Sijaintiin perustuvat veroasetukset

Verojen määrittäminen perustuu verorekisteröinteihin seuraavilla alueilla:

Jos olet velvollinen perimään veroja, mutta et toimi näillä alueilla, veroja sovelletaan maan tai alueen tasolla paikallisen verolainsäädännön mukaan.

Verokantojen määritys sijainnin perusteella

Monissa maissa vero peritään tilauksen määränpään perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että sinun tulee periä myyntiveroa sen alueen perusteella, jonne toimitat tuotteesi. Jos olet epävarma näistä asioista, ota yhteyttä veroasiantuntijaan.

Ennen kuin määrität veroja määränpään perusteella, tarkista, onko sinun perittävä arvonlisäverot asiakkailtasi ja ovatko tuotteesi verotettavia.

Vaiheet:

 1. Vahvista, ettei kauppasi osoite ole alueella, jossa käytetään rekisteröintiin perustuvia veroja, ja että olet määrittänyt kohdemaalle toimitusalueen.
 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimeä.

 2. Anna Perusverot-osiossa kyseisessä maassa ja sen kaikilla alueilla sovellettavat verokannat. Voit valita, käytetäänkö liittovaltion veron sijasta alueella sovellettavaa veroa, lisätäänkö vero liittovaltion veroon vai käytetäänkö veroa, joka on alueen ja liittovaltion veron yhdistelmä. Jos et ole varma, mikä asetus sinun täytyy valita, ota yhteyttä veroviranomaiseen tai paikalliseen veroasiantuntijaan.

 3. Klikkaa Tallenna.

Veronumerovaatimukset Kanadassa

Jos kauppasi toimii Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröitävä GST/HST-tili, jos molemmat seuraavista toteutuu:

 • Myyt tai liisaat verotettavia tuotteita tai palveluita.
 • Verotettavasta myynnistä saamasi liikevaihto Kanadassa on yli 30 000 CAD viimeisen neljän kuluneen kalenterineljänneksen aikana tai yli 30 000 CAD kuluvan kalenterineljänneksen aikana.

Jos kauppasi ei toimi Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröitävä GST/HST-tili, jos molemmat seuraavista toteutuu:

 • Myyt verotettavia tuotteita tai palveluita Kanadassa asuville asiakkaille ja jakelet nämä tilaukset Kanadassa sijaitsevasta varastosta.
 • Liikevaihtosi Kanadassa verotettavista tilauksista on yli 30 000 CAD viimeisten 12 kuukauden ajalta.

Jos jompikumpi edellä mainitusta tapauksista soveltuu sinuun, sinun on mahdollisesti perittävä myynnistäsi veroja, maksettava nämä verot asianmukaiselle veroviranomaiselle ja raportoitava niistä säännöllisesti veroviranomaiselle. Jos kauppasi myynti on alhaisempi kuin kynnysarvo, sinun ei tarvitse rekisteröityä GST/HST-tilin käyttäjäksi eikä periä ja suorittaa veroja.

Vaiheet

 1. Rekisteröidy Canada Revenue Agency -virastossa (Kanadan veroviranomainen) osoitteessa https://www.Canada.ca/en/Services/Taxes/gsthst.html.
 2. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 3. Klikkaa Veroalueet-osiossa Kanada.
 4. Klikkaa Lisää GST-/HST-numero.
 5. Syötä verotunnuksesi GST-/HST-numero-kenttään. Jos olet hakenut verotunnusta, mutta et ole vielä saanut sellaista, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Voit päivittää tiedon, kun saat tunnuksesi.
 6. Klikkaa Tallenna.

Verojen sisällyttäminen tuotehintoihin

Joissakin maissa kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa myyntiveron on oltava lisättynä asiakkaalle näkyvässä hinnassa useampien kauppatavaratyyppien kohdalla.

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, vero lasketaan kaavalla Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Sinä ja asiakkaasi näette veron rivikohtana, vaikka rivillä ei näkyisi mitään lisättyjä veroja. Välisumma ja kokonaissumma ovat samat, mutta rivillä näkyy myös vero, joka sinun täytyy maksaa tilauksesta.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Kaikki hinnat sisältävät verot.
 3. Klikkaa Tallenna.
 4. Valinnainen: Jos haluat käyttää asiakkaan paikallista verokantaa, tee seuraavat toimet:

  1. Siirry Shopify Administa kohtaan Asetukset > Markkinat.
  2. Valitse Muut markkinat ‑osiossa Asetukset.
  3. Valitse Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan. Veron sisällyttäminen asiakkaan maan perusteella tai sen jättäminen pois, on toiminto, joka on tällä hetkellä beta-vaiheessa, eikä se välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaupoissa.
 5. Klikkaa Tallenna.

Kun olet määrittänyt verot sisältävät hinnat, jätä Peri verot tässä tuotteessa -kohta valituksi tuotesivuillasi, jotta verot tulevat sisällytetyiksi asiakkaan näkemiin hintoihin. Asiakkaat näkevät tuotteen hintaan sisältyvän veron määrän tuotteen kokonaishinnan lisäksi maksaessaan kassalla.

Hintojen määrittäminen verojen kanssa ei vaikuta veroraportointiisi.

Esimerkki: Maya ja Gabriel asuvat kumpikin samalla alueella, ja molemmilla on verkkokauppa. Alueella on 10 prosentin verokanta, ja yritysomistajat voivat päättää, sisältääkö heidän hintansa veron.

 • Maya ei sisällytä veroja hintoihinsa. Jos hänen tuotteensa listahinta on 100 $, veroksi lasketaan tällöin 10 $, jolloin kokonaismyyntihinnaksi tulee 110 $. Kaava tälle on Total = List Price X (1 + Tax Rate):

 • Gabriel päättää sisällyttää kaikki verot listahintoihinsa. Jotta saataisiin 100 dollarin kokonaishinta, johon vero sisältyy, veron sisältävän hinnan laskemiseen käytettävää kaavaa käytetään veron osuuden laskemiseen. Kaava tälle on Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan

Jos myyt tuotteita kansainvälisesti, voit sisällyttää verot tuotteiden hintoihin tai jättää verot niistä pois asiakkaan sijainnin perusteella. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, asiakkaat, jotka asuvat alueilla, kuten Isossa-Britanniassa, näkevät hinnat, joihin sisältyy paikallinen arvonlisäveron (ALV). Verot eivät näy hinnoissa maissa tai alueilla, kuten Yhdysvalloissa, jossa asiakkaat odottavat, että verot lisätään kassalla.

Jos sovellat veronohituksia tietyille tuotteille tai tuotekokoelmille, ohitukset voivat vaikuttaa katteisiisi. Lue lisää seikoista, jotka on otettava huomioon, kun tuotteisiin lisätään vero tai se jätetään lisäämättä asiakkaan maan perusteella.

Esimerkki: Gabriel asuu alueella, jossa on 10 %:n vero, hän käyttää hinnoittelua, johon sisältyy vero ja hän myy usealle oman alueensa ulkopuolella olevalle alueelle. Hän aktivoi asetuksen Sisällytä tai sulje pois veron asiakkaan maan perusteella. Hän myy tuotteen, jonka arvo on 100 dollaria.

 • Hänen omalla alueellaan tuote maksaa 100 dollaria. Kun käytetään kaavaa Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate), tuotteen osuus hinnasta on 90,91 $ ja veron osuus 9,09 $.
 • Alueilla, joilla Gabrielin ei tarvitse periä veroa, tuotteen hinta kassalla on 90,91 $, joka on tuotteen osuus hinnasta.
 • Alueella, jossa Gabrielin on velvollinen perimään veroa 20 %:n verokannan mukaan, tuotteen hinta kassalla on 109,09 $. Tämä hinta on laskettu soveltamalla alueen 20 %:n verokantaa hinnan tuoteosaan.

Kauppasi osoitetta Shopify Adminissa käytetään kotipaikkasi verokannan määrittämiseen. Verokanta vähennetään verollisesta hinnasta, kun myyt toiseen verolliseen maahan tai alueelle. Jos siirrät kauppasi osoitteen ylläpitäjässä toiseen maahan tai toiselle alueelle, kotipaikkasi verokanta muuttuu.

Seikat, jotka on otettava huomioon sisällytettäessä veroja tai jätettäessä ne pois asiakkaan kotimaan perusteella

Ennen kuin otat käyttöön Sisällytä vero asiakkaan maan perusteella tai jätä se pois -vaihtoehdon, tarkista seuraavat seikat.

 • Verojen lisääminen tai pois jättäminen asiakkaan maan tai alueen perusteella ei ole tuettu seuraavissa tapauksissa:

  • Shopify Plus -sopimuksessa olevat kaupat, jotka käyttävät Avalara AvaTaxia.
  • Kaupat, jotka käyttävät ostoksen jälkeistä lisämyyntiä tarjoavia kolmannen osapuolen sovelluksia.
  • Nopeutettuja maksuja, kuten Google Payta ja Apple Payta, tuetaan vain Shopify Paymentsiä käyttäville kauppiaille. Tuki ei ole saatavilla muita maksuportaaleja käyttäville kauppiaille.
  • Dynaamiset kassapainikkeet eivät tue verojen lisäämistä hintoihin tai niiden jättämistä pois hinnoista asiakkaan maan perusteella. Jos haluat lisätä verot hintoihin tai jättää ne pois hinnoista asiakkaan sijainnin perusteella, poista dynaamiset kassapainikkeet käytöstä.
 • Kotipaikkasi verokanta määräytyy kauppasi osoitteen perusteella. Tällä saattaa olla vaikutusta veronohituksiisi. Jos sinulla esimerkiksi on veronohitus tuotteelle, jonka verokanta on 10 %, mutta kauppasi kotialueen verokanta on tätä korkeampi, kotipaikkasi korkeampi verokanta vähennetään tästä tuotteesta, kun se lähetetään ulkomaille. Tällä saattaa olla vaikutusta katteisiisi. Jos haluat estää tällaisten tuotteiden lähetyksen ulkomaille, käytä toimitusprofiileja.

 • Kotipaikkasi verokantaa käytetään hinnan laskemiseen kassalla. Tämä voi aiheuttaa virheellisyyksiä, jos jakelupaikkojasi on eri verokantojen alueilla.

 • Kun olet aktivoinut Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan ‑asetuksen, hinnat näkyvät oikein kassalla. Hinnat eivät kuitenkaan näy oikein tuotesivuilla tai ostoskorissa, ellei jompikumpi seuraavista ole tosi:

  • Myyt useissa valuutoissa ja käytät Shopify Payments ‑palvelua. Tässä tapauksessa hinnat näkyvät oikein kassalla, tuotesivuilla ja ostoskorissa.
  • Asiakkaat tekevät ostoja käyttämällä hinnanoikaisuun oikeutetulla alueella sijaitsevaa osoitetta ja ovat ottaneet evästeet käyttöön, eivät ole tyhjentäneet selaimen välimuistia eivätkä käytä kaupassa vieraillessaan yksityisen selauksen tilaa. Tässä tapauksessa hinnat näkyvät oikein kassalla, tuotesivuilla ja ostoskorissa seuraavilla kaupan vierailukerroilla.

Ota käyttöön verollinen tai veroton hinta asiakkaan maan perusteella

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
 2. Valitse Sisällytä tai älä sisällytä veroja asiakkaasi maan mukaan.

Veron periminen toimitusmaksuista

Joillakin alueilla toimituksista on perittävä vero. Jos kauppasi on Kanadan, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Australian tai Uuden-Seelannin ulkopuolella, seuraa seuraavia vaiheita periäksesi verot toimitusmaksuista.

Vaiheet:

 1. Valitse Toimituskulujen verot.

 2. Klikkaa Tallenna.

Verojen kahteen kertaan tapahtuvan perimisen estäminen

Jos määrität veroja tietylle maalle ja sen alueille, sinun tulee muistaa tarkentaa onko alueellinen vero lisäys liittovaltion veroon vai jo osa sitä – tai käytetäänkö sitä liittovaltioveron asemasta. Jos huomaat asiakkailta veloitettavan veroja kahdesti jossain maassa, olet ehkä määrittänyt alueellisen veron lisättäväksi kyseisen maan kokonaisveroon.

Sinulla on esimerkiksi tuote, jonka hinta on 100,00 dollaria. Asiakas ostaa tämän tuotteen alueella, jossa käytetään sekä 10 %:n maa- että alueverokantaa.

 • Jos valitset lisätty, maan vero ja aluevero veloitetaan ja lasketaan yhteen. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $ ja alueveron määrä on 10,00 $. Kun ne lisätään tuotteen hintaan, saadaan kokonaishinta 120,00 $.

 • Jos valitset sen sijaan, alueellinen summa veloitetaan ja maan veroa ei. Tässä tapauksessa maan veroa ei ole ja alueveron määrä on 10,00 $. Tuotteen kokonaishinta on 110 $.

 • Jos valitset lisätään päälle, maan veron määrä selvitetään ja sen jälkeen alueellinen summa veloitetaan välisumman perusteella. Tässä tapauksessa maan veron määrä on 10,00 $. Alueveroon sovelletaan sen jälkeen 110,00 $ välisummaa, minkä tuloksena alueveron määräksi saadaan 11,00 $. Kun summat lasketaan yhteen, tulokseksi saadaan 121,00 $:n kokonaishinta.

Voit vahvistaa tai muuttaa tietyn alueen veroasetuksia.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maan nimen vieressä Muokkaa. Maan ja sen alueiden verot tulevat näkyviin osavaltioiden tai provinssin mukaan jaoteltuina.

 2. Kun haluat määrittää, miten verot peritään, valitse haluamasi vaihtoehto alueiden verokanta -kohdan alla olevasta pudotusvalikosta.

 3. Klikkaa Tallenna.

ALV:n oletusnimen muuttaminen

Maissa, joissa on arvonlisävero, veron oletusnimi on VAT. Lyhyt nimi VAT näkyy kassamaksusivullasi, asiakkaiden saamissa kuiteissa sekä tilausten Tilauksen tiedot -osiossa.

Jos toimit maassa, jonka verosta käyttämä lyhyt muoto on eri kuin yllä, voit muutta nimeä Verot-sivulla. Useat maat esimerkiksi käyttävä muotoa IVA muodon VAT asemasta. Voit muuttaa nimeä vain, jos kyseessä olevan maan alueet on sisällytetty Shopify Adminiin, kuten on asianlaita esimerkiksi Italian ja Espanjan tapauksessa. Et voi muuttaa nimeä, jos alueita ei ole otettu mukaan, kuten niitä ei ole esimerkiksi Itävallan tai Norjan tapauksessa.

Vaiheet:

 1. Klikkaa Veroalueet-kohdassa maata.

 2. Muuta jokaisen alueen osalta VAT-arvo sellaiseksi lyhyeksi muodoksi, jota haluat käyttää:

  Change VAT to IVA
  Nimi on aluekohtainen, joten se on vaihdettava jokaiselle alueelle erikseen.

 3. Klikkaa Tallenna.

Yhdistyneen kuningaskunnan verot ja brexit

 • Korkeintaan 135 £:n arvoisten tavaroiden myynti Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellyttää rekisteröitymistä maan ALV-rekisteriin. Tässä tapauksessa kauppias veloittaa arvonlisäveron myyntipisteessä.
 • Jos myyt yli 135 £:n arvoista tavaraa, et välttämättä joudu perimään arvonlisäveroa myyntipisteellä. Tässä tapauksessa maahantuoja maksaa arvonlisäveron ja tullit. Voit halutessasi veloittaa asiakkaalta arvonlisäveron ja tullit myyntihetkellä ja toimittaa ne lähettäjälle tai maahantuojalle käyttämällä lähetystarraa. Vaihtoehtoisesti voit lähettää tilaukset veloittamatta arvonlisäveroa ja tulleja, ja asiakkaasi maksaa lisäkulut toimitushetkellä. Lue lisää arvonlisäveron ja tullimaksujen käsittelystä.

Lue lisää brexitin vaikutuksesta liiketoimintaasi.

Verot sisältävien hintojen verovapautuksia koskevia seikkoja

Jos verot sisältyvät tuotteidesi hintoihin, et voi näyttää verottomia hintoja joillekin asiakkaille, kuten GST-verosta vapautetuille Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolella oleville asiakkaille.

Jos sinun täytyy antaa verovapautus joillekin asiakkaille, käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Älä sisällytä veroja hintoihin.
 • Muokkaa teemaa, jotta voit näyttää verottomat hinnat kaupassasi ja käytä Shopify Scripts -komentojonoja, jotta voi soveltaa 20 %:n arvonlisäveron vapautusta kassalla.
 • Käytä lisäkauppaa, jotta kansainväliset ostajat voivat maksaa verottoman hinnan.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi