Sijaintiin perustuvat veroasetukset

Huom: Tämä opas on kauppiaille, jotka harjoittavat myyntitoimintaa Yhdysvaltojen, Kanadan, Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Norjan, Sveitsin, Australian tai Uuden-Seelannin ulkopuolella. Sinun velvollisuutenasi on tarkistaa paikalliselta veroviranomaiselta tai veroammattilaiselta, että veloitat asiakkaaltasi oikeat verokannat ja varmistaa, että ilmoitat ja maksat verosi oikein.

Verojen määrittäminen perustuu verorekisteröinteihin seuraavilla alueilla:

Jos olet velvollinen perimään veroja, mutta et toimi näillä alueilla, veroja sovelletaan maan tai alueen tasolla paikallisen verolainsäädännön mukaan.

Verokantojen määritys sijainnin perusteella

Monissa maissa vero peritään tilauksen määränpään perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee periä myyntiveroa sen alueen perusteella, jonne toimitat tuotteesi. Jos olet epävarma näistä asioista, ota yhteyttä veroasiantuntijaan.

Ennen kuin määrität veroja määränpään perusteella, tarkista, onko sinun perittävä arvonlisäverot asiakkailtasi ja ovatko tuotteesi verotettavia.

Toimi näin:

 1. Vahvista, ettei kauppasi osoite ole alueella, jossa käytetään rekisteröintiin perustuvia veroja, ja että olet määrittänyt kohdemaalle toimitusalueen.
 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimeä.

 2. Anna Perusverot-osiossa kyseisessä maassa ja sen kaikilla alueilla sovellettavat verokannat. Voit valita, käytetäänkö kyseisellä alueella tiettyä veroa liittovaltion veron sijaan vai onko vero lisätty liittovaltion veroon vai onko vero kyseisen veron ja liittovaltion veron yhdistelmä. Lue lisää eri vaihtoehdoista kohdassa Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen.

 3. Napauta Tallenna.

Verojen sisällyttäminen tuotehintoihin

Joissakin maissa kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa myyntiveron on oltava lisättynä asiakkaalle näkyvässä hinnassa useampien kauppatavaratyyppien kohdalla.

Huom: 22. 10. 2020 alkaen Japanissa toimivat uudet kaupat sisällyttävät oletusarvoisesti tuotehintoihinsa veron.

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, vero lasketaan kaavalla Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Sinä ja asiakkaasi näette veron rivikohtana, vaikka rivillä ei näkyisi mitään lisättyjä veroja. Välisumma ja kokonaissumma ovat samat, mutta rivillä näkyy myös vero, joka sinun täytyy maksaa tilauksesta.

Tilauksen tiedot, vero näkyy erillisenä rivikohtana

Toimi näin:

 1. Siirry Shopifyn admin-sivulta kohtaan Asetukset > Verot.
 2. Valitse Kaikki hinnat sisältävät verot.
 3. Valinnainen: Jos haluat käyttää asiakkaan paikallista verokantaa, valitse Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan. Veron sisällyttäminen asiakkaan maan perusteella tai sen jättäminen pois, on toiminto, joka on tällä hetkellä beta-vaiheessa, eikä se välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaupoissa.
 4. Napauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt verot sisältävät hinnat, jätä Peri verot tässä tuotteessa -kohta valituksi tuotesivuillasi, jotta verot tulevat sisällytetyiksi asiakkaan näkemiin hintoihin. Asiakkaat näkevät tuotteen hintaan sisältyvän veron määrän tuotteen kokonaishinnan lisäksi maksaessaan kassalla.

Hintojen määrittäminen verojen kanssa ei vaikuta veroraportointiisi.

Huomaa: Jos asetat asiakkaalle verovapautuksen, mutta käytät hinnoittelua, jossa hintaan sisältyy vero, asiakkaalta veloitetaan edelleen tuotteen koko listahinta.

Esimerkki: Maya ja Gabriel asuvat kumpikin samalla alueella, ja molemmilla on verkkokauppa. Alueella on 10 prosentin verokanta, ja yritysomistajat voivat päättää, sisältääkö heidän hintansa veron.

 • Maya ei sisällytä veroja hintoihinsa. Jos hänen tuotteensa listahinta on 100 $, veroksi lasketaan tällöin 10 $, jolloin kokonaismyyntihinnaksi tulee 110 $. Kaava tälle on Total = List Price X (1 + Tax Rate):

  100 $ X (1 + 0,1) = 100 $ X 1,1 = 110 $

 • Gabriel päättää sisällyttää kaikki verot listahintoihinsa. Jotta saataisiin 100 dollarin kokonaishinta, johon vero sisältyy, veron sisältävän hinnan laskemiseen käytettävää kaavaa käytetään veron osuuden laskemiseen. Kaava tälle on Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

  Veron osuus hinnasta = (0,1x100 $) / (1+0,1) = 10 $/1,1 = 9,09 $

  Tuotteen osuus hinnasta = 100 $ – 9,09 $ = 90,91 $

  Nämä laskelmat tehdään automaattisesti. Veron määrä näkyy kaikkien tilausten tiedoissa, joten Gabriel ja hänen asiakkaansa näkevät molemmat todellisen veloitettavan veron.

Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan

Jos myyt tuotteita ulkomaille, voit määrittää veron sisältävän hinnan, joka perustuu asiakkaasi sijaintiin. Kun tämä asetus on käytössä, se laskee tuotteittesi hinnan ennen veroa ja soveltaa sitten niihin kunkin alueen verokantaa. Jos käytät hintoja, joihin vero ei sisälly, oikea vero lisätään hintoihin jo kassalla.

Tämän asetuksen käyttöönotto muuttaa tuotteen hintoja kassalla, kun toimitat tuotteita ulkomaille. Jos käytät veronohituksia tietyille tuotteille tai tuotekokoelmille, ohituksella saattaa olla vaikutuksia katteisiisi. Lisätietoja seikoista, jotka on otettava huomioon, kun tuotteisiin lisätään vero tai se jätetään lisäämättä asiakkaan maan perusteella.

Esimerkki: Gabriel asuu alueella, jossa on 10 %:n vero, hän käyttää hinnoittelua, johon sisältyy vero ja myy usealle oman alueensa ulkopuolella olevalle alueelle. Hän aktivoi asetuksen Sisällytä tai sulje pois veron asiakkaan maan perusteella. Hän myy tuotteen, jonka arvo on 100 dollaria.

 • Hänen omalla alueellaan tuote maksaa 100 dollaria. Kun käytetään kaavaa Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate), tuotteen osuus hinnasta on 90,91 $ ja veron osuus 9,09 $.
 • Alueilla, joilla Gabrielin ei tarvitse periä veroa, tuotteen hinta kassalla on 90,91 $, joka on tuotteen osuus hinnasta.
 • Alueella, jossa Gabrielin on velvollinen perimään veroa 20 %:n verokannan mukaan, tuotteen hinta kassalla on 109,09 $. Tämä hinta on laskettu soveltamalla alueen 20 %:n verokantaa hinnan tuoteosaan.

Kauppasi osoitetta Shopify-ylläpitäjässä käytetään määrittämään kotipaikkasi verokanta, joka vähennetään verot sisältävistä hinnoista. Jos siirrät kauppasi osoitteen ylläpitäjässä toiseen maahan tai toiselle alueelle, kotipaikkasi verokanta muuttuu.

Huomaa: Jos aktivoit Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan ja huomaat, ettei paikallisia veroja käytetä oikein, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Seikat, jotka on otettava huomioon sisällytettäessä veroja tai jätettäessä ne pois asiakkaan kotimaan perusteella

Ennen kuin otat käyttöön Sisällytä vero asiakkaan maan perusteella tai jätä se pois -vaihtoehdon, tarkista seuraavat seikat.

 • Verojen lisääminen tai pois jättäminen asiakkaan maan perusteella ei ole tuettu seuraavissa tapauksissa: - Shopify Plus -sopimuksessa olevat kaupat, jotka käyttävät Avalara AvaTaxia.

  • Kaupat, jotka käyttävät ostoksen jälkeistä lisämyyntiä tarjoavia kolmannen osapuolen sovelluksia.
  • Nopeutetut maksutavat, kuten Google Pay tai Apple Pay.
 • Kotipaikkasi verokanta määräytyy kauppasi osoitteen perusteella. Tällä saattaa olla vaikutusta veronohituksiisi. Jos sinulla esimerkiksi on veronohitus tuotteelle, jonka verokanta on 10 %, mutta kauppasi kotialueen verokanta on tätä korkeampi, kotipaikkasi korkeampi verokanta vähennetään tästä tuotteesta, kun se lähetetään ulkomaille. Tällä saattaa olla vaikutusta katteisiisi. Jos haluat estää tällaisten tuotteiden lähetyksen ulkomaille, käytä toimitusprofiileja.

 • Kun vero sisällytetään hintaan tai jätetään sitä pois asiakkaan maan perusteella, hinta muuttuu kassalla, mutta asiakkaille tuote- tai ostoskorisivuilla näkyvät hinnat eivät muutu.

 • Kotipaikkasi verokantaa käytetään hinnan laskemiseen kassalla. Tämä voi aiheuttaa virheellisyyksiä, jos jakelupaikkojasi on eri verokantojen alueilla.

Veron periminen toimitusmaksuista

Joillakin alueilla toimituksista on perittävä vero. Jos kauppasi on Kanadan, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, peri vero toimituskuluista seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Huomaa: Kanadassa, Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevissa kaupoissa, joissa käytetään automaattista verolaskelmaa, Veloita toimituskulujen vero -vaihtoehtoa ei tarvitse valita. Toimituskulujen pakolliset verot veloitetaan automaattisesti.

Toimi näin:

 1. Valitse Toimituskulujen verot.

 2. Napauta Tallenna.

Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen

Jos määrität veroja tietylle maalle ja sen alueille, sinun tulee muistaa tarkentaa onko alueellinen vero lisäys liittovaltion veroon vai jo osa sitä – tai käytetäänkö sitä liittovaltioveron asemasta. Jos huomaat asiakkailta veloitettavan veroja kahdesti jossain maassa, olet ehkä määrittänyt alueellisen veron lisättäväksi kyseisen maan kokonaisveroon.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tuote, jonka hinta on 100,00 dollaria. Asiakas ostaa tämän tuotteen alueella, jossa käytetään sekä 10 %:n maa- että alueverokantaa.

 • Jos valitset lisätty, maan vero ja aluevero veloitetaan ja lasketaan yhteen. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $ ja alueveron määrä on 10,00 $. Kun ne lisätään tuotteen hintaan, saadaan kokonaishinta 120,00 $.

 • Jos valitset sen sijaan, alueellinen summa veloitetaan ja maan veroa ei. Tässä tapauksessa maan veroa ei ole ja alueveron määrä on 10,00 $. Tuotteen kokonaishinta on 110 $.

 • Jos valitset lisätään päälle, maan veron määrä selvitetään ja sen jälkeen alueellinen summa veloitetaan välisumman perusteella. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $. Alueveroon sovelletaan sen jälkeen 110,00 $ välisummaa, minkä tuloksena alueveron määräksi saadaan 11,00 $. Kun summat lasketaan yhteen, tulokseksi saadaan 121,00 $:n kokonaishinta.

Voit vahvistaa tai muuttaa tietyn alueen veroasetuksia.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimen vieressä Muokkaa. Maan ja sen alueiden verot tulevat näkyviin osavaltioiden tai provinssin mukaan jaoteltuina.

 2. Kun haluat määrittää, miten verot peritään, valitse haluamasi vaihtoehto alueiden verokanta -kohdan alla olevasta pudotusvalikosta.

 3. Napauta Tallenna.

ALV:n oletusnimen muuttaminen

Maissa, joissa on arvonlisävero, veron oletusnimi on VAT. Lyhyt nimi VAT näkyy kassamaksusivullasi, asiakkaiden saamissa kuiteissa sekä tilausten Tilauksen tiedot -osiossa.

Jos toimit maassa, jonka verosta käyttämä lyhyt muoto on eri kuin yllä, voit muutta nimeä Verot-sivulla. Useat maat esimerkiksi käyttävä muotoa IVA muodon VAT asemasta. Voit muuttaa nimeä vain, jos kyseessä olevan maan alueet on sisällytetty Shopify adminiin, kuten on asianlaita esimerkiksi Italian ja Espanjan tapauksessa. Et voi muuttaa nimeä, jos alueita ei ole otettu mukaan, kuten niitä ei ole esimerkiksi Itävallan tai Norjan tapauksessa.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maata.

 2. Muuta jokaisen alueen osalta VAT-arvo sellaiseksi lyhyeksi muodoksi, jota haluat käyttää:

  Vaihda VAT muotoon IVA
  . Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.

 3. Napauta Tallenna.

Yhdistyneen kuningaskunnan verot ja brexit

Huom: Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 voimaan tulleen arvonlisäverolainsäädännön seurauksena myynteihin, joiden arvo on enintään 135 £, kohdistuu uusia ALV-vaatimuksia.

 • Korkeintaan 135 £:n arvoisten tavaroiden myynti Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellyttää rekisteröitymistä maan ALV-rekisteriin. Tässä tapauksessa kauppias veloittaa arvonlisäveron myyntipisteessä.
 • Jos myyt yli 135 £:n arvoista tavaraa, et välttämättä joudu perimään arvonlisäveroa myyntipisteellä. Tässä tapauksessa maahantuoja maksaa arvonlisäveron ja tullit. Voit halutessasi veloittaa asiakkaalta arvonlisäveron ja tullit myyntihetkellä ja toimittaa ne lähettäjälle tai maahantuojalle käyttämällä lähetystarraa. Vaihtoehtoisesti voit lähettää tilaukset veloittamatta arvonlisäveroa ja tulleja, ja asiakkaasi maksaa lisäkulut toimitushetkellä. Lue lisää arvonlisäveron ja tullimaksujen käsittelystä.

Lue lisää brexitin vaikutuksesta liiketoimintaasi.

Verot sisältävien hintojen verovapautuksia koskevia seikkoja

Jos verot sisältyvät tuotteidesi hintoihin, et voi näyttää verottomia hintoja joillekin asiakkaille, kuten GST-verosta vapautetuille Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolella oleville asiakkaille.

Jos sinun täytyy antaa verovapautus joillekin asiakkaille, käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Älä sisällytä veroja hintoihin.
 • Muokkaa teemaa, jotta voit näyttää verottomat hinnat kaupassasi ja käytä Shopify Scriptsiä, jotta voi soveltaa 20 %:n arvonlisäveron vapautusta kassalla.
 • Käytä lisäkauppaa, jotta kansainväliset ostajat voivat maksaa verottoman hinnan.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile sitä ilmaiseksi