Ställa in EU-skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Europeiska unionen. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika momsmedlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var i Europeiska unionen du säljer.

Obs! Om du redan bedriver försäljning på Shopify, se istället Uppdatera till EU:s nya skattefunktion.

Innan du börjar konfigurera EU-skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare om du är osäker.

Om du har en betydande närvaro i ett momsregistreringsland kan du behöva kontakta var och en av de relevanta myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav.

Se referens till EU-skatt för länkar till olika skattemyndigheter i EU-länderna.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos momsregistreringsländerna och har ett momsregistreringsnummer för EU kan du ställa in dina skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

  1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
  2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Konfigurera.
  3. I avsnittet momsregistreringar klickar du på Lägg till momsregistrering.
  4. Välj ett land där du är registrerad.
  5. I momsregistreringsnummer anger du ditt momsregistreringsnummer.
  6. Klicka på Lägg till momsregistrering.
  7. (Valfritt) Lägg till fler regioner och kontonummer, klicka på Lägg till momsregistrering.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa åsidosättningar av skatt för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis