Administrere markeder

Internasjonale markeder hjelper deg med å administrere merkevareopplevelsen ved å tilordne ulike innstillinger til ulike land og områder. Et marked kan inneholde et enkeltland eller et område, eller en gruppe med land eller områder. Du kan for eksempel opprette et marked ved navn «Nord-Amerika» som er målrettet mot Canada, USA og Mexico, alt med én gruppe med innstillinger. Hvis du har en annen gruppe med innstillinger du bare vil skal gjelde Japan, kan du opprette et nytt marked som kun målrettes mot Japan.

Det maksimale antallet markeder du kan ha avhenger av butikkens Shopify-abonnement:

 • Pause and Build – 3
 • Shopify Starter – 3
 • Basic Shopify – 3
 • Shopify – 3
 • Advanced Shopify – 3 inkludert, 50 maks
 • Shopify Plus - 50

Bruke markeder for første gang

Når du oppretter Shopify-butikken for første gang, opprettes følgende markeder for deg:

 • Primærmarked: Det primære landet eller området du skal selge i. Dette avgjøres av butikkens adresse og valuta, og vil ofte være innenlandsmarkedet. Primærmarkedet representerer standard kundeopplevelse for butikken din.
 • Internasjonalt marked: En kuratert liste over populære land eller regioner som forhandlere som ligner på deg også selger til.
 • Land du ikke selger til: Alle andre land eller regioner som ikke tilhører et annet marked. Kunder i disse landene kan ikke handle fra butikken din.

Det internasjonale markedet er inaktivt som standard. Det betyr at kunder i disse landene ikke kan betale før du aktiverer markedet.

Det maksimale antallet markeder som er tillatt i butikken avhenger av butikkens abonnementstype. Etter migreringen kan butikken imidlertid ha flere markeder basert på antall unike land eller regioner du tidligere hadde aktive. Du kan fortsatt bruke disse eksisterende markedene, men du kan ikke legge til flere markeder før du har færre enn det maksimalt tillatte antallet for butikkens abonnementstype.

Vi anbefaler å kombinere land eller områder som har like prisstrategier til markeder med flere land. Hvis du for eksempel tidligere har hatt Canada, USA og Mexico aktive i betalingsinnstillingene, men ikke hadde noen tilpassede priser eller bestemte strategier for hvert av landene, kan du flytte disse tre landene til et enkeltmarked kalt North America.

Personaltillatelser som kreves for å administrere markeder

Personalmedlemmer i butikken har tilgang til markeder basert på en kombinasjon av eksisterende tillatelser. En ansatt trenger alle de følgende tillatelsene for å få tilgang til Markets-siden:

 • Startside
 • Bestillinger

  • Rediger varelinjer
  • Eksporter
 • Produkter

  • Eksporter produkter
 • Analytics

 • Rabatter

 • Butikkinnstillinger

  • Administrer innstillinger
  • Frakt og leveranse
  • Avgifter og tollplikter
  • Domener

Markedstyper

Det er flere ulike typer markeder som opprettes for deg som standard:

Du kan også opprette egendefinerte markeder som passer salgsstrategien din:

Primærmarked

Det primære markedet ditt er det primære landet eller området du selger til, og er ofte hjemme- eller innenlandsmarkedet ditt.

For nye butikker avgjøres det primære markedet av butikkvalutaen i Innstillinger > Butikkdetaljer, selv når butikkvalutaen ikke samsvarer med landet eller regionen i butikkens adressedel. Hvis butikkadressen din er i USA, men butikkvalutaen din er satt til canadiske dollar, vil Canada være angitt som primærmarkedet ditt.

Det primære markedet kan bare inneholde ett land eller region, og kan ikke slettes.

Alle endringer du gjør i butikken påvirker som standard det primære markedet. Når du endrer produktprisene eller angir en ny lagerbeholdningslokalisasjon, gjelder endringene automatisk for det primære markedet.

Endre det primære markedet

Du kan endre primærmarkedet til et annet land eller område som passer bedre til salgsstrategien din.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. I delen Oversikt kan du velge et aktivt marked som du vil gjøre til primærmarkedet ditt. Hvis det nye landet eller området ikke finnes ennå, må du først opprette et marked med landet eller området og deretter aktivere det.
 3. Klikk Flere handlinger.
 4. Klikk på Gjør til primært marked.
 5. Klikk på Lagre for å bekrefte.

Domenet som var tilknyttet det tidligere primære markedet kobles fra, og kobles til det nye primære markedet. Hvis det nye primærmarkedet tidligere har hatt et eget dedikert domene, avvikles dette domenet, og trafikken som gikk til det domenet omdirigeres til primærdomenet. Det tidligere primære markedet forblir aktivt etter denne operasjonen.

Begrensninger:

 • Internasjonal med undermapper: For å unngå 404-feil kan ikke markeder med undermapper gjøres til et primært marked. Hvis du vil gjøre et marked med domenekonfigurasjon med undermappe til det primære markedet, må du først oppdatere domeneinnstillingene til å bruke enten et primært domene eller sitt eget domene.
 • Internasjonalt med mer enn ett område: Siden primære markeder er begrenset til å inneholde kun ett område, kan du ikke gjøre et marked med flere områder til primært marked.

Når du har endret primærmarkedets land eller område, kan du også endre valutaen slik at den samsvarer med preferansene dine.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. I Oversikt-seksjonen klikker du på primærmarkedet ditt.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. I Prissetting-seksjonen velger du den ønskede valutaen fra rullegardinlisten.

Som standard bruker primærmarkedet butikkens grunnpriser. Hvis primærmarkedets valuta er ulik butikkvalutaen, blir grunnprisene automatisk konvertert ved hjelp av valutaens daglige vekslingskurs.

Hvis du ønsker at primærmarkedet skal ha ulike priser enn butikkens grunnpriser, kan du angi prisjusteringer eller faste priser for primærmarkedet.

Endre butikkvaluta

Når du bruker Shopify Payments, vil endringer i butikkvaluta ikke ha noen påvirkning på valutaen som brukes av markeder.

Hvis du endrer butikkvalutaen og samtidig ønsker at den skal være valutaen i primærmarkedet, må du følge trinnene over for å endre valutaen til primærmarkedet ditt.

Når du ikke bruker Shopify Payments, vil endringer i butikkvaluta også endre valuta for alle markeder slik at de samsvarer.

Finn ut mer om hvordan du endrer utbetalingsvalutaen.

Hvert land eller region kan bare være en del av ett marked.

Enkeltlandsmarkeder

Markeder for enkeltland inneholder bare ett land eller region. Når du oppretter et nytt marked for enkeltland, angis grunnvalutaen for markedet til valutaen for det bestemte landet. Hvis valutaen ikke støttes, angis grunnvalutaen til butikkens grunnvaluta.

Du bør bruke enkeltlandmarkeder for å selge til land eller regioner du har en spesifikk målrettingsstrategi mot. Hvis det primære markedet for eksempel er Canada og en betydelig andel av det internasjonale salget kommer fra USA, kan et eget marked som målrettes mot USA bidra til å øke salg og konverteringer ved å gi amerikanske kunder en dedikert og lokalisert opplevelse når de befinner seg i butikken.

Markeder med flere land

Markeder med flere land inneholder fler enn ett land eller område. Når du oppretter et marked med flere land, angis standard grunnvaluta som butikkens grunnvaluta, og lokale valutaer aktiveres. Hvis du deaktiverer lokal valuta for et marked med flere land, handler alle kunder i dette markedet i markedets grunnvaluta, eller en annen grunnvaluta som du velger.

Grunnvalutaen for et marked for flere land brukes for å angi faste produktpriser.

For økt enkelthet bør du kombinere land eller regioner med lignende målrettingsstrategier i flerlandsmarkeder. Du selger kanskje til Tyskland, Frankrike, Belgia og Italia, og hvert av disse landene deler samme produktpriser, fraktpriser og domene. I dette tilfellet kan du opprette ett marked som inneholder alle fire land.

Internasjonalt marked

Et internasjonalt marked opprettes for deg første gangen du åpner Markeder. Det inneholder en kuratert liste med land og områder andre forhandlere som ligner på deg, selger til. Det internasjonale markedet er inaktivt som standard. Du kan begynne å selge til alle land i det internasjonale markedet ved å aktivere det.

Land og regioner du ikke selger til

Markeder-siden inneholder et marked kalt Land/regioner du ikke selger til. Dette markedet opprettes automatisk, og kan ikke slettes. Det inkluderer alle andre land eller regioner du ikke selger til for øyeblikket. Når en kunder fra noen av disse landene eller regionene besøker nettbutikken, ser de standardspråket og -valutaen som er tilknyttet det primære markedet, men de kan ikke gå til kassen.

Når du legger til land eller regioner fra dette markedet i nye markeder, fjernes de fra denne listen.

Legg til et marked

Når du vil tilpasse nettbutikkopplevelsen for kunder i en bestemt region, kan du legge til et nytt marked fra Markets-siden. Du ønsker for eksempel kanskje å målrette mot en gruppe land, som Nord-Amerika, eller et enkeltland, som Canada. Med International kan du opprette markedene som gir mening for bedriften din.

Når du legger til et nytt marked, foreslås anbefalte markeder basert på butikker som ligner din. Disse anbefalingene indikerer land eller regioner der du har høyest sannsynlighet for å selge godt, basert på data fra lignende forhandlere med det samme primære markedet.

Hvis du oppretter et nytt marked som inkluderer land eller regioner som allerede er en del av et annet marked, vil det nye markedet overstyre det eksisterende. Landet eller regionen legges til i det nye markedet, og fjernes fra det eksisterende markedet. Hvis det eksisterende markedet ikke inneholder noen andre land eller regioner slettes det automatisk, og alle tilknyttede internasjonale priser, domener, undermapper eller tilpasninger slettes også.

Hvis du allerede sender til alle land og regioner som er inkludert i et nytt marked, er markedet aktivt som standard. Ellers er det nye markedet inaktivt, og du må aktivere markedet før kunder kan betale i butikken.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til marked.
 3. Angi et Markedsnavn. Dette navnet hjelper deg med å identifisere markedet i Shopify-administrator, og vises ikke for kundene.
 4. Søk etter landet eller området du vil legge til i seksjonen Land/områder, og velg avmerkingsboksen ved siden av navnet. Du kan legge til flere land eller områder i et marked.
 5. Klikk på Legg til marked.

Antall markeder du kan ha i butikken avhenger av butikkens abonnementstype. Hvis du har nådd maksimumsantallet for butikken, bør du vurdere å gruppere flere land eller regioner med lignende målrettingsstrategier sammen i et flerlandsmarked, eller oppgradere abonnementet.

Forhåndsvis et marked

Du kan forhåndsvise kundeopplevelsen for et marked i Shopify-administrator. Du kan forhåndsvise aktive og inaktive markeder i alle språk du har lagt til i markedet. Når du forhåndsviser et marked med flere språk, må du kontrollere at du har en aktiv språkvelger i temaet, slik at du kan bytte mellom dem i forhåndsvisningen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil forhåndsvise.
 3. Klikk på Forhåndsvisning.

Aktiver et marked

Hvis du ikke allerede sender til alle land og regioner i et nytt marked, er markedet inaktivt som standard. Det betyr at kunder i disse landene og regionene ikke kan betale i butikken.

Før du kan aktivere et marked, må du ha fraktpriser for alle land og regioner i det aktuelle markedet. Du ønsker kanskje å konfigurere ytterligere markedsinnstillinger, som domener, språk, valuta og prissetting, før du aktiverer markedet og begynner å selge til disse landene og regionene.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil aktivere i seksjonen Inaktivt.
 3. Klikk på rullegardinmenyen Inaktiv og velg Aktiv.
 4. Klikk på Lagre for å bekrefte.

Deaktiver et marked

Hvis du ikke lenger ønsker å selge fysiske produkter til kunder i et bestemt marked, kan du deaktivere markedet. Denne handlingen påvirker ikke eksisterende bestillinger. Når du deaktiverer et marked lagres alle markedsinnstillinger, som betyr at du kan reaktivere markedet i fremtiden. Deaktivering av et marked endrer eller sletter ingen fraktsoner, men kunder fra land i inaktive markeder kan ikke betale.

Hvis du deaktiverer et marked som hadde et tilknyttet toppnivådomene eller underdomene, vil domenet automatisk omdirigere kundene til domenet for det primære markedet. Deaktivering av et marked som var konfigurert med undermapper vil imidlertid gjøre at URL-adressene til undermapper slutter å fungere. Det anbefales at du konfigurer omdirigeringer for å sikre at kundene fortsatt har tilgang til butikkfronten.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil deaktivere i seksjonen Aktiv.
 3. Klikk på rullegardinmenyen Aktivt og velg Inaktivt.
 4. Klikk på Lagre for å bekrefte.

Fjern et marked

Du kan fjerne et marked fra Markeder-siden. Dette forhindrer kunder i dette markedet fra å betale for fysiske produkter, og URL-adresser til undermapper fungerer ikke lenger, men det påvirker ikke eksisterende bestillinger. Fjerning av et marked sletter markedet permanent.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil slette.
 3. Klikk Flere handlinger.
 4. Klikk på Fjern marked.
 5. Klikk på Fjern for å bekrefte.

Redigere land eller regioner i et eksisterende marked

Du kan legge til eller fjerne land eller regioner i eksisterende markeder ettersom grensekryssende salgsstrategier endrer seg.

Legge til et land eller en region i et eksisterende marked

Du kan legge til land eller regioner i et eksisterende marked. Hvis du for eksempel allerede selger til Frankrike og Tyskland i et flerlandsmarked, kan du bestemme deg for å selge i Italia i tillegg. Du kan legge til Italia i det eksisterende flerlandsmarkedet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil legge til et ekstra land eller område for.
 3. Klikk på Rediger, og klikk deretter på Rediger på nytt i seksjonen Land/områder.
 4. Søk etter landet eller området du vil legge til, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet.
 5. Klikk på Lagre.

Fjerne et land eller en region fra et eksisterende marked

Du kan fjerne land eller regioner fra et eksisterende marked. Du har for eksempel kanskje et marked for Nord-Amerika som inneholder USA, Canada og Mexico. Du har forsøkt alt du kan for å lykkes i Canada, men salgene er ikke som forventet, og du bestemmer deg for å fokusere på andre markeder. I dette tilfellet kan du fjerne Canada fra det nord-amerikanske markedet. Dette flytter Canada til Land/regioner du ikke selger til, og kunder fra Canada kan ikke lenger handle.

Hvis du vil fjerne et land eller en region fra et eksisterende marked og legge det til i et eget marked, må du opprette et nytt marked for å automatisk fjerne landet eller regionen fra det eksisterende markedet. Hvis du for eksempel har et flerlandsmarked som inneholder alle land i EU, og salget ditt har økt kraftig i Tyskland, kan det hende du ønsker å utvikle en mer målrettet strategi for salg i Tyskland. Ved å legge til et nytt marked for Tyskland oppretter du et dedikert marked for Tyskland, og Tyskland fjernes automatisk fra EU-markedet. Alle andre EU-land i det opprinnelige flerlandsmarkedet forblir uendret.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil fjerne et land eller område fra.
 3. Klikk på Rediger, og klikk deretter på Rediger på nytt i seksjonen Land/områder.
 4. Søk etter landet eller området du ikke lenger ønsker å selge til i dette markedet, og fjern avmerkingen i avmerkingsboksen ved siden av navnet.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis