Skript for flere valutaer

Opprett skript som støtter salg i mer enn én valuta

Faste eller prosentvis-baserte rabatter

Gå gjennom hvordan skriptrabatter fungerer ved salg i flere valutaer. Det kan være vanskelig å markedsføre faste rabatter ettersom beløpet kan variere med valutakursen.

Metoder

Du kan bruke følgende metoder for å begrense eller utvide rabattene til bestemte valutaer:

  • Cart-objektet har en ny metode, presentment_currency. Denne metoden returnerer valutakoden for kundens lokale (presentasjons-)valuta. Du kan for eksempel bruke denne metoden for å kontrollere presentasjonsvalutaen til kunden og filtrere skriptene basert på dette resultatet.

  • Money-objektet har en ny metode, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Denne metoden returnerer verdien i butikkvalutaen. X representerer beløpet (formatert i cent) i kundens lokale (presentasjons-)valuta. Denne metoden konverterer et beløp i kundens lokale (presentasjons-)valuta til det tilsvarende beløpet i butikkvalutaen. Du kan for eksempel bruke denne metoden for å vise kunden rabatter i sin lokale (presentasjons-)valuta.

Valutakonverteringer

Shopify-skriptene kjører i butikkens valuta, ikke kundens lokale (presentasjons-)valuta:

  • Før et skript kjører blir beløpene i handlekurven konvertert til butikkens valuta.
  • Når skriptet er ferdig konverteres disse beløpene tilbake til kundens lokale (presentasjons-)valuta.

Ingen av disse to konverteringene fører til at du blir belastet med konverteringsavgifter. Du belastes bare med konverteringsavgifter når en betaling blir registrert.

Gjennomgå skriptene dine før du selger i flere valutaer

Når du aktiverer salg med flere valutaer, må du gå gjennom skriptene dine for å sikre at de fortsatt fungerer slik de skal:

  • Skript som tilbyr en prosentrabatt – Disse skriptene gir samme prosentrabatt uansett valuta.
  • Skript som tilbyr en fast verdirabatt – Verdiene i disse skriptene er i valutaen til butikken din. Skript som tilbyr rabatter med faste beløp kan være vanskelige å markedsføre, fordi beløpet som er rabattert kan skifte på grunn av svinginger i valutakursene.
  • Skript som er avhengige av en fastsatt prisgrense for å kjøre – Verdiene i disse skriptene er i valutaen til butikken din.

Eksempel

Det følgende eksempelet skjuler alle betalingsleverandører med unntak av Shopify Payments når kundens lokale (presentasjons-)valuta er en annen enn butikkvalutaen din:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis