ตัววิเคราะห์ข้อมูลของ Shopify

ข้อมูลวิเคราะห์และรายงานของ Shopify ทำให้คุณรู้วิธีตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดของร้านค้า รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ธุรกรรมร้านค้าของคุณ

รูปภาพของแดชบอร์ดภาพรวม

ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงแดชบอดร์ดภาพรวมและรายงานทางการเงินที่สำคัญได้ หากคุณมีร้านค้าออนไลน์ คุณจะสามารถเข้าถึง Live View ได้ หากคุณใช้แผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถเข้าถึงรายงานได้มากขึ้น

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
แดชบอร์ดภาพรวม
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง -
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (5 จาก 7)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น กล่าวคือคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

แดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมการรายงานและการวิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของร้านค้าทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ หากคุณต้องการควบคุมหรือดูข้อมูลของคุณโดยวิธีอื่น คุณสามารถใช้วิธีส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมสเปรดชีต ใช้แอปภายนอก หรือตั้งค่าข้อเสนอข้อมูลวิเคราะห์จากภายนอก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี