Referens till EU-skatt

Länder inom Europeiska unionen och i Storbritannien debiterar en mervärdesskatt, eller moms. Moms för EU beräknas utifrån destinationsbaserade inköp, vilket innebär att skatt debiteras en kund baserat på deras plats. Det minimala värdet av denna skatt är 15 %, men varje medlemsland fastställer sina egna priser.

Ett momsregistreringsnummer, även kallat ett mervärdesskatteregistreringsnummer (VATIN), krävs för att debitera moms. Det tillhandahålls dig av ett medlemslands skattemyndighet när du har registrerat dig hos dem.

Med start den 1 juli 2021 kommer trösklar för distansförsäljning inte längre gälla, för enskilda länder. Istället gäller en enda tröskel för distansförsäljning för hela EU.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms nivån av om du kommer upp till registreringströskeln.
  • Om din kombinerade försäljning till alla EU-medlemsländer inte överstiger 10 000 EUR totalt, kan du välja att använda momssatsen i ditt hemland för andra EU-länder och återbetala moms till hemlandets myndigheter. Om du väljer att använda momssatsen i ditt hemland för all försäljning inom EU kan du behöva ansöka om undantag för mikroföretag hos din lokala skattemyndighet. Om du inte är säker på om du behöver ansöka kan du rådgöra med lokal skattemyndighet eller skatteexpert.
  • Om din kombinerade försäljning till alla andra EU-medlemsländer ligger på totalt 10 000 EUR eller mer, kan du använda momssatsen i kundens hemland för all försäljning till andra länder.

Ett nytt schema för One-Stop Shop (OSS) är tillgängligt från och med den 1 juli 2021. OSS-schemat låter handlare ta upp och remittera moms för försäljning i alla EU-medlemsländer, snarare än att registrera varje medlemsland enskilt.

Skattereferens för EU-länderna och Storbritannien

Europa

Lista över medlemsländer och skattemyndigheter i EU
Medlemsland Skattemyndighet
Österrike Republiken Österrikes federala finansförvaltning
Belgien Federala statsförvaltningen - finans
Bulgarien Republiken Bulgariens nationella skattemyndighet
Kroatien Republiken Kroatiens finansförvaltning -Skattemyndigheten
Cypern Cyperns skattemyndighet
Tjeckien Tjeckiska republikens finansiella administration
Danmark Dansk skattemyndighet
Estland Republiken Estlands skatte- och tullnämnd
Finland Finlands skatteförvaltning
Frankrike Frankrikes finansförvaltning
Tyskland Tysklands federala skattekontor
Grekland Oberoende myndighet för offentliga intäkter
Ungern Nationell skatte -och tullförvaltning
Irland Irländsk skatt och tull
Italien Italiens skattemyndighet
Lettland Statliga skattemyndigheten i Lettland
Litauen Statlig skattemyndighet under Republiken Litauens finansförvaltning
Luxemburg Luxemburgs skattemyndighet
Malta Skatteombud
Nederländerna Skatte- och tullförvaltningen
Norge Norges skattemyndighet
Polen Nationella skattemyndigheten
Portugal Portugals skatte- och tullmyndighet
Rumänien Nationella skattemyndigheten
Slovakien Slovakiens finansförvaltning
Slovenien Sloveniens finansförvaltning
Spanien Spansk skattemyndighet
Sverige Skatteverket

Storbritannien

Brittisk skattemyndighet
Land Skattemyndighet
Storbritannien Brittiska skatte- och tullmyndigheten

Scheman för one-stop shop

Från och med den 1 juli 2021 finns system för One Stop Shop tillgängliga som gör det möjligt för handlare att förenkla debitering och remittering av moms för försäljning till EU-medlemsländer.

 • Systemet för One-Stop Shop (OSS), även kallat Union OSS, är till för handlare inom EU vars försäljning till andra EU-medlemsländer kräver att de debiterar och remitterar moms baserat på destinationsländer. Efter den 1 juli 2021 kan du använda OSS-systemet om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är lika med eller mer än 10 000 EUR.

  • Om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är mindre än 10 000 EUR kan du antingen använda undantaget för mikroföretag för att debitera din lokala momssats eller registrera dig för OSS om du vill debitera moms baserat på dina kunders plats.
 • Systemet för Import One-Stop Shop (IOSS), även kallat Non-union OSS, är till för handlare utanför EU som säljer till kunder som är befinner sig i alla EU-medlemsländer. Efter den 1 juli 2021 kan du använda IOSS-systemet om du befinner dig utanför EU och säljer till kunder i ett EU-medlemsland och du inte vill att dina kunder ska debiteras skatt vid leverans.

  • Med hjälp av IOSS kan du välja att ta upp moms för ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR i kassan så att dina kunder inte betalar skatt vid leverans.

Du har till exempel en plats i Sverige och en plats i USA. Du använder OSS-systemet för ordrar som skickas från Sverige till kunder i EU och IOSS-systemet för ordrar som skickas från USA till kunder i EU.

I din Shopify-administratör anger du din OSS-registrering. Användning av OSS och IOSS samtidigt stöds inte, så alternativet att hämta in moms på ordrar som skickas från länder utanför EU till kunder inom EU med IOSS är inaktiverat.

Ta upp, bokför och återbetala moms med OSS

Steg:

 1. Registrera dig för OSS hos skattemyndigheten i ditt eget land.
 2. Uppdatera dina skatteregistreringar.
 3. Rapportera försäljning och remittera moms till OSS istället för att registrera dig för ett momsregistreringsnummer hos enskilda EU-medlemsländer.

Det är frivilligt att registrera sig för OSS. Om du inte registrerar dig för OSS fortsätter du att registrera dig för moms i enskilda EU-medlemsländer.

Läs mer om OSS på ec.europa.eu.

Debitera, rapportera och betala moms med IOSS

Om du för tillfället befinner dig utanför EU och säljer till kunder inom EU behöver du inte ta upp moms för ordrar under 22 EUR. Efter den 1 juli 2021 har ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR moms tillämpat och ordrar som är större än 150 EUR har importmoms och tullavgifter tillämpat.

Du är inte skyldig att ta upp moms oavsett orderbelopp. Med hjälp av IOSS kan du välja att ta upp moms för ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR i kassan så att dina kunder inte betalar skatt vid leverans.

Steg:

 1. Registrera dig för IOSS hos skattemyndigheten i ett EU-medlemsland.
 2. Debitera moms baserat på destinationslandet.
 3. Rapportera försäljning och remittera moms till IOSS.

Det är frivilligt att registrera sig för IOSS, men det krävs om du har för avsikt att debitera moms under betalningsprocessen. Om du inte debiterar dessa skatter i kassan betalar din kund dem till transportören vid leverans.

Läs mer om IOSS på ec.europa.eu.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis