไม่มีผลในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสินค้าที่ต้องการอัปเดตหรือตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูว่าสินค้าใดที่เหลือน้อยในสต็อก คุณสามารถจัดเรียงรายการสินค้าของคุณได้ตามจำนวนสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกปุ่มจัดเรียง

 3. เลือกตัวเลือกการจัดเรียง

กรองรายการสินค้าของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น รายการสินค้าทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในส่วนสินค้า คุณสามารถกรองรายการเพื่อให้แสดงส่วนย่อยของสินค้าได้

การกรองรายการสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข ตรวจสอบ หรืออัปเดต ตัวเลือกการกรองมีดังต่อไปนี้

 • เวนเดอร์สินค้า - แสดงสินค้าจากเวนเดอร์สินค้าที่เลือก
 • แท็ก - แสดงสินค้าที่มีการแท็กด้วยค่าที่ระบุ
 • สถานะ - แสดงสินค้าที่มีสถานะเก็บถาวรแล้ว ใช้งานอยู่ หรือแบบร่าง
 • การระงับ - แสดงสินค้าที่มีสถานะการระงับหรือการระงับที่รอดำเนินการ
 • ช่องทางการขาย - แสดงสินค้าที่รวมอยู่ในหรือยกเว้นออกจากช่องทางการขาย
 • ตลาด - แสดงสินค้าที่รวมอยู่ในหรือยกเว้นออกจากตลาด
 • แค็ตตาล็อก B2B - แสดงสินค้าที่รวมอยู่ในหรือยกเว้นออกจากแค็ตตาล็อก B2B
 • หมวดหมู่สินค้า - แสดงสินค้าหมวดหมู่สินค้ามาตรฐานที่เลือก
 • ประเภทสินค้า - แสดงสินค้าจากประเภทสินค้าที่เลือก
 • คอลเลกชัน - แสดงสินค้าที่มีอยู่ในคอลเลกชัน
 • ข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ - หากคุณใช้ช่องทางการขายนอกเหนือจากร้านค้าออนไลน์ จอแสดงผลจะแสดงสินค้าที่มีข้อผิดพลาดในการเผยแพร่บนช่องทางการขายที่เลือก
 • บัตรของขวัญ - แสดงผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญที่ร้านค้าของคุณพร้อมจำหน่าย
 • เมตาฟิลด์ - แสดงสินค้าที่มีค่าเมตาฟิลด์ที่เจาะจง หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องเปิดใช้งาน “ใช้เป็นตัวกรองในส่วนผู้ดูแลระบบ ในนิยามเมตาฟิลด์ของคุณ
 • ชื่อ - แสดงสินค้าที่มีชื่อตรงกับข้อความที่ป้อนลงในแถบค้นหา

เช่น หากคุณขายเสื้อผ้าและต้องการดูเฉพาะรายการเสื้อยืด คุณสามารถกรองสินค้าโดยใช้ประเภทสินค้า T-shirt ได้ โดยระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าที่อยู่ในประเภทสินค้าดังกล่าว ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตส่วนย่อยของสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากคุณเพิ่มตัวกรองมากกว่า 1 ตัวกรอง ระบบจะแสดงเฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขทุกประการเท่านั้น

หากคุณมีสินค้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด มุมมองแบบ “การระงับ” ที่กรองล่วงหน้าอัตโนมัติจะแสดงขึ้น

ค้นหาสินค้า

คำค้นหาสำหรับสินค้า

คุณสามารถค้นหาสินค้าโดยใช้ชุดข้อความค้นหาเพื่อปรับปรุงความแม่นยําของผลลัพธ์การค้นหาได้

โปรดดูส่วนโครงสร้างการค้นหาในเว็บไซต์ Shopify.dev เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำค้นหาและวิธีการใช้

ค้นหาสินค้าด้วยชื่อ

คุณสามารถค้นหาสินค้าได้ด้วยชื่อ ป้อน title:[search-term] ลงในแถบค้นหาและแทนที่ [search-term] ด้วยชื่อสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบชื่อสินค้าที่แน่นอนที่คุณต้องการค้นหา เช่น Pitcher คุณสามารถค้นหาโดยใช้ title:Pitcher ได้

หากต้องการค้นหารายการที่มีชื่อที่มีคำว่า hoodie ให้ค้นหาชื่อ: title:hoodie* การค้นหาบางส่วนต้องใส่เครื่องหมายดอกจัน * ท้ายชื่อสินค้าที่คุณค้นหา

ค้นหาสินค้าที่ใช้เมตาฟิลด์ที่เจาะจง

คุณสามารถค้นหาสินค้าได้ด้วยเมตาฟิลด์ ในตัวอย่างนี้ คุณมีเมตาฟิลด์สำหรับสินค้าของคุณที่มีคำจำกัดความวัสดุแบบกำหนดเองที่เปิดใช้งาน “ใช้เป็นตัวกรองในส่วนผู้ดูแลระบบ ค่าเมตาฟิลด์ในสินค้าคือ silk

หากต้องการค้นหาสินค้าที่ใช้ค่าเมตาฟิลด์ silk ให้จํากัดผลลัพธ์ไปยังสินค้า จากนั้นค้นหา:

metafields.custom.material:silk

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

ค้นหาแท็กสินค้า

หากต้องการให้ระบบแสดงสินค้าที่ติดแท็ก new ให้ค้นหา

tag:new

อย่างไรก็ตาม หากคำที่อยู่ในแท็กสินค้าของคุณอยู่ในแท็กอื่นด้วย เช่น New Zealand คุณต้องนำผลการการค้นหาแท็กเหล่านั้นออก จากนั้นกรองผลการค้นหาเป็นสินค้าแล้วค้นหา ดังนี้

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

บันทึกการค้นหาสินค้าหรือรายการสินค้าที่กรองไว้

หลังจากที่คุณค้นหาสินค้าหรือกรองสินค้า คุณจะสามารถบันทึกการค้นหาหรือตัวกรองดังกล่าวเพื่อใช้อีกครั้งในภายหลังได้

หลังจากที่คุณตั้งค่าตัวกรองหรือค้นหาคำศัพท์แล้ว ให้คลิก “บันทึกเป็น” เพื่อตั้งชื่อการค้นหานั้น แล้วคลิก “บันทึกมุมมอง

ข้อมูลการค้นหาจะถูกบันทึกเป็นแท็บในหน้าสินค้าบนเดสก์ท็อปและหน้าจอสินค้าในแอป

เมื่อคุณต้องการค้นหาสินค้าที่ตรงกับคำค้นหาหรือตัวกรองเดียวกันในอนาคต ให้คลิกหรือแตะแท็บที่ระบุชื่อการค้นหา แล้วรายการสินค้าจะอัปเดตส่วนย่อยของสินค้าทันที

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี