ข้อมูลวิเคราะห์

คุณสามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและลูกค้าของคุณแบบลงรายละเอียดได้ โดยประเภทของข้อมูลวิเคราะห์และรายงานที่คุณสามารถดูสำหรับร้านค้าได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ

คุณยังสามารถตั้งค่าบริการข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก เช่น Google Analytics เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี