การตั้งค่าอัตราภาษีสำหรับ Shopify POS

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ POS ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าต้องระบุอยู่ในเขตการจัดส่งของคุณสำหรับการคำนวณภาษีอย่างถูกต้อง

ร้านค้าที่ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกาสามารถเปิดใช้งาน Shopify Tax เพื่อขายสินค้าหน้าร้านของตนด้วยแอป Shopify POS ตรวจสอบข้อควรพิจารณาเพื่อเปิดใช้งาน Shopify Tax

หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าภาษีของคุณแล้วคุณสามารถปรับภาษีที่ใช้กับคำสั่งซื้อหรือสินค้าแต่ละรายการได้ในระหว่างการทำธุรกรรมจากตะกร้าสินค้าใน Shopify POS

กำหนดอัตราภาษีสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง POS ใหม่

แอป Shopify POS จะใช้ภาษีโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

ขั้นตอน:

ข้อควรพิจารณาในการเปิดใช้งาน Shopify Tax

หากคุณเปิดใช้งาน Shopify Tax เป็นครั้งแรก คุณอาจต้องอัปเดตข้อมูบางส่วนเพื่อให้ระบบสามารถคํานวณภาษีได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด ก่อนที่จะเปิดใช้งาน Shopify Tax โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • Shopify Tax จะคํานวณภาษีการขายในระดับความแม่นยำสูงกว่าเมื่อรวมกับความสามารถในการยกเว้นสินค้าอัตโนมัติตามหมวดหมู่สินค้า คุณจะไม่ต้องตั้งค่าการแทนที่ระดับเทศมณฑลหรือเมืองอีกต่อไป
  • Shopify Tax ใช้หมวดหมู่สินค้าของคุณเพื่อยกเว้นอัตราสินค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบหมวดหมู่สินค้าของคุณก่อนที่จะเปิดใช้งาน Shopify Tax เนื่องจากจะเริ่มส่งผลต่ออัตราที่เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อของคุณ
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการตรวจสอบว่าเป็นสินค้าแบบจับต้องได้ภายในหน้าสินค้าของคุณ เว้นแต่ว่าสินค้าเหล่านั้นจะเป็นสินค้าดิจิทัล หากคุณใช้การตั้งค่านี้เพื่อห้ามไม่ให้มีการจัดส่งสินค้า ให้จัดการช่องทางการขายภายในหน้าสินค้าแต่ละหน้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี