Rabatter

Når du selger med lokale valutaer kan du tilby prosentbaserte og faste rabatter til kundene gjennom rabattkoder og Shopify-skript.

Faste rabatter

Faste rabatter er satt i valutaen til butikken din. Når kundens lokale valuta er ulik butikkens valuta, vil beløpet til rabatten konverteres til kundens valuta. Denne konverteringen oppstår når rabatten legges på ved betalingstidspunktet. Et resultat av dette er at beløpet på rabatten kan variere basert på valutakursen.

For eksempel vil en rabatt på 2 USD kunne konverteres til 1,74 EUR en dag, mens det kan være 1,76 EUR en annen. På grunn av dette kan det være vanskelig å markedsføre faste rabatter på tvers av lokale valutaer.

Når du angir manuelle vekslingskurser konverteres rabattene til kundens valuta ved hjelp av den manuelle vekslingskursen, i stedet for gjeldende markedskurs. Hvis kunden for eksempel legger til en rabatt på 5 USD i en bestilling i CAD, konverteres rabatten til CAD ved hjelp av den manuelle vekslingskursen. Hvis den manuelle konverteringen er 1,25, blir rabatten 6,25 CAD.

Prosentbaserte rabatter

Prosentbaserte rabatter (for eksempel 10 % rabatt på en bestilling) er ikke tilknyttet en valuta. Prisene tilegnes rabatter etter den angitte prosenten, uavhengig av kundens valuta (for betaling).

Du kan for eksempel gi en rabatt på ti prosent (10 %) for en ball. Dette reduserer prisen på ballen med 10 % i kassen.

Valutaforskjeller etter rabatter legges til i kassen
Betalingsvaluta USD EUR
Vanlig pris $10 USD €8,72 EUR
10 % rabatt 1 USD 0,87 EUR
Rabattpris 9 USD 7,85 EUR

Bruk Shopify Scripts til å tilby valutabaserte rabatter

Du kan ikke bruke rabattkoder til å tilby valutabaserte rabatter. Du kan for eksempel ikke opprette en rabattkode som bare kan brukes til bestillinger med én type valuta.

Du kan bruke Shopify Scripts til å konvertere rabatter til kundens lokale (foretrukne) valuta, så du kan bruke skript til å tilby noen typer valutabaserte rabatter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis