การวิเคราะห์ของ Shopify

ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานของ Shopify ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของร้านค้าของคุณ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม วิเคราะห์ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ และวิเคราะห์การทำธุรกรรมของร้านค้าของคุณ

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่สำคัญได้ หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ คุณจะสามารถเข้าถึง Live View ได้ หากร้านค้าของคุณใช่แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ ได้มากขึ้น

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
การวิเคราะห์สินค้า
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง - (5 จาก 7)
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานคำสั่งซื้อ - -
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (7 จาก 9)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

แดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมการรายงานและการวิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของร้านค้าทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ หากคุณต้องการควบคุมหรือดูข้อมูลของคุณโดยวิธีอื่น คุณสามารถใช้วิธีส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมสเปรดชีต ใช้แอปภายนอก หรือตั้งค่าข้อเสนอข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี