Administrer skatter i EU

Når du har oppdatert butikken din til å bruke de nye skattefunksjonene for EU, kan du administrere skatteinnstillingene dine, inkludert registreringer, overstyringer og kundeunntak.

Administrer regionene du er registrert i

Du kan når som helst legge til, slette eller endre registreringene eller kontonummerne dine.

Hvis du har et unntak for mikrobedrifter, og senere har behov for MVA-registreringer i andre land, er du ikke lenger kvalifisert for unntaket. Ytterligere MVA-registreringer støttes ikke med unntaket for mikrobedrifter. Hvis du har behov for å legge til flere registreringer, må du først endre registreringstypen til One-Stop Shop-registrering eller Landspesifikk registrering.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Klikk EU i seksjonen Land/områder.
 3. I seksjonen MVA på salg i EU gjør du en av følgende:

  • For å redigere en eksisterende MVA-registrering klikker du -knappen ved siden av regionen du vil redigere.
  • Klikk på Legg til land for å sette opp en ny MVA-registrering.
  • Klikk på Endre registrering for å endre registreringstype.
 4. Oppdater områdene og kontonumrene dine.

 5. Klikk på Lagre.

Overstyr avgifter

Noen ganger gjelder ikke standard skattesatser for enkelte produkter. For eksempel kan enkelte typer barneklær være fritatt fra avgifter eller ha en lavere skattesats. Hvis standardprisene ikke gjelder, må du opprette en overstyring.

Opprett en endret skattesats for et produkt

Opprette en overstyring for produkter er en prosess i to steg. Først oppretter du en samling som inneholder produktene med en ulik skattesats. Deretter spesifiserer du hvilken region endringen gjelder for, og hvilken skattesats som skal brukes.

Steg:

 1. Opprett en samling ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.
  3. Under Samlingstype velger du Manuell
  4. Klikk på Lagre samling.
 2. Opprett overstyringen ved å gjøre følgende:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
  2. Klikk regionen du vil opprette en overstyring for i seksjonen Land/områder.
  3. Klikk Legg til en produktoverstyring i seksjonen Endrede skattesatser.
  4. Velg samlingen.
  5. Velg området som overstyringen gjelder for.
  6. Angi avgiftssatsen for samlingen i den regionen.
  7. Klikk på Legg til overstyring.

Administrer skatteberegninger

Du kan administrere ulike innstillinger som bestemmer hvordan avgiftene beregnes for produktene dine. Du kan for eksempel angi om avgifter er inkludert i prisene dine, om du vil belaste MVA på digitale varer, og om du vil legge avgift på fraktkostnader. Du administrerer disse innstillingene på innstillingssiden Skatter og tollplikter. Se Avgiftsoverstyringer og fritak for å finne ut mer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. I Avgiftsberegninger-delen velger du alternativene som gjelder.
 3. Klikk på Lagre.

Avgiftsavrunding

Tidligere ble skatter avrundet på fakturanivå ved å beregne skattene på bestillingens delsum og deretter runde av resultatet. Når du oppdaterer innstillingene for å bruke skattefunksjonene for EU, vil skattebeløpene rundes av på varelinjenivå. Det betyr at den totale avgiftsverdien beregnes ved å legge på skattesatsen på hver varelinje i bestillingen, avrunde resultatet, og deretter summere disse delsummene for å komme frem til totalverdien av bestillingen.

Avrunding av skatter på varelinjenivå forbedrer beregningen av ulike skattesatser, og gjør det enklere å beregne skatter for bestillinger som inneholder både skattbare og ikke-skattbare produkter.

Eksempel på avrunding av skatt på fakturanivå og varelinjenivå

En kunde legger inn en bestilling på 42 ulike varer, hver av dem med en pris på 14,99 EUR som er underlagt 20 % skatt. Varelinjesatten for hvert produkt bestemmtes ved å multiplisere prisen (14,99 EUR) med skattesatsen (0,20), og gir et resultat på 2,998 EUR.

Tidligere ble skatten for hver varelinje summert, og totalsummen ble avrundet. I dette tilfellet var den sammenlagte totalsummen 125,916 EUR, som ble rundet av til 125,92 EUR.

Skatten rundes nå av på varelinjenivå, som betyr at skattebeløpet rundes av for hvert produkt individuelt. Skattebeløpet på varelinjenivå, som er 2,998 EUR, rundes av til 3,00 EUR, som deretter summeres for å få totalsummen. I dette tilfellet er totalsummen for skatt 126,00 EUR.

EU-unntak for reverserte belastninger

EU-unntaket for reverserte belastninger fritar bestillinger helt for MVA hvis de sendes til en B2B-kunde i EU til et hvilket som helst land som ikke er landet du oppfyller bestillingen fra. Unntaket gjelder for eksempel for en bestilling som sendes til en B2B-kunde i Irland fra en oppfyllelseslokalisasjon i Frankrike. Dette er basert på oppfyllelseslokalisasjon, og ikke butikkadressen fra Butikkdetaljer.

En aktiv EU-lokalisasjon kreves for at EU-unntaket for reverserte belastninger skal fungere. Hvis du har flere oppfyllelseslokalisasjoner, kan du endre oppfyllelseslokalisasjon for en bestilling til en annen lokalisasjon utenfor kundens leveringsland for at unntaket skal fungere som tiltenkt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis