Tài liệu tham khảo thuế Liên minh châu Âu

Các quốc gia trong Liên minh châu Âu và Vương Quốc Anh tính thuế giá trị gia tăng hay GTGT. Thuế GTGT của Liên minh châu Âu được tính theo địa điểm nhận hàng, nghĩa là khách hàng bị thu thuế dựa trên vị trí của họ. Giá trị tối thiểu của thuế này là 15% nhưng mỗi quốc gia thành viên sẽ tự đặt thuế suất riêng.

Bắt buộc phải có số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), để thu thuế GTGT. Mã số này do cơ quan thuế của quốc gia thành viên cấp sau khi bạn đăng ký với họ.

Tài liệu tham khảo về thuế dành cho các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và Vương Quốc Anh

Thông thường, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của mình để tính thuế GTGT nếu định bán hàng sang quốc gia khác trong Liên minh châu Âu. Nếu có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại quốc gia khác trong Liên minh châu Âu hoặc vượt ngưỡng doanh số nhất định đối với quốc gia, bạn có thể cũng cần đăng ký tại quốc gia này. Quy định về ngưỡng này tại mỗi quốc gia có thể khác nhau.

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, ngưỡng bán hàng từ xa dành cho từng quốc gia không còn áp dụng. Thay vào đó, chỉ áp dụng một ngưỡng bán hàng từ xa duy nhất cho toàn bộ Liên minh châu Âu.

 • Khách hàng tại quốc gia cư trú của bạn sẽ phải chịu thuế suất GTGT của quốc gia bạn.
 • Đối với khách hàng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu bên ngoài quốc gia của bạn, thuế suất được xác định dựa trên việc bạn có vượt quá ngưỡng đăng ký thuế hay không. - Nếu doanh thu gộp đối với tất cả quốc gia thành viên khác tại Liên minh châu Âu của bạn từ 10.000 EUR trở xuống, bạn có thể chọn thu thuế suất GTGT của quốc gia cư trú tại các quốc gia Liên minh châu Âu khác và nộp thuế GTGT cho chính phủ của quốc gia cư trú. Nếu chọn thu thuế suất GTGT của quốc gia cư trú đối với tất cả các giao dịch bán tại Liên minh châu Âu, bạn có thể cần đăng ký miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ với cơ quan thuế địa phương. Nếu bạn không chắc chắn cần đăng ký hay không, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.
  • Nếu doanh thu gộp đối với tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác của bạn từ 10.000 EUR trở lên, bạn cần thu thuế suất GTGT tại địa điểm của khách hàng đối với tất cả giao dịch bán hàng sang quốc gia khác.

Quy tắc One-Stop Shop (OSS) mới hiện bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2021. Quy tắc OSS cho phép thương nhân thu và nộp thuế GTGT đối với các giao dịch bán tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thay vì đăng ký riêng đối với từng quốc gia thành viên.

Châu Âu

Danh sách quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu
Áo Bỉ Bulgaria Croatia Đảo Síp
Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp
Đức Hy Lạp Hungary Ireland Ý
Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan
Ba Lan Bồ Đào Nha Romania Slovakia Slovenia
Tây Ban Nha Thụy Điển

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh
Vương quốc Anh

Áo

Thông tin thuế dành cho Áo.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Liên bang Cộng hòa Áo 35.000 EUR

Bỉ

Thông tin thuế dành cho Bỉ.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Dịch vụ công Liên bang - Tài chính 35.000 EUR

Bulgaria

Thông tin thuế tại Bulgaria.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Sở thuế quốc gia Cộng hòa Bulgaria 70.000 BGN

Croatia

Thông tin thuế dành cho Croatia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Cộng hòa Croatia - Cục Quản lý thuế 270.000 HRK

Đảo Síp

Thông tin thuế dành cho Cộng hòa Síp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Cộng hòa Síp 35.000 EUR

Cộng hòa Séc

Thông tin thuế dành cho Cộng hòa Séc.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Quản lý Tài chính Cộng hòa Séc 1.140.000 CZK

Đan Mạch

Thông tin thuế dành cho Đan Mạch.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Đan Mạch 280.000 DKK

Estonia

Thông tin thuế tại Estonia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Hội đồng Thuế và Hải quan Cộng hòa Estonia 35.000 EUR

Phần Lan

Thông tin thuế dành cho Phần Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Quản lý thuế Phần Lan 35.000 EUR

Pháp

Thông tin thuế tại Pháp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Pháp 35.000 EUR

Đức

Thông tin thuế tại Đức.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Liên bang Đức 100.000 EUR

Hy Lạp

Thông tin thuế dành cho Hy Lạp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế công độc lập 35.000 EUR

Hungary

Thông tin thuế tại Hungary.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế và Hải quan quốc gia 8.800.000 HUF

Ireland

Thông tin thuế tại Ireland.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải quan Ireland 35.000 EUR

Ý

Thông tin thuế tại Ý.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cơ quan Thuế Ý 35.000 EUR

Latvia

Thông tin thuế tại Latvia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Sở Thuế vụ Tiểu bang Latvia 35.000 EUR

Lithuania

Thông tin thuế dành cho Litva.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thanh tra Thuế Tiểu bang thuộc Bộ Tài chính của Cộng hòa Lithuania 35.000 EUR

Luxembourg

Thông tin thuế dành cho Luxembourg.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế nội địa Luxembourg 100.000 EUR

Malta

Thông tin thuế tại Malta.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Ủy viên Thuế vụ 35.000 EUR

Hà Lan

Thông tin thuế dành cho Hà Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế và Hải quan 100.000 EUR

Na Uy

Thông tin thuế tại Na-Uy.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế Na Uy Không áp dụng

Ba Lan

Thông tin thuế dành cho Ba Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế quốc gia 160.000 PLN

Bồ Đào Nha

Thông tin thuế dành cho Bồ Đào Nha.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải quan Bồ Đào Nha 35.000 EUR

Romania

Thông tin thuế tại Romania.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Tài chính quốc gia 118.000 RON

Slovakia

Thông tin thuế dành cho Slovakia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục tài chính Cộng hòa Slovakia 35.000 EUR

Slovenia

Thông tin thuế dành cho Slovenia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Tài chính của Cộng hòa Slovenia 35.000 EUR

Tây Ban Nha

Thông tin thuế dành cho Tây Ban Nha.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế Tây Ban Nha 35.000 EUR

Thụy Điển

Thông tin thuế dành cho Thụy Điển.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế Thụy Điển 320.000 SEK

Vương quốc Anh

Thông tin thuế dành cho Vương Quốc Anh.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải Quan Anh Không áp dụng.

Tìm hiểu về Thuế tại Anh và Brexit.

Quy tắc One-Stop Shop

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, các quy tắc One Stop Shop được áp dụng, cho phép thương nhân đơn giản hóa việc thu và nộp thuế GTGT đối với các giao dịch bán hàng sang các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

 • Quy tắc One Stop Shop (OSS), còn được gọi là OSS trong Liên minh, dành cho thương nhân trong Liên minh châu Âu có giao dịch bán hàng sang các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác yêu cầu phải thu và nộp thuế GTGT dựa theo quốc gia nhận hàng. Sau ngày 01 tháng 7 năm 2021, bạn có thể áp dụng quy tắc OSS nếu doanh số hằng năm tại tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu từ 10.000 EUR trở lên.

  Nếu doanh số hằng năm của bạn tại tất cả các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu dưới 10.000 EUR, bạn có thể áp dụng chính sách miễn thuế dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để tính thuế suất GTGT địa phương hoặc đăng ký OSS nếu bạn muốn thu thuế GTGT dựa trên địa điểm của khách hàng.

 • Quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS), còn được gọi là OSS ngoài Liên minh, dành cho thương nhân bên ngoài Liên minh châu Âu bán cho khách hàng tại mọi quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Sau ngày 01 tháng 7 năm 2021, bạn có thể áp dụng quy tắc IOSS nếu ở ngoài Liên minh châu Âu và bán cho khách hàng tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và bạn không muốn khách hàng bị tính thuế khi giao hàng.

  Khi áp dụng IOSS, bạn có thể chọn thu thuế GTGT cho đơn hàng từ 150 EUR trở xuống khi thanh toán để khách hàng không phải trả tiền thuế khi giao hàng.

Ví dụ: Bạn có một địa điểm ở Thụy Điển và một địa điểm ở Hoa Kỳ. Bạn sử dụng quy tắc OSS dành cho đơn hàng được vận chuyển từ Thụy Điển đến khách hàng tại Liên minh châu Âu và quy tắc IOSS dành cho đơn hàng được vận chuyển từ Hoa Kỳ đến khách hàng tại Liên minh châu Âu.

Trong trang quản trị Shopify, bạn nhập đăng ký OSS. Không hỗ trợ sử dụng OSS và IOSS cùng lúc nên tùy chọn thu thuế GTGT đối với đơn hàng được vận chuyển từ bên ngoài Liên minh châu Âu đến khách hàng tại Liên minh châu Âu bằng IOSS sẽ bị tắt.

Thu, báo cáo và nộp thuế GTGT bằng OSS

Các bước thực hiện:

 1. Đăng ký OSS với cơ quan thuế tại quốc gia của bạn.
 2. Cập nhật đăng ký thuế của bạn.
 3. Báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT cho OSS thay vì đăng ký mã số thuế GTGT với từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Bạn không bắt buộc phải đăng ký OSS. Nếu không đăng ký OSS, bạn có thể đăng ký thuế GTGT tại từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Tìm hiểu thêm về OSS tại ec.europa.eu.

Thu, báo cáo và nộp thuế GTGT bằng IOSS

Hiện tại, nếu bạn ở ngoài Liên minh châu Âu và bán cho khách hàng trong Liên minh châu Âu, bạn không phải thu thuế GTGT đối với đơn hàng dưới 22 EUR. Sau ngày 01 tháng 7 năm 2021, các đơn hàng từ 150 EUR trở xuống sẽ áp dụng thuế GTGT và các đơn hàng lớn hơn 150 EUR sẽ áp dụng thuế GTGT nhập khẩu và thuế hải quan.

Bạn không bắt buộc phải thu thuế GTGT bất kể giá trị đơn hàng. Áp dụng IOSS, bạn có thể chọn thu thuế GTGT cho đơn hàng từ 150 EUR trở xuống khi thanh toán để khách hàng không phải nộp thuế khi giao hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng ký IOSS với cơ quan thuế tại một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
 2. Thu thuế GTGT dựa theo quốc gia nhận hàng.
 3. Báo cáo doanh số và nộp thuế GTGT cho IOSS.

Bạn không bắt buộc phải đăng ký IOSS nhưng sẽ phải đăng ký nếu bạn định thu thuế GTGT trong quá trình thanh toán. Nếu bạn không thu các khoản thuế này khi thanh toán, khách hàng sẽ thanh toán cho hãng vận chuyển khi giao hàng.

Tìm hiểu thêm về IOSS tại ec.europa.eu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí