Administration af markeder

International hjælper dig med at administrere din brandoplevelse ved at tildele forskellige indstillinger til forskellige lande og områder. Et marked kan indeholde et enkelt land eller område, men det kan også bestå af en gruppe af lande eller områder. Du kan f.eks. oprette markedet “Nordamerika”, der er målrettet mod Canada, USA og Mexico (alle med én gruppe indstillinger). Hvis du har en anden gruppe indstillinger, som du kun vil anvende på Japan, kan du oprette et andet marked, der kun er målrettet landet Japan.

Det maksimale antal markeder, du kan have, afhænger af din butiks Shopify-abonnementsordning:

 • Pause and Build – 3
 • Shopify Starter – 3
 • Basic Shopify – 3
 • Shopify – 3
 • Advanced Shopify – 3 inkluderet, højst 50
 • Shopify Plus – 50

Adgang til markeder for første gang

Når du opretter din Shopify-butik for første gang, oprettes der følgende markeder for dig:

 • Primært marked – Det primære land eller område, som du vil sælge til. Dette afgøres af din butiks adresse og valuta, og det vil ofte være dit indenrigsmarked. Det primære marked repræsenterer standardkundeoplevelsen for din butik.
 • Internationalt marked – En organiseret liste over populære lande eller områder, som lignende shopejere også sælger til.
 • Lande, som du ikke sælger til – Alle andre lande eller områder, som ikke hører til et andet marked. Kunder i disse lande kan ikke gennemføre betalingsprocessen i din butik.

International-markedet er som standard inaktivt. Dette betyder, at kunder i disse lande ikke kan gennemføre betalingsprocessen, før du aktiverer markedet.

Det maksimale antal markeder, du kan have i din butik, afhænger af din butiks abonnementsordning. Efter migrering kan din butik dog have flere markeder, som er baseret på antallet af unikke lande eller områder, du tidligere har aktiveret. Du kan stadig bruge disse eksisterende markeder, men du kan først tilføje yderligere markeder, når du har færre end det maksimale antal, der er tilladt for din butiks abonnementsordning.

Det anbefales, at du kombinerer lande eller områder, der har lignende prisstrategier, i markeder med flere lande. Hvis du f.eks. tidligere havde aktiveret Canada, USA og Mexico i dine betalingsindstillinger, men du ikke havde tilpassede priser eller specifikke strategier for det enkelte land, kan du flytte disse tre lande til et enkelt marked kaldet North America.

Der kræves medarbejdertilladelser til administration af markeder

Butikkens medarbejdere kan få adgang til markeder baseret på en kombination af eksisterende tilladelser. En medarbejder skal have alle følgende tilladelser for at få adgang til siden Markeder:

 • Hjem
 • Ordrer

  • Rediger varelinjer
  • Eksportér
 • Produkter

  • Eksportér produkter
 • Analytics

 • Rabatter

 • Indstillinger for butik

  • Administrer indstillinger
  • Forsendelse og levering
  • Skatter og told
  • Domæner

Markedstyper

Der er nogle få forskellige typer af marked, der som standard er oprettet til dig:

Du kan også oprette tilpassede markeder, som matcher din salgsstrategi:

Primært marked ()

Dit primære marked er det primære land eller område, som du sælger til, og det er ofte dit hjemme- eller indenrigsmarked.

For nye butikker afgøres dit primære marked af din butiksvaluta i Indstillinger > Butiksoplysninger, selv når din butiksvaluta ikke matcher det land eller område, som findes i afsnittet med butikkens adresse. Hvis din butiksadresse f.eks. er i USA, men din butiks valuta er angivet til canadiske dollar, angives dit primære marked til Canada.

Dit primære marked må kun indeholde ét land eller område, og det kan ikke slettes.

Alle ændringer, du foretager i din butik, påvirker som standard dit primære marked. Når du ændrer produktpriser eller angiver en ny lagerlokation, gælder ændringerne automatisk for dit primære marked.

Ændring af dit primære marked

Du kan ændre dit primære marked til et andet land eller område, der passer bedre til din salgsstrategi.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Vælg et aktivt marked, som du vil gøre til dit primære marked, i afsnittet Oversigt. Hvis det nye land eller område ikke findes endnu, skal du først oprette et marked med landet eller området, og derefter aktivere det.
 3. Klik på Flere handlinger.
 4. Klik på Gør til primært marked.
 5. Klik på Gem for at bekræfte.

Det domæne, der blev knyttet til det tidligere primære marked, vil blive frakoblet og derefter knyttet til det nye primære marked. Hvis det nye primære marked tidligere havde sit eget dedikerede domæne, vil dette domæne blive frakoblet, og trafikken til dette domæne blive omdirigeret til det primære domæne. Det tidligere primære marked forbliver aktivt efter denne proces.

Begrænsninger

 • International med undermapper – For at undgå 404-fejl kan markeder med undermapper ikke gøres til et primært marked. Hvis du vil gøre et marked konfigureret med underdomæner til det primære marked, skal du opdatere domæneindstillingerne til enten at bruge det primære domæne eller til at bruge dets eget domæne.
 • International med mere end ét marked – Da primære markeder er begrænset til kun at indeholde ét område, kan du ikke gøre et marked med flere områder primært.

Når du har ændret dit primære land eller område for dit marked, kan du også ændre valutaen, så den matcher dit valg.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på dit primære marked i afsnittet Oversigt.
 3. Klik på Produkter og priser.
 4. Vælg din ønskede valuta på rullelisten i afsnittet Priser.

Dit primære marked bruger som standard din butiks basispriser. Hvis din primære markedsvaluta er en anden end din butiksvaluta, omregnes dine basispriser automatisk ved hjælp af en daglig vekselkurs.

Hvis du vil have, at dit primære marked skal have andre priser end din butiks basispriser, kan du angive prisjusteringer eller faste priser for dit primære marked.

Sådan skifter du din butiks valuta

Hvis du ændrer din butiksvaluta, når du anvender Shopify Payments, har det ingen indflydelse på den valuta, dine markeder bruger.

Hvis du ændrer din butiksvaluta og også ønsker, at dette skal være valutaen på dit primære marked, skal du følge ovenstående trin for at ændre valutaen for dit primære marked.

Hvis du ændrer din butiksvaluta, men ikke anvender Shopify Payments, vil det også ændre valutaen for alle dine markeder, så de matcher.

Få mere at vide om ændring af din udbetalingsvaluta.

Hvert land eller område kan kun være en del af ét marked.

Markeder for et enkelt land

Markeder for et enkelt land indeholder kun ét land eller område. Når du opretter et nyt marked med ét land, angives grundvalutaen til valutaen i dette land. Hvis valutaen ikke understøttes, angives grundvalutaen til din butiks grundvaluta.

Du bør bruge markeder for et enkelt land til at sælge til de lande eller områder, hvor du har en specifik målretningsstrategi. Lad os f.eks. sige, at dit primære marked er Canada, og en betydelig del af dit internationale salg begynder at komme fra USA. I dette tilfælde kan oprettelsen af et marked, der specifikt målrettes mod USA alene, hjælpe dig med at øge dit salg og dine konverteringer ved at give de amerikanske kunder en dedikeret og lokaliseret oplevelse, når de besøger din butik.

Markeder for flere lande

Markeder med flere lande indeholder mere end ét land eller område. Når du opretter et marked med flere lande, angives standardgrundvalutaen til din butiks grundvaluta, og lokale valutaer aktiveres. Hvis du deaktiverer lokale valutaer for et marked med flere lande, vil alle dine kunder på dette marked handle i markedets grundvaluta eller en anden grundvaluta, som du selv kan vælge.

Grundvalutaen for et marked for flere lande bruges til at angive faste produktpriser.

For nemheds skyld kan du kombinere de lande eller områder, der har ens målretningsstrategier til markeder med flere lande. Lad os f.eks. sige, at du sælger til Tyskland, Frankrig, Belgien og Italien, og alle disse lande deler samme produktpriser, leveringspriser og domæne. I dette tilfælde kan du oprette ét enkelt marked, der indeholder alle disse fire lande.

Internationalt marked

Der oprettes et internationalt marked for dig, første gang du åbner Markets. Det indeholder en organiseret liste over lande og områder, som lignende shopejere muligvis sælger til. International-markedet er som standard inaktivt. Du kan begynde at sælge til alle lande i International-markedet ved at gøre det aktivt.

Lande og områder, som du ikke sælger til

Siden Markeder indeholder et marked, der kaldes Lande/områder, du ikke sælger til. Dette marked er oprettet automatisk og kan ikke slettes. Det omfatter alle andre lande eller områder, som du ikke sælger til i øjeblikket. Når en kunde fra et af disse lande eller områder besøger din webshop, ser de det standardsprog og den standardvaluta, som er knyttet til dit primære marked, men de kan ikke gennemføre betaling.

Når du føjer lande eller områder fra dette marked til nye markeder, fjernes de fra denne liste.

Tilføj et marked

Når du vil tilpasse din webshopoplevelse for kunder i et bestemt område, kan du tilføje et nyt marked fra siden Markeder. Du kan f.eks. ønske at målrette dig mod en gruppe lande som Nordamerika eller et enkelt land som Canada. International giver dig mulighed for at oprette de markeder, der er betydningsfulde for din virksomhed.

Når du tilføjer et nyt marked, foreslås anbefalede markeder på baggrund af butikker, der minder om din. Disse anbefalinger angiver lande eller områder, hvor du vil have størst mulighed for at få succes med at sælge, baseret på data fra lignende shopejere i det samme primære marked.

Hvis du opretter et nyt marked, der indeholder de lande eller områder, der allerede er en del af et andet marked, vil det nye marked overskrive det eksistere marked. Landet eller området føjes til dit nye marked, og det fjernes fra det eksisterende marked. Hvis det eksisterende marked ikke indeholder andre lande eller områder, slettes det automatisk, og alle tilknyttede, internationale priser, domæner, undermapper og tilpasninger slettes også.

Hvis du allerede sender til alle de lande og områder, der er omfattet af det nye marked, vil dette marked som standard være aktiveret. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det nye marked være inaktivt, og du skal aktivere markedet, før kunderne kan betale i din butik.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj marked.
 3. Angiv et Markedsnavn. Dette navn hjælper dig med at identificere markedet i Shopify-administrator, og det vises ikke for kunderne.
 4. Søg efter det land eller område , du vil tilføje, i afsnittet Lande/områder, og markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på det. Du kan føje flere lande eller områder til et marked.
 5. Klik på Tilføj marked.

Antallet af markeder, du kan have i din butik, afhænger af din butiks abonnementsordning. Hvis du har nået det maksimale antal for din butik, kan du overveje at gruppere flere lande eller områder med lignende målretningsstrategier sammen i markeder med flere lande. Du kan også vælge at opgradere dit abonnement.

Forhåndsvisning af et marked

Du kan se en forhåndsvisning af kundeoplevelsen for et marked i din Shopify-administrator. Du kan se en forhåndsvisning af aktive og inaktive markeder på alle sprog, du har føjet til dette marked. Når du ser en forhåndsvisning af et marked med flere sprog, skal du sørge for, at du har en aktiv sprogvælger i dit tema, så du kan skifte mellem dem i din forhåndsvisning.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på det marked, du vil se en forhåndsvisning af.
 3. Klik på Forhåndsvisning.

Aktivér et marked

Hvis du ikke allerede sender til alle lande og områder i et nyt marked, vil markedet som standard være inaktivt. Dette betyder, at kunder i disse lande og områder ikke kan betale i din butik.

Før du kan aktivere et marked, skal du have leveringspriser for alle lande og områder i det pågældende marked. Du kan vælge at konfigurere yderligere markedsindstillinger, som f.eks. domæner, sprog, valutaer og priser, inden du aktiverer markedet og begynder at sælge til disse lande og områder.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på det marked, du vil aktivere, i afsnittet Inaktiv.
 3. Klik på rullemenuen Inaktiv, og vælg Aktiv.
 4. Klik på Gem for at bekræfte.

Deaktiver et marked

Hvis du ikke længere vil sælge fysiske produkter til kunder på et bestemt marked, kan du deaktivere dette marked. Denne handling påvirker ikke dine eksisterende ordrer. Når du deaktiverer et marked, gemmes alle markedets indstillinger. Dette betyder, at du kan genaktivere det på et senere tidspunkt. Dine leveringszoner i et marked ændres eller slettes ikke, selvom du deaktiverer markedet. Kunder fra lande i inaktive markeder kan dog ikke gå til betaling.

Hvis du deaktiverer et marked, der havde tilknyttet et domæne på topniveau eller et underdomæne, vil dette domæne automatisk videresende kunder til dit primære markeds domæne. Hvis du deaktiverer et marked, der var oprettet med undermapper, vil dette dog medføre, at disse undermappewebadresser holder op med at fungere. Det anbefales, at du opsætter videresendelser for at sikre, at dine kunder stadig kan få adgang til dit butikslayout.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Aktiv klikker du på det marked, der skal deaktiveres.
 3. Klik på rullemenuen Aktiv, og vælg Inaktiv.
 4. Klik på Gem for at bekræfte.

Fjern et marked

Du kan fjerne et marked fra siden Markeder. Dette forhindrer, at kunderne i dette marked går til betaling med fysiske produkter. Undermappens webadresse fungerer ikke længere, men dette påvirker ikke dine eksisterende ordrer. Hvis du fjerner et marked, slettes det permanent.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på det marked, du vil slette.
 3. Klik på Flere handlinger.
 4. Klik på Fjern marked.
 5. Klik på Fjern for at bekræfte

Redigering af lande eller områder i et eksisterende marked

Du kan tilføje eller fjerne lande eller områder i dine eksisterende markeder, når dine internationale salgsstrategier ændrer sig.

Føj et land eller et område til et eksisterende marked

Du kan føje lande eller områder til et eksisterende marked. Hvis du f.eks. allerede sælger til Frankrig og Tyskland i et marked med flere lande, kan du beslutte dig for, at du også vil begynde at sælge til Italien. Du kan føje Italien til dit eksisterende marked med flere lande.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på det marked, som du vil føje et yderligere land eller område til.
 3. Klik på Rediger, og klik derefter på Rediger igen i afsnittet Lande/områder.
 4. Søg efter det land eller område, du vil tilføje, og vælg derefter afkrydsningsfeltet ud for dets navn.
 5. Klik på Gem.

Fjern et land eller område fra et eksisterende marked

Du kan fjerne lande eller områder fra et eksisterende marked. Lad os f.eks. sige, at du har markedet “Nordamerika”, som indeholder USA, Canada og Mexico. Du har prøvet alt for at opnå succes i Canada, men dit salg er under forventning, og du beslutter dig for at koncentrere dine kræfter om et andet land. I dette tilfælde kan du fjerne Canada fra markedet “Nordamerika”. Dette flytter Canada til Lande/områder, du ikke sælger til, og kunder fra Canada kan ikke længere gennemføre betalingsprocessen i din butik.

Hvis du vil fjerne et land eller område fra et eksisterende marked og føje det til sit eget marked, skal du oprette et nyt marked for automatisk at fjerne landet eller området fra det eksisterende marked. Hvis du f.eks. har et marked med flere lande, som indeholder alle lande i EU, og dit salg hurtigt er vokset i Tyskland, kan du beslutte dig for at skabe en mere målrettet strategi for salget i Tyskland. Hvis du tilføjer et nyt marked for Tyskland, oprettes der et dedikeret marked for Tyskland, og Tyskland fjernes automatisk fra EU-markedet. Alle andre EU-lande på det oprindelige marked med flere lande forbliver uændrede.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på det marked, som du vil fjerne et land eller område fra.
 3. Klik på Rediger, og klik derefter på Rediger igen i afsnittet Lande/områder.
 4. Søg efter det land eller område, som du ikke længere vil sælge til på dette marked, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for navnet på det.
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis