การตั้งค่าอัตราภาษีสำหรับ Shopify POS

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ POS ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าต้องระบุอยู่ในเขตการจัดส่งของคุณสำหรับการคำนวณภาษีอย่างถูกต้อง

หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าภาษีของคุณแล้วคุณสามารถปรับภาษีที่ใช้กับคำสั่งซื้อหรือสินค้าแต่ละรายการได้ในระหว่างการทำธุรกรรมจากตะกร้าสินค้าใน Shopify POS

กำหนดอัตราภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง POS ใหม่

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งใหม่รวมอยู่ในเขตการจัดส่งของคุณแล้วเพื่อให้สามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้แม้ว่าคุณจะไม่ได้จัดส่งสินค้าของคุณ (ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ Shopify POS เท่านั้น)

หมายเหตุ: การแทนที่หรือการยกเว้นที่คุณตั้งไว้สำหรับเขตการจัดส่งจะนำไปใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS ภายในเขตนั้น

  1. ในส่วนอัตราภาษี ให้คลิกที่ “ภูมิภาคภาษีและกำหนดอัตราภาษี” จากนั้นคลิก “บันทึก”:

  2. เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าใหม่ของคุณ

  3. ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ SHOPIFY POS ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หากไม่ปรากฏตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้ส่งแอปไปยังพื้นหลังโดยการกดปุ่มหน้าแรกบนอุปกรณ์ของคุณ เปิดแอป Shopify POS อีกครั้งและตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคุณควรจะปรากฎขึ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี