Tài liệu tham khảo thuế Liên minh châu Âu

Các quốc gia trong Liên minh châu Âu và Vương Quốc Anh tính thuế giá trị gia tăng hay GTGT. Thuế GTGT của Liên minh châu Âu được tính theo địa điểm nhận hàng, nghĩa là khách hàng bị thu thuế dựa trên vị trí của họ. Giá trị tối thiểu của thuế này là 15% nhưng mỗi quốc gia thành viên sẽ tự đặt thuế suất riêng.

Bắt buộc phải có số thuế GTGT, còn được gọi là mã số thuế giá trị gia tăng (VATIN), để thu thuế GTGT. Mã số này do cơ quan thuế của quốc gia thành viên cấp sau khi bạn đăng ký với họ.

Tài liệu tham khảo về thuế dành cho các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu và Vương Quốc Anh

Thông thường, bạn cần đăng ký với cơ quan thuế tại quốc gia của mình để tính thuế GTGT nếu định bán hàng sang quốc gia khác trong Liên minh châu Âu. Nếu có sự hiện diện kinh doanh quan trọng tại quốc gia khác trong Liên minh châu Âu hoặc vượt ngưỡng doanh số nhất định đối với quốc gia, bạn có thể cũng cần đăng ký tại quốc gia này. Quy định về ngưỡng này tại mỗi quốc gia có thể khác nhau.

Chú ý: Hướng dẫn tham khảo dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp. Nếu bạn có thêm thắc mắc về việc liệu luật thuế có áp dụng với bạn hay không, bạn nên liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế.

Châu Âu

Danh sách quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu
Áo Bỉ Bulgaria Croatia Đảo Síp
Cộng hòa Séc Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp
Đức Hy Lạp Hungary Ireland Ý
Latvia Lithuania Luxembourg Malta Hà Lan
Ba Lan Bồ Đào Nha Romania Slovakia Slovenia
Tây Ban Nha Thụy Điển

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh
Vương quốc Anh

Áo

Thông tin thuế dành cho Áo.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Liên bang Cộng hòa Áo 35.000 EUR

Bỉ

Thông tin thuế dành cho Bỉ.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Dịch vụ công Liên bang - Tài chính 35.000 EUR

Bulgaria

Thông tin thuế tại Bulgaria.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Sở thuế quốc gia Cộng hòa Bulgaria 70.000 BGN

Croatia

Thông tin thuế dành cho Croatia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Cộng hòa Croatia - Cục Quản lý thuế 270.000 HRK

Đảo Síp

Thông tin thuế dành cho Cộng hòa Síp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Cộng hòa Síp 35.000 EUR

Cộng hòa Séc

Thông tin thuế dành cho Cộng hòa Séc.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Quản lý Tài chính Cộng hòa Séc 1.140.000 CZK

Đan Mạch

Thông tin thuế dành cho Đan Mạch.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Đan Mạch 280.000 DKK

Estonia

Thông tin thuế tại Estonia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Hội đồng Thuế và Hải quan Cộng hòa Estonia 35.000 EUR

Phần Lan

Thông tin thuế dành cho Phần Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Quản lý thuế Phần Lan 35.000 EUR

Pháp

Thông tin thuế tại Pháp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Bộ Tài chính Pháp 35.000 EUR

Đức

Thông tin thuế tại Đức.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế Liên bang Đức 100.000 EUR

Hy Lạp

Thông tin thuế dành cho Hy Lạp.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thuế công độc lập 35.000 EUR

Hungary

Thông tin thuế tại Hungary.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế và Hải quan quốc gia 8.800.000 HUF

Ireland

Thông tin thuế tại Ireland.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải quan Ireland 35.000 EUR

Ý

Thông tin thuế tại Ý.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cơ quan Thuế Ý 35.000 EUR

Latvia

Thông tin thuế tại Latvia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Sở Thuế vụ Tiểu bang Latvia 35.000 EUR

Lithuania

Thông tin thuế dành cho Litva.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục thanh tra Thuế Tiểu bang thuộc Bộ Tài chính của Cộng hòa Lithuania 35.000 EUR

Luxembourg

Thông tin thuế dành cho Luxembourg.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế nội địa Luxembourg 100.000 EUR

Malta

Thông tin thuế tại Malta.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Ủy viên Thuế vụ 35.000 EUR

Hà Lan

Thông tin thuế dành cho Hà Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế và Hải quan 100.000 EUR

Na Uy

Thông tin thuế tại Na-Uy.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế Na Uy Không áp dụng

Ba Lan

Thông tin thuế dành cho Ba Lan.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Thuế quốc gia 160.000 PLN

Bồ Đào Nha

Thông tin thuế dành cho Bồ Đào Nha.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải quan Bồ Đào Nha 35.000 EUR

Romania

Thông tin thuế tại Romania.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Tài chính quốc gia 118.000 RON

Slovakia

Thông tin thuế dành cho Slovakia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục tài chính Cộng hòa Slovakia 35.000 EUR

Slovenia

Thông tin thuế dành cho Slovenia.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục quản lý Tài chính của Cộng hòa Slovenia 35.000 EUR

Tây Ban Nha

Thông tin thuế dành cho Tây Ban Nha.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế Tây Ban Nha 35.000 EUR

Thụy Điển

Thông tin thuế dành cho Thụy Điển.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế Thụy Điển 320.000 SEK

Vương quốc Anh

Thông tin thuế dành cho Vương Quốc Anh.
Trang web thuế quốc gia thành viên Ngưỡng thuế GTGT bán hàng từ xa
Cục Thuế và Hải Quan Anh Không áp dụng.

Tìm hiểu về Thuế tại Anh và Brexit.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí