ข้อมูลวิเคราะห์

คุณสามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและลูกค้าของคุณแบบลงรายละเอียดได้ ประเทของข้อมูลวิเคราะห์และรายงานที่คุณสามารถดูได้นั้นขึ้นกับ แผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ

คุณยังสามารถตั้งค่าบริการข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก เช่น Google Analytics เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี