การวิเคราะห์ของ Shopify

ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานของ Shopify ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของร้านค้าของคุณ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม วิเคราะห์ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ และวิเคราะห์การทำธุรกรรมของร้านค้าของคุณ

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่สำคัญได้ หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ คุณจะสามารถเข้าถึง Live View ได้ หากร้านค้าของคุณใช่แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ ได้มากขึ้น

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
การวิเคราะห์สินค้า
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง - (5 จาก 7)
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานคำสั่งซื้อ - -
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (5 จาก 7)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

แดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมการรายงานและการวิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของร้านค้าทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ หากคุณต้องการควบคุมหรือดูข้อมูลของคุณโดยวิธีอื่น คุณสามารถใช้วิธีส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมสเปรดชีต ใช้แอปภายนอก หรือตั้งค่าข้อเสนอข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี