รายงานทางการเงิน

คุณสามารถดูข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของธุรกิจของคุณได้ในรายงานการเงิน

ในหน้ารายงาน คุณสามารถกรองตามหมวดหมู่ > การเงิน เพื่อแสดงรายงานทางการเงิน หากต้องการเข้าถึงข้อมูลสรุปและค้นหารายงานทางการเงินที่มีรายละเอียดมากขึ้น ให้คลิกที่ “รายงานข้อมูลสรุป

เมื่อคุณเปิดรายงานทางการเงิน ข้อมูลจะเป็นปัจจุบันโดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที คุณสามารถรีเฟรชหรือเปิดรายงานอีกครั้งเพื่อแสดงข้อมูลที่ใหม่กว่าได้

ใบเรียกเก็บเงินและค่าธรรมเนียม

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินและค่าธรรมเนียมของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ คุณสามารถดูประวัติบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ตัวกรองหมวดหมู่การเงินของหน้ารายงาน

คุณสามารถเข้าถึงรายการรายงานการเงินได้ในหน้ารายงานโดยการกรองตามประเภท>การเงินของคุณในรายการของรายงาน คุณสามารถเข้าถึงหน้ารายงานข้อมูลสรุป และรายงานสำคัญอื่นๆ ได้

รายงานยอดขายรวมจะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อในช่วงเวลาหนึ่งและจัดเรียงคำสั่งซื้อตามการทำธุรกรรม เช่น ยอดขาย การคืนสินค้า และค่าจัดส่ง

รายงานการชำระเงินจะแสดงจำนวนธุรกรรมทางการเงินในผู้ให้บริการการชำระเงินทั้งหมด (Shopify Payments, การชำระเงินด้วยตนเอง, บัตรของขวัญ และอื่นๆ) ซึ่งรวมทั้งการชำระเงินและการคืนเงิน โดยรายงานทางการเงินด้านการชำระเงินอย่างละเอียดนั้นจะจัดกลุ่มธุรกรรมตามผู้ให้บริการการชำระเงิน

หน้าสรุปการเงิน

หน้าข้อมูลสรุปการเงินจะแสดงข้อมูลสรุปของยอดขาย การชำระเงิน หนี้สิน และข้อมูลกำไรรวมของคุณในกรอบเวลาที่เลือก โดยแต่ละส่วนจะมีลิงก์ไปยังรายงานที่เกี่ยวข้อง

ดูหน้าข้อมูลสรุปทางการเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ตัววิเคราะห์ข้อมูล > รายงาน
 2. คลิก “หมวดหมู่
 3. เลือก “การเงิน” เพื่อกรองรายงานให้แสดงเฉพาะรายงานทางการเงิน
 4. ในคอลัมน์ ชื่อ ให้คลิกที่รายงานข้อมูลสรุป
 5. ไม่จำเป็น: เลือกช่องทางและเลือกช่วงวันที่

หากคุณลบช่องทางออก ช่องทางดังกล่าวจะไม่แสดงในรายการช่องทาง อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถดูประวัติช่องทางที่ลบออกได้โดยเลือก “ช่องทางทั้งหมด

ภาพรวมการขาย

ส่วนยอดขายจะแสดงภาพรวมของรายงานทางการเงินด้านยอดขายของคุณ นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังรายงานทางการเงินด้านยอดขายอื่นๆ แต่ละรายงาน

 • รายงานยอดขายรวม
 • รายงานส่วนลด
 • รายงานการคืนสินค้า
 • รายงานยอดขายสุทธิ
 • รายงานการจัดส่ง
 • รายงานภาษี

รายงานการเงินของยอดขายอื่นๆ แต่ละรายการจะมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงจากรายงานยอดขาย

ภาพรวมการชำระเงิน

ส่วนการชำระเงินจะแสดงภาพรวมรายงานทางการเงินของการชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังรายงานการชำระเงินที่แยกต่างหากสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่ลูกค้าของคุณได้ใช้

ภาพรวมของหนี้สิน

ส่วนหนี้สินจะแสดงภาพรวมของยอดขายบัตรของขวัญและทิปของคุณในช่วงวันที่ที่เลือก

ในส่วนนี้ ยอดขายบัตรของขวัญจะแสดงยอดขายรวมของบัตรของขวัญ ซึ่งเป็นมูลค่าบนบัตรของขวัญที่ขายลบด้วยส่วนลดที่ใช้ในขณะทำการขาย

ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะแสดงยอดคงเหลือรวมของบัตรของขวัญที่ขายหรือออกให้

ทิปจะแสดงมูลค่าทิปทั้งหมดที่ได้รับ

ภาพรวมของกำไรรวม

ส่วนกำไรรวมจะแสดงภาพรวมของยอดขายสุทธิ ต้นทุน และกำไร ในส่วนนี้ ยอดขายสุทธิสำหรับรายการที่ไม่ได้บันทึกต้นทุนจะแสดงยอดขายสุทธิที่ไม่ได้ระบุต้นทุนไว้ขณะที่ทำการขาย ยอดขายสุทธิสำหรับรายการที่บันทึกต้นทุนจะแสดงยอดขายสุทธิที่บันทึกต้นทุนไว้ขณะทำการขาย ซึ่งยอดขายเหล่านี้จะเพิ่มไปยังยอดขายสุทธิทั้งหมดของคุณในช่วงวันที่ที่เลือก

มีเพียงยอดขายสุทธิที่มีต้นทุนที่บันทึกที่รวมอยู่ในรายงานต้นทุนของสินค้าที่ขายของคุณ และนับเป็นกำไรรวมของคุณ

รายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา

รายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกาจะแสดงข้อมูลสรุปอย่างละเอียดจากข้อมูลการขายและภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของคุณในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถดูรายงานนี้ในระดับประเทศ เขตอำนาจตามกฎหมาย และเขตอำนาจศาลภาษี รายงานนี้รวมเฉพาะยอดขายที่ดำเนินการธุรกรรมกับลูกค้าที่มีที่อยู่ที่จัดส่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ก่อนที่จะเข้าถึงรายงานภาษีขายของสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • หากต้องการเข้าถึงข้อมูลภาษีจากก่อนวันที่ 1 มกราคม 2023 ให้ดูที่รายงานการเงินของภาษี
 • รายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกาแสดงได้สูงสุด 1,000 แถว คุณสามารถส่งออกไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) เพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในรายงานได้
 • ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจากรายงานนี้มีข้อมูลได้สูงสุดหนึ่งเดือน หากต้องการส่งออกข้อมูลนานกว่า 1 เดือน ให้ส่งออก CSV จากรายงานการเงินของภาษีแทน
 • หากมีการประมวลผลการคืนเงินสินค้าเฉพาะรายการ ระบบจะคืนเงินเฉพาะภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะรายการดังกล่าวเท่านั้น ในมุมมองข้อมูลสรุปสำหรับประเทศและเขตอำนาจตามกฎหมาย จำนวนเงินภาษีจะลดลงตามจํานวนเงินที่คืน ในมุมมองข้อมูลการทำธุรกรรม การคืนเงินจะแสดงในแถวแยกต่างหาก
 • หากมีการประมวลผลการคืนเงินที่ไม่เชื่อมโยงกับสินค้าเฉพาะรายการ ระบบจะไม่คืนเงินภาษีและจะไม่รวมอยู่ในรายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา
 • ยอดขายสุทธิไม่ได้รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

มุมมองเริ่มต้นในรายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกาคือภาพรวมของรัฐคลิกที่รัฐเพื่อเข้าถึงมุมมองเขตอำนาจตามกฎหมายซึ่งแสดงข้อมูลสรุปยอดขายและภาษีของรัฐใดรัฐหนึ่งคลิก มุมมองข้อมูลการทำธุรกรรม เพื่อเข้าถึง มุมมองข้อมูลการทำธุรกรรมซึ่งจะแสดงการทำธุรกรรมสินค้าเฉพาะรายการที่มีข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น

ดูรายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ตัววิเคราะห์ข้อมูล > รายงาน
 2. คลิก รายงานภาษีการขายของสหรัฐอเมริกา
 3. ตัวเลือกเสริม: จำกัดการแสดงผลของผลลัพธ์โดยเพิ่มตัวกรอง เปลี่ยนช่วงวันที่ของรายงาน หรือเลือกคอลัมน์ที่ต้องการ
 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก ส่งออก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของรายงาน

ภาพรวมของรัฐ

มุมมองประเทศจะแสดงมุมมองข้อมูลสรุปของยอดขายและภาษีที่เก็บในแต่ละรัฐที่คุณขาย โดยจะไม่รวมคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านตลาดภายนอก เช่น Amazon เป็นต้น

ระบบจะไม่แสดงมุมมองนี้หากคุณไม่ได้ดำเนินการขายในรัฐ

คำจำกัดความของเงื่อนไขรายงานภาษีขายของสหรัฐอเมริกาในภาพรวมของรัฐ
ชื่อของช่อง ความหมาย
รัฐปลายทาง รัฐที่คุณทำการขาย คุณสามารถคลิกรัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลเขตอำนาจศาลภาษีในรัฐนั้น
ยอดขายสินค้าสุทธิทั้งหมด หลังจากส่วนลดและการคืนสินค้า ยอดขายสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดจะเท่ากับยอดขายสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดจากคำสั่งไปยังรัฐหนึ่งๆ มูลค่านี้ไม่รวมการจัดส่ง
จำนวนเงินภาษีของสินค้าทั้งหมด ยอดรวมของภาษีที่เรียกเก็บจากยอดขาย มูลค่านี้ไม่รวมภาษีที่เรียกเก็บจากการจัดส่ง

ในระดับภาพรวมของรัฐ มูลค่าในคอลัมน์นี้เป็นผลรวมของภาษีทั้งหมดที่เก็บในเขตอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงรัฐ มณฑล เมือง และเขตอำนาจศาลภาษีพิเศษ
การจัดส่งทั้งหมด ยอดรวมที่เรียกเก็บสำหรับการจัดส่งให้กับลูกค้าในรัฐนั้น
จำนวนเงินภาษีสำหรับการจัดส่งทั้งหมด ยอดรวมภาษีที่เรียกเก็บจากการจัดส่ง

มุมมองเขตอำนาจตามกฎหมาย

มุมมองเขตอำนาจตามกฎหมายจะแสดงข้อมูลสรุปของยอดขายและภาษีที่เก็บในแต่ละเขตอำนาจตามกฎหมายในรัฐใดรัฐหนึ่ง เขตอำนาจศาลภาษีหมายถึงภูมิภาคที่กำหนดที่เรียกเก็บภาษีด้วยเจตนาหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งสามารถเป็นรัฐ เทศมณฑล เมือง หรือเขตอำนาจศาลภาษีพิเศษได้ โดยจะไม่รวมคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านตลาดภายนอก เช่น Amazon เป็นต้น

หากอัตราภาษีเปลี่ยนแปลงในเขตอำนาจตามกฎหมายใดๆ ในช่วงวันที่ที่คุณเลือกไว้เพื่อรายงาน เขตอำนาจตามกฎหมายนั้นจะแสดงหลายรายการในรายงาน อัตราภาษีแต่ละรายการจะแสดงในรายการแยกต่างหาก

คำจำกัดความของเงื่อนไขรายงานภาษีขายของสหรัฐอเมริกาในมุมมองระดับเขตอำนาจตามกฎหมาย
ชื่อของช่อง ความหมาย
ประเภทของเขตอำนาจศาลภาษี ประเภทของเขตอำนาจศาลภาษี คอลัมน์นี้มีค่าที่เป็นไปได้สี่ค่า
 • รัฐหมายถึงภาษีที่เรียกเก็บสำหรับการขายอยู่ในระดับรัฐ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • เทศมณฑลหมายถึงภาษีที่เรียกเก็บสำหรับการขายอยู่ในระดับเทศมณฑล เช่นเทศมณฑลออเรนจ์
 • เมืองหมายถึงภาษีที่เรียกเก็บสำหรับการขายอยู่ในระดับเมือง เช่น เมืองเออร์ไวน์
 • เขตอำนาจศาลภาษีพิเศษหมายถึงภาษีที่เรียกเก็บสำหรับการขายอยู่ในระดับเขตอำนาจศาลภาษีพิเศษ เช่น ภาษี SP เทศมณฑลออเรนจ์
เขตอำนาจศาลภาษี ชื่อของเขตอำนาจศาลภาษี
รหัสเขตอำนาจศาลภาษี รหัสการรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษี หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ชำระภาษีจะระบุไว้ในรหัสเขตอำนาจศาลภาษี

หากเขตอำนาจศาลด้านภาษีไม่มีรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาษีหรือหากไม่สามารถกำหนดรหัสได้อย่างถูกต้อง รหัสภาษีจะแสดงเป็นไม่มี หรือเว้นว่างไว้
อัตราภาษี อัตราภาษีที่เรียกเก็บจากยอดขายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจศาลด้านภาษี
ยอดขายสินค้าสุทธิทั้งหมด ยอดขายรวมของสินค้าเฉพาะรายการจากคำสั่งซื้อที่เรียกเก็บภาษีหลังจากหักส่วนลดและการคืนสินค้า มูลค่านี้ไม่รวมค่าจัดส่ง คำสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีการขาย
ยอดขายสินค้าที่ยกเว้น ยอดขายรวมของสินค้าเฉพาะรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่านี้ไม่รวมการจัดส่ง
ยอดขายสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี ยอดขายรวมของสินค้าเฉพาะรายการที่ไม่เสียภาษี มูลค่านี้ไม่รวมการจัดส่ง
ยอดขายสินค้าที่ยกเว้น/ไม่ต้องเสียภาษีทั้งหมด ผลรวมของยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่เสียภาษี มูลค่านี้ไม่รวมการจัดส่ง
ยอดขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด ยอดขายรวมของสินค้าเฉพาะรายการที่เสียภาษี
จำนวนเงินภาษีของสินค้าทั้งหมด ยอดรวมของภาษีที่เรียกเก็บจากยอดขาย มูลค่านี้ไม่รวมภาษีที่เรียกเก็บจากการจัดส่ง

ในระดับเขตอำนาจตามกฎหมาย มูลค่าในคอลัมน์นี้จะเป็นผลรวมของภาษีที่เก็บจากเขตอำนาจศาลด้านภาษีแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน มูลค่าจะแตกต่างกันระหว่างรัฐ มณฑล เมือง และเขตอำนาจศาลด้านภาษีพิเศษ
การจัดส่งทั้งหมด ยอดรวมที่เรียกเก็บสำหรับการจัดส่งให้กับลูกค้าในเขตอำนาจศาลด้านภาษีนั้น
จำนวนเงินภาษีสำหรับการจัดส่งทั้งหมด ยอดรวมภาษีที่เรียกเก็บจากการจัดส่ง

มุมมองธุรกรรม

มุมมองธุรกรรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการทำธุรกรรมแต่ละรายการ สินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการ รวมถึงการจัดส่งหรือการคืนสินค้าจะแสดงในแถวแยกต่างหาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวโน้มว่าคำสั่งซื้อเดียวในมุมมองธุรกรรมจะมีหลายแถวที่เกี่ยวข้อง

โดยจะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้นของคำสั่งซื้อที่สั่งผ่านตลาดภายนอก เช่น Amazon เป็นต้น หากต้องการแสดงคำสั่งซื้อผ่านตลาดภายนอก ให้คลิกที่ปุ่มตัวกรอง

คำจำกัดความของเงื่อนไขรายงานภาษีขายของสหรัฐอเมริกาในมุมมองระดับธุรกรรม
ชื่อของช่อง ความหมาย
การยื่นโดยช่องทาง ระบุว่าช่องทางได้ยื่นภาษีในนามของคุณหรือไม่ คอลัมน์นี้มีค่าที่เป็นไปได้สามค่า:
 • ยื่นแล้ว หมายถึงช่องทางดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นภาษีในนามของคุณ
 • ไม่ได้ยื่นภาษีหมายถึงช่องทางดังกล่าวไม่รับผิดชอบต่อการยื่นภาษี
 • ไม่ได้ระบุไว้ หมายถึงไม่สามารถกำหนดความรับผิดชอบของช่องทางดังกล่าวได้ โปรดตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้เพื่อกำหนดว่าช่องทางดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นภาษีหรือไม่
ช่องทาง ชื่อของช่องทางหรือแอปที่ลูกค้าใช้ในการทำการสั่งซื้อ เช่น ร้านค้าออนไลน์ หรือ ปุ่มซื้อ
เลขคำสั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อที่ขาย
ID สินค้าเฉพาะรายการ บรรทัดที่มีสินค้าแสดงอยู่ภายในคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อเดียวสามารถมีสินค้าเฉพาะรายการได้หลายรายการ
วันที่ทำการขาย วันที่ที่มีการทำการสั่งซื้อ
ยอดขายสินค้าเฉพาะรายการ ยอดขายสำหรับสินค้าเฉพาะรายการแต่ละชิ้นในคำสั่งซื้อ
ส่วนลด ส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ
การคืนสินค้า จำนวนการส่งคืนสินค้าในคำสั่งซื้อ
ยอดขายสุทธิ ยอดขายสุทธิเท่ากับยอดขายของสินค้าเฉพาะรายการ ลบด้วยส่วนลดและการคืนสินค้า แต่จะไม่รวมค่าจัดส่ง
การจัดส่ง มูลค่าการจัดส่งของคำสั่งซื้อ
จำนวนเงินภาษีของสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมด ผลรวมของจำนวนภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อ
จำนวนเงินที่ยกเว้น จํานวนธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จำนวนเงินที่ไม่ต้องเสียภาษี จํานวนธุรกรรมที่ไม่เสียภาษี
จำนวนเงินที่ยกเว้น/ไม่ต้องเสียภาษีทั้งหมด ผลรวมของจํานวนการยกเว้นภาษีและไม่ต้องเสียภาษี
อัตราภาษี อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ
จำนวนเงินภาษี จำนวนภาษีที่เก็บจากสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ประเภทของเขตอำนาจศาลภาษี เขตอำนาจศาลภาษีหมายถึงภูมิภาคที่กำหนดที่เรียกเก็บภาษีด้วยเจตนาหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งสามารถเป็นรัฐ เมือง เทศมณฑล หรือเขตอำนาจศาลภาษีพิเศษได้
เขตอำนาจศาลภาษี ชื่อของเขตอำนาจศาลภาษี
รหัสเขตอำนาจศาลภาษี รหัสการรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษี หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ชำระภาษีจะระบุไว้ในรหัสเขตอำนาจศาลภาษี

หากเขตอำนาจศาลด้านภาษีไม่มีรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาษีหรือหากไม่สามารถกำหนดรหัสได้อย่างถูกต้อง รหัสภาษีจะแสดงเป็นไม่มี หรือเว้นว่างไว้
เทศมณฑลในเขตอำนาจศาลภาษี เทศมณฑลที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อไป
เมืองปลายทาง เมืองที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อไป
รัฐปลายทาง รัฐที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อ
ประเทศปลายทาง เทศมณฑลที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อไป
รหัสไปรษณีย์ปลายทาง รหัสไปรษณีย์ที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อ
ID สำหรับอ้างอิงของ Shopify ID คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกันภายใน Shopify ไม่ต้องใช้ ID นี้สำหรับการยื่นภาษี

รายงานการเงินของยอดขาย

รายงานทางการเงินของยอดขายจะมีค่าที่คุณจะต้องการมากที่สุดในการลงบัญชี เช่น ยอดขายสุทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงยอดขายและการคืนสินค้าแต่ละรายการที่ร้านค้าของคุณดำเนินการในกรอบเวลาที่เลือก ซึ่งจะจัดเรียงตามวันที่

หากคำสั่งซื้อมีสินค้าหลายรายการ สินค้าแต่ละรายการจะแสดงในรายงานเป็นการขายหรือการคืนสินค้าแบบแยกต่างหากเนื่องจากมีค่าจัดส่ง คุณสามารถดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อได้โดยคลิกที่เลขคำสั่งซื้อ

ในแต่ละการขายหรือการคืนสินค้า รายงานทางการเงินจะแสดง:

คำอธิบายข้อกำหนดของรายงานทางการเงินสำหรับการขาย
  ความหมาย
วันที่ วันที่ขายหรือคืนสินค้า
คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับยอดขายหรือการคืนสินค้า
สินค้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับยอดขายหรือการคืนสินค้า
ยอดขายรวม เท่ากับราคาขายสินค้า x จำนวนที่สั่งซื้อ

ยอดขายรวมไม่รวมส่วนลด การคืนสินค้า ภาษี การจัดส่ง หรือค่าธรรมเนียม
ส่วนลด เท่ากับ ส่วนลดสินค้า + ส่วนแบ่งสัดส่วนของสินค้าที่มีส่วนลดสำหรับตะกร้าสินค้าทั่วไป

มูลค่าส่วนลดจะรวมกับส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการใดๆ ที่มีส่วนแบ่งส่วนลดสำหรับสำหรับตะกร้าสินค้าทั่วไปของสินค้า ส่วนลดจะแสดงเป็นค่าลบในวันที่ทำการสั่งซื้อ
การคืนสินค้า มูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน การคืนสินค้าจะแสดงเป็นค่าลบในวันที่ที่สร้างการคืนสินค้า ค่าจัดส่งและภาษีที่มีการคืนเงินจะไม่แสดงในคอลัมน์การคืนสินค้า โดยจะแสดงเป็นค่าลบในคอลัมน์การจัดส่งและภาษี
ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า มูลค่าที่คุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับการส่งคืนสินค้า เช่น ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าหรือค่าจัดส่งการคืนสินค้า ไม่รวมมูลค่าสินค้าที่ถูกส่งคืน
ยอดขายสุทธิ เท่ากับยอดขายรวม - ส่วนลด - การคืนสินค้า

ยอดขายสุทธิไม่รวมค่าจัดส่งหรือภาษี โดยจะเป็นจำนวนบวกสำหรับการขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ และจำนวนลบสำหรับการคืนสินค้าในวันที่มีการคืนเงินคำสั่งซื้อ
ภาษี ภาษีเกี่ยวข้องกับยอดขายหรือการคืนสินค้า โดยจะเป็นจำนวนบวกสำหรับการขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ และจำนวนลบสำหรับการคืนสินค้าในวันที่มีการคืนเงินคำสั่งซื้อ
การจัดส่ง ค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการคืนสินค้า โดยจะเป็นจำนวนบวกสำหรับการขายในวันที่มีการสั่งซื้อ และจะเป็นจำนวนติดลบสำหรับการคืนสินค้าในวันที่มีการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ ส่วนการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะไม่รวมอยู่ในรายงานนี้
ยอดขายรวม เท่ากับยอดขายรวม - ส่วนลด - การคืนสินค้า + ภาษี + ค่าจัดส่ง + ค่าธรรมเนียม

ยอดรวมของยอดขายจะเป็นค่าบวกสำหรับการขายในวันที่มีการสั่งซื้อ และเป็นค่าลบสำหรับการคืนสินค้าในวันที่มีการคืนเงิน

รายงานการเงินของส่วนลด

รายงานนี้จะมีส่วนลดที่ลูกค้าได้รับโดยใช้รหัสส่วนลดในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน และรายงานนี้ยังมีส่วนลดที่คุณใช้ในขั้นตอนการชำระเงินใน Shopify POS อีกด้วย

รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความของข้อกำหนดของรายงานทางการเงินของส่วนลด
  ความหมาย
ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ ส่วนลดที่ใช้กับสินค้าชิ้นเดียวในคำสั่งซื้อ
ส่วนลดระดับคำสั่งซื้อ ส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อโดยรวม

ส่วนลดไม่เกี่ยวข้องกับราคาเปรียบเทียบ

รายงานการเงินของภาษี

รายงานภาษีจะแสดงภาษีการขายที่ใช้กับยอดขายของคุณในกรอบเวลาที่เลือก

รายงานแต่ละแถวจะแสดงประเภทภาษี (เช่น ภาษีของรัฐหรือภาษีของมณฑล) อัตราภาษี ตลอดจนยอดรวมภาษีที่เรียกเก็บในกรอบเวลาที่เลือก

รายงานจะระบุประเทศและภูมิภาคโดยอิงจากปลายทางของยอดขาย ดังนั้นข้อมูลอาจครอบคลุมถึงข้อมูลปลายทางและเขตอำนาจศาลภาษีการขายตามต้นทาง ในการระบุปลายทาง ระบบจะใช้ที่อยู่ที่จัดส่ง หากไม่สามารถระบุที่อยู่ที่จัดส่งได้ ระบบจะใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หากไม่สามารถระบุที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะใช้ที่อยู่ POS

คำจำกัดความของข้อกำหนดของรายงานทางการเงินของภาษี
  ความหมาย
ช่องทาง ช่องทางตลาดที่มียอดขายเกิดขึ้น หากมี
ประเทศ

ประเทศของอัตราภาษี

สำหรับเขตอำนาจศาลภาษีที่อิงตามต้นทาง เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปัจจุบันระบบจะแสดงปลายทางแทนประเทศที่ภาษีนั้นมีผลใช้งาน

ภูมิภาค

รัฐหรือจังหวัดของอัตราภาษี

สำหรับเขตอำนาจศาลภาษีที่อิงตามต้นทาง เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปัจจุบันจะแสดงปลายทางแทนภูมิภาคที่ภาษีนั้นมีผลใช้งาน

ชื่อ ชื่ออัตราภาษี
อัตรา อัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์
การยื่นโดยช่องทาง ภาษีรายการใดที่ช่องทางตลาดยื่นในนามของคุณ คอลัมน์นี้มีค่าที่เป็นไปได้สามค่า:
 • ยื่นแล้ว หมายถึงช่องทางตลาดดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นภาษีในนามของคุณ
 • ไม่ได้ยื่น หมายถึงช่องทางตลาดดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบในการยื่นภาษี
 • ไม่ได้ระบุไว้ หมายถึงไม่สามารถกำหนดความรับผิดชอบของช่องทางตลาดดังกล่าวได้ โปรดตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้เพื่อกำหนดว่าช่องทางตลาดดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นภาษีหรือไม่
หากไม่ได้ใช้ช่องทางตลาดเพื่อสร้างยอดขาย ระบบจะระบุยอดขายเป็น “ไม่ได้ยื่น” หรือ “ไม่ได้ระบุไว้
จำนวน ภาษีการขายที่มีผลใช้ในกรอบเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณมียอดขาย $100 ที่ใช้ภาษีการขาย 7% โดยเฉพาะ ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็น $7.00

รายงานการเงินของการชำระเงิน

รายงานทางการเงินของการชำระเงินจะแสดงธุรกรรมการชำระเงินของร้านค้าคุณในกรอบเวลาที่เลือก

การชำระเงินของลูกค้าของคุณจะได้รับการจัดกลุ่มตามธุรกรรมที่มีสิ่งต่อไปนี้ร่วมกัน:

การจัดกลุ่มธุรกรรมสำหรับรายงานทางการเงินของการชำระเงิน
  ความหมาย
วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ หากคุณทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว และเลือก อื่นๆ เป็นวิธีการชำระเงิน รายงานดังกล่าวจะแสดงวิธีการชำระเงินเป็น ดำเนินการด้วยตนเอง
การชำระเงินอย่างรวดเร็ว การชำระเงินแบบเร่งด่วนที่ลูกค้าใช้ (หากมี) เช่น Shop Pay หรือ Apple Pay
บัตรเครดิต หมายถึงแบรนด์ของบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในธุรกรรมของตน หากมี
ประเภทบัตรเครดิต บ่งบอกถึงประเภทของบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ เช่น มาตรฐานหรือพรีเมียม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัตรเครดิตต่างๆ โปรดดูที่อัตราของ Shopify Payments ตามประเภทบัตร
ประเทศสำหรับเรียกเก็บเงิน แสดงประเทศที่เชื่อมโยงกับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของลูกค้า ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ช่องทางการขาย ชื่อของช่องทางหรือแอปที่ลูกค้าใช้ในการทำการสั่งซื้อ เช่น ร้านค้าออนไลน์ หรือ ปุ่มซื้อ สำหรับยอดขายที่มาจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน รายงานดังกล่าวจะแสดง คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หากแอปที่ใช้ไม่มีชื่อ รายงานจะแสดงอื่นๆ

สำหรับกลุ่มธุรกรรมแต่ละกลุ่ม รายงานจะแสดง:

คำจำกัดความของข้อกำหนดของรายงานทางการเงินของการชำระเงิน
  ความหมาย
ธุรกรรม จำนวนธุรกรรมการชำระเงิน
การชำระเงินรวม ยอดเงินที่ชำระโดยธุรกรรมก่อนการคืนเงิน
การคืนเงิน จำนวนเงินทั้งหมดที่คืนในธุรกรรม
การชำระเงินสุทธิ เท่ากับยอดรวมของจำนวนเงินที่ชำระ - ยอดรวมของจำนวนเงินที่มีการคืนเงิน

นอกจากนี้คุณยังมีรายงานการชำระเงินสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่ลูกค้าของคุณใช้ คุณสามารถเข้าถึงรายงานการชำระเงินเหล่านั้นได้จากส่วนการชำระเงินของข้อมูลสรุปทางการเงิน

การชำระเงินที่ยกเลิก

หากการชำระเงินได้รับการอนุมัติแล้วแต่มีการยกเลิกก่อนระบบจัดเก็บการชำระเงิน จำนวนบวกและจำนวนลบที่สอดคล้องกันจะแสดงอยู่ในรายงานยอดขาย จำนวนบวกจะปรากฏในรายงานเนื่องจากมีการทำการสั่งซื้อ นอกจากนี้ระบบยังแสดงการคืนเงินเพื่อรายงานยอดคงเหลือ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดปรากฏในรายงานทางการเงินของการชำระเงินเนื่องจากคุณไม่ได้รับการชำระเงิน

รายงานการเงินของหนี้สิน

รายงานทางการเงินของหนี้สินจะแสดงยอดขายของผลิตภัณฑ์บัตรของขวัญและทิปสำหรับช่องทางและช่วงวันที่ที่เลือก

หนี้สินมักจะต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษในการทำบัญชี

รายงานยอดขายบัตรของขวัญ

รายงานยอดขายบัตรของขวัญจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดของข้อกำหนดของรายงานยอดขายบัตรของขวัญ
  ความหมาย
วันที่ วันที่ขายบัตรของขวัญ
คำสั่งซื้อ เลขคำสั่งซื้อที่ขาย
ลูกค้า ชื่อของลูกค้า
มูลค่าบัตรของขวัญ มูลค่าของบัตรของขวัญ
ส่วนลด ส่วนลดที่ใช้กับยอดขายบัตรของขวัญ
ยอดขายรวม มูลค่าบัตรของขวัญ − ส่วนลด

รายงานยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะแสดงยอดคงเหลือประจำวันของธุรกรรมบัตรของขวัญทั้งหมด รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความของข้อกำหนดของรายงานยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ
  ความหมาย
วันที่ วันที่
ยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้น ยอดคงเหลือเริ่มต้นของบัตรของขวัญในช่วงเริ่มต้นของวันดังกล่าว
มูลค่าที่กำหนด มูลค่าบัตรของขวัญที่ออกให้ในวันดังกล่าว
มูลค่าที่ขาย มูลค่าบัตรของขวัญที่ขายในวันดังกล่าว
มูลค่าที่ปิดใช้งาน มูลค่าของบัตรของขวัญที่ถูกปิดใช้ในวันดังกล่าว
มูลค่าที่แลกรับ จำนวนของการแลกรับบัตรของขวัญในช่วงวันดังกล่าว
มูลค่าที่คืนเงิน ยอดการชำระเงินที่เดิมชำระด้วยบัตรของขวัญแล้วได้รับการคืนเงินในช่วงวันดังกล่าว ซึ่งรวมยอดเงินจากการคืนเงินบัตรของขวัญเนื่องจากธุรกรรมล้มเหลว
มูลค่าการแก้ไข พร้อมใช้งานสำหรับ: Shopify Plus
มูลค่าของการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองที่ดำเนินการกับบัตรของขวัญในช่วงวันดังกล่าว
ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี ยอดเงินหลังจากปิดบัญชีของบัตรของขวัญที่ออกและขายทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าว
ความต่างสุทธิ ความแตกต่างระหว่างยอดเงินของช่วงเวลาเริ่มต้นและยอดเงินหลังจากปิดบัญชี

จำนวนเงินบัตรของขวัญในรายงาน

บัตรของขวัญจะปแสดงอยู่ไม่กี่ที่ในรายงานของคุณ โดยมีเงื่อนไขเฉพาะบางประการที่จะส่งผลต่อแหล่งที่บันทึกบัตรของขวัญ

เมื่อคุณออกบัตรของขวัญจากส่วนผู้ดูแล Shopify:

 • จะไม่รวมเป็นยอดขายในรายงานใด หรือในจำนวนยอดขายรวมในแถบด้านข้างของ หน้าแรก

เมื่อคุณจำหน่ายบัตรของขวัญ:

 • จะไม่รวมในรายงานยอดขายใด หรือจำนวนยอดขายรวมในแถบด้านข้างของ หน้าแรก
 • จะรวมอยู่ในรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการขายบัตรของขวัญ
 • จำนวนเงินที่ชำระเพื่อซื้อบัตรของขวัญจะรวมอยู่ในรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ การชำระเงิน ในหัวข้อวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้ เช่น Visa หรือ เงินสด

เมื่อลูกค้าใช้บัตรของขวัญซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ:

 • จะรวมอยู่ในรายงานยอดขาย มูลค่าสินค้าเต็มจำนวนจะถูกนำไปคิดเป็นยอดขาย ตัวอย่างเช่น เสื้อยืดราคา 20$ ซึ่งชำระด้วยบัตรของขวัญ 5$ จะแสดงในยอดขายเป็น 20$
 • จำนวนเงินที่ใช้ชำระด้วยบัตรของขวัญหรือคืนไปยังบัตรของขวัญจะรวมอยู่ในรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการชำระเงิน โดยรายการที่แสดงจะระบุว่าเป็นบัตรของขวัญ
 • จำนวนเงินที่ชำระด้วยบัตรของขวัญจะหักออกจากยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ ซึ่งจะแสดงในรายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ

เมื่อบัตรของขวัญหมดอายุ:

 • ยอดคงเหลือที่ค้างอยู่ในบัตรของขวัญจะนำไปคำนวณกับยอดบัตรของขวัญที่คงเหลือ ซึ่งจะแสดงในรายงานเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัตรของขวัญ

เมื่อคุณปิดใช้งานบัตรของขวัญ:

 • ยอดคงเหลือที่ค้างอยู่ในบัตรของขวัญจะถูกปรับเป็นศูนย์และนำออกจากยอดบัตรของขวัญที่คงเหลือในรายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัตรของขวัญของคุณ การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ปิดใช้งานบัตร และจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลประวัติ
 • ค่าที่ปิดใช้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะไปแสดงในรายงานยอดคงเหลือในบัตรของขวัญของคุณ

รายงานทิป

รายงานทิปจะแสดงมูลค่าของทิปที่พนักงานและช่องทางการขายร้านค้าออนไลน์ได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง

คำจำกัดความของข้อกำหนดของรายงานทิป
คอลัมน์ ความหมาย
ช่องทางการขาย ช่องทางที่ลูกค้าใช้เพื่อให้ทิป โดยจะเป็น Point of Sale สำหรับที่ทิปที่ให้ในร้าน หรือ ร้านค้าออนไลน์สำหรับทิปที่ได้รับทางออนไลน์
ชื่อพนักงาน ชื่อของพนักงานที่ประมวลผลทิป ทิปที่ให้ผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณจะแสดงเป็น N/A
เคล็ดลับ จำนวนทิป

การทำความเข้าใจยอดขายรวม

มูลค่าของยอดรวมของยอดขายเท่ากับยอดขายรวม - ส่วนลด - การคืนสินค้า + ภาษี + การจัดส่ง + ค่าธรรมเนียม

ยอดขายรวมจำนวนเดียวกันที่แสดงในรายงานทางการเงินของคุณจะแสดงในส่วนภาพรวมของ Shopify Home เพื่อให้เห็นกระแสเงินสดโดยสรุป เนื่องจากจำนวนยอดขายรวมนั้นรวมการคืนสินค้าด้วย ข้อมูลจึงอาจปรากฏเป็นค่าลบ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายการคืนสินค้ามากกว่ายอดขายในหนึ่งวัน จำนวนยอดขายรวมของวันนั้นจะเป็นค่าลบ

ความคลาดเคลื่อนระหว่างรายงานยอดขายและรายงานการเงินของการชำระเงิน

มีเหตุผลบางประการว่าเหตุใดรายงานทางการเงินด้านยอดขายและการชำระเงินของคุณจึงแสดงตัวเลขต่างกัน:

 • รายงานทางการเงินของการขายจะแสดงข้อมูลเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อ ในขณะที่รายงานทางการเงินด้านการชำระเงินจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่ลูกค้าได้ดำเนินการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดงในรายงานแต่ละฉบับ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน
 • เนื่องจากรายงานแสดงข้อมูลโดยอิงตามกรอบเวลา จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการสั่งซื้อในกรอบเวลาที่แตกต่างจากเวลาที่ชำระเงิน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าทำการสั่งซื้อในเดือนพฤษภาคมและชำระเงินในเดือนมิถุนายนแล้ว ระบบจะรวมคำสั่งซื้อดังกล่าวในรายงานทางการเงินของยอดขายสำหรับเดือนพฤษภาคม และระบบจะรวมการชำระเงินดังกล่าวในรายงานทางการเงินของการชำระเงินสำหรับเดือนมิถุนายน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี