Samle inn internasjonale tollplikter og importavgifter

Hvis du sender internasjonalt kan kundene dine bli belastet ytterligere tollplikter og avgifter når de mottar forsendelsene.

Dine valg for hvordan du håndterer tollplikter og importavgifter kalles internasjonale handelsvilkår, eller incoterms. Følgende er de to mest brukte incoterms:

 • Delivered duty paid (DDP). Dette begrepet indikerer at selgeren tar ansvar for alle importkostnader som må betales når varene krysser grenser, som MVA og tollavgifter. Du kan innhente betaling for disse belastningene i betalingsprosessen. Når DDP-incoterm er tilgjengelig, vil bruk av det gi kundene en totalpris for produktet, og bidra til å unngå leveringsforsinkelser.
 • Delivered at place (DAP). Kalles også delivered duty unpaid (DDU). Dette begrepet indikerer at selgeren kun er ansvarlig for å sende produktet, og at kunden er ansvarlig for å betale alle importkostnader til transportøren, som MVA, tollplikter og tollbehandlingsgebyrer, ved levering. Noen transportører belaster tilleggsavgifter for å innhente tollplikter ved levering hvis tollpliktene ikke er betalt på forhånd. Bruk av DAP (eller DDU)-incoterm kan derfor føre til ytterligere kostnader for kunden.

For å hjelpe kundene med å unngå tilleggsavgifter, kan du belaste gjeldende tollplikter og importavgifter i kassen. Transportøren din vil fakturere deg for tollplikter og importavgifter senere, som du så kan betale med avgiftene du innhenter fra kunden.

Samle inn tollplikter og importavgifter i kassen

Det kan hende du kan samle inn tollplikter og importavgifter i butikkens kasse hvis butikken oppfyller følgende krav:

 • har Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnementet
 • bruker en annen frakttjeneste enn Shopify Shipping
 • bruker ikke Shopifys distribusjonsnettverk
 • har lagt til HS-koder for produkter

Kontakt Shopify-brukerstøtte for å finne ut mer om betaprogrammet. Hvis butikken din ikke oppfyller kravene for å bli inkludert i betaprogrammet, kan du bruke en tredjepartsapp til å beregne tollplikter og importavgifter.

Når du har aktivert innsamling av tollplikter og importavgifter i kassen, kan du skrive ut DDP-fraktetiketter for å indikere at tollplikter og importavgifter allerede er betalt av kunden. Pass på at du inkluderer DDP på den kommersielle fakturaen som leveransens incoterm. Hvis du sender en bestilling med 0 USD i innhentede tollplikter, må du fortsatt bruke en DDP-fraktetikett og indikere DDP på den kommersielle fakturaen for å sikre at kunden ikke blir ansvarlig for ytterligere avgifter.

Hensyn ved innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen

Før du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen, bør du se gjennom følgende vurderinger.

Kompatibilitet med andre Shopify-funksjoner

 • Noen kassetilpasninger kan komme i konflikt med innsamlingen av tollplikter og importavgifter. Hvis du har tilpasset kassen bør du gå gjennom tilpasningene før du aktiverer funksjonen for tollplikter og importavgifter.

Skatteinnstillinger

 • Funksjonen for tollplikter og importavgifter er ikke kompatibel med endrede skattesatser eller manuelle priser. Hvis du har noen endrede skattesatser eller manuelle priser, gjelder de bare for salg i din egen region. Endrede og manuelle priser for internasjonale salg overstyres av funksjonen for tollplikter og importavgifter.
 • Hvis du aktiverer funksjonen for tollplikter og avgifter og deretter deaktiverer den, vil de tidligere skatteinnstillingene bli gjenopprettet.
 • Innnsamling av tollplikter og importavgifter kan påvirke skatteoppsettet ditt.
  • Hvis butikken bruker registreringsbaserte skatter, samles avgifter som MVA eller omsetningsavgift bare inn på internasjonale bestillinger hvis du aktiverer innhenting av tollplikter og importavgifter for det aktuelle landet eller regionen. Hvis du må samle inn avgifter på internasjonale bestillinger i dette landet eller regionen, må du også aktivere innsamling av tollplikter og importavgifter. Skatteregistreringer brukes ikke hvis du sender med DDU/DAP-incoterm for slike land eller regioner.
  • Hvis butikken bruker lokalisasjonsbaserte skatter, samles ikke avgifter som MVA eller omsetningsavgift inn på internasjonale bestillinger. Innsamling av tollplikter og importavgifter er ikke kompatibelt med manuelt angitte skattesatser.

Leveringskrav

 • Når du samler inn tollplikter og importavgifter i kassen, kan du bare konfigurere et land eller en region til å bruke enten DDP eller DAP/DDU. Du kan ikke tilby begge incoterms til kjøpere i samme land eller region.
 • Shopify Shipping støtter ikke DDP.
 • DDP-fraktetiketter støttes ikke av alle transportører, og noen støtter dem bare for enkelte destinasjoner. Kontakt transportørene dine for å finne ut om, og hvor, de støtter DDP-fraktetiketter.
 • Du kan ikke samle inn tollplikter og importavgifter i fraktsonen Resten av verden. For å samle inn tollplikter og importavgifter for et land eller en region, må du legge det til i en eksisterende fraktsone eller opprette en ny.
 • Shopifys distribusjonsnettverk støtter ikke innsamling av tollplikter og importavgifter i kassen.

Estimater for tollplikter og importavgifter

 • Tollplikter og importavgifter som belastes er estimater basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig på det tidspunktet kunden legger inn bestillinger. Ytterligere tollplikter kan bli belastet av andre årsaker, for eksempel hvis feil tollplikter er betalt eller ved feil HS-koder.
 • Meglings- og utbetalingsgebyrer er ikke inkludert i beregningene av tollplikter og importavgifter. Hvis kontrakten din med en transportør ikke inkluderer frafalne utbetalingsgebyrer, bør du vurdere å legge til kostnaden for avgiftene til produktprisene eller fraktprisene.

Land og regioner som ikke støtter belastning av tollplikter og importavgifter

Følgende land og regioner støttes ikke for belastning av tollplikter og importavgifter. Du kan ikke samle inn tollplikter og importavgifter i disse regionene.

Afrika

 • Republikken Kapp Verde (CV)
 • Republikken Sudan (SD)
 • Republikken Sør-Sudan (SS)
 • Forbundsrepublikken Somalia (SO)

Antarktis

 • Sør-Georgia og de sørlige Sandwich-øyene (GS)

Asia

 • Republikken Irak (IQ)
 • Den syriske arabiske republikk (SY)
 • Den demokratiske republikken Øst-Timor (TL)
 • Turkmenistan (TM)

Europa

 • Nord-Irland (XI)
 • Den russiske føderasjonen (RUS)

Oseania

 • Mikronesiaføderasjonen (FM)
 • Republikken Marshalløyene (MH)
 • Republikken Palau (PW)

Nord-Amerika

 • Saint-Pierre og Miquelon (PM)
 • Samveldet Puerto Rico (PR)

Sør-Amerika

 • Forbundsrepublikken Brasil (BR)
 • Falklandsøyene (FK)

Samle inn tollplikter og importavgifter i kassen

Tollplikter og importavgifter belastes på internasjonale bestillinger når du har aktivert innsamling av tollplikter og importavgifter. Bestillinger som legges inn fra regioner der du har en oppfyllingslokalisasjon vil ikke bli påvirket.

Steg:

 1. Legg til opprinnelsesregion og HS-koder til produktene dine.
 2. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 3. I seksjonen Tollplikter og importavgifter klikker du på Konfigurer.
 4. Merk av for landene og regionene du vil samle inn tollplikter og importavgifter for.
 5. Klikk på Konfigurer.

Priser

 • Et transaksjonsgebyr på 0,85 % gjelder for bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet i butikker som bruker Shopify Payments.
 • Et transaksjonsgebyr på 1,5 % gjelder for bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet i butikker som bruker andre betalingsleverandører.

Transaksjonsgebyret gjelder for alle bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet, selv om det beregnede beløpet er null. Transaksjonsgebyrer belastes ikke i følgende tilfeller:

 • Bestillinger som sendes til samme land eller region som butikken er lokalisert i.
 • Bestillinger som sendes mellom medlemsland i EU.
 • Forlatte kasser.

Beregning av tollplikter

For hver bestilling beregnes tollplikter og importavgifter basert på fraktdestinasjonen, hvert produkts opprinnelsesland og hvert produkts HS-kode.

Hvis et produkt ikke har en HS-kode må du sørge for å angi en produkttype. Hvis et produkt i en bestilling ikke har en HS-kode eller en produkttype, vil ikke tollplikter og importavgifter bli beregnet på denne bestillingen selv om du har angitt at det skal samles inn tollplikter og importavgifter for bestillinger fra et land eller en region.

Avgiftsberegning på gratisvarer

Når du tilbyr gratis produkter eller prøver til kunder, eller kjører et Kjøp X og få Y (BOGO)-salg, kan det være at noen av varene i forsendelsen ikke har en tilknyttet kostnad. Varer kan ikke ha en deklarert verdi på 0 USD for beregning av tollplikter og importavgifter. For å beregne tollplikter og importavgifter for Kjøp X og få Y-rabatter der den andre eller tredje varen er gratis, deles kostnaden for alle varene jevnt på alle varer. Hvis én skjorte for eksempel koster 100 USD og den andre skjorten er gratis, vil hver av skjortene representeres med en kostnad på 50 USD for å beregne tollplikter og importavgifter. Når det er gratisprodukter eller prøver i forsendelsen, representeres gratisvaren med en kostnad på 1 USD, og prisen på 1 USD trekkes jevnt fra alle andre varer i forsendelsen. Hvis en forsendelse for eksempel har fem varer og én av varene er gratis, vil gratisvaren representeres med en kostnad på 1 USD, og 0,25 USD vil trekkes fra prisen for de andre fire varene i bestillingen.

Bestillinger som er underlagt tollplikter og importavgifter

Ikke alle bestillinger er underlagt tollplikter og importavgifter. Mange land har et de minimis-beløp, en minste bestillingsverdi, før tollplikter og importavgifter gjelder.

For eksempel vil varer som sendes fra Mexico eller USA til Canada være underlagt toll dersom varene er verdsatt til 150 CAD eller mer, og underlagt importavgifter hvis varene er verdsatt til 40 USD eller mer. Hvis du ikke er sikker på hva de minimis-verdien er for landet eller området du sender til, kan du sjekke nettstedet til skattemyndighetene i dette landet eller området, eller snakke med en lokal skatteekspert.

Oppgaver som må vurderes når du aktiverer innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen

Når du har aktivert innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen, bør du vurdere å utføre følgende oppgaver:

Kjøpe og bruke DDP-fraktetiketter

Når du begynner å belaste tollplikter og importavgifter i kassen, må du kjøpe og bruke DDP-fraktetiketter i stedet for vanlige fraktetiketter for internasjonale bestillinger. Hvis du belaster tollplikter i kassen, men bruker en vanlig fraktetikett, vil kunden din fortsatt bli belastet for tollplikter og importavgifter ved levering, som betyr at kunden betaler tollplikter og importavgifter to ganger.

Når tollpliktene innhentes på en internasjonal bestilling, vil en Tollplikter-varelinje inkluderes i bestillingsdetaljene. Bekreft at tollplikter og importavgifter er samlet inn på hver internasjonal bestilling før du kjøper en DDP-etikett. Hvis du sender en bestilling med tollplikter på 0 USD, kan du bruke DDP-fraktetiketter for å sikre at kundene dine ikke står ansvarlige for tilleggsgebyrer. Hvis det var en feil i kassen, kan det hende at tollplikter og avgifter ikke er innhentet, og i så fall må du bruke en standard fraktetikett for den aktuelle bestillingen.

Opprette kommersielle fakturaer

Alle internasjonale bestillinger krever en kommersiell faktura. Du kan fylle ut digitale kommersielle fakturaer som leveres av transportørene på transportørenes nettsider. Avhengig av bestillingen må du håndtere den kommersielle fakturaen på en av følgende måter:

 • Hvis bestillingen har betalte tollplikter og importavgifter, merker du leveringsvilkårene på den kommersielle fakturaen som DDP for å indikere at tollplikter og importavgifter er betalt.
 • Hvis bestillingen ikke har betalte tollplikter og importavgifter, merker du leveringsvilkårene på den kommersielle fakturaen som DDU eller DAP for å indikere at tollplikter og importavgifter ikke er betalt enda.

Oppdatere retningslinjene og varslene dine for frakt

Når du har aktivert tollplikter og importavgifter i kassen, må du oppdatere retningslinjene for frakt og varslingsmalene slik at kundene dine er klar over retningslinjene og kostnadene for internasjonale salg.

Oppdater retningslinjer for frakt i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Retningslinjer.

Hvis du bruker standardmalene for Bestillingsbekreftelse og Bestillingsrefusjon, oppdateres e-postene dine automatisk slik at de inkluderer varelinjen Tollplikter, og du trenger ikke å gjøre noen endringer. Hvis du har tilpasset malene for Bestillingsbekreftelse og ,Bestillingsrefusjon, kan du legge til kode i varslingsmalene for å legge til varelinjen Tollplikter.

Forberedelser til lynsalg

Hvis du kjører lynsalg bør du vurdere å deaktivere innhenting av tollplikter og importavgifter inntil salget er ferdig. Hvis du bestemmer deg for å innhente tollplikter og importavgifter under salget, må du gå gjennom salgsproduktene for å sikre at de har spesifiserte HS-koder, opprinnelsesland eller -region og produkttype. Ved å bekrefte at disse feltene er utfylt for salgsproduktene bidrar du til at tollplikter og importavgifter kan beregnes riktig.

Administrere refusjoner

Det er opp til deg hvordan du vil håndtere refusjoner av tollplikter og avgifter.

Hvis du bestemmer deg for å tilby refusjoner for tollplikter og importavgifter, må du huske:

 • Hvis du refunderer en bestilling som ikke er innfridd enda, kan du fortsatt refundere tollpliktene.
 • Hvis du refunderer en bestilling som allerede er oppfylt, kan du refundere tollplikter og importavgifter til kunden. Eventuelle midler som er brukt til å kjøpe DDP-etiketter vil ikke bli returnert til deg fra transportøren.

Husk at den eneste måten å hindre en bestillingstvist på, er å refundere bestillingen i sin helhet.

Bruk en tredjepartsapp til å beregne tollplikter og importavgifter i kassen

Hvis butikken ikke oppfyller kravene for belastning av tollplikter og importavgifter i kassen, kan du bruke en tredjepartsapp fra Shopify App Store for å vise et estimat på tollplikter og importavgifter for bestillingen i kassen. Disse appene bruker produktdetaljer, som opprinnelsesland eller -region og HS-koden for et produkt, til å beregne tollplikter og importavgifter. Tredjepartsapper kan belaste ytterligere gjentakende eller transaksjonsgebyrer.

Steg:

 1. Legg til opprinnelsesland eller -område og HS-koder for produktene dine
 2. Installer en app fra Shopify App Store som beregner tollplikter og importavgifter.

Noen apper kan kreve ytterligere trinn for oppsett. Hvis du trenger hjelp med å komme i gang kan du se appens side i Shopify App Store, eller kontakte appens utvikler for hjelp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis