Referens till EU-skatt

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Europeiska unionen. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Länder inom Europeiska unionen och i Storbritannien debiterar en mervärdesskatt, eller moms. Moms för EU beräknas utifrån destinationsbaserade inköp, vilket innebär att skatt debiteras en kund baserat på deras plats. Det minimala värdet av denna skatt är 15 %, men varje medlemsland fastställer sina egna priser.

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), krävs för att debitera moms. Det tillhandahålls dig av ett medlemslands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem.

Skattereferens för EU-länderna och Storbritannien

Vanligtvis behöver du registrera dig hos skattemyndigheterna i ditt eget land för att debitera moms om du menar att sälja till andra länder i EU. Om du har en betydande företagsnärvaro i ett annat land i EU, eller klarar ett visst tröskelvärde i försäljning till det landet, kan du behöva registrera dig även i det landet. Vad som utgör detta tröskelvärde i varje land kan variera.

Europa

Lista över medlemsländer i EU
Österrike Belgien Bulgarien Kroatien Cypern
Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike
Tyskland Grekland Ungern Irland Italien
Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna
Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien
Spanien Sverige

Storbritannien

Obs! Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

Storbritannien
Storbritannien

Österrike

Skatteinformation för Österrike.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Republiken Österrikes federala finansförvaltning 35 000 EUR

Belgien

Skatteinformation för Belgien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Federala statsförvaltningen - finans 35 000 EUR

Bulgarien

Skatteinformation för Bulgarien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Republiken Bulgariens nationella skattemyndighet 70 000 BGN

Kroatien

Skatteinformation för Kroatien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Republiken Kroatiens finansförvaltning -Skattemyndigheten 270 000 HRK

Cypern

Skatteinformation för Cypern.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Cyperns skattemyndighet 35 000 EUR

Tjeckien

Skatteinformation för Tjeckien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Tjeckiska republikens finansförvaltning 1 140 000 CZK

Danmark

Skatteinformation för Danmark.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Dansk skattemyndighet 280 000 DKK

Estland

Skatteinformation för Estland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Republiken Estlands skatte- och tullnämnd 35 000 EUR

Finland

Skatteinformation för Finland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Finlands skatteförvaltning 35 000 EUR

Frankrike

Skatteinformation för Frankrike.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Frankrikes finansförvaltning 35 000 EUR

Tyskland

Skatteinformation för Tyskland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Tysklands federala skattekontor 100 000 EUR

Grekland

Skatteinformation för Grekland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Oberoende myndighet för offentliga intäkter 35 000 EUR

Ungern

Skatteinformation för Ungern.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Nationell skatte -och tullförvaltning 8 800 000 HUF

Irland

Skatteinformation för Irland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Irländsk skatt och tull 35 000 EUR

Italien

Skatteinformation för Italien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Italiens skattemyndighet 35 000 EUR

Lettland

Skatteinformation för Lettland.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Statliga skattemyndigheten i Lettland 35 000 EUR

Litauen

Skatteinformation för Litauen.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Statlig skattemyndighet under Republiken Litauens finansförvaltning 35 000 EUR

Luxemburg

Skatteinformation för Luxemburg.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Luxemburgs skattemyndighet 100 000 EUR

Malta

Skatteinformation för Malta.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Skatteombud 35 000 EUR

Nederländerna

Skatteinformation för Nederländerna.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Skatte- och tullförvaltningen 100 000 EUR

Norge

Skatteinformation för Norge.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Norges skattemyndighet Inte tillämplig

Polen

Skatteinformation för Polen.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Nationella skattemyndigheten 160 000 PLN

Portugal

Skatteinformation för Portugal.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Portugals skatte- och tullmyndighet 35 000 EUR

Rumänien

Skatteinformation för Rumänien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Nationella skattemyndigheten 118 000 RON

Slovakien

Skatteinformation för Slovakien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Slovakiens finansförvaltning 35 000 EUR

Slovenien

Skatteinformation för Slovenien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Sloveniens finansförvaltning 35 000 EUR

Spanien

Skatteinformation för Spanien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Spansk skattemyndighet 35 000 EUR

Sverige

Skatteinformation för Sverige.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Skatteverket 320 000 SEK

Storbritannien

Skatteinformation för Storbritannien.
Medlemslandets skattewebbplats Tröskelvärde för moms vid distansförsäljning
Brittiska skatte- och tullmyndigheten Ej tillämpbart.

Läs om Brittiska skatter och Brexit.

Obs! Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis