ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกาไม่เรียกเก็บภาษีการขายในระดับรัฐบาลกลาง แต่ภาษีการขายจะคำนวณตามรัฐ เทศมณฑล และเทศบาล ตามความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพหรือเศรษฐกิจ หน้านี้จะช่วยให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ และใช้แทนข้อมูลหรือข้อบังคับใดๆ ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการไม่ได้ หากคุณไม่แน่ใจในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หากคุณตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐอย่างน้อยหนึ่งรัฐ คุณจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยและลงทะเบียนกับพวกเขา กระบวนการจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจของคุณ พื้นที่ที่ขายสินค้า และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง

การดูความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางภาษี ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของคุณกับรัฐ หากคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐนั้น โดยความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจก็ได้

หากคุณไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ทางภาษี ณ ที่แห่งใดบ้างและใช้ Shopify Tax เป็นบริการด้านภาษี ก็สามารถไปที่หน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีในส่วน Shopify admin เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐที่คุณอาจมีความรับผิดชอบด้านภาษี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบความรับผิดชอบด้านภาษีโดยอัตโนมัติ

กำหนดการหมดอายุของความรับผิดชอบด้านภาษี

การที่ไม่ถึงเกณฑ์สำหรับความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพหรือด้านเศรษฐกิจ อาจไม่ได้สิ้นสุดความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณในทันที บางรัฐมีนโยบายภาษีที่อ้างอิงจากแนวคิดที่ว่าพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางภาษี เช่น การโฆษณาหรือพนักงานขาย เป็นต้น ยังคงทำให้เกิดการขายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่พฤติกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดลง แนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วงหรือความสัมพันธ์ทางภาษีที่เหลืออยู่

รัฐต่อไปนี้มีกฎด้านความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วงอย่างเป็นทางการ:

รายชื่อรัฐที่มีกฎด้านความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วง
รัฐ กฎด้านความสัมพันธ์ทางภาษีพ่วง
แคลิฟอร์เนีย ผู้ขายมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับไตรมาสที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี และสำหรับไตรมาสต่อมา
มิชิแกน หลังจากที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี ผู้ขายจะมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับเดือนที่เหลือ และสำหรับ 11 เดือนต่อมา
มินนิโซตา 4 วันหลังจากที่มีพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางภาษี ผู้ขายจะมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับเดือนที่เหลือ และสำหรับ 11 เดือนต่อมา
เท็กซัส ผู้ขายมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับ 12 เดือนหลังจากที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี
วอชิงตัน หลังจากที่ผู้ขายหยุดความสัมพันธ์ทางภาษี ผู้ขายจะมีความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับส่วนที่เหลือของปี และสำหรับปีถัดไป

รัฐอื่นๆ จะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าซึ่งระบุว่าความสัมพันธ์ทางภาษีจะยังคงมีผลจนกว่าพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางภาษีจะหยุดทำให้เกิดการขาย หากคุณเชื่อว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐหนึ่งๆ อีกต่อไปแล้ว ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐก่อนที่คุณจะหยุดเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ

การยื่นภาษี

อัตราภาษีที่คุณเรียกเก็บจะได้รับผลกระทบโดยขึ้นอยู่กับว่ารัฐของคุณเป็น รัฐต้นทาง หรือ รัฐปลายทาง

ภาษีการขายของยอดขายระหว่างรัฐ คือยอดขายจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งซึ่งจะอิงตามกฎภาษีของรัฐปลายทาง กฎหมายของบางรัฐกำหนดภาษียอดขายภายในรัฐ (ยอดขายภายในรัฐเดียวกัน) โดยอิงจากระเบียบการเก็บภาษีของรัฐต้นทาง

รัฐปลายทาง

ในรัฐปลายทาง ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงจากที่อยู่ของลูกค้า

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

รัฐต้นทาง

ในรัฐต้นทาง ภาษีการขายที่คุณเรียกเก็บจะอิงจากตำแหน่งที่ตั้งความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณ

 • หากคุณไม่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐที่จัดส่ง ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี

 • หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางกายภาพในรัฐของที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ตำแหน่งที่ตั้งของความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีของคุณจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีแต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งจริง ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าก็จะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อกำหนดภาษี

กฎผู้ขายระยะไกล

ผู้ขายระยะไกลคือผู้ขายที่ไม่ได้อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่นั่น รัฐส่วนใหญ่มีกฎที่กำหนดคำจำกัดความของผู้ขายระยะไกล หากไม่แน่ใจว่าการขายสินค้าในรัฐใดรัฐหนึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับคุณหรือไม่ คุณก็ควรปรึกษาหน่วยงานด้านภาษีของรัฐในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

รัฐที่ใช้ประกาศแจ้งและรายงาน

บางรัฐมีกฎหมายว่าด้วยการแจ้งและรายงานภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะจะจ่ายภาษีการใช้ ภาษีการใช้ก็คือภาษีการขายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้ามาจากนอกรัฐของตนโดยที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีในรัฐที่ซื้อสินค้านั้นมา หากคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเหล่านี้แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าในรัฐดังกล่าว ลูกค้าเหล่านั้นจะต้องเสียภาษีการใช้ให้รัฐของตนแทนที่จะเสียภาษีการขายให้คุณ

แต่ละรัฐที่ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีมีระเบียบที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปหากยอดขายของคุณในรัฐใดรัฐหนึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้

 • สร้างประกาศแจ้งในร้านค้าของคุณที่บ่งชี้ว่าลูกค้าอาจต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • สร้างประกาศในหน้าขั้นตอนการชำระเงินโดยระบุว่าลูกค้าอาจต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายเกินจำนวนที่กำหนดในร้านค้าของคุณ โดยให้เตือนพวกเขาว่าต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์
 • ส่งประกาศแจ้งรายปีไปยังรัฐ โดยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องจ่ายภาษีโภคภัณฑ์

รัฐดังต่อไปนี้ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษี:

รายชื่อรัฐที่มีกฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน
แอละแบมา โคโลราโด เคนทักกี ลุยเซียนา โอคลาโฮมา
เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เวอร์มอนต์
วอชิงตัน

เนื่องจากข้อกำหนดและเกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงานภาษีอย่างถูกต้อง

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คือบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดการคำสั่งซื้อได้ หากคุณใช้ SFN คุณจะต้องจัดส่งสินค้าคงคลังของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแห่งเดียว โดยสินค้าคงคลังของคุณจะถูกแจกจ่ายไปทั่วทั้งเครือข่ายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งไปให้ลูกค้า ทั้งนี้ เนื่องจากระบบจะนับว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนั้นมีความสัมพันธ์ด้านภาษีทางกายภาพ คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดต่อภาษีต่างๆ ในรัฐที่ SFN มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ผู้ขายที่ใช้ SFN อาจมีความสัมพันธ์ด้านภาษีทางกายภาพในรัฐดังต่อไปนี้:

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีระดับรัฐ

รัฐที่ไม่มีภาษีการขายครอบคลุมทั่วทั้งรัฐมีอยู่ทั้งหมด 5 รัฐ ได้แก่ อะแลสกา, เดลาแวร์, มอนแทนา, นิวแฮมป์เชียร์ และออริกอน ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีในระดับรัฐ แต่คุณยังอาจต้องเก็บภาษีระดับเทศบาลอยู่

คุณสามารถดูตารางนี้ได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรัฐ รวมถึงกฎเกี่ยวกับภาษีพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ภาษีของรัฐ และช่วงเวลาของข้อมูลยอดขายที่จะนำมาพิจารณาเมื่อคํานวณหนี้สิน

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้ ลงทะเบียนเฉพาะกับหน่วยงานที่มีผลต่อคุณเท่านั้น

รายชื่อรัฐ
แอละแบมา อะแลสกา แอริโซนา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย
โคโลราโด คอนเนตทิคัต เดลาแวร์ เขตโคลัมเบีย ฟลอริดา
จอร์เจีย ฮาวาย ไอดาโฮ อิลลินอยส์ อินดีแอนา
ไอโอวา แคนซัส เคนทักกี ลุยเซียนา เมน
แมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน มินนิโซตา มิสซิสซิปปี
มิสซูรี มอนแทนา เนแบรสกา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์
นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา นอร์ทดาโคตา
โอไฮโอ โอคลาโฮมา ออริกอน เพนซิลเวเนีย ปวยร์โตรีโก
โรดไอแลนด์ เซาท์แคโรไลนา เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เท็กซัส
ยูทาห์ เวอร์มอนต์ เวอร์จิเนีย วอชิงตัน เวสต์เวอร์จิเนีย
วิสคอนซิน ไวโอมิง

แอละแบมา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอละแบมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอละแบมา ปลายทาง ไม่ ใช่

กฎภาษีพิเศษในรัฐแอละแบมา

แอละแบมาใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

แม้ว่ารัฐแอละแบมาจะจัดเป็นรัฐปลายทาง แต่ก็ถูกกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจศาลในพื้นที่บางแห่งอาจจะมีกฎภาษีที่แตกต่างกันไป หากคุณจำเป็นต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Simplified Sellers Use Tax (SSUT) ในการลงทะเบียนเพื่อเก็บและชำระภาษีได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานภาษีประจำรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแอละแบมา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าและอิงจากรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐแอละแบมา โดยไม่รวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐแอละแบมาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้า:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแอละแบมาอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแอละแบมาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานด้านภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อะแลสกา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอะแลสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งอะแลสกา ปลายทาง ใช่ ใช่

กฎภาษีพิเศษในรัฐอะแลสกา

ในขณะที่รัฐอะแลสกาไม่มีภาษีการขายระดับรัฐ รัฐดังกล่าวก็ได้รับการกำหนดให้เป็นรัฐที่มีอำนาจปกครองตนเอง ซึ่งหมายความว่าเขตอำนาจศาลท้องถิ่นบางส่วนอาจเรียกเก็บภาษีที่คิดอัตราตามปลายทางหากผู้ขายมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในรัฐนั้น หากคุณจำเป็นต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลดังกล่าวเพื่อเก็บและชำระภาษี

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในทุกเขตอำนาจศาลดังกล่าวนี้ ให้เลือกเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับคุณเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

หากคุณเป็นผู้ขายระยะไกลและคุณจำเป็นที่จะต้องเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ คุณสามารถใช้กฎร่วม Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC)ในการลงทะเบียนเพื่อเก็บและชำระภาษีได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานภาษีประจำรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐอะแลสกา

กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐนั้นไม่มีในอะแลสกา แต่มีในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้นดําเนินการผ่าน ARSSTC ซึ่งมีระบบการจดทะเบียนและการรายงานภาษีแบบรวมศูนย์

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอะแลสกาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แอริโซนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแอริโซนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแอริโซนา ต้นทาง ไม่ ใช่

กฎภาษีพิเศษในรัฐแอริโซนา

หากคุณไม่ได้อยู่ในแอริโซนา แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในแอริโซนาและมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่นั่น คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นที่คุณกำลังขายสินค้าให้และเรียกเก็บภาษีปลายทาง

แอริโซนาใช้ระบบเดียวในการลงทะเบียนและยื่นภาษีในเขตอำนาจศาลของแอริโซนา ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นและเสียภาษีสำหรับเขตภาษีทั้งหมดให้แก่รัฐ รวมถึงเมืองฟีนิกซ์ด้วย

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแอริโซนา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐแอริโซนา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาด เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐไอโอวาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแอริโซนาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐแอริโซนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อาร์คันซอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอาร์คันซอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการเงินและการปกครองของรัฐอาร์คันซอ ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐอาร์คันซอ

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐอาร์คันซอ โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาด เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐอาร์คันซอหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐอาร์คันซออยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายจากลูกค้าในรัฐอาร์คันซอ 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐอาร์คันซอหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไฮบริด ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

รัฐแคลิฟอร์เนียใช้ข้อบังคับการยื่นภาษีที่ผสมสานระหว่างรูปแบบต้นทางและปลายทาง ภาษีระดับรัฐ เทศมณฑล และเมืองจะอิงตามต้นทางของสินค้าที่ซื้อ (ผู้ขาย) แต่ภาษีระดับเขตจะอิงตามปลายทาง (ผู้ซื้อ)

เขตอำนาจบางเขตในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการเรียกเก็บภาษีเขต หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีนี้ คุณจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้ารวมภาษีดังกล่าวในภาษีเงินได้ของตนได้ หากคุณใช้ Shopify Tax ในการคํานวณและเก็บภาษีจากลูกค้าในรัฐแคลิฟอร์เนียในขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะเก็บภาษีเขตโดยอัตโนมัติ

ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หากคุณเพิ่มค่าขนย้าย การจัดส่งจะต้องเสียภาษี คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

เมื่อคุณป้อนข้อมูลการจดทะเบียนภาษีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีตามระเบียบที่คิดจากปลายทาง หรือระเบียบที่คิดจากต้นทางแบบไฮบริด การตั้งค่าเริ่มต้นคือแบบปลายทาง

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาด เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐไอโอวาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเสียภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โคโลราโด

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโคโลราโด
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐโคโลราโด ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โคโลราโดจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต หากคุณเป็นผู้ขายในรัฐโคโลราโด คุณจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บภาษีระดับรัฐ รวมถึงภาษีเขตใดก็ได้ในตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ

รัฐโคโลราโดมีข้อกำหนดพิเศษในการลงทะเบียนและยื่นภาษีในบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่อื่นๆ สามารถเข้าร่วมระบบ Sales and Use Tax System (SUTS) ซึ่งจะช่วยให้การลงทะเบียนและการยื่นภาษีในพื้นที่ง่ายขึ้น

ที่รัฐโคโลราโด การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 คำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีซึ่งจัดส่งโดยใช้ยานยนต์ในรัฐโคโลราโดจะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบปลีกที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ที่ 0.27 ดอลลาร์สหรัฐ หากค่าธรรมเนียมถูกเพิ่มไปยังการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะปรากฏในหน้ารายละเอียดของการสั่งซื้อ

โคโลราโดใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐโคโลราโด

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโคโลราโด โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐโคโลราโดหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐโคโลราโดอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโคโลราโดหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

คอนเนตทิคัต

ข้อมูลภาษีสำหรับการรัฐคอนเนคติคัท
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐคอนเนคติคัท ปลายทาง ใช่ ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐคอนเนคทิกัต

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจาก 12 เดือนล่าสุด และอิงตามจำนวนและรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐคอนเนคทิกัต โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาด เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐคอนเนคทิกัตหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐคอนเนคทิคัตอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายจากลูกค้าในรัฐคอนเนคทิกัต 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐคอนเนคทิกัตหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เดลาแวร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเดลาแวร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐเดลาแวร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เดลาแวร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เขตโคลัมเบีย

ข้อมูลภาษีสำหรับเขตการปกครองของโคลัมเบีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของดีซี ปลายทาง ใช่ ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนและรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในเมืองดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลเและยอดขายในตลาด เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับเมืองดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในเขตโคลัมเบียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายจากลูกค้าในดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฟลอริดา

ข้อมูลภาษีของฟลอริดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งฟลอริดา ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐฟลอริดา การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐฟลอริดา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้า และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐฟลอริดา โดยไม่ได้รวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐฟลอริดาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้า:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐฟลอริดาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐฟลอริดาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

การจดทะเบียนในฟลอริดา

สถานที่จดทะเบียน

ค่าใช้จ่าย

 • ออนไลน์: ฟรี
 • ทางไปรษณีย์: 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการจดทะเบียนธุรกิจ

รายละเอียดที่ต้องมี

 • ชื่อธุรกิจ ที่อยู่จริง ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (FEIN)
 • หมายเลข Routing ของธนาคารและข้อมูลบัญชีหากคุณลงทะเบียนเพื่อส่งไฟล์และจ่ายภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ชื่อ หมายเลขประกันสังคม (SSN) หมายเลขใบขับขี่ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อของเจ้าของ/เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่ หุ้นส่วน สมาชิกผู้มีอำนาจจัดการ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์
 • หมายเลขระบบการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (NAICS)
 • วันที่เริ่มกิจกรรมทางธุรกิจ
 • รายละเอียดของกิจกรรมทางธุรกิจ
 • ข้อมูลการจ้างงาน (วันที่จ้าง จํานวนพนักงาน จํานวนค่าจ้าง PTIN ของตัวแทนการจ้าง หากมี)

เวลาการดำเนินการ

 • ออนไลน์: ประมาณ 2-3 วันทำการ
 • ทางไปรษณีย์: ประมาณ 2 สัปดาห์

จอร์เจีย

ข้อมูลภาษีของจอร์เจีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ศูนย์ภาษีของรัฐจอร์เจีย ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐจอร์เจีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐจอร์เจียและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐจอร์เจีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐจอร์เจียหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐจอร์เจียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐจอร์เจียจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐจอร์เจียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ฮาวาย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐฮาวาย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐฮาวาย ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐฮาวาย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐฮาวายและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐฮาวาย โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐฮาวายหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐฮาวายอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐฮาวายจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐฮาวายหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ไอดาโฮ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอดาโฮ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการภาษีรัฐไอดาโฮ ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในรัฐไอดาโฮ แต่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ คุณจะเรียกเก็บภาษีระดับรัฐที่ปลายทางเท่านั้น

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐไอดาโฮ

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไอดาโฮ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐไอดาโฮหากคุณตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐไอดาโฮอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไอดาโฮจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไอดาโฮหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

อิลลินอยส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐอิลลินอยส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอิลลินอยส์ ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

รัฐอิลลินอยส์ใช้ข้อบังคับการยื่นภาษีที่คิดตามต้นทางสำหรับสินค้าที่ขายภายในรัฐ สำหรับการขายนอกรัฐจะใช้ระเบียบแบบคิดตามปลายทาง

การจัดส่งในรัฐอิลลินอยส์จะไม่ต้องเสียภาษีหากราคาในการจัดส่งจริงนั้นไม่มีระบุอยู่ในรายการใบแจ้งหนี้และมีตัวเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่งหรือไม่ในขั้นตอนกำหนดภาษีและป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ใช้ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วในการตั้งค่าและตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษีในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเนวาดา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอิลลินอยส์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอิลลินอยส์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐอิลลินอยส์หากคุณตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐอิลลินอยส์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอิลลินอยส์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอิลลินอยส์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

การจดทะเบียนในรัฐเนวาดา

สถานที่จดทะเบียน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี (อาจมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจอื่นๆ)

รายละเอียดที่ต้องมี

 • ชื่อธุรกิจ ที่อยู่จริง ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (FEIN) หรือหมายเลขประกันสังคม (SSN)
 • ชื่อ หมายเลขประกันสังคม (SSN) หมายเลขใบขับขี่ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อของเจ้าของ/เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่ หุ้นส่วน สมาชิกผู้มีอำนาจจัดการ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์
 • หมายเลขระบบการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (NAICS)
 • วันที่เริ่มกิจกรรมทางธุรกิจ
 • ยอดรับผิดชอบภาษีรายปีโดยประมาณของรัฐอิลินอยส์

เวลาการดำเนินการ

 • ออนไลน์: ประมาณ 2-3 วันทำการ
 • ทางจดหมาย: ประมาณ 4-6 สัปดาห์

อินดีแอนา

ข้อมูลภาษีของอินดีแอนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐอินเดียน่า ปลายทาง ใช่ ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐอินเดียนา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอินเดียนาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอินเดียนา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐอินเดียนาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐอินดีแอนาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐอินเดียนาจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐอินเดียนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ไอโอวา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไอโอวา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐไอโอวา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ภาษีในไอโอวาจะคำนวณจากปลายทาง หากคุณอยู่ในรัฐดังกล่าวและมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีที่นั่น คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงจากปลายทางของผู้ซื้อ หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่นอกรัฐ จะมีแค่อัตราภาษีระดับรัฐเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐไอโอวา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไอโอวา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐไอโอวาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐไอโอวาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไอโอวาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แคนซัส

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแคนซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแคนซัส ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแคนซัส

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐแคนซัส โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐแคนซัสหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแคนซัสอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแคนซัสหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เคนทักกี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเคนทักกี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรของรัฐเคนทักกี ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เคนตั๊กกี้ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเคนทักกี

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเคนทักกีและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเคนทักกี โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเคนทักกีหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเคนทักกีอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเคนทักกีจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเคนทักกีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ลุยเซียนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐลุยเซียนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐลุยเซียนา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

หลุยเซียน่ามักจะเป็นรัฐที่เก็บภาษีจากปลายทาง แต่มีระเบียบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลของรัฐ เขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันอาจมีระเบียบที่แตกต่างกันไปว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ชี้ถึงความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี โดยจะอิงจากที่อยู่จริงหรือความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเขตอำนาจศาลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในท้องที่

ที่รัฐลุยเซียนา การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้และมีทางเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

หลุยเซียน่าใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐลุยเซียนา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐลุยเซียนาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐลุยเซียนา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐลุยเซียนาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐลุยเซียนาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐลุยเซียนาจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐลุยเซียนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เมน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเมน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
บริการด้านสรรพากรของรัฐเมน ปลายทาง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐเมน การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หรือมีทางเลือกอื่นในการรับสินค้า เช่น การรับสินค้าที่ร้าน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณกำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเมน

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเมนและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเมน โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเมนหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเมนอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเมนจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเมนหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แมริแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมรี่แลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐแมรี่แลนด์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ที่รัฐแมริแลนด์ การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีหากค่าจัดส่งจริงนั้นระบุไว้นอกเหนือรายการใบแจ้งหนี้ หากคุณเพิ่มค่าขนย้าย การจัดส่งจะต้องเสียภาษี คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่เมื่อคุณ กำหนดภาษีของคุณ และป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกเก็บภาษีในการจัดส่งหรือไม่ ให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้ตามการตั้งค่าเริ่มต้น และตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแมริแลนด์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐแมริแลนด์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐแมริแลนด์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐแมริแลนด์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแมริแลนด์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐแมริแลนด์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแมริแลนด์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

แมสซาชูเซตส์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐแมสซาชูเซตส์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐแมสซาชูเซตส์ ปลายทาง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาต่ำกว่า 175 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาสูงกว่า 175 ดอลลาร์สหรัฐจะเก็บภาษีเฉพาะส่วนของราคาที่เกินมาจาก 175 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าเสื้อผ้าที่มีราคา 200 ดอลลาร์สหรัฐจะถูกเรียกเก็บภาษีจากส่วนของราคา 25 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากส่วนของราคา 175 ดอลลาร์สหรัฐแรกนั้นไม่สามารถเก็บภาษีได้

หากต้องการตั้งค่าภาษีที่กำหนดเองสำหรับรายการสินค้าประเภทเสื้อผ้า ให้อ้างอิงจากการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐแมสซาชูเซตส์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐแมสซาชูเซตส์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐแมสซาชูเซตส์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐแมสซาชูเซตส์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิชิแกน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิชิแกน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังของรัฐมิชิแกน ปลายทาง ใช่ ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐมิชิแกน

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมิชิแกนและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมิชิแกน โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐมิชิแกนหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐมิชิแกนอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมิชิแกนจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิชิแกนหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มินนิโซตา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมินนิโซตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมินนิโซตา ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐมินนิโซตา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมินนิโซตาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมินนิโซตา โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐมินนิโซตาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐมินนิโซตาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมินนิโซตาจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมินนิโซตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิสซิสซิปปี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิซซิสซิปปี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิซซิสซิปปี ต้นทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐมิสซิสซิปปี

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับยอดขายจาก 12 เดือนล่าสุด และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายที่ได้จากลูกค้าในรัฐมิสซิสซิปปี โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาด เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีกับรัฐมิสซิสซิปปีหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐมิสซิสซิปปีอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิสซิสซิปปีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มิสซูรี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมิสซูรี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานสรรพากรของรัฐมิสซูรี ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

มิสซูรีเป็นรัฐต้นทางสำหรับผู้ขายที่มีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีและตำแหน่งที่ตั้งภายในรัฐ หากคุณกำลังขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในรัฐนี้และมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งในรัฐ คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐมิสซูรี

ความสัมพันธ์ด้านภาษีจะพิจารณาโดยใช้ยอดขายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐมิสซูรี โดยนับรวมยอดขายสินค้าในตลาดต่างๆ เช่น Amazon ด้วย แต่จะไม่รวมสินค้าดิจิทัล คุณอาจมีความสัมพันธ์ด้านภาษีในรัฐมิสซูรีหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐมิสซูรีอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐมิสซูรีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

มอนแทนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐมอนทาน่า
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งมอนแทนา ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

มอนทาน่าไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เนแบรสกา

ข้อมูลภาษีของรัฐเนแบรสกา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเนแบรสกา ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเนแบรสกา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนแบรสกาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนแบรสกา โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเนแบรสกาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเนแบรสกาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนแบรสกาจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเนแบรสกาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เนวาดา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเนวาดา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งรัฐเนวาดา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีในรัฐเนวาดาหากระบุว่าเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก หากราคาสินค้าของคุณรวมการจัดส่งหรือการขนย้ายด้วย คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเนวาดา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนวาดาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนวาดา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเนวาดาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเนวาดาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเนวาดาจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเนวาดาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวแฮมป์เชียร์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

นิวแฮมป์เชียร์ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

นิวเจอร์ซีย์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานการคลังส่วนจัดเก็บภาษีของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวเม็กซิโก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวเม็กซิโก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานภาษีและรายได้ของรัฐนิวเม็กซิโก ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐนิวเม็กซิโก

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเม็กซิโก โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐนิวเม็กซิโกหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวเม็กซิโกอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวเม็กซิโกหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นิวยอร์ก

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนิวยอร์ก
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรและการเงินของรัฐนิวยอร์ก ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในนิวยอร์ก สินค้าเสื้อผ้า สินค้ารองเท้า และสินค้าที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าที่มีราคาแต่ละรายการต่ำกว่า 110 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นจากภาษีการขายของรัฐ ตัวอย่างเช่น สินค้าสองรายการที่มีราคารวมกันอยู่ที่ 200 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย แต่สินค้าหนึ่งชิ้นที่มีราคาต่อชิ้นอยู่ที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐจะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

นิวยอร์กใช้ไตรมาสในการระบุความรับผิดชอบด้านภาษีที่แตกต่างไปจากเขตอำนาจอื่นๆ โดยไตรมาสภาษีในนิวยอร์กจะแบ่งดังนี้:

 • เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม
 • เดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐนิวยอร์ก

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะกำหนดโดยใช้ยอดขายจาก 4 ไตรมาสภาษีก่อนหน้า และพิจารณาจากจำนวนรายได้ของการขายสินค้าบริการให้กับลูกค้าในนิวยอร์กและจำนวนการขายสินค้าบริการกับลูกค้าในนิวยอร์ก โดยรวมการขายสินค้าบริการในตลาดต่างๆ เช่น Amazon ด้วย แต่ไม่รวมสินค้าดิจิทัล คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในนิวยอร์ก หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ใน 4 ไตรมาสภาษีก่อนหน้า:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กอยู่ที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนิวยอร์กจำนวน 100 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนิวยอร์กหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นอร์ทแคโรไลนา

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐนอร์ทแคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรรัฐนอร์ทแคโรไลนา ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐนอร์ทแคโรไลนาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายจากลูกค้าในรัฐนอร์ทแคโรไลนา 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

นอร์ทดาโคตา

ข้อมูลภาษีของนอร์ทดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการภาษีของรัฐนอร์ทดาโคตา ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐนอร์ทดาโคตา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐนอร์ทดาโคตา โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐนอร์ทดาโคตาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐนอร์ทดาโคตาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐนอร์ทดาโคตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โอไฮโอ

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโอไฮโอ
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐโอไฮโอ ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โอไฮโอใช้วิธีคิดภาษีจากต้นทาง อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายประกอบกิจการอยู่นอกรัฐโอไฮโอ แต่ขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในรัฐและมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในโอไฮโอ ผู้ขายก็ควรเรียกเก็บภาษีการขายปลายทางโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐโอไฮโอ

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโอไฮโอและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโอไฮโอ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐโอไฮโอหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐโอไฮโออยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโอไฮโอจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโอไฮโอหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โอคลาโฮมา

ข้อมูลภาษีของโอคลาโฮมา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการภาษีของรัฐโอคลาโฮมา ปลายทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

โอคลาโฮมาใช้กฎหมายแบบ แจ้งเตือนและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐโอกลาโฮมา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโอกลาโฮมา โดยไม่ได้รวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐโอกลาโฮมาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐโอกลาโฮมาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโอกลาโฮมาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ออริกอน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐออริกอน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐออริกอน ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ออริกอนไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เพนซิลเวเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเพนซิลเวเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเพนซิลเวเนีย ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เพนซิลเวเนียใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเพนซิลเวเนีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเพนซิลเวเนีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเพนซิลเวเนียหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเพนซิลเวเนียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเพนซิลเวเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ปวยร์โตรีโก

ข้อมูลภาษีสำหรับปวยร์โตรีโก
เว็บไซต์ด้านภาษี การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายการเงินของปวยร์โตรีโก ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในเปอร์โตริโก

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในเปอร์โตริโกและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในเปอร์โตริโก โดยไม่ได้รวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในเปอร์โตริโกหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในปวยร์โตรีโกอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายจากลูกค้าในเปอร์โตริโก 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในเปอร์โตริโกหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

โรดไอแลนด์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐโรดไอแลนด์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ฝ่ายสรรพากรของรัฐโรดไอแลนด์ ปลายทาง ใช่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในโรดไอแลนด์ สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีราคาแต่ละรายการไม่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐ และจะมีการเรียกเก็บภาษีการขายเฉพาะส่วนของราคาที่เกิน 250 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากชุดสูทมีราคา 275 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีการเรียกเก็บภาษีจากส่วน 25 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

หากต้องการกำหนดภาษีให้กับสินค้าเหล่านี้เอง ให้ดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

โรดไอแลนด์ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐโรดไอแลนด์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโรดไอแลนด์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโรดไอแลนด์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐโรดไอแลนด์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐโรดไอแลนด์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐโรดไอแลนด์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐโรดไอแลนด์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เซาท์แคโรไลนา

ข้อมูลภาษีของเซาท์แคโรไลนา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์แคโรไลนา ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเซาท์แคโรไลนา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนา โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเซาท์แคโรไลนาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเซาท์แคโรไลนาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เซาท์ดาโคตา

ข้อมูลภาษีของเซาท์ดาโคตา
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพากรแห่งเซาท์ดาโคตา ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เซาท์ดาโคตาใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเซาท์ดาโคตา

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเซาท์ดาโคตาและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเซาท์ดาโคตา โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเซาท์ดาโคตาหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเซาท์ดาโคตาอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเซาท์ดาโคตาหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เทนเนสซี

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเทนเนสซี
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเทนเนสซี ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในเทนเนสซี การจัดส่งจะต้องเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ หากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากสินค้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง

เทนเนสซีใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเทนเนสซี

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเทนเนสซี โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเทนเนสซีหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเทนเนสซีอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเทนเนสซีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เท็กซัส

ข้อมูลภาษีของเทกซัส
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานบัญชีกลางของรัฐเท็กซัส ต้นทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เท็กซัสเป็นรัฐต้นทางสำหรับผู้ขายทั้งที่มีที่อยู่จริงและมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในรัฐดังกล่าว หากคุณมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในเท็กซัส แต่ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่จริง ก็ให้ถือว่าเท็กซัสเป็นรัฐปลายทาง

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเท็กซัส

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเท็กซัส โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเท็กซัสหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเท็กซัสอยู่ที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเท็กซัสหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ยูทาห์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐยูทาห์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรแห่งรัฐยูทาห์ ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในกรณีที่คุณไม่มีความเชื่อมโยงกับเขตอำนาจภาษีในยูทาห์ ลูกค้าของคุณในรัฐดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นข้อมูลการซื้อของพวกเขาเป็นภาษีโภคภัณฑ์ในภาษีเงินได้ แต่คุณก็ยังสามารถลงทะเบียนกับรัฐยูทาห์เพื่อเก็บภาษีนี้ได้หากต้องการ

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐยูทาห์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐยูทาห์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐยูทาห์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐยูทาห์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐยูทาห์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐยูทาห์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐยูทาห์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวอร์มอนต์

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์มอนท์
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวอร์มอนท์ ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

เวอร์มอนท์ใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเวอร์มอนต์

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์มอนต์และจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์มอนต์ โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเวอร์มอนต์หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าโดยนับรวมเดือนปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์มอนต์อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์มอนต์จำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวอร์มอนต์หรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐเวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
ภาษีรัฐเวอร์จิเนีย ต้นทาง ไม่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

การจัดส่งไม่ต้องเสียภาษีในเวอร์จิเนียหากระบุว่าเป็นสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก ในกรณีที่ราคาสินค้าของคุณรวมการจัดส่ง คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี

เวอร์จิเนียถือเป็นรัฐต้นทาง แต่ผู้ขายนอกรัฐควรใช้กฎแบบคิดจากปลายทางสำหรับการกำหนดภาษี

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเวอร์จิเนีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์จิเนียและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์จิเนีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเวอร์จิเนียหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์จิเนียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวอร์จิเนียจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวอร์จิเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

วอชิงตัน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวอชิงตัน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวอชิงตัน ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

วอชิงตันใช้กฎหมายว่าด้วยประกาศแจ้งและรายงาน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐวอชิงตัน

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐวอชิงตัน โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐวอชิงตันหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐวอชิงตันอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐวอชิงตันจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐวอชิงตันหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

เวสต์เวอร์จิเนีย

ข้อมูลภาษีของเวสต์เวอร์จิเนีย
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ปลายทาง ใช่ ใช่

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

วิสคอนซิน

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐวิสคอนซิน
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐวิสคอนซิน ปลายทาง ใช่ ใช่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ในวิสคอนซิน การจัดส่งจะต้องเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ หากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากสินค้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องเสียภาษี คุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง ในกรณีที่สินค้าในคำสั่งซื้อมีทั้งรายการสินค้าที่ต้องและไม่ต้องเสียภาษี การจัดส่งในส่วนที่คิดสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีก็จำเป็นต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐวิสคอนซิน

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐวิสคอนซิน โดยรวมสินค้าดิจิทัลและยอดขายในตลาดๆ เช่น Amazon เอาไว้ด้วย คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐวิสคอนซินหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐวิสคอนซินอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐวิสคอนซินหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ไวโอมิง

ข้อมูลภาษีสำหรับรัฐไวโอมิง
เว็บไซต์ภาษีระดับรัฐ การยื่นภาษี การจัดส่งที่ต้องเสียภาษี ภาษีท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรของรัฐไวโอมิง ปลายทาง ไม่ ไม่

ข้อบังคับภาษีพิเศษ

ไวโอมิงเป็นรัฐปลายทางแต่ว่าไม่มีภาษีในท้องที่ ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อจึงชำระภาษีในอัตราระดับรัฐที่เหมือนกันอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐไวโอมิง

ความสัมพันธ์ทางภาษีจะได้รับการกำหนดโดยใช้ยอดขายจากปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน และอิงตามจำนวนรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไวโอมิงและจำนวนยอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไวโอมิง โดยรวมสินค้าดิจิทัลเอาไว้ด้วย แต่ไม่รวมยอดขายในตลาดต่างๆ เช่น Amazon คุณอาจมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐไวโอมิงหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบัน:

 • รายได้ของคุณจากยอดขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐไวโอมิงอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป
 • คุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าในรัฐไวโอมิงจำนวน 200 รายการขึ้นไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีในรัฐไวโอมิงหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี