Cài đặt thuế dựa trên địa điểm

Thiết lập thuế theo đăng ký thuế đối với các khu vực sau:

Nếu bạn không có trụ sở tại một trong những khu vực này và cần tính thuế, thuế sẽ được áp dụng theo cấp độ quốc gia hoặc khu vực, tùy vào luật thuế địa phương.

Thiết lập thuế suất dựa trên địa điểm

Nhiều quốc gia tính thuế theo nơi nhận hàng, nghĩa là bạn tính thuế bán hàng theo mức thuế được xác định tại nơi sản phẩm được giao đến. Nếu bạn không chắc chắn về các thông tin này, hãy tư vấn với chuyên gia thuế.

Trước khi thiết lập thuế theo nơi nhận, xác minh xem liệu bạn có nghĩa vụ thu thuế bán hàng từ khách hàng hay không và liệu sản phẩm của bạn có chịu thuế hay không. Đồng thời xác nhận rằng địa chỉ cửa hàng của bạn không thuộc khu vực áp dụng thuế theo đăng ký và bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia nhận hàng.

Bước:

Yêu cầu về mã số thuế tại Canada

Nếu bạn có cửa hàng tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Bạn bán hoặc cho thuê sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế.
 • Doanh thu từ các doanh số chịu thuế tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong bốn quý liên tiếp vừa qua hoặc hơn 30.000 CAD so với quý hiện tại.

Nếu cửa hàng không có trụ sở tại Canada, thông thường bạn cần đăng ký tài khoản GST/HST nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Bạn bán sản phẩm hoặc dịch vụ chịu thuế cho khách hàng tại Canada và thực hiện các đơn hàng này từ nhà kho tại Canada.
 • Doanh thu từ doanh số chịu thuế của bạn tại Canada đạt hơn 30.000 CAD trong 12 tháng qua.

Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên đây, bạn nên thu thuế bán hàng, nộp các khoản thuế đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền và thường xuyên gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Nếu doanh số của bạn thấp hơn ngưỡng đó, bạn không cần đăng ký tài khoản GST/HST và không cần thu hoặc nộp thuế.

Các bước thực hiện

 1. Đăng ký với Sở thuế Canada tại https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
 2. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 3. Trong mục Vùng đánh thuế, nhấp vào Canada.
 4. Nhấp vào Thêm số GST/HST.
 5. Trong trường Số GST/HST, nhập mã số thuế của bạn. Nếu bạn đã đăng ký mã số thuế nhưng chưa có, vui lòng để trống trường này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được mã số của mình.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm các khoản thuế vào giá sản phẩm

Tại một số quốc gia, ví dụ như Vương quốc Anh, giá hiển thị cần bao gồm cả thuế bán hàng đối với hầu hết các loại hàng hóa.

Khi bạn kích hoạt tính năng này, thuế sẽ được tính theo công thức Thuế = (Thuế suất X Giá) / (1 + Thuế suất). Thuế hiển thị dưới dạng mục hàng đối với cả bạn và khách hàng, mặc dù dường như không có khoản thuế nào được thêm vào. Tổng phụ và tổng giống nhau, nhưng số tiền thuế bạn cần chuyển đối với đơn hàng cũng sẽ hiển thị.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
 2. Chọn Bao gồm thuế bán hàng trong giá sản phẩm và phí vận chuyển.
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Để sử dụng thuế suất địa phương của khách hàng, thực hiện như sau:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Tùy chọn ưu tiên.
  3. Chọn Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thiết lập giá để bao gồm thuế, giữ tùy chọn Tính thuế cho sản phẩm này trong trạng thái được chọn trên trang sản phẩm để bao gồm thuế trong giá hiển thị. Số tiền thuế đã bao gồm sẽ hiển thị với khách hàng bên cạnh tổng trên trang thanh toán.

Thiết lập giá có bao gồm các khoản thuế không làm ảnh hưởng tới báo cáo thuế của bạn.

Ví dụ: Nga và Trang sống trong cùng một vùng và đều có cửa hàng trực tuyến. Vùng này có mức thuế suất 10% và cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp chọn xem giá có bao gồm thuế hay không.

 • Maya không thêm thuế vào giá sản phẩm. Nếu cô ấy niêm yết một sản phẩm với giá 100 USD thì thuế sẽ được tính là 10 USD, tổng giá bán sẽ là 110 USD. Công thức cho trường hợp này là Tổng = Giá niêm yết X (1 + Thuế suất):

 • Gabriel quyết định thêm tất cả các khoản thuế vào giá niêm yết. Để có được tổng giá niêm yết là 100 USD bao gồm thuế, công thức bao gồm thuế được sử dụng để tính phần thuế. Công thức trong trường hợp này là Thuế = (Thuế suất X Giá) / (1 + Thuế suất):

Đưa hoặc không đưa thuế vào giá dựa theo quốc gia của khách hàng

Nếu bán hàng quốc tế, bạn có thể áp dụng hoặc loại trừ thuế trong giá sản phẩm theo địa điểm của khách hàng. Nếu bạn kích hoạt cài đặt này, khách hàng tại các quốc gia hoặc vùng như Vương quốc Anh sẽ thấy giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng địa phương (thuế GTGT) hoặc chưa bao gồm thuế tại các quốc gia hoặc vùng như Hoa Kỳ, tại đây khách hàng sẽ nhìn thấy các khoản thuế được thêm khi thanh toán.

Nếu sử dụng thông tin ghi đè thuế đối với các sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm nhất định, biên lợi nhuận của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về những điều cần cân nhắc khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng.

Ví dụ: Giang sống ở vùng có thuế suất 10%, sử dụng giá đã bao gồm thuế và bán cho một số vùng khác ngoài vùng của mình. Anh đã bật cài đặt Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng. Anh bán sản phẩm với giá 100 USD.

 • Tại khu vực của anh, sản phẩm có chi phí 100 USD. Sử dụng công thức Thuế = (Thuế suất X Giá) / (1 + Thuế suất), phần sản phẩm trong giá là 90,91 USD và phần thuế trong giá là 9,09 USD.
 • Tại những vùng Giang không phải tính thuế, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 90,91 USD, tức phần giá sản phẩm.
 • Tại vùng Giang phải tính thuế theo thuế suất 20%, giá của sản phẩm lúc thanh toán là 109,09 USD. Giá này được tính bằng cách áp dụng thuế suất 20% của vùng vào phần giá sản phẩm.

Địa chỉ cửa hàng của bạn trên trang quản trị Shopify được dùng để xác định mức thuế suất gia chủ phải trừ vào giá đã bao gồm thuế khi bạn bán hàng sang quốc gia hoặc khu vực bao gồm thuế khác. Nếu thay đổi địa chỉ cửa hàng trên trang quản trị thành quốc gia hoặc khu vực khác, mức thuế suất gia chủ sẽ thay đổi.

Những lưu ý khi áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng

Trước khi kích hoạt Áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng, hãy xem lại những điều cần lưu ý sau.

 • Tùy chọn thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia hoặc vùng của khách hàng không được hỗ trợ trong những trường hợp sau:

  • Cửa hàng mua gói Shopify Plus sử dụng Avalara AvaTax.
  • Cửa hàng dùng ứng dụng bên thứ ba cho phép bán thêm sau khi mua hàng.
  • Chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán nhanh như Google Pay hoặc Apple Pay cho thương nhân sử dụng Shopify Payments. Không hỗ trợ phương thức thanh toán nhanh cho thương nhân sử dụng cổng thanh toán khác.
  • Không hỗ trợ sử dụng nút thanh toán động để áp dụng hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng. Nếu bạn muốn áp dụng hoặc loại trừ thuế trong giá theo địa điểm của khách hàng, hãy tắt nút thanh toán động.
 • Thuế suất gia chủ được xác định theo địa chỉ cửa hàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến thông tin ghi đè thuế của bạn. Ví dụ: Nếu bạn ghi đè thông tin đối với sản phẩm có mức thuế suất 10% nhưng mức thuế gia chủ của cửa hàng cao hơn thì giá của sản phẩm này sẽ bị trừ thuế suất gia chủ khi vận chuyển quốc tế. Việc này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của bạn. Nếu không muốn vận chuyển quốc tế những mặt hàng đó, sử dụng hồ sơ vận chuyển.

 • Thuế suất gia chủ được dùng để tính giá lúc thanh toán. Điều này có thể gây ra lỗi không chính xác nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại những vùng có thuế suất khác nhau.

 • Sau khi bạn bật cài đặt Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng, giá sẽ hiển thị chính xác ở bước thanh toán. Tuy nhiên, trang sản phẩm hoặc giỏ hàng không hiển thị chính xác giá trừ khi thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

  • Bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ và dùng Shopify Payments. Trong trường hợp này, giá được hiển thị chính xác ở bước thanh toán, trên trang sản phẩm và trong giỏ hàng.
  • Khách hàng thực hiện giao dịch mua bằng địa chỉ nằm trong khu vực đủ điều kiện điều chỉnh giá, đã kích hoạt cookie, chưa xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt và không truy cập cửa hàng bằng chế độ ẩn danh. Trong trường hợp này, giá được hiển thị chính xác ở bước thanh toán, trên trang sản phẩm và trong giỏ hàng ở những lần truy cập cửa hàng sau đó.

Kích hoạt cài đặt bao gồm hoặc không bao gồm thuế dựa trên quốc gia của khách hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Bật Thêm hoặc không thêm thuế theo quốc gia của khách hàng.

Tính thuế cho phí vận chuyển

Tại một số khu vực, bạn cần thu thuế vận chuyển. Nếu cửa hàng của bạn không nằm tại Canada, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Úc hoặc New Zealand, vui lòng làm theo các bước dưới đây để thu thuế đối với phí vận chuyển.

Bước:

Đảm bảo rằng các khoản thuế không bị trùng lặp

Nếu bạn thiết lập thuế quốc gia và tiểu vùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ định gộp hoặc chồng thuế vùng lên thuế liên bang, hoặc sử dụng thuế vùng thay vì thuế liên bang. Nếu có khách hàng ở một quốc gia bị thu thuế hai lần, có thể bạn đã định cấu hình để gộp thuế tiểu vùng vào tổng thuế dành cho quốc gia đó.

Ví dụ: Bạn có một mặt hàng trị giá 100,00 USD. Nếu khách hàng mua mặt hàng đó trong khu vực có thuế suất quốc gia và thuế suất theo vùng, cả hai loại thuế suất đều ở mức 10%.

 • Nếu bạn chọn gộp vào, cả thuế quốc gia và vùng đều được tính và cộng với nhau. Trong trường hợp này, số tiền thuế quốc gia là 10.000 đồng và thuế vùng là 10.000 đồng. Cả hai loại được cộng vào để ra tổng giá là 120.000 đồng.

 • Nếu bạn chọn thay vì, tiền thuế vùng sẽ bị thu và tiền thuế quốc gia không bị thu. Trong trường hợp này, không có thuế quốc gia và thuế vùng là 10,00 USD. Tổng giá của mặt hàng là 110 USD.

 • Nếu bạn chọn chồng lên, tiền thuế quốc gia được xác định và thuế vùng được tính trên tổng phụ đó. Trong trường hợp này, tiền thuế quốc gia là 10 USD. Sau đó, thuế vùng được áp dụng cho tổng phụ 110 USD, ra kết quả tiền thuế vùng là 11 USD. Tổng giá sau khi cộng là 121 USD.

Bạn có thể xác minh hoặc thay đổi cài đặt thuế cho vùng.

Bước:

Thay đổi tên mặc định của thuế GTGT

Đối với những quốc gia có thuế giá trị gia tăng, tên mặc định đặt cho khoản thuế này là thuế GTGT. Dạng viết tắt thuế GTGT xuất hiện trên trang thanh toán, biên lai khách hàng và trong mục Chi tiết đơn hàng của đơn hàng.

Nếu bạn đang ở một quốc gia sử dụng dạng viết tắt khác cho khoản thuế này, bạn có thể thay đổi tên trên trang Thuế. Ví dụ: Một số quốc gia dùng IVA thay vì thuế GTGT. Bạn chỉ có thể thay đổi tên nếu đã bao gồm vùng phụ đối với quốc gia đó trong trang quản trị Shopify, ví dụ như trường hợp của Ý và Tây Ban Nha. Bạn không thể thay đổi tên nếu chưa có các vùng phụ, chẳng hạn như đối với Áo và Na Uy.

Bước:

Thuế tại Anh và Brexit

 • Nếu doanh thu bán hàng từ 135 GBP trở xuống, bạn phải đăng ký thuế GTGT tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp này, thương nhân sẽ thu thuế GTGT tại điểm bán hàng và nộp thuế.
 • Nếu doanh thu bán hàng trên 135 GBP, bạn có thể không phải thu thuế GTGT tại điểm bán hàng. Trong trường hợp này, thuế GTGT và thuế nhập khẩu sẽ do đơn vị nhập khẩu nộp. Nếu muốn, bạn có thể thu của khách hàng thuế GTGT và thuế nhập khẩu khi bán hàng rồi gửi những khoản tiền này cho đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị nhập khẩu bằng nhãn vận chuyển. Ngoài ra, bạn có thể gửi đơn hàng mà không cần thu thuế GTGT và thuế nhập khẩu, khách hàng sẽ trả thêm phí khi nhận hàng. Tìm hiểu thêm về xử lý thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của Brexit tới doanh nghiệp của bạn.

Những điều cần cân nhắc về miễn thuế với giá đã bao gồm thuế

Nếu thêm thuế vào giá sản phẩm, bạn không thể hiển thị giá miễn thuế đối với một số khách hàng, ví dụ như miễn thuế GST cho khách hàng bên ngoài Úc và New Zealand.

Nếu bạn cần miễn thuế cho khách hàng cụ thể, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

 • Không thêm các khoản thuế vào giá.
 • Sửa đổi chủ đề để hiển thị giá miễn thuế trong cửa hàng của bạn và sử dụng Đoạn mã Shopify để áp dụng miễn thuế GTGT 20% trong quá trình thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí