การตั้งค่าภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

การตั้งค่าภาษีจะอิงตามการจดทะเบียนภาษีสำหรับภูมิภาคดังต่อไปนี้

หากคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเหล่านี้และคุณต้องเรียกเก็บภาษี ภาษีอาจมีผลบังคับใช้ในระดับประเทศหรือภูมิภาคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในพื้นที่ของคุณ

ตั้งค่าอัตราภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง

มีประเทศที่เรียกเก็บภาษีโดยอิงจากปลายทางของคำสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเรียกเก็บภาษีการขายตามอัตราที่กำหนดไว้ในภูมิภาคที่มีการจัดส่งสินค้าของคุณ หากคุณไม่แน่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าภาษีโดยอิงจากปลายทาง ให้ตรวจสอบว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากลูกค้าของคุณหรือไม่ และสินค้าของคุณต้องเสียภาษีหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ของร้านค้าของคุณไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่ใช้ภาษีตามการจดทะเบียน และคุณได้ทำการตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศปลายทางแล้ว
 1. ในส่วนอัตราภาษี ให้คลิกที่ชื่อของประเทศ

 2. ในส่วนภาษีพื้นฐาน ให้ป้อนอัตราภาษีที่ใช้ได้ในประเทศและภูมิภาคใดก็ได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษีในภูมิภาคแทนที่จะเป็นภาษีของรัฐบาลกลาง หรือจะใช้การบวกเพิ่มหรือผสานเข้ากับภาษีรัฐบาลกลาง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเลือกการตั้งค่าใด ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

 3. คลิกที่บันทึก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหมายเลขภาษีในแคนาดา

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายชาวแคนาดาจะต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายหรือเช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
 • คุณมีรายได้รวมทั่วโลกมากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสปฏิทินที่ผ่านมาติดต่อกัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST หากข้อความทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้เป็นจริง:

 • คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดาและจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
 • คุณมีรายได้จากคำสั่งซื้อที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ คุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และยื่นรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากยอดขายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัด คุณจะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี GST/HST และคุณจะไม่จำเป็นต้องเก็บหรือจ่ายภาษีดังกล่าว

ขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนกับหน่วยงานสรรพากรของแคนาดาที่ https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html
 2. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 3. ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่ "แคนาดา"
 4. คลิกที่ "เพิ่มหมายเลข GST/HST"
 5. ในช่องหมายเลข GST/HST ให้ป้อนหมายเลขภาษีของคุณ หากคุณยื่นขอหมายเลขภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้ ให้เว้นว่างช่องนี้ไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อได้รับหมายเลขภาษีแล้ว
 6. คลิกที่บันทึก

รวมภาษีในราคาสินค้า

ในบางประเทศเช่นสหราชอาณาจักรคุณจำเป็นต้องใส่ภาษีการขายในราคาที่แสดงสำหรับสินค้าแทบจะทุกประเภท

หากเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ระบบจะคำนวณภาษีโดยใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) คุณและลูกค้าจะยังคงเห็นภาษีเป็นรายการในบรรทัด แม้ว่าจะเห็นว่าไม่มีการเพิ่มภาษีใดลงไป ยอดรวมและยอดสุทธิจะเหมือนกัน แต่จะระบุจำนวนภาษีที่คุณต้องชำระสำหรับคำสั่งซื้อไว้ด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ตรวจสอบราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว
 3. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการใช้อัตราภาษีในท้องถิ่นของลูกค้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่รวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ การรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณอยู่ในช่วงเบต้าและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าทุกร้าน
 4. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่ตั้งค่าราคาของคุณให้รวมภาษีแล้ว โปรดเลือกเรียกเก็บค่าภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ในหน้าสินค้าเพื่อให้ภาษีดังกล่าวรวมอยู่ในราคาที่แสดง แล้วลูกค้าจะเห็นภาษีที่รวมอยู่ถัดจากยอดรวมในขั้นตอนการชำระเงิน

การกำหนดราคาของคุณเพื่อรวมภาษีจะไม่มีผลต่อการรายงานภาษีของคุณ

ตัวอย่างเช่น Maya และ Gabriel อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและทั้งสองมีร้านค้าออนไลน์ โดยภูมิภาคนี้มีอัตราภาษี 10% และอนุญาตให้เจ้าของธุรกิจเลือกได้ว่าจะรวมภาษีในราคาของพวกเขาหรือไม่

 • Maya ไม่รวมภาษีในราคาของเธอ หากเธอแสดงรายการสินค้าเป็น $100 ภาษีจะถูกคำนวณเป็น $10 ออกมาเป็นราคารวมที่ $110 สูตรสำหรับตัวเลขนี้คือ Total = List Price X (1 + Tax Rate)

  $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

 • กาเบรียลตัดสินใจที่จะรวมภาษีทั้งหมดในราคาที่ระบุไว้ หากต้องการให้ได้ราคารวม $100 ที่รวมภาษีแล้ว จะต้องใช้สูตรที่รวมภาษีแล้วในการคำนวนส่วนที่เป็นภาษี สูตรสำหรับกรณีนี้คือ Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)

  ส่วนที่เป็นภาษีจากราคา = (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = $9.09

  ส่วนที่เป็นราคาสินค้า = $100 - $9.09 = $90.91

  การคำนวณเหล่านี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ จำนวนเงินภาษีจะปรากฏในรายละเอียดของคำสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อให้ทั้ง Gabriel และลูกค้าของเขาเห็นจำนวนภาษีที่เรียกเก็บจริง

การรวมหรือไม่รวมภาษีจะขึ้นอยู่กับประเทศของลูกค้าของคุณ

หากคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณสามารถรวมหรือไม่รวมภาษีในราคาสินค้าโดยอิงจากที่อยู่ของลูกค้าได้ หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ ลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาค เช่น สหราชอาณาจักรจะเห็นราคารวมภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในพื้นที่ของพวกเขา หรือไม่รวมภาษีในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่ผู้ซื้อคาดว่าจะเห็นภาษีที่เพิ่มเข้ามาในขั้นตอนการซื้อสินค้า

หากคุณใช้การแทนที่ภาษีสินค้ากับสินค้าหรือคอลเลกชันสินค้าบางรายการ อัตรากําไรของคุณอาจได้รับผลกระทบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น กาเบรียลอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีภาษี 10% และกำหนดราคาของเขาเป็นแบบรวมภาษี และขายให้แก่หลายภูมิภาคที่อยู่นอกภูมิภาคของตน เขาเปิดใช้งานการตั้งค่าการรวมหรือไม่รวมภาษีอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ เขาขายสินค้าราคา $100

 • ในภูมิภาคของเขา ต้นทุนสินค้าคือ $100 การใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) ราคาในส่วนของตัวสินค้าคือ $90.91 และส่วนที่เป็นภาษีคือ $9.09
 • ในภูมิภาคที่กาเบรียลไม่ต้องเสียภาษี ราคาของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินคือ $90.91 ซึ่งคือราคาเฉพาะส่วนของตัวสินค้า
 • ในภูมิภาคที่กาเบรียลจำเป็นต้องจ่ายภาษีที่อัตรา 20% ราคาของสินค้าในขั้นตอนการชำระเงินคือ $109.09 ราคานี้คำนวณโดยการใช้อัตราภาษีตามภูมิภาค 20% ของตัวสินค้า

ที่อยู่ร้านค้าของคุณอยู่ใน Shopify admin จะใช้เพื่อระบุอัตราภาษีในหน้าแรกของคุณ ซึ่งจะหักออกจากราคารวมภาษีของคุณเมื่อคุณขายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่รวมภาษีอื่นๆ การเปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณในส่วนผู้ดูแลเป็นประเทศหรือภูมิภาคอื่นจะเป็นการเปลี่ยนอัตราภาษีในหน้าแรก

ข้อควรพิจารณาสำหรับการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • การรวมหรือไม่รวมภาษีอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณจะไม่รองรับในกรณีดังต่อไปนี้: - ร้านค้าในแผน Shopify Plus ที่ใช้ Avalara AvaTax

  • ร้านค้าที่ใช้แอปของบุคคลภายนอกที่เสนอสินค้าที่ราคาสูงกว่าหลังการซื้อ
  • ระบบรองรับวิธีการชำระเงินแบบเร่งรัดเช่น Google Pay หรือ Apple Pay สำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify Payments เท่านั้น โดยระบบไม่รองรับวิธีการชำระเงินแบบเร่งรัดสำหรับผู้ขายที่ใช้ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ
  • ปุ่มชำระเงินแบบไดนามิก ไม่รองรับการใช้งานแบบรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ หากคุณต้องการรวมหรือไม่รวมภาษีในราคาของคุณโดยอิงจากที่อยู่ของลูกค้าของคุณ ให้ปิดใช้งานปุ่มชำระเงินแบบไดนามิกของคุณ
 • ที่อยู่ร้านค้าของคุณเป็นตัวกำหนดอัตราภาษีในหน้าแรกของคุณ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดภาษีเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี 10% แต่อัตราภาษีในหน้าแรกของร้านค้าของคุณสูงกว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น อัตราภาษีในหน้าแรกที่สูงกว่าจะถูกหักออกจากสินค้าเหล่านี้เมื่อมีการจัดส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรากำไรของคุณ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังต่างประเทศ ให้ใช้โปรไฟล์การจัดส่ง

 • อัตราภาษีในหน้าแรกของคุณจะใช้ในการคำนวณราคาในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้องหากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรในภูมิภาคที่มีอัตราภาษีต่างๆ

 • หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่า รวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากการตั้งค่าประเทศของลูกค้า ราคาจะแสดงอย่างถูกต้องในขั้นตอนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม หน้าสินค้าหรือตะกร้าสินค้าจะไม่แสดงราคาอย่างถูกต้อง หากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่เป็นจริง - คุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน และใช้ Shopify Payments ในกรณีนี้ ระบบจะแสดงราคาอย่างถูกต้องในขั้นตอนการชำระเงิน บนหน้าสินค้า และในตะกร้าสินค้า

  • ลูกค้าซื้อสินค้าของตนโดยใช้ที่อยู่ที่อยู่ในภูมิภาคที่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนราคา เปิดใช้คุกกี้ ยังไม่ได้ล้างแคชเบราว์เซอร์ของตน และไม่ได้เยี่ยมชมร้านค้าโดยใช้โหมดไม่ระบุตัวตน ในกรณีนี้ ระบบจะแสดงราคาอย่างถูกต้องในขั้นตอนการชำระเงิน บนหน้าสินค้า และในตะกร้าสินค้าเมื่อเข้าชมร้านค้าครั้งต่อๆ ไป

เปิดใช้การรวมหรือไม่รวมภาษีโดยอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ตรวจดูที่ การรวมหรือไม่รวมภาษีอิงจากประเทศของลูกค้าของคุณ

เรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง

ในบางภูมิภาคคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่ง หากร้านค้าของคุณอยู่นอกแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเรียกเก็บภาษีสำหรับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ทำเครื่องหมายในช่องภาษีที่เรียกเก็บจากอัตราค่าจัดส่ง:

 2. คลิกที่บันทึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการคำนวนภาษีซ้ำ

หากตั้งค่าภาษีสำหรับประเทศและภูมิภาคย่อย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุว่ามีการเพิ่มหรือผนวกภาษีในท้องที่ไปยังภาษีของรัฐบาลกลางใดๆ หรือจะถูกนำไปใช้แทนที่ภาษีของรัฐบาลกลาง หากลูกค้าในประเทศหนึ่งถูกเรียกเก็บภาษีสองครั้ง นั่นหมายความว่าคุณอาจได้กำหนดให้เพิ่มค่าภาษีของภูมิภาคย่อยไปยังภาษีรวมสำหรับประเทศนั้นๆ

เช่น คุณมีสินค้าราคา $100.00 ลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าวในพื้นที่ที่มีอัตราภาษีของประเทศและภูมิภาคอยู่ที่ 10% ทั้งคู่

 • หากคุณเลือกเพิ่มไปยัง ประเทศและภูมิภาคทั้งหมดจะนำมาเรียกเก็บเงินและเพิ่มเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้ จำนวนเงินภาษีของประเทศคือ $10.00 และภาษีในภูมิภาคคือ $10.00 ระบบจะเพิ่มสินค้าเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นยอดสุทธิ $120.00

 • หากเลือกแทน ระบบจะเรียกเก็บเงินภาษีในภูมิภาคและไม่เรียกเก็บภาษีของประเทศ ในกรณีนี้จะไม่มีภาษีของประเทศแต่มีภาษีในภูมิภาคอยู่ที่ $10.00 ราคารวมของสินค้าจะเป็น $110

 • หากเลือกรวมกับ ระบบจะวิเคราะห์จำนวนเงินภาษีสำหรับประเทศนั้นและเรียกเก็บภาษีในภูมิภาคจากยอดรวมดังกล่าว ในกรณีนี้ ภาษีของประเทศจะอยู่ที่ $10.00 จากนั้นจะนำภาษีในภูมิภาคไปรวมกับยอดรวม $110.00 ภาษีนี้จึงอยู่ที่ $11.00 และเมื่อรวมยอดสุทธิแล้ว ราคารวมของสินค้าจะเป็น $121.00

คุณสามารถตรวจสอบยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณสำหรับภูมิภาคได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่แก้ไขถัดจากชื่อของประเทศ ภาษีที่แสดงคือภาษีของประเทศและสำหรับภูมิภาคย่อยตามรัฐหรือจังหวัด

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ใต้อัตราภาษีย่อยในภูมิภาคเพื่อระบุว่าคุณต้องการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

 3. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับประเทศที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ชื่อเริ่มต้นที่กำหนดให้กับภาษีนั้นคือVAT คำเรียกย่อVAT จะปรากฏในหน้าการชำระเงินของคุณใบเสร็จของลูกค้าและในส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ใช้รูปแบบย่อที่แตกต่างกันสำหรับภาษีคุณสามารถเปลี่ยนชื่อบนหน้าภาษีได้ ตัวอย่างเช่นหลายประเทศใช้IVA แทนVAT คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ก็ต่อเมื่อภูมิภาคย่อยถูกรวมอยู่ในประเทศใน Shopify admin เช่นอิตาลีและสเปน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากไม่ได้รวม subregions เช่นสำหรับออสเตรียและนอร์เวย์

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนภูมิภาคของภาษี ให้คลิกที่ประเทศ

 2. สำหรับแต่ละภูมิภาค ให้เปลี่ยน VAT เป็นรูปแบบย่อที่ต้องการใช้

  เปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น IVA
  ชื่อจะต่างกันออกไปสำหรับแต่ละภูมิภาค คุณจึงต้องเปลี่ยนชื่อสำหรับแต่ละภูมิภาคด้วย

 3. คลิกที่บันทึก

Brexit กับภาษีของสหราชอาณาจักร

 • คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี
 • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ และลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการยกเว้นภาษีที่มีราคารวมภาษี

หากคุณรวมภาษีไปในราคาสินค้าของคุณ คุณจะไม่สามารถแสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าบางรายได้ เช่น การยกเว้น GST สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หากคุณจำเป็นต้องยกเว้นภาษีให้แก่ลูกค้าบางราย ให้ลองใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ไม่ต้องรวมอัตราภาษีในราคาของคุณ
 • แก้ไขธีมของคุณให้แสดงราคาที่ได้รับการยกเว้นภาษีในร้านค้าของคุณ และใช้ Shopify Scripts ในการเรียกใช้งานการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • ใช้การขยายร้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อต่างชาติจ่ายในราคาที่ปลอดภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี