Administrer skatter i EU

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye skattefunksjonene for EU, kan du administrere skatteinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst redigere registreringene for å legge til, slette eller endre registreringene eller kontonumrene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Skatteregioner-seksjonen, ved siden av EU, klikker du Sett opp eller Rediger.
 3. I MVA-registreringer-seksjonen gjør du én av følgende:

  1. For å sette opp en ny MVA-registrering klikker du Legg til MVA-registrering.
  2. For å redigere en eksisterende MVA-registrering klikker du -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.

 5. Klikk på Lagre.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for produkter

Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene med en ulik skattesats. Deretter angir du hvilken region overstyringen gjelder for, samt satsen.

Steg:

 1. Opprett en samling ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
  2. I Skatteregioner-seksjonen klikker du Rediger ved siden av det aktuelle landets navn.
  3. I Skatteoverstyringer-seksjonen klikker du på Legg til en produktoverstyring.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Lagre.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste mva på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på Avgifter-innstillingssiden. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Avgifter.
 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.
 3. Klikk på Lagre.

Avgiftsavrunding

Tidligere rundet Shopify av skatter på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum, og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for EU, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. I dette tilfellet vil den totale skatteverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, runde av resultatet og deretter summere delsummene for å komme frem til bestillingens totalsum.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel

La oss si at en kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 euro og underlagt 13 % skatt. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved å multiplisere prisen (14,99 euro) med skattesatsen (0,13), og gir et resultat på 1,9487 euro.

Tidligere ble skattene for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette eksempelet ville den sammenlagte totalsummen blitt 81,8454 euro, som ville blitt avrundet til 81,85 euro.

Shopify runder nå av avgiftsbeløp på varelinjenivå, så i dette tilfellet vil avgiftsbeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Resultatet av 1,9487 euro rundes av til 1,95 euro, som deretter summeres for å få totalbeløpet. I dette tilfellet vil avgiftstotalen bli 81,90 euro.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis