Avgiftsoverstyringer og unntak

Skatter beregnes automatisk i Shopify, men du kan overstyre disse skattesatsene for større kontroll over skattene du belaster. Bruk overstyringer hvis du har behov for å gjøre noen av følgende:

 • kontrollere hvor mye skatt du belaster for et bestemt produkt
 • håndtere skatteunntak og -fritak
 • angi egne skattesatser for fraktdestinasjoner
 • angi egne skattesatser for kunder med skattefritak.

Du kan for eksempel angi overstyringer for statlige skattefritak i USA, provinsielle skattefritak i Canada, eller MVA-fritak i EU eller Storbritannia.

Overstyringer gjelder for nettsalg og Shopify POS-salg.

For å sette opp en endret skattesats kan du opprette en samling for produktene som er fritatt for skatter, og deretter bruke overstyringen på denne samlingen.

Hvis ikke du trenger å belaste omsetningsavgift, kan du opprette overstyringer og angi skattesatsene til 0 %. Sjekk alltid med en lokal skattemyndighet for å sikre at du belaster kundene med de riktige skattesatsene.

Angi at et produkt skal fritas fra omsetningsavgift

Hvis du bare har noen få produkter som er fritatt fra avgift, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse produktene individuelt.

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren klikker du på Produkter. Deretter klikker du på produktets navn.

 2. I Prissetting-seksjonen fjerner du avmerkingen i Belast avgifter på dette produktet-boksen.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en samling for produkter med en endret skattesats

For å legge på en endret skattesats må du først gruppere de avgiftsendrede produktene i en bestemt manuell samling.

Skjulte samlinger kan brukes til endrede skattesatser. Alle produkter som legges i samlingen du oppretter vil bli fritatt for skatter i hele butikken, enten samlingen er skjult eller ikke.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.

 3. Under Samlingstype velger du Manuell

 4. Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, klikker du Administrer i seksjonen Tilgjengelighet for samling for å fjerne avmerkingen ved siden av navnet på salgskanalen. Finn ut mer om tilgjengelighet i salgskanaler.

 5. Klikk på Lagre.

Overstyre avgifter for en samling eller for fraktkostnader

Du kan spesifisere unike skattesatser for en produktsamling eller på fraktavgifter.

Prosentverdien du angir, er beløpet som samles inn. Det er ikke det fritatte beløpet.

Trinn:

 1. Klikk på navnet til landet du vil legge til skatteoverstyringen for.

 2. I Skatteoverstyring-seksjonen klikker du på Legg til en skatteoverstyring.

 3. For å legge til en overstyring for produkter klikker du på Produkter i dialogboksen Legg til skatteoverstyring for land.

 4. For å legge til en overstyring for fraktomkostninger klikker du på Frakt i Legg til skatteoverstyring for land-dialogboksen.

 5. Klikk på Lagre.

Sett opp skattefritatte kunder

Kunder-siden i Shopify-administrator kan du angi at en kunde skal være fullstendig fritatt for avgifter.

Skattefritatte kunder blir ikke belastet for avgifter når de fullfører en bestilling. Disse kundene må sjekke ut med samme e-postadresse som den som er oppført på kundekontoen deres.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Finn kunden du vil frita fra alle avgifter og klikk på navnet til vedkommende.

 3. I Skatteinnstillinger-seksjonen klikker du på Administrer.

 4. Fjern merkingen av Innhent skatt.

 5. Klikk på Lagre.

Innebygde skattefritak

Shopify har innebygde skatteoverstyringer for to spesifikke tilfeller:

 • Amerikanske forhandlere som selger klær i New York, Massachusetts og Rhode Island
 • Canadiske forhandlere som selger dampprodukter i British Columbia og Saskatchewan

Avgiftsregler for klær i amerikanske stater

Følgende stater har skattefritak for enkelte klesplagg:

 • New York: I noen jurisdiksjoner er klesprodukter, fottøysprodukter og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 100 USD unntatt fra statlig omsetningsavgift. To varer med en kombinert pris på 200 dollar vil for eksempel være unntatt fra omsetningsavgift, men én vare med en enkeltpris på 110 dollar vil være underlagt omsetningsavgift. Dette unntaket gjelder også for de lokale skattesatsene i følgende jurisdiksjoner:

 • Massachusetts: Klesprodukter med en pris under 175 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris på over 175 dollar vil kun innhente avgift på det beløpet som er på over 175 dollar. For eksempel vil et klesplagg med en pris på 200 dollar bli skattlagt med 25 dollar fordi de første 175 dollarene ikke skal skattes av.

 • Rhode Island: kles- og fottøysprodukter med en individuell pris på 250 dollar eller under er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 er underlagt omsetningsavgift. Hvis for eksempel en dress koster 275 dollar, gjelder avgiften kun på 25 dollar.

For at Shopify skal kunne beregne de riktige skattesatsene må butikken din ha en fysisk tilstedeværelse i staten, og du må opprette en samling for de aktuelle klærne med tittelen tax:clothing.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:clothing i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Etter å ha lagret skatt:klær-samlingen, vil den gjeldende klesregelen bli brukt automatisk, og riktig skattebeløp vil bli samlet inn for produktene i denne samlingen.

Bruk skatt:klær-samlingen kun for statene i New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis et annet fritak for klær gjelder i jurisdiksjonen din, kan du bruke andre metoder for avgiftsoverstyring eller merke produktene som ikke skattepliktige i Prissetting-seksjonen på produktsiden.

Regler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia pålegger en høyere PST-sats på dampprodukter. I tillegg legges GST på PST. For at Shopify skal kunne beregne riktige skattesatser, må du opprette en samling for de gjeldende dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

For mer informasjon om PST-prisen for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i British Columbia.

Før du setter i gang

For at overstyringen skal bli riktig, må du sette opp skattekontoer for Canada og British Columbia først.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:eliquid_vaporizers i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Etter at du har lagret tax:eliquid_vaporizers-samlingen, brukes den gjeldende merverdiavgiften automatisk, og det riktige avgiftsbeløpet blir krevd inn for produktene i samlingen.

Skatteregler for dampprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan pålegger en avgift på dampprodukter, eller VPT. For at Shopify skal kunne beregne riktige skattesatser, må du opprette en samling for de aktuelle dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

For mer informasjon om VPT for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i Saskatchewan.

Før du setter i gang

For at overstyringen skal pålegges riktig, må du først konfigurere skattekontoer for Canada og Saskatchewan.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:eliquid_vaporizers i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Når du har lagret samlingen tax:eqliquid_vaporizers, innhentes ikke lenger PST på produkter i denne samlingen, og erstattes av VST.

Angi en skattesats på 0 % for de fleste produktene dine

Hvis de fleste eller alle produktene dine er fritatt fra omsetningsavgift og du befinner deg i et land som har både føderal skatt og regionale avgifter, kan du overstyre standardverdiene til 0 % i Grunnskatt-seksjonen.

For produkter som er skattepliktige må du imidlertid legge til disse produktene i en samling, og deretter opprette en endret skattesats for samlingen. I dette scenariet går du til Innstillinger > Skatter og tollplikter og klikker på landets navn. I seksjonen Grunnskatter angir du at den regionale skattesatsen er i tillegg til 0 % føderal skatt. Deretter, når du oppretter den endrede skattesatsen for samlingen, kan du spesifisere at du overstyrer satsen for landet eller for et område i dialogboksen Legg til endret skattesats for land.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis