ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหรัฐฯ คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

สหรัฐอเมริกาไม่เรียกเก็บภาษีการขายในระดับรัฐบาลกลาง แต่ภาษีการขายจะคำนวณตามรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล ตามความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพหรือเศรษฐกิจ หน้านี้จะช่วยให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ และใช้แทนข้อมูลหรือข้อบังคับใดๆ ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการไม่ได้ หากคุณเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หากคุณตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐอย่างน้อยหนึ่งรัฐ คุณจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจของคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง

ความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี

หากมีความเกี่ยวข้องทางภาษี หรือการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจของคุณกับรัฐ คุณอาจจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายที่นั่น ความเกี่ยวข้องทางภาษีอาจเป็นทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจก็ได้

ความเกี่ยวข้องทางภาษีทางกายภาพ

โดยทั่วไปแล้วความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีที่อยู่จริงในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือคลังสินค้า อย่างไรก็ตามบางรัฐให้คำจำกัดความของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่กว้างยิ่งขึ้นและอาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การเชิญชวนให้เกิดการสั่งซื้อ
 • บริการจัดการคำสั่งซื้อ
 • การมีอยู่ของสินค้าคงคลัง
 • การมีอยู่ของของพนักงาน

หมายเหตุ: หากที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ในส่วนที่อยู่ร้านค้าใน Shopify admin ที่ การตั้งค่า > ทั่วไป แตกต่างจากที่อยู่ที่คุณกำหนดเป็นตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งจะถูกใช้เพื่อกำหนดความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี ที่อยู่ตามการตั้งค่าทั่วไปจะไม่ถูกใช้หากคุณได้สร้างตำแหน่งที่ตั้งแล้ว

ความเกี่ยวข้องทางภาษีทางเศรษฐกิจ

ความเกี่ยวข้องทางภาษีทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อคุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าเกินขีดจำกัดในรัฐที่กำหนด

ในเดือนมิถุนายน 2018 ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาดว่ารัฐต่างๆ สามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เก็บภาษีการขายตามปริมาณหรือมูลค่าการทำธุรกรรมที่เข้าสู่รัฐ หรือที่เรียกว่าความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจ หากต้องการข้อมูลว่าการตัดสินนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง ดูที่บล็อกโพสต์เรื่อง ภาษีการขายออนไลน์: คู่มือว่าด้วยความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจและอีคอมเมิร์ซ ของ Shopify

ขีดจำกัดการขายที่กำหนดว่าคุณมีความเกี่ยวข้องทางภาษีแตกต่างกันสำหรับแต่ละรัฐหรือไม่ หากคุณไม่แน่ใจว่ายอดขายให้แก่ลูกค้าของคุณในรัฐอื่นหมายความว่าคุณมีความเกี่ยวข้องทางภาษีอยู่ที่นั่นหรือไม่ ให้สอบถามกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

การยื่นภาษี

อัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บจะได้รับผลกระทบโดยขึ้นอยู่กับว่ารัฐของคุณเป็น รัฐต้นทาง หรือ รัฐปลายทาง

รัฐปลายทาง

ในรัฐปลายทาง ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงจากที่อยู่ของลูกค้า

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

รัฐต้นทาง

ในรัฐต้นทาง ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงจากตำแหน่งที่ตั้งความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณ

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตำแหน่งที่ตั้งของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีแต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งจริง ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

กฎผู้ขายระยะไกล

ผู้ขายระยะไกลคือผู้ขายที่ไม่ได้อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่นั่น รัฐส่วนใหญ่มีกฎที่กำหนดคำจำกัดความของผู้ขายระยะไกล หากไม่แน่ใจว่าการขายสินค้าในรัฐใดรัฐหนึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับคุณหรือไม่ คุณก็ควรปรึกษาหน่วยงานด้านภาษีของรัฐในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

รัฐที่ใช้ประกาศแจ้งและรายงาน

บางรัฐมีกฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะชำระภาษีโภคภัณฑ์ หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐเหล่านี้ แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าภายในรัฐดังกล่าว ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีโภคภัณฑ์ให้แก่รัฐ แทนที่จะชำระภาษีการขายให้แก่ผู้ขาย

แต่ละรัฐที่ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีมีระเบียบที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปหากยอดขายของคุณในรัฐใดรัฐหนึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้

 • สร้างประกาศแจ้งในร้านค้าของคุณที่บ่งชี้ว่าลูกค้าอาจต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • สร้างประกาศในหน้าขั้นตอนการชำระเงินโดยระบุว่าลูกค้าอาจต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนดในร้านค้าของคุณ โดยให้เตือนพวกเขาว่าต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีไปยังรัฐ โดยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์

รัฐดังต่อไปนี้ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษี:

รายชื่อรัฐที่ใช้ประกาศแจ้งและรายงาน
แอละแบมา โคโลราโด เคนทักกี ลุยเซียนา โอคลาโฮมา
เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เวอร์มอนต์
วอชิงตัน

เนื่องจากข้อกำหนดและเกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีอย่างถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีระดับรัฐ

รัฐที่ไม่มีภาษีการขายครอบคลุมทั่วทั้งรัฐมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 รัฐ ได้แก่อะแลสกา, เดลาแวร์, มอนตานา, นิวแฮมป์เชียร์ และออริกอน ทั้งนี้แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีในระดับรัฐ แต่คุณยังคงอาจต้องเก็บภาษีระดับเทศบาล

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้ ให้เลือกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับคุณเท่านั้น คุณสามารถดูคู่มือนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐแต่ละรัฐ

รายชื่อรัฐ
แอละแบมา อะแลสกา แอริโซนา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย
โคโลราโด คอนเนตทิคัต เดลาแวร์ เขตโคลัมเบีย ฟลอริดา
จอร์เจีย ฮาวาย ไอดาโฮ อิลลินอยส์ อินดีแอนา
ไอโอวา แคนซัส เคนทักกี ลุยเซียนา เมน
แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน มินนิโซตา มิสซิสซิปปี
มิสซูรี มอนแทนา เนแบรสกา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์
นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา นอร์ทดาโคตา
โอไฮโอ โอคลาโฮมา ออริกอน เพนซิลเวเนีย ปวยร์โตรีโก
โรดไอแลนด์ เซาท์แคโรไลนา เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เท็กซัส
ยูทาห์ เวอร์มอนต์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน เวสต์เวอร์จิเนีย
วิสคอนซิน ไวโอมิง

แอละแบมา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอละแบมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอละแบมา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

แอละแบมาใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ในขณะที่รัฐแอละแบมาได้รับการจำแนกเป็นรัฐปลายทาง ยังได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่ มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าบางเขตอำนาจศาลอาจจะมีกฎภาษีที่แตกต่างกันไป หากคุณจำเป็นต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลดังกล่าวเพื่อเก็บและชำระภาษี

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในทุกเขตอำนาจศาลดังกล่าวนี้ ให้เลือกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับคุณเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

อะแลสกา

ข้อมูลภาษีของอะแลสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งอะแลสกา ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในขณะที่รัฐอะแลสกาไม่มีภาษีการขายระดับรัฐ รัฐดังกล่าวก็ได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจศาลท้องถิ่นบางส่วนอาจเรียกเก็บภาษีที่คิดอัตราตามปลายทางหากผู้ขายมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐนั้น หากคุณจำเป็นต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลดังกล่าวเพื่อเก็บและชำระภาษี

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในทุกเขตอำนาจศาลดังกล่าวนี้ ให้เลือกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับคุณเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

แอริโซนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอริโซนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอริโซนา ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

หากคุณไม่ได้อยู่ในแอริโซนา แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในแอริโซนาและมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่นั่น คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นที่คุณกำลังขายสินค้าให้และเรียกเก็บภาษีปลายทาง

อาร์คันซอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอาร์คันซอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการเงินและการปกครองของรัฐอาร์คันซอ ปลายทาง ใช่ ใช่

แคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไฮบริด ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

รัฐแคลิฟอร์เนียใช้ข้อบังคับในการยื่นภาษีที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบต้นทางและปลายทาง ภาษีระดับรัฐ เทศมณฑล และเมืองจะขึ้นอยู่กับต้นทางของสินค้าที่ซื้อ (ผู้ขาย) แต่ภาษีระดับเขตจะอิงตามปลายทาง (ผู้ซื้อ)

ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หากคุณเพิ่มค่าขนย้าย การจัดส่งจะต้องเสียภาษี คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เมื่อคุณป้อนข้อมูลการลงทะเบียนภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีตามระเบียบที่คิดจากปลายทาง หรือระเบียบที่คิดจากต้นทางแบบไฮบริด การตั้งค่าเริ่มต้นคือแบบปลายทาง

โคโลราโด

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโคโลราโด
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐโคโลราโด ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โคโลราโดจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต หากคุณเป็นผู้ขายในรัฐโคโลราโด คุณจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บภาษีระดับรัฐ รวมถึงภาษีเขตใดก็ได้ในตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ

ที่รัฐโคโลราโด การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

โคโลราโดใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

คอนเนตทิคัต

ข้อมูลภาษีสำหรับการรัฐคอนเนคติคัท
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐคอนเนคติคัท ปลายทาง ใช่ ไม่

เดลาแวร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเดลาแวร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐเดลาแวร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เดลาแวร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เขตโคลัมเบีย

ข้อมูลภาษีสำหรับเขตการปกครองของโคลัมเบีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของดีซี ปลายทาง ใช่ ไม่

ฟลอริดา

ข้อมูลภาษีของฟลอริดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งฟลอริดา ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐฟลอริดา การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

จอร์เจีย

ข้อมูลภาษีของจอร์เจีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐจอร์เจีย ปลายทาง ใช่ ใช่

ฮาวาย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐฮาวาย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐฮาวาย ปลายทาง ใช่ ใช่

ไอดาโฮ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอดาโฮ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการภาษีรัฐไอดาโฮ ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในรัฐไอดาโฮ แต่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ คุณจะเรียกเก็บภาษีระดับรัฐที่ปลายทางเท่านั้น

อิลลินอยส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอิลลินอยส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอิลลินอยส์ ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

รัฐอิลลินอยส์ใช้ข้อบังคับการยื่นภาษีที่คิดตามต้นทางสำหรับสินค้าที่ขายภายในรัฐ สำหรับการขายนอกรัฐจะใช้ระเบียบแบบคิดตามปลายทาง

การจัดส่งในรัฐอิลลินอยส์จะไม่ต้องเสียภาษีหากราคาในการจัดส่งจริงนั้นไม่มีระบุอยู่ในรายการใบแจ้งหนี้และมีตัวเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่งหรือไม่ในขั้นตอนกำหนดภาษีและป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วในการตั้งค่าและตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษีในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

อินดีแอนา

ข้อมูลภาษีของอินดีแอนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอินเดียน่า ปลายทาง ใช่ ไม่

ไอโอวา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอโอวา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐไอโอวา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ภาษีในไอโอวาจะคำนวณจากปลายทาง หากคุณอยู่ในรัฐดังกล่าวและมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่นั่น คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงจากปลายทางของผู้ซื้อ หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่นอกรัฐ จะมีแค่อัตราภาษีระดับรัฐเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้

แคนซัส

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคนซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแคนซัส ปลายทาง ใช่ ใช่

เคนทักกี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเคนตั๊กกี้
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรของรัฐเคนทักกี ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เคนตั๊กกี้ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ลุยเซียนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐลุยเซียนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐลุยเซียนา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

หลุยเซียน่ามักจะเป็นรัฐที่เก็บภาษีจากปลายทาง แต่มีระเบียบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลของรัฐ เขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันอาจมีระเบียบที่แตกต่างกันไปว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ชี้ถึงความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี โดยจะอิงจากที่อยู่จริงหรือความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องที่

ที่รัฐลุยเซียนา การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้และมีทางเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

หลุยเซียน่าใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เมน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเมน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
บริการด้านสรรพากรของรัฐเมน ปลายทาง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐเมน การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หรือมีทางเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

แมริแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมรี่แลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐแมรี่แลนด์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐแมริแลนด์ การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หากคุณเพิ่มค่าขนย้าย การจัดส่งจะต้องเสียภาษี คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

แมสซาชูเซตส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมสซาชูเซตส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแมสซาชูเซตส์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่แมสซาชูเซตส์ สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า $175 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาสูงกว่า $175 จะเก็บภาษีจากส่วนของราคาที่เกินมาจาก $175 ตัวอย่างเช่น สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคา $200 จะถูกเรียกเก็บภาษีจาก $25 เนื่องจากส่วนของ $175 แรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้

หากต้องการตั้งค่าภาษีที่กำหนดเองสำหรับรายการสินค้าประเภทเสื้อผ้า ให้อ้างอิงจากการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

มิชิแกน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิชิแกน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังของรัฐมิชิแกน ปลายทาง ใช่ ไม่

มินนิโซตา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมินนิโซตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมินนิโซตา ปลายทาง ใช่ ใช่

มิสซิสซิปปี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิซซิสซิปปี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิซซิสซิปปี ต้นทาง ใช่ ใช่

มิสซูรี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิสซูรี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิสซูรี ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

มิสซูรีเป็นรัฐต้นทางสำหรับผู้ขายที่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีและตำแหน่งที่ตั้งภายในรัฐ หากคุณกำลังขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในรัฐนี้และมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในรัฐ คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

มอนแทนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมอนทาน่า
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งมอนแทนา ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

มอนทาน่าไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เนแบรสกา

ข้อมูลภาษีของเนแบรสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเนแบรสกา ปลายทาง ใช่ ใช่

เนวาดา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเนวาดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งรัฐเนวาดา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีในรัฐเนวาดาหากระบุว่าเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก หากราคาสินค้าของคุณรวมการจัดส่งหรือการขนย้ายด้วย คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

นิวแฮมป์เชียร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

นิวแฮมป์เชียร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

นิวเจอร์ซีย์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังส่วนจัดเก็บภาษีของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ปลายทาง ใช่ ไม่

นิวเม็กซิโก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเม็กซิโก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของรัฐนิวเม็กซิโก ต้นทาง ใช่ ใช่

นิวยอร์ก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวยอร์ก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรและการเงินของรัฐนิวยอร์ก ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่นิวยอร์ก สินค้าเสื้อผ้า สินค้ารองเท้า และสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาแต่ละรายการต่ำกว่า $110 จะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายของรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกัน $200 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าที่มีราคาแต่ละรายการอยู่ที่ $110 จะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

นอร์ทแคโรไลนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนอร์ทแคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรรัฐนอร์ทแคโรไลนา ปลายทาง ใช่ ใช่

นอร์ทดาโคตา

ข้อมูลภาษีของนอร์ทดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ชื่อเว็บไซต์ ปลายทาง ใช่ ใช่

โอไฮโอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโอไฮโอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐโอไฮโอ ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โอไฮโอใช้วิธีคิดภาษีจากต้นทาง อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายประกอบกิจการอยู่นอกรัฐโอไฮโอ แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในรัฐและมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในโอไฮโอ ผู้ขายก็ควรเรียกเก็บภาษีการขายปลายทางโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

โอคลาโฮมา

ข้อมูลภาษีของโอคลาโฮมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการภาษีของรัฐโอคลาโฮมา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โอคลาโฮมาใช้กฎหมายแบบ แจ้งเตือนและรายงาน

ออริกอน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐออริกอน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐออริกอน ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ออริกอนไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เพนซิลเวเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเพนซิลเวเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเพนซิลเวเนีย ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เพนซิลเวเนียใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ปวยร์โตรีโก

ข้อมูลภาษีสำหรับปวยร์โตรีโก
เว็บไซต์ด้านภาษี การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายการเงินของปวยร์โตรีโก ปลายทาง ไม่ ใช่

โรดไอแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโรดไอแลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายสรรพากรของรัฐโรดไอแลนด์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่โรดไอแลนด์ สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการไม่เกิน $250 จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน $250 เท่านั้นที่จะมีการเรียกเก็บภาษีการขาย ตัวอย่างเช่น หากชุดสูทมีราคา $275 จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน $25 เท่านั้น

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

โรดไอแลนด์ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เซาท์แคโรไลนา

ข้อมูลภาษีของเซาท์แคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์แคโรไลนา ปลายทาง ใช่ ใช่

เซาท์ดาโคตา

ข้อมูลภาษีของเซาท์ดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์ดาโคตา ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เซาท์ดาโคตาใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เทนเนสซี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเทนเนสซี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเทนเนสซี ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในเทนเนสซี การจัดส่งจะต้องเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ หากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากสินค้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง

เทนเนสซีใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เท็กซัส

ข้อมูลภาษีของเทกซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐเท็กซัส ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เท็กซัสเป็นรัฐต้นทางสำหรับผู้ขายทั้งที่มีที่อยู่จริงและมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในรัฐดังกล่าว หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเท็กซัส แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่จริง ก็ให้ถือว่าเท็กซัสเป็นรัฐปลายทาง

ยูทาห์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐยูทาห์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรแห่งรัฐยูทาห์ ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในกรณีที่คุณไม่มีความเชื่อมโยงกับเขตอำนาจภาษีในยูทาห์ ลูกค้าของคุณในรัฐดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นข้อมูลการซื้อของพวกเขาเป็นภาษีโภคภัณฑ์ในภาษีเงินได้ แต่คุณก็ยังสามารถลงทะเบียนกับรัฐยูทาห์เพื่อเก็บภาษีนี้ได้หากต้องการ

เวอร์มอนต์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์มอนท์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวอร์มอนท์ ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เวอร์มอนท์ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ภาษีรัฐเวอร์จิเนีย ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีในเวอร์จิเนียหากระบุว่าเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก ในกรณีที่ราคาสินค้าของคุณรวมการจัดส่ง คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

เวอร์จิเนียถือเป็นรัฐต้นทาง แต่ผู้ขายนอกรัฐควรใช้กฎแบบคิดจากปลายทางสำหรับการกำหนดภาษี

วอชิงตัน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวอชิงตัน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวอชิงตัน ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

วอชิงตันใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

เวสต์เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีของเวสต์เวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ปลายทาง ใช่ ใช่

วิสคอนซิน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวิสคอนซิน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวิสคอนซิน ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในวิสคอนซิน การจัดส่งจะต้องเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ หากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากสินค้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง ในกรณีที่สินค้าในคำสั่งซื้อมีทั้งรายการสินค้าที่ต้องและไม่ต้องเสียภาษี การจัดส่งในส่วนที่คิดสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีก็จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน

ไวโอมิง

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไวโอมิง
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐไวโอมิง ปลายทาง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ไวโอมิงเป็นรัฐปลายทางแต่ว่าไม่มีภาษีในท้องที่ ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อจึงชำระภาษีในอัตราระดับรัฐที่เหมือนกันอยู่เสมอ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี