บริการด้านภาษีจาก Avalara AvaTax

Avalara AvaTax เป็นซอฟต์แวร์ด้านภาษีการขายที่จะคำนวณภาษีและดำเนินการยื่นภาษีอัตโนมัติ Avalara แสดงอัตราภาษีแบบเรียลไทม์จากหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีกว่า 12,000 แห่ง (ภาษีของ Shopify อิงตามรหัสไปรษณีย์)

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Plus อยู่ และคุณมีบัญชีผู้ใช้ Avalara AvaTax คุณก็สามารถเปิดใช้งาน Avalara AvaTax สำหรับแผนของคุณได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้ Avalara ใน Shopify admin เพื่อเรียกเก็บภาษีในร้านค้าของคุณได้โดยใช้บริการของ Avalara แทนเครื่องมือด้านภาษีของ Shopify นอกจากนี้ Avalara AvaTax ยังใช้ได้กับ Shopify POS บนอุปกรณ์ Android และ iOS

คุณสามารถใช้ Avalara AvaTax เพื่อ:

 • รับรหัสภาษีที่แม่นยำและอัปเดตล่าสุดจากหน่วยงานกว่า 12,000 แห่ง
 • ปรับกฎเกณฑ์จัดเก็บภาษีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ
 • สร้างรายงานภาษีของธุรกิจคุณที่ถูกต้องแม่นยำ

หาก Avalara ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณและคุณต้องการเพิ่มให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Plus

ข้อจำกัดและปัญหาที่พบ

 • แอป Avalara AvaTax รองรับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถใช้ Avalara เพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ Avalara ไม่สามารถเก็บ ID ของภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการรายงานการย้กเว้นภาษีและการคืนสินค้า

 • หากคุณต้องการเรียกคืนเงินคำสั่งซื้อเป็นสกุลเงินดอลลาร์โดยไม่ได้เลือกรายการสินค้าหรือจำนวนสินค้าที่จะคืนกลับสต็อก ยอดภาษีที่เรียกคืนจะไม่นำไปใช้กับสินค้าชิ้นนั้นๆ และระบบจะไม่สร้างเอกสารการคืนสินค้าใน Avatax Console

 • คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการตั้งค่าภาษีของ Shopify ถึงแม้ว่าจะใช้งาน Avalara AvaTax อยู่ หากไม่สามารถใช้งาน Avalara ได้ชั่วคราว ระบบจะใช้อัตราภาษีของ Shopify ของคุณเพื่อคำนวณภาษีคำสั่งซื้อ

 • บริการจากภายนอกบางรายการสามารถส่งรายงานไปที่ Avalara ได้ โดยจะส่งผลให้เกิดข้อมูลคำสั่งซื้อซ้ำซ้อน หากคุณมีบริการที่รายงานคำสั่งซื้อไปยัง Avalara คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อไม่ให้ Shopify รายงานคำสั่งซื้อเหล่านั้นซ้ำได้ ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี แล้วเปิดการตั้งค่า Avalara และยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งเอกสารไปยัง AvaTax

 • บริการที่ใช้ในการคำนวณภาษีของคำสั่งซื้อจะไม่ได้ระบุไว้ให้เห็นในหน้าคำสั่งซื้ออย่างชัดเจน หากคุณจำเป็นต้องระบุวิธีการคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ โปรดตรวจสอบข้อความในหน้าคำสั่งซื้อ

  • อัตราภาษีที่คำนวณด้วยตนเองจะไม่แสดงชื่อรัฐ และจะแสดงเฉพาะอัตราทั่วไป ตัวอย่างเช่น: State Tax 7.25% $7.40
  • อัตราภาษีที่คำนวณโดยอัตโนมัติโดย Shopify จะประกอบด้วยชื่อรัฐ มณฑล และเมือง ตัวอย่างเช่น: CA State Tax 7.25% $7.40
  • อัตราภาษีที่คำนวณโดย Avalara จะประกอบด้วยชื่อรัฐ มณฑล และเมือง ข้อความจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น: CA STATE TAX 7.25% $7.40

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี