Avgiftsoverstyringer og unntak

Selv om Shopify automatisk beregner de fleste avgifter, kan du overstyre skattesatsene for å kontrollere hvor mye skatt du belaster for et bestemt produkt og for å håndtere unntak og fritak. Du kan også spesifisere unike skattesatser for fraktdestinasjoner eller til skattefritatte kunder.

Du kan for eksempel angi overstyringer for:

 • statlige skattefritak i USA
 • provinsielle skattefritak i Canada
 • Mva.-fritak i Storbritannia.

Eventuelle overstyringer du angir gjelder for salg på nett og for Shopify POS-salg.

For å sette opp en skatteoverstyring kan du opprette en samling for produktene som er avgiftsfritatt, og deretter bruke overstyringen på denne samlingen.

Hvis ikke du trenger å belaste omsetningsavgift, kan du opprette overstyringer og angi skattesatsene til 0 %. Sjekk alltid med en lokal skattemyndighet for å sikre at du belaster kundene med de riktige skattesatsene.

Angi at et produkt skal fritas fra omsetningsavgift

Hvis du bare har noen få produkter som er fritatt fra avgift, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse produktene individuelt.

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren klikker du på Produkter. Deretter klikker du på produktets navn.

 2. I Prissetting-seksjonen fjerner du avmerkingen i Belast avgifter på dette produktet-boksen.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en samling for produkter som trenger skatteoverstyring

For å bruke skatteoverstyring må du først gruppere de avgiftsendrede produktene i en bestemt samling.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.

 3. Hvis du vil skjule samlingen fra en av de aktive salgskanalene, klikker du på Administrer i Salgskanaler-seksjonen for å fjerne avmerkingen ved siden av navnet på salgskanalen. Finn ut mer om tilgjengelighet for salgskanaler.

 4. Klikk på Lagre samling.

Overstyre avgifter for en samling eller for fraktkostnader

Du kan spesifisere unike skattesatser for en produktsamling eller på fraktavgifter.

Prosentverdien du angir, er beløpet som samles inn. Det er ikke det fritatte beløpet.

Trinn:

 1. Klikk på navnet til landet du vil legge til skatteoverstyringen for:

  Velg landet du vil legge til endret skattesats for

 2. I Skatteoverstyring-seksjonen klikker du på Legg til en skatteoverstyring:

  Klikk på Legg til en skatteoverstyring i Endret skattesats-seksjonen

 3. For å legge til en overstyring for produkter klikker du på Produkter i dialogboksen Legg til skatteoverstyring for land :

  Klikk på Produkter i seksjonen Legg til endret skattesats for land for å legge til en overstyring for produkter

  1. Klikk på Velg en samling og velg samlingen som trenger en overstyring:

  Velg samlingen som krever en overstyring
  2. Under Sted velger du hvor du vil at overstyringen skal gjelde. 3. Under Skattesats angir du hvor mye skatt du vil belaste for produktene i samlingen:

  Angi skattesatsen for samlingen under skattesats
  4. Klikk på Legg til overstyring.

 4. For å legge til en overstyring for fraktomkostninger klikker du på Frakt i Legg til skatteoverstyring for land-dialogboksen.

  1. Under Sted velger du hvor du vil at overstyringen skal gjelde.
  2. Under Skattesats angir du skattesatsen du vil bruke for fraktavgiften.
  3. Klikk på Legg til overstyring.
 5. Klikk på Lagre.

Slik bruker du endret skattesats for amerikanske stater, fylker og byer

Etter at du oppretter overstyringen din, kan du velge hvordan den skal brukes, og legge til flere endrede avgiftssatser hvis det er nødvendig. Dette er for eksempel hvordan overstyringen din vises hvis du oppretter den på bynivå:

En rekke avmerkingsbokser med følgende alternativer: New York (stat), New York (fylke), New York (by) og Gjelder for alle fylker og byer. New York (by) er merket av.

Merk av byen, fylket eller staten for å aktivere skatteoverstyringer for disse stedene.

Bruke skatteoverstyringer for alle byer og fylker

Hvis du har en overstyring angitt på statlig nivå, kan du også sjekke Gjelder alle fylker og byer.

En rekke avmerkingsbokser med følgende alternativer: New York (stat), New York (fylke), New York (by) og Gjelder for alle fylker og byer. New York (stat) er merket av. Gjelder for alle fylker og byer er fremhevet.

Dette alternativet gjelder overstyringen på fylkes- og bynivåer i tillegg til staten, med mindre den er overstyrt av en annen skattesats. Den nøyaktige effekten denne innstillingen har på det kundene dine belastes, avhenger av om du befinner deg i en opprinnelses- eller destinasjonsstat, samt hvorvidt kundens adresse er i et område der du har angitt en annen endret skattesats.

Effekt på beskatning av valg av alternativet for alle land og byer
Opprinnelsesstat Destinasjonsstat
Stat er merket Den endrede skattesatsen til staten som du har angitt, belastes tre ganger – én gang for stat, én gang for fylke og én gang for by.
Stat og enten fylke eller by er merket av Kunder belastes endret skattesats til stat to ganger, i tillegg til endret skattesats til fylke eller by. Kunder med en leveringsadresse innenfor det spesifikke fylket eller byen, belastes for endret skattesats til staten to ganger, i tillegg til spesifikk endret skattesats til fylke eller by.

Kunder med en leveringsadresse utenfor det bestemte fylket eller byen, belastes med endret skattesats til staten tre ganger.
Stat, fylke og by merket av Kunder belastes de overstyringene for stat, fylke og by som er satt opp.

Denne innstillingen fungerer på nøyaktig samme måte uansett om du har merket av Gjelder for alle fylker og byer eller ikke.
Kunder med en leveringsadresse innenfor det spesifikke fylket og byen, belastes med overstyringssatsene.

Kunder med en leveringsadresse utenfor det bestemte fylket og byen, belastes for endret skattesats til staten tre ganger.

Sett opp skattefritatte kunder

Kunder-siden i Shopify-administrator kan du angi at en kunde skal være fullstendig fritatt for avgifter.

Skattefritatte kunder blir ikke belastet for avgifter når de fullfører en bestilling. Disse kundene må sjekke ut med samme e-postadresse som den som er oppført på kundekontoen deres.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Finn kunden du vil frita fra alle avgifter og klikk på navnet til vedkommende.

 3. I Skatteinnstillinger-seksjonen klikker du på Administrer.

 4. Fjern merkingen av Innhent skatt.

 5. Klikk på Lagre.

Regler for klær for New York, Massachusetts og Rhode Island

Shopify har innebygde skatteoverstyringer for klesprodukter til statene New York, Massachusetts og Rhode Island. Følgende statlige skattefritak for klesprodukter gjelder:

 • New York: klesprodukter, fottøysprodukter og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 110 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift. For eksempel vil to varer med en sammenlagt pris på 200 dollar bli fritatt fra omsetningsavgift, men en vare med en individuell pris på 110 dollar vil være underlagt omsetningsavgift.
 • Massachusetts: Klesprodukter med en pris under 175 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris på over 175 dollar vil kun innhente avgift på det beløpet som er på over 175 dollar. For eksempel vil et klesplagg med en pris på 200 dollar bli skattlagt med 25 dollar fordi de første 175 dollarene ikke skal skattes av.
 • Rhode Island: kles- og fottøysprodukter med en individuell pris på 250 dollar eller under er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 er underlagt omsetningsavgift. Hvis for eksempel en dress koster 275 dollar, gjelder avgiften kun på 25 dollar.

For at Shopify skal bruke den innebygde endrede skattesatsen automatisk, må butikken ha en fysisk tilstedeværelse i staten, og du må opprette en samling med tittelen avgift:klær for produktene som er skattefritatte.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Opprett en samling og gi den tittelen tax:clothing med bare små bokstaver:

  Opprett en samling med tittelen skatt:klær

 3. Klikk på Velg produkter manuelt.

 4. Klikk på Lagre.

 5. I Produkter-seksjonen legger du til alle produktene som muligens er kvalifisert for skattefritaket.

 6. Hvis du vil skjule samlingen fra en av de aktive salgskanalene, må du endre samlingens tilgjengelighetsinnstillinger.

 7. Klikk på Lagre.

Etter å ha lagret skatt:klær-samlingen, vil den gjeldende klesregelen bli brukt automatisk, og riktig skattebeløp vil bli samlet inn for produktene i denne samlingen.

Bruk skatt:klær-samlingen kun for statene i New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis et annet fritak for klær gjelder i jurisdiksjonen din, kan du bruke andre metoder for avgiftsoverstyring eller merke produktene som ikke skattepliktige i Prissetting-seksjonen på produktsiden.

Angi en skattesats på 0 % for de fleste produktene dine

Hvis de fleste eller alle produktene dine er fritatt fra omsetningsavgift og du befinner deg i et land som har både føderal skatt og regionale avgifter, kan du overstyre standardverdiene til 0 % i Grunnskatt-seksjonen.

For produktene som er skattepliktige må du imidlertid legge til disse produktene i en samling og deretter opprette en skatteoverstyring for denne samlingen. I dette tilfellet går du til Innstillinger > Avgifter og klikker på landets navn. I Grunnskatter-seksjonen angir du at den regionale skattesatsen tilføres 0 % føderal skatt. Når du oppretter skatteoverstyringen for samlingen, kan du deretter spesifisere at du overstyrer satsen for landet eller for et område i Legg til endret skattesats for land-dialogboksen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis