Prissetting i lokale valutaer

Når du selger til markeder kan kundene se priser i butikken, betale for bestillinger i kassen og motta refusjoner i sin lokale valuta. Som standard konverteres priser automatisk med gjeldende markedsvekslingskurs, men du kan også konfigurere vekslingskurser manuelt.

Du kan tilpasse lokale priser for hvert marked ved å runde av prisene. Du kan også kontrollere prisene i ulike markeder ved hjelp av prosentbaserte prisjusteringer og ved å angi produktpriser etter land eller område.

Hvis du selger i lokale valutaer må du ha en landvelger, slik at kundene kan velge sitt lokale land eller område slik at butikken viser deres lokale valuta.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis