Hantera dina EU-skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i Europeiska unionen. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

När du har uppdaterat din butik för att använda de nya EU-skattefunktionerna kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.

Hantera de regioner där du är registrerad

Du kan när som helst redigera dina registreringar för att lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. Klicka på Ställ in eller Redigera i avsnittet Skatteregioner bredvid Europeiska unionen.
 3. Gör något av följande i avsnittet Momsregistreringar:

  1. Om du vill skapa en ny momsregistrering klickar du på Lägg till momsregistrering.
  2. Om du vill redigera en befintlig momsregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
 4. Uppdatera dina regioner och kontonummer.

 5. Klicka på Spara.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa ett skatteundantag för produkter

Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Först skapar du en kollektion som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region som åsidosättandet ska gälla och dess skattesats.

Steg:

 1. Skapa en kollektion genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.
  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.
  3. Välj manuell i typ av produktserie
  4. Klicka på Spara serie.
 2. Skapa åsidosättandet genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
  2. Klicka på Redigera bredvid lämpligt landsnamn i avsnittet Skatteregioner.
  3. I avsnittet Ändrad skattesats klickar du på Lägg till åsidosättande av produkt.
  4. Välj kollektionen.
  5. Välj den region där åsidosättandet gäller.
  6. Ange skattesatsen för kollektionen i den regionen.
  7. Klicka på Spara.

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på fraktkostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter . Se Åsidosättande av skatt och undantag för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. I avsnittet Skatteberäkningar väljer du de alternativ som gäller.
 3. Klicka på Spara.

Skatteavrundning

Tidigare har Shopify rundat av skatter på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrundat resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda EU:s skattefunktioner avrundas skattebeloppen på radobjektsnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel

Anta att en kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 EUR och en skattesats på 13 %. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 EUR) med skattesatsen (0,13), vilket ger ett resultat på 1,9487 EUR.

Tidigare skulle skatten för varje radobjekt läggas ihop och totalen skulle rundas av. I detta exempel skulle totalen bli 81,8454 EUR, vilket skulle rundas av till 81,85 EUR.

Shopify avrundar nu skattebeloppen på radobjektsnivå, vilket betyder att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Radobjektsskattens belopp på 1,9487 EUR avrundas till 1,95 EUR, vilket sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I det här fallet skulle den totala skattesumman bli 81,90 EUR.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis