Skatterapporter

Flere rapporter er tilgjengelige for å hjelpe deg med å sende inn og betale avgiftene dine eller oppgi dem til regnskapsføreren din.

Rapporten over omsetningsavgift i USA gir et detaljert sammendrag av salgs- og avgiftsinformasjon for bestillinger i USA. Avgiftsrapporteringen leveres på stats-, fylkes- og skattejurisdiksjonsnivå. Hvis du bruker Shopify Tax, har du tilgang til rapporten over omsetningsavgift i USA.

Skatterapporten gir en oppsummering av omsetningsavgifter som ble lagt på salgene dine. Hvis du samler inn avgifter i USA, har du tilgang til skatterapporten.

Salgsøkonomirapporten kan hjelpe deg med rapportering av omsetningsavgift. Du kan eksportere denne rapporten som en CSV-fil, som inneholder bestillingsbeløp, avgifter, POS, fakturering og fraktsteder. For å få mest mulig ut av denne rapporten må du sikre at du velger riktig tidsperiode (som kalenderår) og velger Full rapport når du eksporterer den. Denne rapporten hjelper deg med å få informasjonen du eller regnskapsføreren din trenger for å jobbe med rapportering av omsetningsavgift.

For å finne ut mer om disse rapportene, kan du se Økonomirapporten over avgifter, Økonomirapporten over salg eller Rapporten over omsetningsavgift i USA.

Hvis du trenger informasjon om 1099-K-skjemaer og du bruker Shopify Payments, kan du se Skatterapportering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis