การวิเคราะห์ของ Shopify

การวิเคราะห์และรายงานของ Shopify ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของร้านค้าคุณ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และวิเคราะห์การทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลและรายงานได้ หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ ยอดเข้าชมร้านค้าจะแสดงบนหน้า Live View รายงานแบบกำหนดเองมีอยู่ในแผน Advanced Shopify และ Shopify Plus

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
รายงานการฉ้อโกง
รายงานคำสั่งซื้อ
Live View
รายงานการหาลูกค้า
รายงานสินค้าคงคลัง
รายงานพฤติกรรม
รายงานด้านการตลาด
รายงานยอดขาย
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก
รายงานกำไร
รายงานลูกค้า
(รวม ค่าที่คาดการณ์ไว้)

(รวม ค่าที่คาดการณ์ไว้)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

แดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมการรายงานและการวิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของร้านค้าทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ หากคุณต้องการควบคุมหรือดูข้อมูลของคุณโดยวิธีอื่น คุณสามารถใช้วิธีส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมสเปรดชีต ใช้แอปภายนอก หรือตั้งค่าข้อเสนอข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี