Samle inn internasjonale tollavgifter og importavgifter i kassen

For å samle inn tollplikter og importavgifter i butikkens kasse må butikken oppfylle følgende krav:

Hvis butikken din ikke oppfyller kravene for å samle inn tollplikter og importavgifter i kassen, kan du bruke en tredjepartsapp for å beregne tollplikter og importavgifter.

Priser

Et transaksjonsgebyr gjelder for bestillinger der det beregnes tollplikter og importavgifter. Gebyrbeløpet avhenger av hvorvidt du bruker Shopify Payments eller en tredjepartsbetalingsleverandør:

 • Et transaksjonsgebyr på 0,85 % gjelder for bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet i kassen i butikker som bruker Shopify Payments som gateway. Transaksjonsgebyret på 0,85 % gjelder også for bestillinger som bruker en tredjepartsbetalingsleverandør, som PayPal, så lenge Shopify Payments er primær gateway.
 • Et transaksjonsgebyr på 1,5 % gjelder for bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet i kassen i butikker som bruker andre betalingsleverandører som gateway. Transaksjonsgebyret på 1,5 % gjelder også for bestillinger som bruker Shop Pay som hurtigkasse hvis Shopify Payments ikke er primær gateway.

Transaksjonsgebyret gjelder for alle bestillinger som får tollplikter og importavgifter beregnet, selv om det beregnede beløpet er null. Transaksjonsgebyrer belastes ikke i følgende tilfeller:

 • Bestillinger som sendes til samme land eller region som butikken er lokalisert i.
 • Bestillinger som sendes mellom medlemsland i EU.
 • Forlatte kasser.

Innhent tollplikter og importavgifter i kassen

Når du aktiverer innhenting av tollplikter og importavgifter i kassen, belastes tollplikter og importavgifter på internasjonale bestillinger. Bestillinger som legges inn fra områder der du har en oppfyllingslokalisasjon påvirkes ikke.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. I Tollplikter og importavgifter-seksjonen klikker du på Konfigurer.
 3. Kontroller at transportører og tredjepartsintegrasjoner støtter delivered duty paid (DDP).
 4. Velg leveringsland eller -regioner du vil samle inn tollplikter og importavgifter i kassen for
 5. Gå gjennom produkter som er merket for manglende HS-koder og et opprinnelsesland eller -region, og legg til manglende informasjon for å sikre at tollplikter og importavgift beregnes riktig.
 6. Sjekk at du har oppdatert butikkretningslinjer og varsler for internasjonale salg.
 7. Gå gjennom vilkår og betingelser for beregning av tollplikter og importavgifter i kassen.
 8. Klikk på Godta og aktiver.

Når konfigurasjonen av tollplikter og importavgifter i kassen er fullført, bør du gå gjennom ytterligere oppgaver som må fullføres for å konfigurere butikken for internasjonale salg.

Legg til HS-koder og opprinnelsesland eller -region for produktene dine

For å vise et estimat over tollplikter til internasjonale kunder i kassen, må du redigere produktdetaljene slik at de inneholder opprinnelsesland eller -område og HS-koden for økt nøyaktighet. Hvis et produkt mangler HS-kode baseres beregningene på produktets beskrivelse og produktkategori i stedet. Hvis et produkt ikke har en HS-kode, beskrivelse eller kategori, beregnes ikke tollplikter og importavgifter for bestillingen selv om du har angitt at bestillinger fra et land eller område skal samle inn tollplikter og importavgifter i kassen.

Opprinnelsesland eller -region er stedet der et produkt produseres eller monteres til den formen du selger det i, og er der det får sin HS-kodeklassifisering. Du selger for eksempel et bord. Bordet er laget av tre fra Canada, lim fra Mexico og skruer fra Kina. Bordet monteres av disse materialene i USA. I dette tilfellet er opprinnelseslandet eller -området USA, fordi det er her materialene brukes til å produsere bordet.

HS-koden brukes i internasjonal handel for å beskrive hva et produkt er. HS-koden er vanligvis på seks siffer. Du kan finne ut mer om HS-koder fra Verdens tollorganisasjon.

Velg et av følgende alternativer for å legge til en HS-kode og et opprinnelsesland eller -område for produkter:

Legg til HS-koder og opprinnelsesland ved å importere en CSV-fil

Hvis du har mange produkter som skal oppdateres og du allerede vet HS-kodene for produktene, eller du er usikker på hvilke av produktene som mangler koder, kan du bruke en CSV-fil for å oppdatere produktene.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Tollplikter og importavgifter.
 3. Eksporter en CSV-fil med produkter med manglende informasjon.

  1. Klikk på Oppdater med CSV i seksjonen Produktinformasjon.
  2. Klikk på Eksporter.
  3. Velg ønsket filformat og klikk på Eksporter produkter. En CSV-fil sendes deg på e-post.
 4. Rediger CSV-filen ved å bruke et regnearkprogram, som Google Regneark.

 5. Importer den redigerte CSV-filen.

  1. Klikk på Oppdater med CSV i seksjonen Produktinformasjon.
  2. Klikk på Import.
  3. Legg til filen for import, enten ved å klikke på Legg til fil, eller ved å dra og slippe filen i importvinduet.
  4. Klikk på Last opp.
  5. Klikk på Importer. Du får tilsendt en e-post når prosessen er fullført.

CSV-filen for tollplikter og importavgifter ligner på andre CSV-filer du bruker med Shopify, men har andre kolonner. Følgende kolonner brukes i CSV-filen for tollplikter og importavgifter:

 • Produktreferanse – Referanser er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom. Et kallenavn brukes i nettadressen for hvert produkt.
 • Produkttittel – Tittel-kolonnen er valgfri, og kan være tom.
 • Variant-SKU – Lagerbeholdningsenheten (SKU) for produktet eller varianten. Dette brukes til å spore lagerbeholdninger gjennom sporingstjenester for lagerbeholdning.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har et alternativ, vises navnet i denne kolonnen. For eksempel Farge. For produkter med bare ett alternativ skal denne verdien være Title.
 • Option1 Value - Hvis et produkt har et alternativ, vises verdien i denne kolonnen. For eksempel Svart. For produkter med bare ett alternativ, må denne verdien være standardtittelen.
 • Option2 Name - Hvis et produkt har et annet alternativ, vises navnet i denne kolonnen. For eksempel Størrelse.
 • Option2 Value – Hvis et produkt har et andre alternativ, vises verdien i denne kolonnen. For eksempel Stor.
 • Option3 Name – Hvis et produkt har et tredje alternativ, vises navnet i denne kolonnen. For eksempel Materiale.
 • Option3 Value - Hvis et produkt har tredje alternativ, vises verdien i denne kolonnen. For eksempel Bomull.
 • Country of origin - Opprinnelseslandet er der produktet ble opprettet eller satt sammen til skjemaet det selges i. Verdien i denne kolonnen brukes til å estimere tollavgifter og importavgifter for internasjonale kunder.
 • HS code - HS-koden er et nummer som klassifiserer et produkt for internasjonal handel. Verdien i denne kolonnen brukes til å estimere tollavgifter og importavgifter for internasjonale kunder.

Legg til HS-koder og opprinnelsesland eller -region på produktsiden

Hvis du ikke har mange produkter å oppdatere og du ikke kjenner til HS-kodene for produktene dine, kan du legge til HS-koden og opprinnelseslandet eller -området direkte på produktsiden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på navnet på produktet som du vil endre.

 3. Endre produktdetaljene i seksjonen Tollinformasjon.

  1. Velg et opprinnelsesland og -region.
  2. Angi en HS-kode. Hvis du ikke har en HS-kode for produktet, begynner du å skrive inn en beskrivelse av produktet for å søke etter riktig kode.
 4. Klikk på Lagre.

Legg til HS-koder og et opprinnelsesland eller -region med masseredigeringsprogrammet

Hvis du ikke har mange produkter å oppdatere og du allerede kjenner produktets HS-koder, kan du legge til HS-koden og opprinnelsesland eller -område med masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Kryss av for produktene du vil endre.

 3. Klikk på Rediger produkter.

 4. Klikk på Legg til felter.

 5. Klikk på HS-kode og Opprinnelsesland i Frakt-seksjonen.

 6. Rediger produktene etter behov, og klikk på Lagre.

Slutt å samle inn tollplikter og importavgifter i kassen

Du kan stoppe innsamling av tollplikter og avgifter i kassen for enkeltland eller -områder, eller du kan deaktivere funksjonen fullstendig for å helt stoppe innsamling av tollplikter og avgifter for alle land og områder.

Deaktiver innhenting av tollplikter og importavgifter for enkeltland eller -områder

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Tollplikter og importavgifter.
 3. Klikk på Administrer i seksjonen Land/regioner.
 4. Fjern avmerkingen for landet eller regionen du ønsker å slutte å innhente tollplikter og importavgifter i.
 5. Klikk på Lagre.

Deaktiver innsamling av tollplikter og importavgifter for alle land og områder

 1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollplikter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Tollplikter og importavgifter.
 3. Klikk på Deaktiver.
 4. Bekreft valget og klikk på Deaktiver.

Bruk en tredjepartsapp til å beregne tollplikter og importavgifter i kassen

Hvis butikken din ikke oppfyller kravene for å samle inn tollplikter og importavgifter i kassen, kan du bruke en tredjepartsapp fra Shopify App Store for å vise et estimat i kassen for tollplikter og importavgifter på bestillingen. Disse appene bruker produktdetaljene dine, som opprinnelsesland eller -region og HS-koden for et produkt, til å beregne tollplikter og importavgifter. Det kan hende at tredjepartsapper belaster deg ytterligere løpende eller transaksjonsgebyrer.

Trinn:

 1. Legg til opprinnelsesland eller -område og HS-koder for produktene dine.
 2. Installer en app fra Shopify App Store som beregner tollplikter og importavgifter.

Enkelte apper kan kreve ytterligere konfigurasjonstrinn. Hvis du trenger hjelp med å komme i gang kan du se appens side i Shopify App Store, eller kontakte apputvikleren for å få hjelp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis