Ställa in EU-skatter

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika momsmedlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var i Europeiska unionen du säljer.

Innan du börjar konfigurera EU-skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Om du avser att bedriva försäljning utanför EU måste du vanligtvis registrera dig hos skattemyndigheten i ditt hemland för att ta ut moms.

Om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till ett annat land i EU, eller om du har en betydande företagsnärvaro där kan du behöva registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS) eller kontakta var och en av de relevanta organen och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Var du är registrerad för att ta ut moms avgör de priser som du debiterar dina kunder.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms priset av huruvida du överskrider registreringströskeln på 10 000 EUR.
  • Om du inte kommer upp till registreringströskeln gäller lokal momssats.
  • Om du överskrider tröskeln debiteras momssatsen i kundens land. För att debitera destinationslandets momssats måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer med OSS eller med det landet.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Debitera moms med OSS

One-Stop Shop-systemet, även kallat Union OSS, är till för handlare med platser i EU vars försäljning till andra EU-medlemsländer kräver att de debiterar och remitterar moms baserat på destinationsländer. På grund av Nordirlands dubbla status kan handlare med platser i NI också använda OSS.

Om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är mindre än 10 000 EUR kan du antingen använda undantaget för mikroföretag för att debitera din lokala momssats eller registrera dig för OSS om du vill debitera moms baserat på dina kunders plats.

Du kan bara använda OSS om din butik använder registreringsbaserade skatter. Om du inte har uppdaterat dina inställningar för att använda registreringsbaserade skatter kan du uppdatera dina skattesatser manuellt genom att använda platsbaserade skattesatser.

Ställ in dina momsregistreringar

När du har registrerat dig hos momsregistreringsländerna och har ett momsregistreringsnummer för EU kan du ställa in dina skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Klicka på Ta upp moms på sidan Moms på försäljning inom EU.
 4. Välj hur du ska vara registrerad för moms.

  • Om du är registrerad för OSS-systemet och du planerar att skicka in en enda momsretur för all försäljning till kunder i EU-medlemsländerna väljer du One-Stop Shop-registrering.
  • Om din butik har en årlig försäljning på 10 000 EUR eller mindre och du planerar att skicka in en momsretur till din lokala skattemyndighet väljer du Undantag för mikroföretag. Undantag för mikroföretag är inte tillgängligt om du har mer än en momsregistrering.
  • Om du planerar att skicka in en momsretur direkt till skattemyndigheterna i EU-medlemsländer som du levererar till väljer du Landsspecifik registrering.
 5. Klicka på Nästa.

 6. Gör något av följande:

  • Om du har valt One-Stop Shop-registrering anger du momsregistreringsnumret för det land där du är registrerad och klickar på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.
  • Om du har valt Undantag för mikroföretag anger du momsregistreringsnumret för ditt hemland och klickar på Ta upp moms.
  • Om du har valt Landsspecifik registrering anger du momsregistreringsnumret för det land där du är registrerad och klickar på Ta upp moms. Om du behöver lägga till ytterligare momsregistreringar klickar du på Lägg till land på sidan Moms på försäljning inom EU.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis