Hantera dina EU-skatter

När du har uppdaterat din butik för att använda de nya EU-skattefunktionerna kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, åsidosättningar och kundundantag.

Hantera de regioner där du är registrerad

Du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra dina registreringar eller kontonummer.

Om du har ett undantag för mikroföretag och senare behöver momsregistreringar i andra länder är du inte längre kvalificerad för undantaget. Ytterligare momsregistreringar stöds inte med undantag för mikroföretag. Om du behöver lägga till ytterligare registreringar måste du först ändra din registreringstyp till One-Stop Shop-registrering eller Landsspecifik registrering.

Obs! Övergångsperioden till Brexit upphörde den 31 december 2020. Nya regler trädde därför i kraft den 1 januari 2021 som gäller för försäljning mellan Storbritannien och EU. Läs mer om vad det innebär för ditt företag.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet länder/regioner klickar du på Europeiska unionen.
 3. Gör något av följande i avsnittet Moms på försäljning inom EU:

  • Om du vill redigera en befintlig momsregistrering klickar du på knappen ... bredvid den region du vill redigera.
  • Klicka på Lägg till land för att ställa in en ny momsregistrering.
  • Klicka på Ändra registrering för att ändra registreringstyp.
 4. Uppdatera dina regioner och kontonummer.

 5. Klicka på Spara.

Åsidosätt skatter

Ibland gäller standardskattesatserna inte för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardskatterna inte gäller måste du skapa en åsidosättning.

Skapa en ändring av skattesats för produkter

Att skapa en åsidosättning för produkter är en tvåstegsprocess. Först skapar du en produktserie som innehåller de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du i vilken region som åsidosättandet ska gälla och vilken skattesats som ska användas.

Steg:

 1. Skapa en kollektion genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.
  2. Klicka på skapa kollektionoch ange sedan ett namn för den.
  3. Välj Manuell under Typ av produktserie.
  4. Klicka på Spara serie.
 2. Skapa åsidosättandet genom att göra följande:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
  2. I avsnittet Länder/regioner klickar du på den region där du ska skapa ett åsidosättande.
  3. I avsnittet Ändrad skattesats klickar du på Lägg till åsidosättande av produkt.
  4. Välj kollektionen.
  5. Välj den region där åsidosättandet gäller.
  6. Ange skattesatsen för kollektionen i den regionen.
  7. Klicka på Lägg till åsidosättande.

Hantera dina skattberäkningar

Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ingår i dina priser, om du vill ta ut moms på digitala varor och om du ska tillämpa skatt på leveranskostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullavgifter. Se Ändring av skattesats och undantag för mer information.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteberäkningar väljer du de alternativ som gäller.
 3. Klicka på Spara.

Skatteavrundning

Tidigare rundades skatter av på fakturanivå genom att beräkna skatterna på orderns delsumma och sedan avrunda resultaten. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda EU:s skattefunktioner avrundas skattebeloppen på postnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern. Resultatet avrundas och sedan slås dessa delsummor ihop för att få fram orderns totala värde.

Avrundning av skatter på radnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som inkluderar skattepliktiga och icke skattepliktiga produkter.

Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på radobjektsnivå

En kund lägger en order på 42 olika artiklar, var och en med ett pris på 14,99 EUR och omfattas av 20 % skatt. Radobjektsskatten för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 EUR) med skattesatsen (0,20), vilket ger ett resultat på 2,998 EUR.

Tidigare lades skatten för varje radobjekt ihop och totalen avrundades. I detta fall var totalen 125,916 EUR, vilket avrundades till 125,92 EUR.

Skatten avrundas nu på radobjektsnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas individuellt för varje produkt. Radobjektsskattens belopp på 2,998 EUR avrundas till 3,00 EUR som sedan adderas för att få fram det totala beloppet. I detta fall är den totala skatten 126,00 EUR.

EU:s undantag för omvänd skatteskyldighet

EU:s undantag för omvänd skatteskyldighet upphäver helt moms på alla ordrar som levereras till en B2B-kund inom EU till ett land som inte är det land som du distribuerar ordern från. Undantaget gäller exempelvis för en order som skickas till en B2B-kund i Irland från en distributionsplats i Frankrike. Detta baseras på din distributionsplats och inte på butiksadressen från dina butiksuppgifter.

Det krävs en aktiv EU-plats för att EU:s undantag för omvänd skatteskyldighet ska fungera på rätt sätt. Om du har flera distributionsplatser kan du ändra en orders distributionsplats till en annan plats utanför kundens leveransland för att låta undantaget fungera som det är tänkt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis