Valutakonverteringer og vekslingskurser

Valutakonvertering finner sted ved transaksjonstidspunktet, altså når du godkjenner en betaling, utsteder en refusjon eller det er en tilbakebetaling. Vekslingskursen som brukes er alltid satsen på transaksjonstidspunktet.

Du kan se en oversikt over en transaksjon i bestillingens tidslinje.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Valutadefinisjoner og konverteringer

Butikken din har tre valutatyper:

 • Butikkvaluta – Valutaen i Shopify-administrator. Dette er valutaen du bruker til å angi priser for produkter og produktvarianter i primærmarkedet, og det er valutaen som vises i rapporter.
 • Lokal valuta (også kalt kundens eller presentert valuta) – Valutaen som kunden ser i butikken, og valutaen kunden bruker til å betale for bestillinger i kassen.
 • Utbetalingsvaluta - Valutaen som Shopify bruker når de setter inn penger på bankkontoen.

Risikoer med valutakonvertering

Valutakursene varierer alltid. Hver gang det er en tidsforsinkelse mellom behandling av betalinger eller refusjoner, risikerer du å tape eller tjene penger som følge av valutakonverteringen.

Du kan tape eller tjene penger i følgende situasjoner:

Automatiske valutakonverteringer

Når du selger i markeder med lokale valutaer, konverteres prisene i nettbutikken til kundens valuta. Prisene i butikken din endrer seg automatisk etter markedets vekslingskurser.

Prisene konverteres ved å gange opp butikkprisen med valutakonverteringsraten, legge til konverteringsavgiften og legge på avrundingsregler for valutaen hvis det er aktuelt. De konverterte prisene inkluderer valutakonverteringskostnadene. For eksempel når et produkt til 10,00 USD konverteres til euro, inkluderer den konverterte prisen på 8,81 EUR valutakonvertingsraten og konverteringsavgiften.

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Hvis du har aktivert avrundingsregler, rundes den konverterte prisen opp til 8,85 EUR.

Manuelle valutakonverteringer

Du kan angi vekslingskursen manuelt for hvert marked. Dette lar deg stabilisere prisene per marked, i stedet for at prisene varierer med automatiske vekslingskurser.

Når du bruker konverteringer med manuell vekslingskurs kan du tjene eller tape penger avhengig av differansen mellom den manuelle vekslingskursen og gjeldende markedskurs.

Det belastes et vekslingsgebyr for valutakonverteringen. Hvis du ønsker å inkludere dette gebyret i den manuelle prisen, må du multiplisere prisen med konverteringsgebyret for butikkens land. En vekslingskurs fra USD til EUR med et konverteringsgebyr på 1,5 % kan for eksempel se slik ut: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Du kan angi en manuell vekslingskurs for markeder som ikke er primærmarkedet. Disse kursene er basert på butikkens grunnvaluta i Innstillinger > Butikk-detaljer, selv for markeder der du har angitt en annen grunnvaluta enn butikkvalutaen.

Du kan bruke prisjusteringer sammen med manuelle vekslingskurser. Hvis du for eksempel har et produkt som er prissatt til 20,00 i butikkens valuta, som er USD, og prisavrunding er aktivert til nærmeste 1,00 for alle markeder, kan du kontrollere prissetting for det canadiske markedet på en av følgende måter:

 • Du kan angi en manuell vekslingskurs på 1,3 for å stabilisere CAD-prisen, og deretter angi en prismargin på 20 %. Prisen beregnes som 20,00 x 1,3 x 1,2 = 32,00 CAD.
 • Du kan angi en manuell vekslingskurs på 1, og deretter legge til en justering på 50 % for å kontrollere CAD-prisen med prisjusteringen alene. Prisen beregnes som 20,00 x 1 x 1,5 = 30,00 CAD.
 • Du kan velge automatiske vekslingskurser og angi en prismargin på 50 % på prisene i CAD. Prisen beregnes som 20,00 x [gjeldende vekslingskurs] x 1,5. Prisen varierer basert på gjeldende vekslingskurser, med prismarginen på 50 % lagt til på toppen.

Hvis grunnvalutaen for et marked er endret, eller hvis manuelle vekslingskurser endres til automatiske, blir den manuelle prisen deaktivert, men den slettes ikke. Det betyr at hvis den opprinnelige markedsvalutaen gjenopprettes, eller hvis manuelle vekslingskurser aktiveres på nytt, blir den manuelle vekslingskursen aktiv igjen.

Aktiver en manuell vekslingskurs

Fra siden Markeder kan du konfigurere manuelle vekslingskurser for enkeltlandsmarkeder eller markeder med flere markeder med lokale valutaer deaktivert. Du bør opprette enkeltlandsmarkeder for hvert land eller område du ønsker å bruke en manuell vekslingskurs for.

Manuelle vekslingskurser kan ikke brukes for primærmarkedet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil legge til en manuell vekslingskurs for.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Klikk på Administrer vekslingskurs.
 5. Velg Manuell i dialogboksen.
 6. Angi vekslingskursen.
 7. Klikk på Lagre.

Manuelt innhentede betalinger

Når du selger med lokale valutaer vil beløpet du mottar som betaling være basert på vekslingskursen på det tidspunktet du belaster kundens kredittkort. Hvis du sender beløp til godkjenning manuelt vil kundens kredittkort bli belastet når du behandler bestillingen, og ikke når kunden legger inn bestillingen. Valutavekslingskursen kan endre seg mellom tidspunktet for autorisering og tidspunktet du innhenter midlene manuelt, og dette kan føre til en liten differanse.

I Shopify-administrator blir bestillinger i ulike valutaer konvertert til butikkvalutaen slik at det er enklere for deg å rapportere salget. Frem til du belaster kunden for bestillingen, blir de konverterte verdiene beregnet.

Butikkvalutaen din er for eksempel USD, og du selger i USD og EUR. Kunden din gjør en bestilling for en bokhylle til 90 EUR. Når de sender bestillingen tilsvarer 1 USD 0,90 EUR.

Eksempel på bestilling
Butikkvalutapris Kundens valutapris Beregnet bestillingsbeløp
100 USD 90 EUR 100 USD

Noen dager senere endrer valutakursen seg, og 1 USD er nå 0,85 EUR. Du belaster kundens kredittkort 90 EUR. Fordi valutakursen endret seg og 1 USD = 0,85 EUR, blir 90 EUR konvertert til 98 USD. Du mottar 98 USD.

Eksempel på registrering av betaling for en bestilling etter en valutaendring
Butikkvalutapris Kundens valutapris Godkjent beløp konvertert til butikkvaluta
100 USD 90 EUR 98 USD

Refusjoner

Det går ofte litt tid fra kunden oppretter en bestilling og til de ber om en refusjon. Et resultat av dette er at det konverterte beløpet du mottar fra bestillingen vanligvis ikke tilsvarer det konverterte beløpet som du gir tilbake som refusjon. Vi anbefaler at du refunderer hele beløpet kunden betalte i deres lokale valuta. Dette betyr at du kan tape eller tjene penger på grunn av valutaveksling. Du kan finne ut mer om refusjon av bestillinger når du gjør salg med flere valutaer.

Tilbakebetalinger

Når en kortholder initierer en tilbakebetaling, vil valutavekslingen gjøres med vekslingskursen på tidspunktet for overføringen av midlene, og ikke vekslingskursen på tidspunktet for bestilling.

Shopify konverterer beløpet som refunderes, krediterer tvistebeløpet til kortholderen, og betaler deretter gebyret til kortholderens bank på dine vegne, mens beløpet som refunderes trekkes fra din neste utbetaling. Du blir ikke pålagt konverteringsavgifter for denne valutakonverteringen.

Hvis du bestrider tilbakebetalingen og den løses i din favør, vil tvistebeløpet i tilbakebetalingen bli refundert til deg, og du får refundert tilbakebetalingsgebyret basert på den gjeldende vekslingskursen.

Finn ut mer om hvordan tilbakebetalinger behandles.

Salg og avregninger i ulike valutaer og salg i lokale valutaer

De fleste valutakonverteringer skjer mellom kundens lokale valuta og butikkens valuta. Hvis butikkens valuta er en annen enn utbetalingsvalutaen din, vil valutavekslinger skje mellom kundens lokale valuta og din utbetalingsvaluta.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis