ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกาไม่เรียกเก็บภาษีการขายในระดับรัฐบาลกลาง แต่ภาษีการขายจะคำนวณตามรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล ตามความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพหรือเศรษฐกิจ หน้านี้จะช่วยให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับภาษีการขายของสหรัฐฯ และใช้แทนข้อมูลหรือข้อบังคับใดๆ ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการไม่ได้ หากคุณไม่แน่ใจในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หากคุณตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐอย่างน้อยหนึ่งรัฐ คุณจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจของคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง

การดูความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางภาษี ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของคุณกับรัฐ หากคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณอาจต้องลงทะเบียนกับรัฐและเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐนั้น โดยความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจก็ได้

หากคุณไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ทางภาษี ณ ที่แห่งใดบ้างและใช้ Shopify Tax เป็นบริการด้านภาษี ก็สามารถไปที่หน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐที่คุณอาจมีความรับผิดชอบด้านภาษี

กฎผู้ขายระยะไกล

ผู้ขายระยะไกลคือผู้ขายที่ไม่ได้อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่นั่น รัฐส่วนใหญ่มีกฎที่กำหนดคำจำกัดความของผู้ขายระยะไกล หากไม่แน่ใจว่าการขายสินค้าในรัฐใดรัฐหนึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับคุณหรือไม่ คุณก็ควรปรึกษาหน่วยงานด้านภาษีของรัฐในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษี

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการในการลงทะเบียนภาษี

หลังจากที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีในรัฐที่ระบุ คุณสามารถเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนกับรัฐดังกล่าวได้ แม้ว่ารัฐส่วนใหญ่จะต้องการข้อมูลทั่วไปที่เหมือนกัน แต่รายการนี้อาจไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลทั้งหมดสำหรับบางรัฐ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในรัฐใดรัฐหนึ่ง โปรดดูที่เว็บไซต์ด้านภาษีของรัฐดังกล่าว โดยสามารถค้นหาลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของแต่ละรัฐได้ในข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีระดับรัฐ

ข้อมูลต่อไปนี้คือรายละเอียดบางส่วนที่คุณอาจต้องใช้เมื่อลงทะเบียน และที่ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้

คุณจะหาข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียนเพื่อจัดเก็บและชำระภาษีได้จากที่ไหน
ประเภทข้อมูล รายละเอียด
ประเภทเอนทิตี ประเภทเอนทิตีของธุรกิจคุณจะไม่ได้เก็บไว้ใน Shopifyคุณควรใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางธุรกิจของคุณ
ชื่อธุรกิจ (ชื่อตามกฎหมาย) ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า > ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน > ชื่อธุรกิจที่จดทะเบียน
ดำเนินธุรกิจในนาม (DBA) DBA ของธุรกิจคุณจะไม่ได้เก็บไว้ใน Shopifyคุณควรใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางธุรกิจของคุณ คุณควรมีข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางธุรกิจของคุณ
ที่อยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจ คุณควรมีข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เพิ่มที่อยู่ของธุรกิจไปยังที่ตั้งของร้านค้าของคุณแล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง ในส่วนผู้ดูแล Shopify
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า > ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน > ชื่อธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า > โปรไฟล์ > หมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้า
วันที่มีการขายครั้งแรก/วันที่ความผิดชอบด้านภาษีเริ่มต้น ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร > สหรัฐอเมริกา ในส่วนจัดการความผิดชอบด้านภาษี ให้คลิก “แสดงความรับผิดชอบทั้งหมด
ผู้ติดต่อ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต เพื่อค้นหาข้อมูลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้เจ้าของบัญชีผู้ใช้อาจไม่ใช่ผู้ติดต่ออย่างเป็นทางการ ดังนั้นโปรดดูให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเหล่านี้แล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อไม่ได้เก็บไว้ใน Shopifyหากต้องการค้นหาข้อมูลนี้ โปรดดูที่รายละเอียดบัญชีผู้ใช้หรือเอกสารทางธุรกิจของคุณ
อีเมลของผู้ติดต่อ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต เพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อเจ้าของบัญชีผู้ใช้อาจไม่ใช่ผู้ติดต่ออย่างเป็นทางการ ดังนั้นโปรดดูให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบยืนยันรายละเอียดเหล่านี้แล้ว
ID ผู้ขาย, ID บัญชีผู้ขาย หรือบัญชีผู้ประมวลผลบัตรของผู้ขาย ข้อมูลนี้จะไม่เก็บไว้ใน Shopify หากคุณต้องการให้ตัวระบุเหล่านี้แก่บุคคลภายนอก คุณสามารถใช้ ID ร้านค้าแทนได้ หากต้องการ ID ร้านค้าของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณควรยืนยันรายละเอียดข้างต้นโดยตรวจสอบบันทึกทางธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย และข้อมูลภาษีของคุณเสมอ หากคุณมีข้อสงสัยเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของคุณ โปรดปรึกษากับนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

กำหนดการหมดอายุของความรับผิดชอบด้านภาษี

หากความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพหรือด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณอาจไม่สิ้นสุดในทันที บางรัฐมีนโยบายภาษีที่อ้างอิงจากแนวคิดที่ว่าพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางภาษี เช่น การโฆษณาหรือพนักงานขาย เป็นต้น ยังคงทำให้เกิดการขายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่พฤติกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดลง แนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วงหรือความสัมพันธ์ทางภาษีที่เหลืออยู่ กฎด้านความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วงแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ตัวอย่างเช่น ในรัฐหนึ่ง ผู้ขายมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับไตรมาสที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี และสำหรับไตรมาสต่อมา ในรัฐอื่น ผู้ขายมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับ 12 เดือนหลังจากที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี หากคุณเชื่อว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐหนึ่งๆ อีกต่อไปแล้ว ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐก่อนที่คุณจะหยุดเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ

การยื่นภาษี

ยอดขายโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภท ซึ่งคือยอดขายระหว่างรัฐ และยอดขายภายในรัฐเดียวกัน ยอดขายระหว่างรัฐคือ ยอดขายที่ตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้าถูกจัดส่งและตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าอยู่ต่างรัฐกัน ยอดขายภายในรัฐเดียวกันคือ ยอดขายที่ตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้าถูกจัดส่งและตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าอยู่ในรัฐเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว ยอดขายจะเสียภาษีในรัฐปลายทางของการขาย

โดยทั่วไป กฎการยื่นภาษีจะมีผลต่อภาษีการขายโดยระบุอัตราภาษีสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า ด้วยข้อยกเว้นบางประการ ยอดขายระหว่างรัฐโดยทั่วไปจะถูกเก็บภาษีตามอัตราภาษีในเมืองที่มีการจัดส่งสินค้า ซึ่งเรียกว่ารัฐปลายทาง ยอดขายภายในรัฐเดียวกันอาจต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับในเมืองที่มีการจัดส่งสินค้า อัตราภาษีที่ใช้ในเมืองที่สินค้าถูกจัดส่ง ตำแหน่งที่ตั้งอื่นของผู้ขายภายในรัฐ หรือปัจจัยเหล่านี้รวมกัน ซึ่งเรียกว่ารัฐต้นทาง

ในทั้งสองกรณี หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่คุณจัดส่งสินค้าของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีการขายหรือภาษีโภคภัณฑ์

รัฐปลายทาง

กฎทั่วไปในรัฐปลายทางคือ ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงจากที่อยู่ของลูกค้า

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และคุณลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีที่นั่น ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

รัฐต้นทาง

กฎทั่วไปในรัฐต้นทางคือ ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงกับความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการจัดส่งสินค้า หรือตำแหน่งที่ตั้งที่มีการดำเนินการขายอื่นๆ

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และคุณลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีที่นั่น ตำแหน่งที่ตั้งของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี หากคุณมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งจริง ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

รัฐแบบไฮบริด

รัฐบางรัฐ อย่างเช่น รัฐแคลิฟอร์เนียใช้ข้อบังคับภาษีแบบไฮบริด ซึ่งจะใช้ข้อบังคับภาษีต้นทางและปลายทางเพื่อกำหนดอัตราภาษี

รัฐที่ใช้ประกาศแจ้งและรายงาน

บางรัฐมีกฎหมายว่าด้วยการแจ้งและรายงานภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะจ่ายภาษีโภคภัณฑ์ โดยภาษีโภคภัณฑ์ก็คือภาษีการขายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้ามาจากนอกรัฐที่อาศัยอยู่ โดยที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีในรัฐที่ซื้อสินค้านั้นมา หากคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเหล่านี้แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าในรัฐดังกล่าว ลูกค้าเหล่านั้นจะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ให้รัฐของตนแทนที่จะเสียภาษีการขายให้คุณ

แต่ละรัฐที่ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีมีระเบียบที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปหากยอดขายของคุณในรัฐใดรัฐหนึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้

 • สร้างประกาศแจ้งในร้านค้าของคุณที่บ่งชี้ว่าลูกค้าอาจต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • สร้างประกาศในหน้าขั้นตอนการชำระเงินโดยระบุว่าลูกค้าอาจต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนดในร้านค้าของคุณ โดยให้เตือนพวกเขาว่าต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีไปยังรัฐ โดยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์

ประกาศและรายงานข้อบังคับด้านภาษีแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เนื่องจากข้อกำหนดและเกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ คุณควรปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีอย่างถูกต้อง

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

Shopify Fulfillment Network (SFN) คือแอปบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้เพื่อผสานการทำงานกับบริการที่จัดเก็บสินค้าคงคลังของคุณและจัดการคำสั่งซื้อได้ โดย Shopify ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Flexport เพื่อให้บริการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว โดยสินค้าคงคลังของคุณจะถูกแจกจ่ายไปทั่วทั้งเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งไปให้ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากระบบจะนับว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนั้นมีความสัมพันธ์ด้านภาษีทางกายภาพ คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดต่อภาษีต่างๆ ในรัฐที่ SFN มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ผู้ขายที่ใช้ SFN อาจมีความสัมพันธ์ด้านภาษีทางกายภาพในรัฐดังต่อไปนี้:

รายการข้างต้นไม่ได้เป็นแบบรวม เนื่องจากคำจำกัดความของความเกี่ยวข้องทางภาษีทางกายภาพจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ คุณควรปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกเก็บและจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีระดับรัฐ

รัฐที่ไม่มีภาษีการขายครอบคลุมทั่วทั้งรัฐมีอยู่ทั้งหมด 5 รัฐ ได้แก่ อะแลสกา, เดลาแวร์, มอนแทนา, นิวแฮมป์เชียร์ และออริกอน ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีการขายในระดับรัฐ แต่คุณยังอาจต้องเก็บภาษีระดับเทศบาลอยู่

คุณสามารถดูตารางนี้ได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรัฐ รวมถึงกฎเกี่ยวกับภาษีพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ภาษีของรัฐ และช่วงเวลาของข้อมูลยอดขายที่จะนำมาพิจารณาเมื่อคํานวณหนี้สิน

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้ ลงทะเบียนเฉพาะกับหน่วยงานที่มีผลต่อคุณเท่านั้น

รายชื่อรัฐ
แอละแบมา อะแลสกา แอริโซนา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย
โคโลราโด คอนเนตทิคัต เดลาแวร์ เขตโคลัมเบีย ฟลอริดา
จอร์เจีย ฮาวาย ไอดาโฮ อิลลินอยส์ อินดีแอนา
ไอโอวา แคนซัส เคนทักกี ลุยเซียนา เมน
แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน มินนิโซตา มิสซิสซิปปี
มิสซูรี มอนแทนา เนแบรสกา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์
นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา นอร์ทดาโคตา
โอไฮโอ โอคลาโฮมา ออริกอน เพนซิลเวเนีย ปวยร์โตรีโก
โรดไอแลนด์ เซาท์แคโรไลนา เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เท็กซัส
ยูทาห์ เวอร์มอนต์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน เวสต์เวอร์จิเนีย
วิสคอนซิน ไวโอมิง

แอละแบมา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอละแบมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอละแบมา ปลายทาง ใช่

แม้รัฐแอละแบมาจะจัดเป็นรัฐปลายทาง แต่ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจในท้องที่บางแห่งอาจจะมีกฎและข้อบังคับด้านภาษีที่แตกต่างกันไป หากคุณไม่มีที่อยู่จริงในรัฐแอละแบมา คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรม simplified seller use tax (SSUT) ซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีอัตราเดียวภายใต้การลงทะเบียนเดียวทั่วทั้งรัฐ

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียน หรือคุณมีคุณสมบัติสำหรับ SSUT หรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานภาษีประจำรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแอละแบมา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแอละแบมาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานด้านภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อะแลสกา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอะแลสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งอะแลสกา ปลายทาง ใช่

แม้รัฐอะแลสกาจะไม่มีภาษีการขายในรัฐ แต่ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจในท้องที่บางส่วนอาจเรียกเก็บภาษีที่คิดอัตราตามปลายทางหากผู้ขายมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐนั้น หากคุณจำเป็นต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจดังกล่าวเพื่อเก็บและนำส่งภาษี

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในทุกเขตอำนาจศาลดังกล่าวนี้ ให้เลือกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับคุณเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

หากคุณเป็นผู้ขายระยะไกลและคุณจำเป็นที่จะต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณสามารถใช้กฎร่วม Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC)ในการลงทะเบียนเพื่อเก็บและชำระภาษีได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานภาษีประจำรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐนั้นไม่มีในอะแลสกา แต่มีในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้นดําเนินการผ่าน ARSSTC ซึ่งมีระบบการจดทะเบียนและการรายงานภาษีแบบรวมศูนย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐอะแลสกา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอะแลสกาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แอริโซนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอริโซนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอริโซนา ต้นทาง ใช่

หากคุณไม่ได้อยู่ในแอริโซนา แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในแอริโซนาและมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่นั่น คุณอาจต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นที่คุณกำลังขายสินค้าให้และเรียกเก็บภาษีปลายทาง

แอริโซนาใช้ระบบเดียวในการลงทะเบียนและยื่นภาษีในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นและเสียภาษีสำหรับเขตภาษีทั้งหมดให้แก่รัฐ รวมถึงเมืองฟีนิกซ์ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแอริโซนา หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐแอริโซนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อาร์คันซอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอาร์คันซอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการเงินและการปกครองของรัฐอาร์คันซอ ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐอาร์คันซอ หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐอาร์คันซอหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไฮบริด ใช่

รัฐแคลิฟอร์เนียใช้กฎการจัดหาต้นทางและปลายทางที่กติกาเลือกไว้ กฎเหล่านี้จะส่งผลต่อวิธีการรายงานยอดขายในการคืนภาษีการขายของคุณเท่านั้น และโดยทั่วไปจะไม่มีผลต่ออัตราภาษีที่เก็บ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เมื่อคุณป้อนข้อมูลการจดทะเบียนภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีตามระเบียบที่คิดจากปลายทาง หรือระเบียบที่คิดจากต้นทางแบบไฮบริด การตั้งค่าเริ่มต้นคือแบบปลายทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนีย หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โคโลราโด

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโคโลราโด
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐโคโลราโด ปลายทาง ใช่

รัฐโคโลราโดก็ได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจในท้องที่อาจมีกฎด้านภาษีและข้อบังคับใช้ในการลงทะเบียนที่แตกต่างกัน

แม้จะเป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง แต่กฎหมายด้านภาษีโภคภัณฑ์และข้อกำหนดการลงทะเบียนในบางท้องถิ่นของรัฐโคโลราโดจะเหมือนกับในรัฐโคโลราโด ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเก็บและชำระภาษีท้องถิ่นในตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ได้โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเดียว ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในรัฐโคโลราโดมีข้อกำหนดการลงทะเบียนและการยื่นแบบที่เฉพาะ ซึ่งกำหนดให้ผู้เสียภาษีต้องลงทะเบียนและยื่นแบบแสดงรายการกับพื้นที่นั้นๆ สุดท้ายนี้ บางพื้นที่เข้าร่วมในระบบภาษีการขายและภาษีการใช้ (SUTS) ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนและยื่นแบบในท้องถิ่นง่ายขึ้นสำหรับหลายๆ พื้นที่โดยใช้เว็บไซต์เดียว

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

คำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีซึ่งจัดส่งโดยใช้ยานยนต์ในรัฐโคโลราโดจะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบปลีกที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ที่ 0.28 ดอลลาร์สหรัฐ หากค่าธรรมเนียมถูกเพิ่มไปยังการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะปรากฏในหน้ารายละเอียดของการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีกจะปรับตามอัตราเงินเฟ้อเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ผู้ขายสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีกจากลูกค้าหรือจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงเป็นค่าใช้จ่าย หากคุณตัดสินใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรง ระบบจะไม่แสดงค่าธรรมเนียมเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหากในใบเสร็จหรือสัญญาของลูกค้า

หากคุณไม่ต้องการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีกจากลูกค้าและไม่ต้องการภาษีการจัดส่ง คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาษีการขายของคุณเป็นไม่มีการเรียกเก็บภาษีการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีกให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในรัฐโคโลราโดได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณยังคงต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีกจากลูกค้าแต่ไม่เรียกเก็บภาษี ให้สร้างการกำหนดภาษีค่าจัดส่งเองเป็นแบบ 0% โดยเฉพาะที่รัฐโคโลราโด

ผู้ค้าปลีกที่มียอดขายปลีกในโคโลราโดไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีปฏิทินก่อนหน้าได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จนถึงวันแรกของไตรมาสปฏิทินหลังยอดขายปลีกประจําปีของผู้ค้าปลีกเกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณไม่ต้องการเรียกเก็บค่าบริการจาก RDF แล้ว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษีของคุณที่ "รัฐโคโลราโด"

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร > สหรัฐอเมริกา
 2. ในส่วน ภูมิภาคที่คุณรวบรวมไว้ ให้หา "รัฐโคโลราโด" แล้วคลิกที่ ... เพื่อเข้าถึงเมนูตัวเลือก
 3. คลิก "แก้ไขข้อมูลภาษีการขาย"
 4. คลิก "แสดงตัวเลือกขั้นสูง"
 5. ภายใต้ เรียกเก็บภาษีการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการจัดส่งปลีก ให้เลือก ไม่เลย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐโคโลราโด หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโคโลราโดหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

คอนเนตทิคัต

ข้อมูลภาษีสำหรับการรัฐคอนเนคติคัท
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐคอนเนคติคัท ปลายทาง ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐคอนเนคทิกัต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐคอนเนคทิกัต หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐคอนเนคทิกัตหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เดลาแวร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเดลาแวร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐเดลาแวร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่

เดลาแวร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เขตโคลัมเบีย

ข้อมูลภาษีสำหรับเขตการปกครองของโคลัมเบีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของดีซี ปลายทาง ไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฟลอริดา

ข้อมูลภาษีของฟลอริดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งฟลอริดา ปลายทาง ใช่

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐฟลอริดา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐฟลอริดาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

จอร์เจีย

ข้อมูลภาษีของจอร์เจีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐจอร์เจีย ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐจอร์เจีย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐจอร์เจียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฮาวาย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐฮาวาย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐฮาวาย ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐฮาวาย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐฮาวายหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ภาษีสรรพสามิตขั้นต้นของฮาวาย (GET) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายรับรวมของธุรกิจที่ดำเนินงานในรัฐ ซึ่งคล้ายกับภาษีการขาย แต่แทนที่จะอิงตามราคาขายสุดท้ายของสินค้าหรือบริการ จะอิงจากรายได้รวมทั้งหมดของธุรกิจ ภาษีที่เก็บจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายได้รวมที่ต้องเสียภาษีของผู้เสียภาษี

ตัวอย่างเช่น ผู้เสียภาษีขายสินค้าในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเก็บภาษี 4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 4% ใบเสร็จรวมของผู้เสียภาษีตอนนี้อยู่ที่ 104 USD (100 X 4%) เมื่อคำนวณโดยใช้อัตราภาษีกับใบเสร็จรวม จำนวนภาษีที่ต้องชำระจากการคืนภาษีของผู้เสียภาษีคือ 4.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ (104 X 4%) เนื่องจากฮาวายมีกฎที่อนุญาตให้ผู้เสียภาษีรวมอัตราภาษีเพื่อเก็บภาษีจากภาษี นั่นคือ แทนที่จะเป็นอัตราภาษี 4% ผู้เสียภาษีสามารถเก็บภาษีได้ 4.166% และ 4.712% แทนอัตราภาษี 4.5%

นอกจากนี้ GET ของฮาวายยังถูกเรียกเก็บในทุกขั้นตอนของการผลิตและการจัดจำหน่าย ไม่ใช่แค่ที่การขายขั้นสุดท้ายให้กับผู้บริโภคเท่านั้น เป็นผลให้ธุรกิจต้องจ่ายภาษีสำหรับใบเสร็จรวมของผู้เสียภาษีทั้งหมด แม้ว่าพวกเขาจะขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่นเพื่อขายต่อก็ตาม

ไอดาโฮ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอดาโฮ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการภาษีรัฐไอดาโฮ ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐไอดาโฮ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไอดาโฮหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อิลลินอยส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอิลลินอยส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอิลลินอยส์ ต้นทาง ใช่

รัฐอิลลินอยส์ใช้ข้อบังคับการยื่นภาษีที่คิดตามต้นทางสำหรับสินค้าที่ขายภายในรัฐ สำหรับการขายนอกรัฐจะใช้ระเบียบแบบคิดตามปลายทาง

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐอิลลินอยส์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอิลลินอยส์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อินดีแอนา

ข้อมูลภาษีของอินดีแอนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอินเดียน่า ปลายทาง ไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐอินเดียนา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอินเดียนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ไอโอวา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอโอวา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐไอโอวา ไฮบริด ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐไอโอวา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไอโอวาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แคนซัส

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคนซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแคนซัส ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแคนซัส หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแคนซัสหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เคนทักกี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเคนทักกี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรของรัฐเคนทักกี ปลายทาง ไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเคนทักกี หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเคนทักกีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ลุยเซียนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐลุยเซียนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐลุยเซียนา ปลายทาง ใช่

หลุยเซียน่ามักจะเป็นรัฐที่เก็บภาษีจากปลายทาง แต่มีระเบียบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลของรัฐ เขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันอาจมีระเบียบที่แตกต่างกันไปว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ชี้ถึงความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี โดยจะอิงจากที่อยู่จริงหรือความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องที่

รัฐหลุยเซียน่าทำให้ผู้ขายระยะไกลสามารถลงทะเบียนและรายงานได้ง่ายขึ้น ดูที่ค่าคอมมิชชันภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์สำหรับผู้ขายระยะไกล หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษี หรือคุณมีคุณสมบัติเป็นผู้ขายระยะไกลในรัฐหลุยเซียน่าหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐลุยเซียนา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐลุยเซียนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เมน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเมน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
บริการด้านสรรพากรของรัฐเมน ปลายทาง ไม่

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเมน หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเมนหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แมริแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมรี่แลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐแมรี่แลนด์ ปลายทาง ไม่

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแมริแลนด์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแมริแลนด์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แมสซาชูเซตส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมสซาชูเซตส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแมสซาชูเซตส์ ปลายทาง ไม่

ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า 175 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาสูงกว่า 175 ดอลลาร์สหรัฐจะเก็บภาษีเฉพาะส่วนของราคาที่เกินมาจาก 175 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคา 200 ดอลลาร์สหรัฐจะเสียภาษี 25 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก 175 ดอลลาร์สหรัฐแรกไม่ต้องเสียภาษี เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นมีการกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าที่คุณขายเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

หากต้องการตั้งค่าภาษีที่กำหนดเองสำหรับรายการสินค้าประเภทเสื้อผ้า ให้อ้างอิงจากการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐแมสซาชูเซตส์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแมสซาชูเซตส์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิชิแกน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิชิแกน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังของรัฐมิชิแกน ปลายทาง ไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐมิชิแกน หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิชิแกนหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มินนิโซตา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมินนิโซตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมินนิโซตา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐมินนิโซตา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมินนิโซตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิสซิสซิปปี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิซซิสซิปปี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิซซิสซิปปี ต้นทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐมิสซิสซิปปี หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิสซิสซิปปีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิสซูรี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิสซูรี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิสซูรี ต้นทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐมิสซูรี หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิสซูรีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐมิสซูรี

ความสัมพันธ์ด้านภาษีจะพิจารณาโดยใช้ยอดขายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมิสซูรี โดยนับรวมยอดขายสินค้าในตลาดต่างๆ เช่น Amazon ด้วย แต่จะไม่รวมสินค้าดิจิทัล คุณอาจมีความสัมพันธ์ด้านภาษีในรัฐมิสซูรีหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐมิสซูรีอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิสซูรีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มอนแทนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมอนทาน่า
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งมอนแทนา ไม่เกี่ยวข้อง ไม่

มอนทาน่าไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เนแบรสกา

ข้อมูลภาษีของรัฐเนแบรสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเนแบรสกา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเนแบรสกา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเนแบรสกาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เนวาดา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเนวาดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งรัฐเนวาดา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเนวาดา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเนวาดาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวแฮมป์เชียร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่

นิวแฮมป์เชียร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

นิวเจอร์ซีย์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังส่วนจัดเก็บภาษีของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ปลายทาง ไม่

ในนิวเจอร์ซีย์ สิาค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าส่วนใหญ่ได้รับข้อยกเว้นจากภาษีการขายในรัฐ หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวเม็กซิโก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเม็กซิโก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของรัฐนิวเม็กซิโก ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐนิวเม็กซิโก หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวเม็กซิโกหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวยอร์ก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวยอร์ก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรและการเงินของรัฐนิวยอร์ก ปลายทาง ใช่

ในนิวยอร์ก สินค้าเสื้อผ้า สินค้ารองเท้า และสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาแต่ละรายการต่ำกว่า 110 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายของรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวม 200 ดอลลาร์สหรัฐได้รับข้อยกเว้นจากภาษีการขายแต่ละรายการ แต่สินค้าหนึ่งรายการที่มีราคาแต่ละรายการที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐต้องเสียภาษีการขาย ข้อยกเว้นนี้ใช้ไม่ได้กับเขตอำนาจท้องถิ่นทั้งหมด เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นมีการกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าที่คุณขายเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

นิวยอร์กใช้ไตรมาสในการระบุความรับผิดชอบด้านภาษีที่แตกต่างไปจากเขตอำนาจอื่นๆ โดยไตรมาสภาษีในนิวยอร์กจะแบ่งดังนี้:

 • เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม
 • เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐนิวยอร์ก หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวยอร์กหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นอร์ทแคโรไลนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนอร์ทแคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรรัฐนอร์ทแคโรไลนา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐนอร์ทแคโรไลนา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นอร์ทดาโคตา

ข้อมูลภาษีของนอร์ทดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการภาษีของรัฐนอร์ทดาโคตา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐนอร์ทดาโคตา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนอร์ทดาโคตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โอไฮโอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโอไฮโอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐโอไฮโอ ต้นทาง ใช่

โอไฮโอใช้วิธีคิดภาษีจากต้นทาง อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายประกอบกิจการอยู่นอกรัฐโอไฮโอ แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในรัฐและมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในโอไฮโอ ผู้ขายก็ควรเรียกเก็บภาษีการขายปลายทางโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐโอไฮโอ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโอไฮโอหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โอคลาโฮมา

ข้อมูลภาษีของโอคลาโฮมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการภาษีของรัฐโอคลาโฮมา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐโอกลาโฮมา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโอกลาโฮมาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ออริกอน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐออริกอน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐออริกอน ไม่เกี่ยวข้อง ไม่

ออริกอนไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เพนซิลเวเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเพนซิลเวเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเพนซิลเวเนีย ต้นทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเพนซิลเวเนีย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเพนซิลเวเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ปวยร์โตรีโก

ข้อมูลภาษีสำหรับปวยร์โตรีโก
เว็บไซต์ด้านภาษี การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายการเงินของปวยร์โตรีโก ปลายทาง ใช่ ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในเปอร์โตริโก หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในเปอร์โตริโกหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โรดไอแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโรดไอแลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายสรรพากรของรัฐโรดไอแลนด์ ปลายทาง ไม่

ในโรดไอแลนด์ สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการไม่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และจะมีการเรียกเก็บภาษีการขายเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากชุดสูทมีราคา 275 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน 25 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นมีการกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าที่คุณขายเข้าเกณฑ์หรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐโรดไอแลนด์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโรดไอแลนด์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เซาท์แคโรไลนา

ข้อมูลภาษีของเซาท์แคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์แคโรไลนา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเซาท์แคโรไลนา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเซาท์แคโรไลนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เซาท์ดาโคตา

ข้อมูลภาษีของเซาท์ดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์ดาโคตา ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเซาท์ดาโคตา หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเซาท์ดาโคตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เทนเนสซี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเทนเนสซี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเทนเนสซี ต้นทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเทนเนสซี หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเทนเนสซีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เท็กซัส

ข้อมูลภาษีของเทกซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐเท็กซัส ต้นทาง ใช่

เท็กซัสเป็นรัฐต้นทางสำหรับผู้ขายที่มีที่อยู่จริงในรัฐดังกล่าว หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเท็กซัส แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่จริง ก็ให้ถือว่าเท็กซัสเป็นรัฐปลายทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเท็กซัส หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเท็กซัสหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ยูทาห์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐยูทาห์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรแห่งรัฐยูทาห์ ต้นทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐยูทาห์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐยูทาห์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวอร์มอนต์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์มอนท์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวอร์มอนท์ ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเวอร์มอนต์ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวอร์มอนต์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
ภาษีรัฐเวอร์จิเนีย ต้นทาง ใช่

เวอร์จิเนียถือเป็นรัฐต้นทาง แต่ผู้ขายนอกรัฐควรใช้กฎแบบคิดจากปลายทางสำหรับการกำหนดภาษี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเวอร์จิเนีย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวอร์จิเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

วอชิงตัน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวอชิงตัน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวอชิงตัน ปลายทาง ใช่

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ดำเนินการหรือขายในวอชิงตันจะต้องเสียภาษีธุรกิจและอาชีพ ภาษีธุรกิจและอาชีพยื่นและนำส่งในลักษณะเดียวกับภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์ในวอชิงตัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐวอชิงตัน หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐวอชิงตันหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวสต์เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีของเวสต์เวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

วิสคอนซิน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวิสคอนซิน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวิสคอนซิน ปลายทาง ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐวิสคอนซิน หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐวิสคอนซินหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ไวโอมิง

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไวโอมิง
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐไวโอมิง ปลายทาง ไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระการเสียภาษีในรัฐไวโอมิง หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไวโอมิงหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี