Avgiftsoverstyringer og unntak

Selv om Shopify automatisk beregner de fleste avgifter, kan du overstyre skattesatsene for å kontrollere hvor mye skatt du belaster for et bestemt produkt og for å håndtere unntak og fritak. Du kan også spesifisere unike skattesatser for fraktdestinasjoner eller til skattefritatte kunder.

Du kan for eksempel angi overstyringer for:

 • statlige skattefritak i USA
 • provinsielle skattefritak i Canada
 • MVA-fritak i EU eller Storbritannia.

Eventuelle overstyringer du angir gjelder for salg på nett og for Shopify POS-salg.

For å sette opp en endret skattesats kan du opprette en samling for produktene som er fritatt for avgifter, og deretter bruke overstyringen på denne samlingen.

Hvis ikke du trenger å belaste omsetningsavgift, kan du opprette overstyringer og angi skattesatsene til 0 %. Sjekk alltid med en lokal skattemyndighet for å sikre at du belaster kundene med de riktige skattesatsene.

Angi at et produkt skal fritas fra omsetningsavgift

Hvis du bare har noen få produkter som er fritatt fra avgift, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse produktene individuelt.

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren klikker du på Produkter. Deretter klikker du på produktets navn.

 2. I Prissetting-seksjonen fjerner du avmerkingen i Belast avgifter på dette produktet-boksen.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en samling for produkter med en endret skattesats

For å legge på en endret skattesats må du først gruppere de avgiftsendrede produktene i en bestemt manuell samling.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.

 3. Under Samlingstype velger du Manuell

 4. Hvis du vil skjule samlingen fra en av de aktive salgskanalene, klikker du på Administrer i Salgskanaler-seksjonen for å fjerne avmerkingen ved siden av navnet på salgskanalen. Finn ut mer om tilgjengelighet for salgskanaler.

 5. Klikk på Lagre.

Overstyre avgifter for en samling eller for fraktkostnader

Du kan spesifisere unike skattesatser for en produktsamling eller på fraktavgifter.

Prosentverdien du angir, er beløpet som samles inn. Det er ikke det fritatte beløpet.

Trinn:

 1. Klikk på navnet til landet du vil legge til skatteoverstyringen for.

 2. I Skatteoverstyring-seksjonen klikker du på Legg til en skatteoverstyring.

 3. For å legge til en overstyring for produkter klikker du på Produkter i dialogboksen Legg til skatteoverstyring for land.

  1. Klikk på Velg en samling og velg samlingen som trenger en overstyring
  2. Under Sted velger du hvor du vil at overstyringen skal gjelde.
  3. Under Skattesats angir du hvor mye skatt du vil belaste for produktene i samlingen.
  4. Klikk på Legg til overstyring.
 4. For å legge til en overstyring for fraktomkostninger klikker du på Frakt i Legg til skatteoverstyring for land-dialogboksen.

  1. Under Sted velger du hvor du vil at overstyringen skal gjelde.
  2. Under Skattesats angir du skattesatsen du vil bruke for fraktavgiften.
  3. Klikk på Legg til overstyring.
 5. Klikk på Lagre.

Sett opp skattefritatte kunder

Kunder-siden i Shopify-administrator kan du angi at en kunde skal være fullstendig fritatt for avgifter.

Skattefritatte kunder blir ikke belastet for avgifter når de fullfører en bestilling. Disse kundene må sjekke ut med samme e-postadresse som den som er oppført på kundekontoen deres.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Finn kunden du vil frita fra alle avgifter og klikk på navnet til vedkommende.

 3. I Skatteinnstillinger-seksjonen klikker du på Administrer.

 4. Fjern merkingen av Innhent skatt.

 5. Klikk på Lagre.

Innebygde skattefritak

Shopify har innebygde skatteoverstyringer for to spesifikke tilfeller:

 • Amerikanske forhandlere som selger klær i New York, Massachusetts og Rhode Island
 • Canadiske forhandlere som selger dampprodukter i British Columbia.

Avgiftsregler for klær i amerikanske stater

Følgende stater har skattefritak for enkelte klesplagg:

 • New York: klesprodukter, fottøysprodukter og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 110 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift. For eksempel vil to varer med en sammenlagt pris på 200 dollar bli fritatt fra omsetningsavgift, men en vare med en individuell pris på 110 dollar vil være underlagt omsetningsavgift.
 • Massachusetts: Klesprodukter med en pris under 175 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris på over 175 dollar vil kun innhente avgift på det beløpet som er på over 175 dollar. For eksempel vil et klesplagg med en pris på 200 dollar bli skattlagt med 25 dollar fordi de første 175 dollarene ikke skal skattes av.
 • Rhode Island: kles- og fottøysprodukter med en individuell pris på 250 dollar eller under er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 er underlagt omsetningsavgift. Hvis for eksempel en dress koster 275 dollar, gjelder avgiften kun på 25 dollar.

For at Shopify skal kunne beregne de riktige skattesatsene må butikken din ha en fysisk tilstedeværelse i staten, og du må opprette en samling for de aktuelle klærne med tittelen tax:clothing.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  1. Klikk på Opprett samling. 3. I Tittel angir du tax:clothing med små bokstaver. 4. under Samlingstype velger du Manuell 5. For å legge til produkter i samlingen kan du se Manuelle samlinger. 6. Valgfritt: Endre samlingens tilgjengelighet for å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene dine. 7. Lagre samlingen din.

Etter å ha lagret skatt:klær-samlingen, vil den gjeldende klesregelen bli brukt automatisk, og riktig skattebeløp vil bli samlet inn for produktene i denne samlingen.

Bruk skatt:klær-samlingen kun for statene i New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis et annet fritak for klær gjelder i jurisdiksjonen din, kan du bruke andre metoder for avgiftsoverstyring eller merke produktene som ikke skattepliktige i Prissetting-seksjonen på produktsiden.

Regler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia belaster en høyere PST-pris på dampprodukter. I tillegg er GST lagt på PST-en. For at Shopify skal kunne beregne de riktige skattesatsene må du opprette en samling for de gjeldende damp produktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

For mer informasjon om PST-prisen for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i British Columbia.

Før du starter:

For at overstyringen skal bli riktig, må du sette opp skattekontoer for Canada og British Columbia først.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.
  1. Klikk på Opprett samling. 3. I Tittel angir du tax:eliquid_vaporizers med små bokstaver. 4. under Samlingstype velger du Manuell 5. For å legge til produkter i samlingen kan du se Manuelle samlinger. 6. Valgfritt: Endre samlingens tilgjengelighet for å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene dine. 7. Lagre samlingen din.

Etter at du har lagret tax:eliquid_vaporizers-samlingen, brukes den gjeldende merverdiavgiften automatisk, og det riktige avgiftsbeløpet blir krevd inn for produktene i samlingen.

Bruk tax:eliquid_vaporizers-samlingen kun for provinsen British Columbia.

Angi en skattesats på 0 % for de fleste produktene dine

Hvis de fleste eller alle produktene dine er fritatt fra omsetningsavgift og du befinner deg i et land som har både føderal skatt og regionale avgifter, kan du overstyre standardverdiene til 0 % i Grunnskatt-seksjonen.

For produktene som er skattepliktige må du imidlertid legge til disse produktene i en samling og deretter opprette en skatteoverstyring for denne samlingen. I dette tilfellet går du til Innstillinger > Avgifter og klikker på landets navn. I Grunnskatter-seksjonen angir du at den regionale skattesatsen tilføres 0 % føderal skatt. Når du oppretter skatteoverstyringen for samlingen, kan du deretter spesifisere at du overstyrer satsen for landet eller for et område i Legg til endret skattesats for land-dialogboksen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis