Avgiftsoverstyringer og unntak

Avgifter beregnes automatisk i Shopify, men du kan overstyre avgiftssatsene for å få større kontroll over avgiftene du belaster. Bruk overstyringer hvis du har behov for å gjøre noe av følgende:

 • kontrollere hvor mye skatt du belaster for et bestemt produkt
 • håndtere skatteunntak og -fritak
 • angi egne skattesatser for fraktdestinasjoner
 • angi egne skattesatser for kunder med skattefritak.

Du kan for eksempel angi overstyringer for statlige skattefritak i USA, provinsielle skattefritak i Canada, eller MVA-fritak i EU eller Storbritannia.

Overstyringer gjelder for nettsalg og Shopify POS-salg.

For å konfigurere en endret skattesats må du opprette en manuell samling for produkter som er fritatt for avgifter, og deretter bruke den endrede skattesatsen på denne samlingen.

Hvis du ikke trenger å belaste omsetningsavgift, kan du opprette endrede skattesatser og angi skattesatsen til 0 %. Du må alltid rådføre deg med lokale skattemyndigheter for å sikre at du belaster kundene de riktige avgiftssatsene.

Angi at et produkt skal fritas fra omsetningsavgift

Hvis du bare har noen få produkter som er fritatt fra avgift, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse produktene individuelt.

Trinn:

 1. I Shopify-administratoren klikker du på Produkter. Deretter klikker du på produktets navn.

 2. I Prissetting-seksjonen fjerner du avmerkingen i Belast avgifter på dette produktet-boksen.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en manuell samling med produkter med endrede skattesatser

Hvis du har en gruppe produkter som alle har behov for samme endrede skattesats kan du opprette en samling som inneholder produktene, og deretter legge til den endrede skattesatsen for samlingen.

Du kan skjule samlinger med endrede skattesatser slik at samlingen ikke er synlig for kundene. Når du har lagt til en endret skattesats for samlingen vil produkter du legger til i samlingen bli fritatt for avgifter alle steder i butikken, uavhengig av om samlingen er skjult eller ikke.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling og skriv inn et navn for samlingen.

 3. Under Samlingstype velger du Manuell

 4. Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, klikker du Administrer i seksjonen Tilgjengelighet for samling for å fjerne avmerkingen ved siden av navnet på salgskanalen. Finn ut mer om tilgjengelighet i salgskanaler.

 5. Klikk på Lagre.

 6. Klikk på Bla gjennom i seksjonen Produkter.

 7. Velg produktene du vil legge til i samlingen og klikk på Ferdig.

Når du har lagt til alle produkter med behov for en endret skattesats i samlingen kan du legge til en endret skattesats for samlingen.

Produktkategorier

Produktkategorier er etiketter som er tilordnet produkter eller samlinger av produkter. For forhandlere som selger til kunder i USA indikerer de skatteforpliktelsene og unntakene kundene har når de kjøper disse produktene.

Ved å bruke produktkategorier økes nøyaktigheten for amerikansk skatteberegning, og det reduserer behovet for endrede skattesatser. Produktkategorier velges fra Shopifys produkttaksonomi, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste. Se Produktkategorier for å finne ut mer.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt med en registrert endret skattesats vil den endrede skattesatsen gjelde foran avgiftsberegningene etter produktkategori. Vurder å fjerne eventuelle endrede skattesatser som kommer i konflikt med produktkategoriene dine. Hvis du kjenner til avgiftsregler som ikke beregnes av produktkategorier bør du imidlertid beholde de endrede skattesatsene.

Overstyre avgifter for en samling eller for fraktkostnader

Du kan spesifisere unike skattesatser for en produktsamling eller på fraktavgifter.

Prosentverdien du angir, er beløpet som samles inn. Det er ikke det fritatte beløpet.

Trinn:

Sett opp skattefritatte kunder

Kunder-siden i Shopify-administrator kan du angi at en kunde skal være fullstendig fritatt for avgifter.

Skattefritatte kunder blir ikke belastet for avgifter når de fullfører en bestilling. Disse kundene må sjekke ut med samme e-postadresse som den som er oppført på kundekontoen deres.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Kunder.

 2. Finn kunden du vil frita fra alle avgifter og klikk på navnet til vedkommende.

 3. I Skatteinnstillinger-seksjonen klikker du på Administrer.

 4. Fjern merkingen av Innhent skatt.

 5. Klikk på Lagre.

Innebygde skattefritak

Shopify har innebygde skatteoverstyringer for to spesifikke tilfeller:

 • Amerikanske forhandlere som selger klær i New York, New Jersey, Massachusetts og Rhode Island
 • Canadiske forhandlere som selger dampprodukter i British Columbia og Saskatchewan

Avgiftsregler for klær i amerikanske stater

Følgende stater har skattefritak for enkelte klesplagg:

 • New York: I noen jurisdiksjoner er klesprodukter, fottøysprodukter og varer som brukes til å reparere klesprodukter med en individuell pris under 100 USD unntatt fra statlig omsetningsavgift. To varer med en kombinert pris på 200 dollar vil for eksempel være unntatt fra omsetningsavgift, men én vare med en enkeltpris på 110 dollar vil være underlagt omsetningsavgift. Dette unntaket gjelder også for de lokale skattesatsene i følgende jurisdiksjoner:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (unntatt byen Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Nederlandsk fylke
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • New Jersey: De fleste kles- og skoprodukter er unntatt fra statlig omsetningsavgift. Det er ingen prisgrenser for dette unntaket.

 • Massachusetts: Klesprodukter med en pris under 175 dollar er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og klesprodukter med en pris på over 175 dollar vil kun innhente avgift på det beløpet som er på over 175 dollar. For eksempel vil et klesplagg med en pris på 200 dollar bli skattlagt med 25 dollar fordi de første 175 dollarene ikke skal skattes av.

 • Rhode Island: kles- og fottøysprodukter med en individuell pris på 250 dollar eller under er fritatt fra statlig omsetningsavgift, og bare beløpet som overstiger 250 er underlagt omsetningsavgift. Hvis for eksempel en dress koster 275 dollar, gjelder avgiften kun på 25 dollar.

For at Shopify skal kunne beregne riktige skattesatser må butikken konfigureres til å samle inn omsetningsavgift i staten, og du må opprette en samling for de aktuelle klesproduktene med tittelen tax:clothing.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:clothing i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Etter å ha lagret skatt:klær-samlingen, vil den gjeldende klesregelen bli brukt automatisk, og riktig skattebeløp vil bli samlet inn for produktene i denne samlingen.

Bruk skatt:klær-samlingen kun for statene i New York, Massachusetts og Rhode Island. Hvis et annet fritak for klær gjelder i jurisdiksjonen din, kan du bruke andre metoder for avgiftsoverstyring eller merke produktene som ikke skattepliktige i Prissetting-seksjonen på produktsiden.

Regler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia pålegger en høyere PST-sats på dampprodukter. I tillegg legges GST på PST. For at Shopify skal kunne beregne riktige skattesatser, må du opprette en samling for de gjeldende dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

For mer informasjon om PST-prisen for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i British Columbia.

Før du setter i gang

For at overstyringen skal bli riktig, må du sette opp skattekontoer for Canada og British Columbia først.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:eliquid_vaporizers i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Etter at du har lagret tax:eliquid_vaporizers-samlingen, brukes den gjeldende merverdiavgiften automatisk, og det riktige avgiftsbeløpet blir krevd inn for produktene i samlingen.

Skatteregler for dampprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan pålegger en avgift på dampprodukter, eller VPT. For at Shopify skal kunne beregne riktige skattesatser, må du opprette en samling for de aktuelle dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

For mer informasjon om VPT for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i Saskatchewan.

Før du setter i gang

For at overstyringen skal pålegges riktig, må du først konfigurere skattekontoer for Canada og Saskatchewan.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på Opprett samling.

 3. I Tittel angir du tax:eliquid_vaporizers i små bokstaver.

 4. Under Samlingstype velger du Manuell

 5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

 6. Valgfritt: For å skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

 7. Lagre samlingen.

Når du har lagret samlingen tax:eqliquid_vaporizers, innhentes ikke lenger PST på produkter i denne samlingen, og erstattes av VST.

Angi en skattesats på 0 % for de fleste produktene dine

Hvis de fleste eller alle produktene dine er fritatt fra omsetningsavgift og du befinner deg i et land som har både føderal skatt og regionale avgifter, kan du overstyre standardverdiene til 0 % i Grunnskatt-seksjonen.

For produkter som er skattepliktige må du imidlertid legge til disse produktene i en samling, og deretter opprette en endret skattesats for samlingen.

Steg

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis