Ställa in EU-skatter

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika momsmedlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var i Europeiska unionen du säljer.

Obs! Om du redan bedriver försäljning på Shopify, se istället Uppdatera till EU:s nya skattefunktion.

Innan du börjar konfigurera EU-skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Om du avser att bedriva försäljning utanför EU måste du vanligtvis registrera dig hos skattemyndigheten i ditt hemland för att ta ut moms.

Om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till ett annat land i EU, eller om du har en betydande företagsnärvaro där, kan du behöva kontakta var och en av de relevanta organen och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Var du är registrerad för att ta ut moms avgör de priser som du debiterar dina kunder.

 • För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
 • För kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms nivån av om du kommer upp till registreringströskeln. - Om du inte kommer upp till registreringströskeln gäller lokal momssats.
  • Om du kommer upp till registreringströskeln gäller momssatsen i kundens land. För att ta ut moms enligt destinationslandets momssats behöver du registrera dig för landets momsregistreringsnummer.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos momsregistreringsländerna och har ett momsregistreringsnummer för EU kan du ställa in dina skatter. Du behöver bara utföra den här uppgiften en gång.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Konfigurera.
 3. I avsnittet för inhämtning av moms, klicka ta upp moms.
 4. Välj ett land där du är registrerad.
 5. Ange ditt momsregistreringsnummer i momsregistreringsnummer. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett momsregistreringsnummer men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du får ditt nummer.
 6. Klicka ta upp moms.
 7. Valfritt: För att lägga till fler registrerings- och kontonummer klicka Börja ta upp moms.

När du har ställt in dina skatteregioner kan du skapa åsidosättningar av skatt för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis