Thuế sản phẩm kỹ thuật số

Hàng hóa kỹ thuật số là các tệp có thể tải xuống hoặc loại sản phẩm được cung cấp dưới dạng điện tử khác. Người tiêu dùng sống tại Liên minh châu Âu (EU) phải thanh toán thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) cho hàng hóa kỹ thuật số với mức thuế áp dụng cho quốc gia của họ, bất kể người bán ở đâu.

Tuy nhiên, tại một số khu vực pháp lý, bạn không cần tính thuế bán hàng đối với sản phẩm kỹ thuật số. Kiểm tra với chuyên gia thuế địa phương để đảm bảo bạn biết rõ yêu cầu trong vùng của mình.

Miễn thuế sản phẩm kỹ thuật số

Nếu chỉ có một số sản phẩm kỹ thuật số được miễn thuế, bạn có thể ngăn áp thuế cho từng sản phẩm đó. Sản phẩm kỹ thuật số không yêu cầu vận chuyển theo cách truyền thống, vì vậy, bạn đồng thời có thể tắt tính năng vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Pricing (Định giá), bỏ chọn Charge taxes on this product (Thu thuế sản phẩm này).
 4. Trong mục Vận chuyển, chọn Đây là sản phẩm hiện vật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn thuế nhiều sản phẩm kỹ thuật số bằng cách cập nhật hàng loạt

Nếu cần miễn thuế nhiều sản phẩm kỹ thuật số cùng lúc, bạn có thể cập nhật hàng loạt. Để thực hiện quy trình này, bạn cần biết rõ cách chỉnh sửa tệp .csv.

Các bước thực hiện:

 1. Xuất dữ liệu về sản phẩm cần cập nhật dưới dạng tệp .csv, sau đó chỉnh sửa giá trị trong các cột sau:
Trường cần chỉnh sửa trong CSV sản phẩm
Trường CSV Cài đặt
Variant Requires Shipping Đặt giá trị này thành false.
Variant Taxable Đặt giá trị này thành false.
Variant Grams Đặt giá trị này thành 0.
 1. Khi chỉnh sửa xong tệp .csv, nhập tệp đó vào cửa hàng của bạn. Nhớ chọn Replace any current products that have the same handle (Thay thế các sản phẩm hiện tại có cùng mã điều khiển).

Hàng hóa kỹ thuật số tại Liên minh châu Âu

Hàng hóa kỹ thuật số tại Liên minh châu Âu được luật pháp định nghĩa là dịch vụ phát sóng, viễn thông và dịch vụ được cung cấp dưới dạng điện tử thay vì vận chuyển. Thẻ quà tặng được gửi trực tuyến không nằm trong phạm vi định nghĩa.

Bạn có thể đọc quy tắc về thuế GTGT đối với dịch vụ kỹ thuật số tại Liên minh châu Âu. Tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế để biết cách áp thuế của quy tắc thuế GTGT của Liên minh châu Âu.

Thuế GTGT dựa trên địa điểm của khách hàng

Nếu đang bán hàng hóa kỹ thuật số cho khách hàng tại Liên minh châu Âu, bạn cần tính thuế GTGT dựa trên địa điểm của khách hàng.

Ví dụ: Nếu bạn là thương nhân Hà Lan và bán sản phẩm kỹ thuật số cho khách hàng tại Đức, bạn phải tính cho khách hàng mức thuế suất GTGT của Đức là 19%. Bạn có thể bật tính năng thuế suất GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số của Liên minh châu Âu để thực hiện quy trình này dễ dàng hơn.

Đăng ký thuế GTGT

Bạn có thể đăng ký thuế GTGT bằng một trong những cách sau:

 • Đăng ký thuế GTGT tại mọi quốc gia thuộc Liên minh châu Âu mà bạn kinh doanh.
 • Đăng ký Cửa hàng một điểm đến mini (MOSS) tại quốc gia thành viên hoặc vùng thuộc Liên minh Châu Âu. Cơ quan thuế địa phương của bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách đăng ký MOSS.

Bằng chứng về địa điểm của người mua

Nếu bạn bán hàng hóa kỹ thuật số, một số cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn thu thập và ghi lại hai bằng chứng về địa điểm của người mua. Với mọi đơn hàng, Shopify cung cấp địa chỉ thanh toán và địa chỉ IP của khách hàng. Địa chỉ thanh toán sẽ xuất hiện trên trang đơn hàng. Bạn có thể xác minh địa chỉ IP bằng cách nhấp vào View Full Analysis (Xem phân tích đầy đủ) trong mục Phân tích gian lận.

Nếu địa chỉ IP đến từ quốc gia khác so với địa chỉ thanh toán, bạn sẽ nhận được bằng chứng khác về địa điểm của người mua. Hãy kiểm tra với chuyên gia về thuế để đảm bảo bạn có đủ bằng chứng cho cơ quan thuế.

Bật thuế suất GTGT cho hàng hóa kỹ thuật số

Để đơn giản hóa quy trình tính thuế GTGT cho hàng hóa kỹ thuật số, bạn có thể tự động chỉ định thuế suất GTGT cho từng quốc gia Liên minh châu Âu.

Nếu bạn bật thuế suất GTGT cho hàng hóa kỹ thuật số, bộ sưu tập sẽ được tạo và mỗi khi bạn bán sản phẩm trong bộ sưu tập đó, thuế suất GTGT chính xác sẽ được tự động áp dụng dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Việc bật thuế suất GTGT sẽ tạo bộ sưu tập sản phẩm thủ công với cài đặt thuế GTGT được tự động chỉ định cho từng quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Bộ sưu tập mặc định có tên Thuế GTGT cho hàng kỹ thuật số, nhưng bạn có thể thay đổi bộ sưu tập này để sử dụng bất kỳ bộ sưu tập thủ công nào của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Áp thuế suất GTGT kỹ thuật số cho bộ sưu tập khác

Các bước thực hiện:

Áp thuế suất GTGT kỹ thuật số cho bộ sưu tập khác

Sau khi tạo bộ sưu tập Digital Goods VAT Tax (Thuế GTGT cho hàng kỹ thuật số) ban đầu, bạn có thể áp dụng mức thuế cho bộ sưu tập hàng hóa kỹ thuật số khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Tính thuế, nhấp vào thay đổi bộ sưu tập.
 3. Tìm bộ sưu tập bạn muốn sử dụng hoặc chọn bộ sưu tập trong danh sách.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thuế suất GTGT đang sử dụng

Nếu đã bật Thuế suất GTGT cho hàng kỹ thuật số, bạn có thể xem cài đặt thuế GTGT được áp dụng cho từng quốc gia trong danh sách vận chuyển.

Trước khi xem mức thuế, đảm bảo rằng mỗi quốc gia đều thuộc Danh sách khu vực vận chuyển.

Các bước thực hiện:

Tắt thuế suất GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số

Nếu bạn tắt tính năng thuế suất GTGT cho hàng hóa kỹ thuật số của Liên minh châu Âu và bật lại, bạn phải chỉ định lại bộ sưu tập ưu tiên nếu không sử dụng cài đặt mặc định.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí